27/04/2015

SỔ HỒNG CỦA TRI THỨC

Written By Lý Công on 27/04/2015 | 16:30

Nguồn Internet
Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước làm rõ hơn chân dung trí thức đã nêu rõ : “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, ngày 15-4-2015, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định số 501 QĐ/Ttg về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn Khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đây là thông tin rất quan trọng, không chỉ giới trí thức đón nhận mà toàn xã hội cũng quan tâm, bởi trong hầu hết các vấn đề trọng đại của đất nước đều cần đến vai trò trí thức.
  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các chuyên gia kinh tế

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ: “Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp (dành cho trí thức - NV) hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam”. Vậy là, tất cả sẽ được mời về dưới một “mái nhà chung”, đau đáu vì lợi ích chung. Căn nhà ấy đã được cấp sổ hồng và chủ nhân chính là trí thức. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn đều được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của Diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Thực tế, khi chưa có những diễn đàn chính thống, giới trí thức bằng cách này hay cách khác vẫn có thể nêu lên quan điểm của mình và làm cho lan tỏa rộng ý kiến đó, đặc biệt khi internet và các mạng xã hội bùng nổ đã càng làm cho tiếng nói trí thức có tầm ảnh hưởng mạnh hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh các quyền trên, Quyết định cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được lợi dụng Diễn đàn kích động, gây rối an ninh trật tự; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.


 

9 Nhận xét

21:40:00, 29 thg 4, 2015 Reply

Đúng như tác giả nói Nghị quyết 27-NQ/TW là một sổ hồng của tri thức trong thời đại hiện nay, mặc dù ra trong thời gian hơi muộn nhưng có còn hơn không, từ nay tri thức đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Để phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những mũi nhọn để phát triển đất nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

22:12:00, 29 thg 4, 2015 Reply

Quyết định của thủ tướng chính phủ thật nhanh chóng và kịp thời, nắm bắt được tình hình kinh tế và xã hội trên thế giới nói chung và tình hình VIệt Nam nói riêng, đây cũng thể hiện rõ nét việc chính phủ ta đã hiểu rõ và sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tri thức trong thời đại ngày nay.

10:44:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Khi chưa có những diễn đàn chính thống, giới trí thức bằng cách này hay cách khác vẫn có thể nêu lên quan điểm của mình và làm cho lan tỏa rộng ý kiến đó, đặc biệt khi internet và các mạng xã hội bùng nổ đã càng làm cho tiếng nói trí thức có tầm ảnh hưởng mạnh hơn.

11:20:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Lực lượng tri thức chân chính hãy bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình một cách tích cực để người dân được truyền thụ những kiến thức chính thống, tránh để các kẻ lưu manh giả danh tri thức lộng hành đánh lạc hướng dư luận

11:30:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Cac tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn tri thức phải có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Những quy định này buộc giới tri thức phải có trách nhiệm hơn với những lời lẽ, thông tin đưa ra của mình

11:36:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Trên hầu hết diễn đàn thì tri thức thể hiện quan điểm chưa nhiều, nhưng lũ lưu manh giả danh thì thánh phán nhiều vô kể. Quy định này rất hay, phù hợp với thời cuộc

23:23:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Mọi tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn đều được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tại đó mọi người tự do thể hiện quan điểm cá nhân của mình trong khuôn khổ.

23:38:00, 30 thg 4, 2015 Reply

Khi quyết định này của thủ tướng được kí và triển khai, hy vọng diễn đàn sẽ là nơi trao đổi thẳng thắn, đứng đắn. mang tính xây dựng để tất cả đội ngũ tri thức được bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình góp phần xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp

Nặc danh
00:21:00, 1 thg 5, 2015 Reply

Việc thí điểm tổ chức Diễn đàn Khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết. Vì từ những diễn đàn như thế này sẽ tìm ra, bồi dưỡng và xây dựng một đội ngũ tri thức phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !