06/04/2015

CHỈ LÀ SỰ HIỂU LẦM

Written By Lý Công on 06/04/2015 | 02:30

[Minh Trị]
       Từ ngày 26/3 đến nay, nhiều công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Yuen Việt Nam, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) đã đình công trái pháp luật. Nguyên nhân là do họ phản đối Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 (11/2014) thông qua và sẽ đưa vào áp dụng từ 1/1/2016. Ngay lập tức trên nhiều cơ quan truyền thông hoặc diễn đàn trên mạng Internet có hoạt động chống Việt Nam như BBC, RFA, danlambao... tuyên truyền rằng: Chính quyền Việt Nam vi phạm quyền lợi của người lao động, giảm quỹ phúc lợi xã hội, đẩy công nhân vào cảnh khó khăn hơn... Thực chất, những luận điệu tuyên truyền của chúng chỉ là sự bôi nhọ, vu cáo Việt Nam, bản chất của vấn đề chỉ là sự hiểu lầm của người lao động đối với các quy định mới khi chưa được tuyên truyền, phổ biến, giải thích kỹ càng.          Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người lao động mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, bại liệt, lao nặng, phong, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế... Đối với những trường hợp khác được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để khi có việc làm thì người lao động tiếp tục đóng hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ thời gian thì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để lúc về già được hưởng lương hưu... Về nguyên tắc, quy định này nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu, tích lũy thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để có thể hưởng lương hưu theo quy định thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Khi người lao động trở lại làm việc thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tính cộng dồn thời gian đã tham gia để được hưởng lương hưu sau này. Với các trường hợp khác, Luật Bảo hiểm xã hội khuyến khích người lao động có thể bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội. Sau đó, tiếp tục tìm việc làm, tham gia bảo hiểm xã hội để có thể hưởng lương hưu hằng tháng khi về già. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ thời gian quy định có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với chính sách hiện tại đã “mở” hơn nhiều.
          Cũng theo Luật mới, Chính phủ có phương thức hỗ trợ người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm hướng tới mục đích, khi hết tuổi lao động, người lao động có điều kiện nhận lương hưu hằng tháng để ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với lương hưu hằng tháng là những quy định khác hỗ trợ cho người nghỉ hưu. Theo quy định cũ, người lao động chỉ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho phép người lao động chưa hết tuổi lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động có thêm nhiều quyền lợi hơn, cụ thể: Được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm...
          Như vậy, quy định mới nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động, còn việc hưởng chế độ một lần khi chưa đủ tuổi về hưu chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu tính toán kỹ sẽ thấy người sử dụng lao động đã đóng 2/3 số tiền tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu vì lợi ích trước mắt mà rút ra để hưởng ngay thì phần thiệt thòi lâu dài sẽ thuộc về người lao động.
          Luật Bảo hiểm xã hội mới còn gần 9 tháng nữa mới đưa vào thực hiện, tất yếu đi kèm sẽ là Thông tư hướng dẫn cụ thể, có tham vấn ý kiến của đại diện Tổng liên đoàn lao động, chủ sử dụng lao động và người lao động, chọn ra phương án có lợi nhất cho các đối tượng lao động chịu ảnh hưởng từ luật. Việc chọn hình thức hưởng trợ cấp một lần còn tùy thuộc vào việc cân nhắc giữa nhu cầu trước mắt và sự ổn định lâu dài của bản thân người lao động.
          Có thể nói, sự việc công nhân đình công trái phép ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua chủ yếu do cách thức tuyên truyền chưa làm người lao động hiểu hết các quy định. Tâm tư, nguyện vọng của họ là nhận bảo hiểm xã hội một lần như luật cũ; họ cho rằng quyền lợi của người lao động sẽ không được đảm bảo nếu họ muốn dừng đóng, nếu họ không được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội lần tới... Tất cả đều do người lao động chưa nắm vững các quy định mới, công tác tuyên truyền chưa tốt mà thôi, chứ không phải vì chính quyền vi phạm quyền lợi của người lao động, công nhân bị xâm phạm lợi ích phải đứng lên phản kháng như những gì các phần tử xấu đang tuyên truyền.
          Rút kinh nghiệm sự việc vừa qua, có thể nói công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cùng những điểm mới mang tính nhân văn cần được đẩy mạnh hơn nữa về cả chiều rộng và chiều sâu. Việc tuyên truyền sẽ không đơn thuần chỉ là nhắc lại quy định mới, mà phải chỉ rõ cho người lao động, chủ sử dụng lao động biết tại sao có những quy định mới, và chúng có ưu điểm có lợi hơn cho người lao động như thế nào so với điều luật cũ, đặc biệt là việc khi người lao động không hưởng trợ cấp một lần sẽ có những lợi ích gì... Đây là nội dung phải phổ biến thấu đáo để người lao động hiểu hết. Từ đó, người lao động hiểu được giá trị của việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm và họ sẽ đồng thuận. Tổng liên đoàn lao động và các cấp công đoàn cần triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với công nhân ở các địa phương với cách thức tuyên truyền phù hợp.

27 Nhận xét

23:22:00, 6 thg 4, 2015 Reply

Về cơ bản điều luật này cũng bình thường. Có thể do khi triển khai và truyền thông không rõ ràng và cụ thể nên người lao động dễ bị hiểu lầm. Nên việc giải thích luật cũng là quan trọng.

15:52:00, 7 thg 4, 2015 Reply

Những việc như thế này rất dễ sảy ra do người dân cũng như công nhân chưa hiểu hết được những điều luật đó. Và cũng một phần là do công tác tuyên truyền cũng như giải thích cho người dân chưa được hiểu quả của cơ quan chức năng địa phương. Cần có sự đổi mới không sẽ còn sảy ra nhiều sự việc như thế này

17:35:00, 7 thg 4, 2015 Reply

Các cơ quan truyền thông cũng như báo chí nên có sự định hướng ngôn luận, giải thích cho bà con hiểu rõ, chứ để bọn phản động tuyên truyền bậy bạ thế này mất uy tín lăm!

12:37:00, 8 thg 4, 2015 Reply

công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cùng những điểm mới mang tính nhân văn cần được đẩy mạnh hơn nữa về cả chiều rộng và chiều sâu. Việc tuyên truyền sẽ không đơn thuần chỉ là nhắc lại quy định mới, mà phải chỉ rõ cho người lao động, chủ sử dụng lao động biết tại sao có những quy định mới, và chúng có ưu điểm có lợi hơn cho người lao động như thế nào so với điều luật cũ, đặc biệt là việc khi người lao động không hưởng trợ cấp một lần sẽ có những lợi ích gì

12:43:00, 8 thg 4, 2015 Reply

Trong mọi việc công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, người dân không nhận thức đầy đủ sẽ rất dễ bị hiểu lầm chính sách, hiểu lầm chế độ, gây cản trở cho việc thi hành và hiệu lực của luật

12:50:00, 8 thg 4, 2015 Reply

Quy định mới nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động, còn việc hưởng chế độ một lần khi chưa đủ tuổi về hưu chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu tính toán kỹ sẽ thấy người sử dụng lao động đã đóng 2/3 số tiền tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu vì lợi ích trước mắt mà rút ra để hưởng ngay thì phần thiệt thòi lâu dài sẽ thuộc về người lao động. Rõ ràng người lao động được lựa chọn, chứ ai cũng muốn đóng ít mà hưởng nhiểu thì phần thiếu hụt quỹ bảo hiểm biết lấy ở đâu

22:54:00, 8 thg 4, 2015 Reply

đúng là chỉ có sự hiểu nhầm mà thôi. Chúng ta hãy hiểu rằng, mọi quy định của pháp luật Việt Nam đều dựa trên cơ sở lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân lao động. Vì thế, mọi người dân cũng không nên lo lắng quá nhiều và hoang mang trước những luận điệu của các thế lực thù địch.

14:26:00, 10 thg 4, 2015 Reply

cs

18:45:00, 10 thg 4, 2015 Reply

Việc công nhân ở công ty Pou Yuen biểu tình là một vụ việc rất đáng tiếc, vì chúng ta chưa tuyên truyền làm cho công nhân hiểu, nên mới dẫn đến những hành động bột phát như thế này đây, dù có chuyện gì hi vọng công nhân ở công ty Pou Yuen cũng phải hết sức bình tĩnh, chứ không nên thể hiện hành động phản đối bằng biểu tình thế này, việc biểu tình chỉ làm cho các thế lực thù địch nó lợi dụng chứ chẳng được cái gì đâu

19:39:00, 10 thg 4, 2015 Reply

Việc để xảy ra những vụ biểu tình như thế này thì không tốt chút nào cả, vì biểu tình đập phá công xưởng chỉ làm cho công nhân thất nghiệp thôi, chứ có được lợi lộc gì đâu, vì vậy đừng nghe những lời xúi giục của bọn phản động này, vụ biểu tình ở Bình dương và hà tĩnh đã là một bài học rồi nên có chuyện gì cứ báo cáo chính quyền giải quyết, công nhân là lực lượng lớn, nên không thể để bọn chúng tranh thủ được

21:15:00, 10 thg 4, 2015 Reply

Bộ Lao động vừa ra chính sách mới, dân chưa kịp phổ biến thì lũ phản động đã nhao nhao lên để lừa gạt dân chúng, kích động họ hiểu sai để rồi dẫn đến cuộc biểu tình trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh bằng những hành động xuyên tạc của chúng. Bởi những gì là Bộ Lao động đưa ra về luật bảo hiểm chỉ có sự bổ sung nhỏ mà thôi, dường như nó vẫn giữ vững những quy định chặt chẽ, đúng đắn trước đó chứ không có gì sai lệch cả

21:40:00, 10 thg 4, 2015 Reply

thế mới thấy đây chính là bài học đắt giá cho những công nhân thiếu hiểu biết, a dua theo phong trào mà chả chịu tìm hiểu trước sau. Tất cả chỉ mang họa vào thân mà thôi, vậy nên đừng có nghe những gì đám người xấu nói như những gì tai hại mà từ vụ nổi loạn của công nhân hai khu công nghiệp tại Bình Dương và Vũng Áng-Hà Tĩnh năm ngoái vào dịp cả nước hoang mang trước tin tức Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta

17:16:00, 13 thg 4, 2015 Reply

tôi nghĩ rằng điểm mấu chốt ở đây chính là nằm ở 2 phía. thứ nhất là những người làm luật cần phải lắng nghe hơn nữa ý kiến của người dân đặc biệt là những người công nhân, thứ 2 khi xây dựng xong cần phải thông tin tuyên truyền rộng rãi, để công nhân hiểu đúng, chứ không để kẻ xấu kích động công nhân

11:12:00, 15 thg 4, 2015 Reply

hiểu đúng và hiểu rõ vấn đề ta sẽ dễ dàng nhận ra cái gì là đúng và cái gì là sai. Những quy định của pháp luật nhiều khi nhìn qua cứ tưởng vô lý nhưng quan sát sâu xa chúng ta sẽ thấy nó rất đúng, thậm chí rât sđúng và đúng theo nghĩa thâm sâu và bao quát, Vì thế. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ tât scar trước khi đưa ra những phán xét của mình.

23:26:00, 16 thg 4, 2015 Reply

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng tới tất cả người dân, đồng thời giải thích thấu đáo để họ hiểu mỗi khi có sự thay đổi trong Luật lao động, tránh dẫn tới những hiểu lầm không đáng có là cơ sở cho lũ rận chủ xuyên tạc, kích động.

03:50:00, 19 thg 4, 2015 Reply

các cơ quan truyền thông hoặc diễn đàn trên mạng Internet có hoạt động chống Việt Nam như BBC, RFA, danlambao... tuyên truyền rằng: Chính quyền Việt Nam vi phạm quyền lợi của người lao động, giảm quỹ phúc lợi xã hội, đẩy công nhân vào cảnh khó khăn hơn... Trong khi đó thực chất của việc này đó là việc người dân chưa đọc rõ, chưa hiểu hết, chưa được giải thích cụ thể mà thôi.

03:54:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Quy định mới nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động, còn việc hưởng chế độ một lần khi chưa đủ tuổi về hưu chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu đọc kỹ, hiểu được hết nội dung thì đây chính là một chính sách đưa lại nhiều hợi ích cho người dân, chứ không phải là như các trang tin lề trái đã đưa.

03:57:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Rút kinh nghiệm sự việc vừa qua, có thể nói công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cùng những điểm mới mang tính nhân văn cần được đẩy mạnh hơn nữa về cả chiều rộng và chiều sâu. Không để cho những kẻ cơ hội có cơ hội thực hiện những hành vi chống phá, xuyên tạc Đảng, nhà nước ta.

20:10:00, 19 thg 4, 2015 Reply

ĐÚng chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi. CHÚng ta biết đấy hiện nay lũ phá hoại bán nước hại dân không từ bất cứ một thủ đoạn nào để chống phá cách mạng VIệt NAm ta. CHÍnh vì vậy mong rằng công nhân hãy cẩn thận trước những trò bịp bợm láo toét của chúng nó

20:15:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Gì chứ rõ ràng đằng sau vụ việc trên có sự kích động phá hoại của lũ bán nước hại dân. Nếu như chúng không kích động người dân đứng lên đình công biểu tình thì mọi việc đã êm xuôi rồi. CHÚng nó bằng những luận điệu sai trái để đánh lừa người dân đây mà

20:17:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Theo tôi đúng là chính sách của Đảng nhà nước ta hoàn đoàn đúng đán phù hợp tất cả cũng chỉ vì lợi ích của người công nhân làm ăn mà thôi. Nhưng mà có lẽ phần vì các cơ quan chức năng chưa làm cho dân hiểu được vấn đề. Phần vì trình độ nhận thức của công nhân còn hạn chế nên mới xảy ra chuyện như thế đấy

20:21:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Như chúng ta đã thấy tình hình đến nay đã ổn định đó chính là nổ lực rất lớn của các cơ quan chức năng. Việc tuyên truyền đúng đắn cộng với đó là việc xử lý những kẻ cầm đầu trong việc kích động biểu tình đã làm cho tình hình được ổn định lại bình thường

20:23:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Hiểu lầm đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất xuất phát từ chính người công nhân không tìm hiểu kĩ về luật được ban hành ra. Thứ hai là do các cơ quan quản lý không tuyên truyền rộng rãi cho công nhân được biết. Thứ ba là do các thế lực phá hoại cố tình kích động xuyên tạc

20:26:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Công nhân họ chưa hiểu hết rõ ràng được cái lợi ích mà họ được hưởng từ cái chính sách đó mà thôi CHÚng ta biết đấy hiện nay thì tình hình công nhân lúc trẻ có sức khỏe nên mới làm ăn được. CHứ lúc ốm đau thì ai nuôi được đây. CHính vì thế thì họ cũng nên có tiền lương hưu chứ

20:32:00, 19 thg 4, 2015 Reply

TÌnh hình ở đây đã được yên ổn lại rồi, tuy nhiên ở đâu đó cũng vẫn có những mầm mống có thể xuất hiện làm cho tình hình có thể phức tạp. CHính vì thế vai trò của cac cơ quan chức năng đó chính là kiểm soát được tình hình ở đây được ổn định thường xuyên

20:38:00, 19 thg 4, 2015 Reply

May mà với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp thì tình hình đã được kiểm soát đó là điều cần thiết. Thật sự mà nói đình cồng biểu tình như thế thì chỉ có lợi cho mấy cái thằng phá hoại mà thôi. THừa dịp gây rối kiếm ít đôla đấy mà. Do đó công nhân ta nên tỉnh táo mới được

20:44:00, 19 thg 4, 2015 Reply

Công nhân là lực lượng cực kì quan trọng đối với xã hội chúng ta. CHính vì thế Đảng nhà nước ta rất quan tâm đến họ . Và vì lẽ đó tính cho cùng thì luật bảo hiểm xã hội được đề ra cũng muốn vì công nhân mà thôi. Nhưng họ chưa hiểu hết vấn đề ak

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !