13/05/2015

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG DANH NGHĨA “XÃ HỘI DÂN SỰ” Ở VIỆT NAM

Written By Lý Công on 13/05/2015 | 09:00

[Anh hùng xa lộ]

Trước hết, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy xã hội dân sự ở nước ta bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, hữu nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích, câu lạc bộ,...; các tổ chức dịch vụ công và các quỹ không phải do Nhà nước lập ra, hoạt động phi lợi nhuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước nhằm góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là lực lượng hỗ trợ Nhà nước trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng của bộ máy nhà nước,… nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. 

Tuy nhiên, trên thực tế, một số đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng danh nghĩa này để tập hợp, lôi kéo người tham gia ý đồ thành lập lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước Việt Nam; lợi dụng các kẽ hở về mặt pháp luật, các vấn đề tiêu cực, tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.


Một số tổ chức lợi dụng danh nghĩa xã hội dân sự chống Đảng, Nhà nước

Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam theo tiêu chí phương Tây. Thông qua việc tài trợ tài chính cho một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam để hỗ trợ việc xuất bản, phát hành tài liệu nghiên cứu, văn bản luật nước ngoài nhằm tuyên truyền quan điểm, pháp luật phương Tây đến người dân. Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện "tiến trình dân chủ ở Việt Nam" với mục đích lợi dụng xã hội dân sự để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, Trung Ðông - Bắc Phi trong thời gian qua. 

Hơn nữa, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức xã hội dân sự để tiến tới hình thành lập tổ chức chính trị đối lập. Thông qua các hoạt động như: triển khai dự án, hỗ trợ, tài trợ, tổ chức hội thảo với các tổ chức Việt Nam, một số tổ chức nước ngoài đã cố gắng tìm hiểu nội bộ, xu hướng quan điểm của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về sự lãnh đạo của Ðảng đối với tổ chức quần chúng, kích động sự thoát ly vai trò lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cổ vũ quyền tự do lập hội theo tiêu chí phương Tây. 


Hoạt động chống Đảng, Nhà nước của Hội anh em dân chủ

Nguy hiểm hơn, các tổ chức phản động trong và ngoài nước cũng tìm cách phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam để phục vụ ý đồ chống phá từ bên trong. Chúng lợi dụng các diễn đàn công khai, hợp pháp để tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp 1992, đòi thành lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy xã hội dân sự và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai... kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình, chống Đảng, Nhà nước, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.


Tổ chức phản động Việt Tân thông qua tổ chức xã hội dân sự kích động biểu tình

Vì vậy, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ được trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, không để các thế lực thù địch, các đối tượng, tổ chức phản động kích động biểu tình, lợi dụng vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. 

9 Nhận xét

12:25:00, 14 thg 5, 2015 Reply

Chúng ta phải rất tỉnh táo vì những tổ chức lợi dụng danh nghĩa để kích động những hành vi thái quá. Vì vậy, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ được trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, không để các thế lực thù địch, các đối tượng, tổ chức phản động kích động biểu tình, lợi dụng vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

13:52:00, 14 thg 5, 2015 Reply

Thẳng thắn mà nói thì cấp cơ sở ở nhiều nơi đã không thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khiến người dân bức xúc và dẫn đến dễ bị kích động, lôi kéo từ bọn phản động. Vấn đề đặt ra là trấn áp bọn chúng quan trọng hơn, hay là làm nghiêm với các cấp cơ sở, đảm bảo thực thi đúng mọi chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước quan trọng hơn. Cái gì nó cũng có cái gốc rễ của nó.

09:54:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Đúng là những nhà dân chủ rất ma mãnh trong việc lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, các tổ chức xã hội dân sự này bên ngoài thì có vẻ tốt đẹp, nhưng bản chất bên trong thì sao chứ, chúng lợi dụng danh nghĩa này để hình thành các lực lượng chính trị chống đối Việt Nam, đằng sau nó chính là các thế lực thù địch bên ngoài cung cấp tài chính, phương tiện kích động chống phá nên chúng ta cần phải cảnh giác trước âm mưu của bọn chúng.

10:09:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thực chất là do các thế lực bên ngoài liên kết với các nhà dân chủ lập ra để chống chính quyền mà thôi, chúng đã từng áp dụng với Liên Xô nên bây giờ chúng muốn áp đặt đối với Việt Nam đây mà, những âm mưu này của chúng mày chúng ta thừa biết rồi nhé, vì vậy mỗi người dân hãy thể hiện tinh thần cảnh giác của mình, không để cho chúng thực hiện âm mưu đối với Việt Nam được.

10:44:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Những tổ chức Xã hội dân sự này nó không tốt đẹp gì đâu vì vậy mọi người dân đừng nên tin theo chúng, không nên tham gia vào những tổ chức này để chống phá nhà nước, bản chất của các tổ chức này chính là xuyên tạc, chống phá, chúng đưa ra những luận điệu sai trái về nền dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, chúng ta phải có những biện pháp để đối phó, chứ không thể để cho các tổ chức này phát triển mạnh hình thành lực lượng chính trị chống đối nhà nước ta được.

16:30:00, 25 thg 10, 2015 Reply

kích động biểu tình sau đó rồi chống phá là các chiêu trò thâm hiểm của các thế lực thù địch,chống phá nhà nước ta,chúng lợi dụng người dân trước những diễn biến chính trị phức tạp để nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết của người dân với chính quyền,vì thế nên mọi người cần cảnh giác tránh bị chúng lừa gạt.

16:37:00, 25 thg 10, 2015 Reply

khi đất nước gặp nguy thì lòng tự hào dân tộc,lòng yêu nước của mọi người lại sục sôi và luôn muốn thể hiện,bởi chúng ta là người dân Việt Nam,một dân tộc anh hùng chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ một kẻ thù dù hùng mạnh như thế nào,nhưng mọi người nên cảnh giác trước những chiêu bài kích động của bọn chống phá nhà nước,chúng chỉ lợi dụng để gây ra bạo loạn và bất ổn xã hội thôi.

16:45:00, 25 thg 10, 2015 Reply

các bọn chống phá nhà nước chúng lập ra càng nhiều các tổ chức xã hội dân chủ với các tên mà nghe kiểu dân chủ lắm ấy nhằm thu hút và lôi kéo người dân tham gia,nhưng những lời chúng nói toàn là bịa đặt,xuyên tạc,những tên "dân chủ" nước ta thì mục đích của chúng chỉ nhằm phá hoại đất nước,làm cuộc sống của mọi người bị không được yên bình trong thời đại hòa bình thôi.

16:51:00, 25 thg 10, 2015 Reply

nhân dân ta luôn có một lòng yêu nước nồng nàn,cứ hễ nếu có đế quốc nào xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của dân tộc thì nhân dân lại sục sôi,nhưng chúng ta là một đất nước yêu chuộc hòa bình không muốn chiến tranh,tôn thủ luật pháp quốc tế,vì thế mọi người đừng để các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các hoạt động phạm pháp.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !