22/05/2015

HỢP LÒNG DÂN

Written By Lý Công on 22/05/2015 | 22:31

[Anh hùng xa lộ]

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Suy rộng ra, câu nói ấy nghĩa là mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đưa ra cũng đều phải vì nhân dân, phục vụ nhân dân, phù hợp với nguyện vọng của đại đa số người dân. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: “Chúng ta phải rút kinh nghiệm là làm bất cứ vấn đề gì, dù chúng ta cho là đúng nhưng khi thực hiện, có ý kiến của đông đảo người dân thì nên dừng lại, nếu có gì sai thì nghiêm túc sửa, trên tinh thần cầu thị”.

Điển hình như ngày 21/5/2015, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội để người lao động được quyền lựa chọn hình thức bảo hiểm trên cơ sở tôn trọng ý nguyện của một bộ phận người lao động . Ngay sau đó, Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội cũng nhất trí tán thành với đề xuất của Chính phủ và trước mắt cho phép người lao động nếu có nguyện vọng thì được nhận lại số tiền đã tham gia Bảo hiểm xã hội. Đồng thời Quốc hội chủ trương: “Trước mắt, cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội có quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006. Nội dung này cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh tương đồng đối với cả người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”.Điều này đã làm cho người lao động trong cả nước ủng hộ mạnh mẽ và ngày càng thể hiện vai trò làm chủ của nhân dân trong các vấn đề của đời sống xã hội.

  Trước đó, sáng 26/3/2015, hàng nghìn công nhân đã tổ chức diễu hành trong khuôn viên của Công ty Pouyuen (Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đểbày tỏ không đồng tình các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (trong đó có Điều 60) về việc không cho người tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Các công nhân đã phản ứng với quy định không cho phép hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm.


Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Doãn Mậu Diệp
gặp gỡ công nhân Công ty Pou Yuen chiều 31/3/2015.

Sau sự việc đó, Chính phủ đã kiến nghị sửa đổi điều luật trên nhằm đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận người lao động có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội ngắn sau khi nghỉ việc không tiếp tục tham gia vào thị trường lao động và cũng không có khả năng, nguyện vọng tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là lần đầu tiên, một nội dung của luật đã được thông qua, sắp có hiệu lực được đưa ra bàn thảo để có sự điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng của người lao động. Qua đó, chúng ta có thể thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng với những sự tin tưởng của người dân đã dành cho Đảng.

16 Nhận xét

23:14:00, 22 thg 5, 2015 Reply

Mọi việc dù khó khăn, vất vả tới mấy, chỉ cần được sự đồng tâm hiệp lực của mọi người thì sẽ có thể thành công hết. Lấy được lòng dân trong việc hoạch định chính sách, đưa ra các chủ trương đường lối là điều thiết yếu đảm bảo cho sự thành công của các chủ trương, đường lối đó.

17:03:00, 23 thg 5, 2015 Reply

Nếu như một đất nước không được lòng nhân dân người dân không làm chủ đất nước mà chính phủ đó có những bất công thì xã hội đó thật sự là hỗn loạn rồi, đất nước Việt Nam của chúng ta bị bao nhiêu con người, thế lực nước ngoài chống phá nhưng vẫn đứng vững vì chính sách hợp lòng dân của chúng ta.

18:48:00, 23 thg 5, 2015 Reply

Đúng là trên con đường xây dựng đất nước mình thì chính phủ nào cũng vậy, cũng có lúc mắc những sai lầm nhất định. Nhưng điều đó phải kịp sửa đổi để hợp với sự phát triển cùa đất nước, hợp với những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm được điều đó thì như đất nước mình nhân dân mới tin tưởng vào đường lối chính sách của đất nước như thế này

18:58:00, 23 thg 5, 2015 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng trên thế giới có vô số đất nước bùng phát những xung đột, vô số đất nước mà người dân căm phẫn, thậm chí là có nhiều tổ chức đứng ra hòng muốn thay thế đất nước vì một đất nước đó không có phương hướng hợp lòng dân. Còn đất nước mình thì ngược lại, mọi người tin tưởng bởi những chính sách vì nhân dân.

23:28:00, 23 thg 5, 2015 Reply

Bác từng nói, đất nước này là của dân, do dân và vì dân. Đảng và nhà nước ta hiện nay đang thực hiện chính sách hợp lòng dân, được ý nước. Đó là truyền thống chính trị lấy dân làm gốc.

14:04:00, 25 thg 5, 2015 Reply

Trước nay, Đảng nhà nước ta nghiên cứu, đưa ra luật nào, chính sách nào cũng là đều là để tìm mọi cách mang lại những quyền lợi tốt nhất cho nhân dân, bởi dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, chỉ có đám rận là luôn tìm mọi cách bôi xấu Đảng, Nhà nước mà thôi

14:54:00, 25 thg 5, 2015 Reply

Mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đưa ra cũng đều phải vì nhân dân, phục vụ nhân dân, phù hợp với nguyện vọng của đại đa số người dân. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: “Chúng ta phải rút kinh nghiệm là làm bất cứ vấn đề gì, dù chúng ta cho là đúng nhưng khi thực hiện, có ý kiến của đông đảo người dân thì nên dừng lại, nếu có gì sai thì nghiêm túc sửa, trên tinh thần cầu thị”. Không có lý gì mà lũ phản động luôn tìm cách hạ uy tín của Đảng, Nhà nước khi Đảng và nhà nước luôn làm mọi việc tốt nhất cho dân

15:54:00, 25 thg 5, 2015 Reply

Qua những thành tưu của Đảng, Nhà nước trong những năm qua, chúng ta có thể khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng với những sự tin tưởng của người dân đã dành cho Đảng. Chỉ những kẻ muốn chống phá Đảng mới luôn tìm cách hạ uy tín của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân mà thôi

17:29:00, 26 thg 5, 2015 Reply

Những văn bản pháp luật trước khi ban hành phải nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, nếu ban hành ra mà không được lòng dân hay không thể áp dụng được thì nó không có ích lợi gì cho nhân dân cho đất nước cả, việc lắng nghe ý kiến của dân trong việc ban hành luật bảo hiểm xã hội là rất cần thiết, có như vậy chúng ta mới xây dựng được nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do nhân dân và vì dân.

17:43:00, 26 thg 5, 2015 Reply

Những chính sách, hay chủ trương của đảng thì đều phải lấy dân làm gốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nên không có chuyện ban hành những văn bản mà không phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, việc người dân phản ánh về luật ban hành thì cơ quan thực thi phải nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi

23:18:00, 1 thg 6, 2015 Reply

Trong công tác quản lý điều hành của chính phủ thì không thể tránh khỏi những lúc sai về chủ trương chính sách hay cách thực hiện nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta đã kịp thời phát hiện những điểm sai phạm, không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, không để các thế lực thù địch chống phá

22:23:00, 2 thg 6, 2015 Reply

làm gì đi nữa thì mọi thứ luôn phải hợp lòng dân. Thuận theo dân thì sẽ thắng lợi hoàn toàn. Dù sao cũng luôn ủng hộ Đảng và con đường mà đất nước Việt Nam đang đi.

15:32:00, 3 thg 6, 2015 Reply

Nhà nước thành lập ra thực hiện quyền lực cai trị xong đồng hành cũng là nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Nhà nước ta đã thực hiện liên tục và có hiệu quả những nhiệm vụ đó của mình, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để giải quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân của người lao động giúp người lao động, nhân dân yên tâm làm ăn và tin tưởng hơn vào chính quyền vào chế độ.

23:41:00, 4 thg 6, 2015 Reply

một chính thể cũng như một con người, không thể hoàn hảo. Đảng và nhà nước đôi khi cũng mắc sai lầm. nhưng ddieuf quan trong Đảng đã biết nhìn vào sự thật, nói lên sự thật, và từ sự thật để sửa chữa sai lầm. đó chính là tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

19:25:00, 5 thg 6, 2015 Reply

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội đã được sửa đổi để người lao động được quyền lựa chọn hình thức bảo hiểm trên cơ sở tôn trọng ý nguyện của một bộ phận người lao động .Qua đó chúng ta có thể thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng với những sự tin tưởng của người dân đã dành cho Đảng.

20:24:00, 5 thg 6, 2015 Reply

Chính phủ đã kiến nghị sửa đổi điều luật trên nhằm đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận người lao động có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội ngắn sau khi nghỉ việc không tiếp tục tham gia vào thị trường lao động và cũng không có khả năng, nguyện vọng tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là lần đầu tiên, một nội dung của luật đã được thông qua, sắp có hiệu lực được đưa ra bàn thảo để có sự điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng của người lao động.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !