17/05/2015

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH

Written By Lý Công on 17/05/2015 | 10:23

[Hà Sơn Ca]


Nghị quyết của UNESCO (năm 1987) về Cụ Hồ Chí Minh
 Nghị quyết trên có nội dung như sau:

Ghi chép của  Đại Hội Đồng
Kỳ họp thứ 24, Paris,
20 Tháng Mười đến 20 Tháng Mười Một 1987
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá
của Liên Hợp Quốc UNESCO

Nghị quyết 18.65 được thông qua bởi Đại Hội Đồng tại kì họp lần thứ 24.
18.65 Kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại Hội Đồng

Căn cứ Việc tổ chức lễ kỉ niệm quốc tế của những danh nhân có văn hóa và trí tuệ kiệt xuất góp phần thực hiện mục tiêu của UNESCO và sự hiểu biết chung toàn thế giới,

Căn cứ Nghị quyết 4.351 kì họp thứ 18 của Đại Hội Đồng liên quan tới các hoạt động kỉ niệm ngày sinh của những nhân cách lớn và sự kiện để lại dấu ấn trên sự phát triển của loài người.

Chú ý rằng: năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Danh nhân văn hóa (note: có thể dịch là ‘nhà văn hoá lớn’ hoặc ‘nhà văn hoá kiệt xuất’)

Xem xét đến: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ,

Xem xét đến: Những đóng góp quan trọng và nhiều chiều của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục và nghệ thuật kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam trải dài mấy nghìn năm lịch sử, và Tư tưởng của Hồ Chí Minh tiêu biểu cho nguyện vọng của các dân tộc khẳng định nền văn hóa thống nhất của họ và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau,

1. Khuyến nghị các nước thành viên tham gia vào các hoạt động kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức các sự kiện khác nhau tỏ lòng kính trọng tới Chủ tịch, để tuyên truyền rộng rãi những hiểu biết về sự vĩ đại của những tư tưởng và những việc Hồ Chí Minh đã làm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

2. Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO có những bước làm thích hợp để tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ thêm cho các hoạt động kỉ niệm nhân dịp này, đặc biệt là các hoạt động diễn ra ở Việt Nam.

Cùng với hai tấm hình chụp mặt trước và mặt sau  của tấm huy chương mà tổ chức Liên Hiệp quốc đã vinh danh Lãnh tụ Hồ Chí Minh là một “Danh nhân văn hóa”. Và tấm huy chương này cũng là để trả lời cho những lời xuyên tạc và cố tình hướng dẫn dư luận  để bôi bác một sự kiện có thật về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh.Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất ", vào năm 1990. Điều đó chứng tỏ UNESCO đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất của UNESCO, mà Nhà Văn hóa kiệt xuất của UNESCO chính là nhà văn hóa kiệt xuất của Thế giới. Nghị quyết quan trọng này khẳng định những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc…

"Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó" - Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - TBD Modagat Ahmet phát biểu tháng 3/1990.

Trong Nghị quyết, Đại hội đồng UNESCO cũng khuyến nghị các nước thành viên"cùng tham gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người", đồng thời đề nghị ông Tổng giám đốc UNESCO "triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam".

Đây là văn kiện quan trọng của một tổ chức quốc tế lớn thuộc Liên hợp quốc, ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam và của cả bầu bạn quốc tế.

Ý nghĩa lớn lao là thế, vậy mà, hơn hai mươi năm qua kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, hầu hết chúng ta mới chỉ được biết đến nội dung của văn kiện này qua bản dịch tiếng Việt đăng trên một số sách, báo, tạp chí, website…

Đã có không ít những câu hỏi, nhiều bạn đọc và khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh mong muốn được nhìn thấy "văn bản gốc" của Nghị quyết quan trọng này.


trang bìa tập biên bản của đại hội đồng UNESCO khoá họp 24 tại Paris 20/10-20/11/1987. Quyển 1 : Nghị quyết.

Thời gian qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tìm được văn bản gốc Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là "Tập biên bản của Đại hội đồng khóa họp lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20/10 đến 20/11/1987, Quyển 1: NGHỊ QUYẾT", bản in tiếng Pháp.

Đây là một trong số các tập biên bản báo cáo của Đại hội đồng UNESCO, khóa họp lần thứ 24, được UNESCO xuất bản đồng thời bằng 6 thứ tiếng (Pháp, Anh, Ả rập, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga), trong đó có Nghị quyết số 18.65 về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết, năm 1990, nhiều hoạt động cụ thể đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.

Phát biểu tại hội thảo quốc tế "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn" ở Hà Nội tháng 3/1990, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương Modagat Ahmet, đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO, khẳng định: "Hội nghị UNESCO phiên thứ 24 đã quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người vào năm 1990. Đây là một cử chỉ tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do và độc lập. UNESCO rất vui sướng được tham gia vào sự kiện đáng ghi nhớ này. Điều đó biểu hiện sự cam kết sâu sắc của tổ chức này trong việc duy trì các giá trị và công lao của các nhân vật vĩ đại được nhân loại công nhận và kính trọng".

Coi việc được tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm về Hồ Chí Minh "là một niềm vinh dự", ông Ahmet nhấn mạnh: "Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này".

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy bản dịch tiếng Việt đã in trong một số sách, báo, tài liệu, website… có những câu chữ rất khác nhau, như: Đại hội đồng = phiên họp toàn thể; nhìn lại = nhắc lại; Nhà văn hóa kiệt xuất = Nhà văn hóa lớn; biểu tượng kiệt xuất của sự khẳng định quyền dân tộc = biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc; yêu cầu = đề nghị…

Sự khác nhau về câu chữ này, phải chăng là do cách dịch ra tiếng Việt từ các văn bản gốc tiếng Pháp và tiếng Anh có khác nhau nên việc trích dẫn giới thiệu trong các bài viết, các công trình nghiên cứu cũng có những câu chữ khác nhau, không thống nhất?

Để có một văn bản tiếng Việt chuẩn đưa ra trưng bày, giới thiệu cùng công chúng, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam giúp thẩm định lại từ bản gốc tiếng Pháp và tiếng Anh.

Toàn văn bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"18.65. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội đồng,

Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,

Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại khóa 18 Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,

Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam  và Nhà văn hóa kiệt xuất,

Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,

1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

2- Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam".

13 Nhận xét

14:47:00, 18 thg 5, 2015 Reply

Đây chính là những minh chứng rõ ràng nhất bẻ tan mọi luận điệu xuyên tạc của bọn phản động bấy lâu nay vẫn tuyên truyền.

17:24:00, 18 thg 5, 2015 Reply

Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất ", vào năm 1990. Điều đó chứng tỏ UNESCO đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất của UNESCO, mà Nhà Văn hóa kiệt xuất của UNESCO chính là nhà văn hóa kiệt xuất của Thế giới.
chuẩn xác.

10:46:00, 19 thg 5, 2015 Reply

Thật tự hào cho dân tộc Việt Nam vì có Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ

11:04:00, 19 thg 5, 2015 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta là một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

13:32:00, 19 thg 5, 2015 Reply

Vào những ngày tháng 5 lịch sử thiêng liêng này. Cả đất nước đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh về Người. Nhắc đến Người, bất cứ người dân Việt Nam nào cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước những gì mà hình ảnh của Người để lại cho dân tộc, cho hòa bình và tình hữu nghị quốc tế chân chính và cao cả. Người là một tấm gương sáng ngời về văn hóa cho cả Thế giwois.

14:30:00, 19 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ- vị cha già kinh yêu của dân tộc, người là tình yêu thiêt tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Bác đã ra đi nhưng trong lòng những người dân Việt nam, hình ảnh bác vẫn còn mãi. Bác đã cống hiến cả một đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thế hệ trẻ Việt Nam hãy cố gắng phấn đấu vầ rèn luyện sao cho xứng đáng với công lao của bác Hồ

09:54:00, 20 thg 5, 2015 Reply

Hãy sống xứng đáng với những gì mà người Cha già của dân tộc chúng ta đã để lại. Hãy nỗ lực hết mình trước đã, trước khi đổ lỗi cho những điều khác trong cuộc sống này/

23:47:00, 11 thg 7, 2015 Reply

Bọn bán nước cầu vinh, bọn dận chủ có xảo ngôn đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được hình ảnh và tấm gương đạo đức của Người trong lòng người dân Việt Nam, bởi Người không những là người cha già dân tộc mà còn được những người anh em chân chính trên trường quốc tế công nhận. vậy nên thấy những điều xuyên tạc viết về Hồ Chủ tịch thật là lố bịch, chỉ thể hiện bản chất bỉ ổi và ham muốn của kẻ viết mà thôi.

22:47:00, 22 thg 7, 2015 Reply

Bác Hồ- vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bác đã giành trọn cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Tuy Bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của Bác vẫn ở trong lòng nhũng người con Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung cần cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ

22:33:00, 30 thg 9, 2015 Reply

UNESCO vinh danh Người như là một biểu tượng của Việt Nam. Đó là sự vinh dự, nhưng nó là phần thưởng cho sự cống hiến của Người suốt cả cuộc đời

12:31:00, 29 thg 10, 2015 Reply

Lũ xấc láo hãy giương mắt ra mà nhìn. Cả thế giới tôn vinh Người. Đất nước ta tự hào có Người. Vậy mà lũ ngu dốt, xấc láo đó không những chỉ có suy nghĩ mà còn cả hành vi bịa đặt, láo xược, bôi nhọ ngay chính trên đất nước này. Phải đánh, phải xử bọn chúng cho chúng chừa thói láo toét ko biết trời cao đất dày là gì.

20:01:00, 3 thg 12, 2015 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam luôn là niềm tin truyền cảm hứng cho mọi người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực tham gia công cuộc CNH-HĐH đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội vững mạnh.

20:14:00, 5 thg 12, 2015 Reply

Đây chính là minh chứng hùng hồn vỗ vào mặt bọn phản động đang cố gắng tìm mọi cách để hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam! Sự thật là nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1990) Đại Hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị Quyết quyết định tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh là Vị Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn! và yêu cầu cả thế giới tổ chức tôn vinh Người! Tuy nhiên do những yếu tố khách quan trong nội bộ lãnh đạo UNESCO mà Lễ trao tặng Danh hiệu và Nghị quyết công nhận Danh nhân văn hóa thế giới cho Người đã không được diễn ra! Do đó mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng việc này để tuyên truyền cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không được trao danh hiệu, mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tự phong danh hiệu cho chủ tịch HỒ CHÍ MINH! Bài viết đã minh chứng rõ về sự kiện vinh danh chủ tịch Hồ Chí Minh như một cái tát giáng vào mặt những kẻ đang rêu rao bêu xấu nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam!!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !