06/05/2015

NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Written By Unknown on 06/05/2015 | 08:00

[Nam Việt]

Chủ tịch Hồ Chí Minh -  lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, chiến sĩ xuất sắc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Người được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Một nhà báo người Úc đã đánh giá: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ duy nhất của thế kỷ XX có tầm ảnh hưởng tư tưởng của mình sâu rộng đến nhân dân toàn thế giới. Ở lĩnh vực khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có khả năng đưa ra những dự báo thiên tài về sự phát triển của cách mạng thế giới và trong nước. Nhân dịp kỉ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015), chúng ta cùng nhau nhớ lại một số dự báo thiên tài của Người để thêm tự hào, kính trọng, tưởng nhớ công ơn trời biển của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

1. Tháng 8/1914, khi đang ở Anh, trong bức thư gửi cụ Phan Chu Trinh, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã viết: "...Tiếng súng đang rền vang. Thây người đang phủ đất. Năm nước lớn đang đánh nhau. Chín nước đã vào vòng chiến. Cháu bỗng nhớ cách đây vài tháng cháu đã nói với Bác về cơn dông sấm động này...". Như vậy trong một bức thư gửi trước đó, Bác đã tiên đoán Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) sắp sửa nổ ra.

 2. Năm 1924, trong bài "Đông Dương và Thái Bình Dương", Bác đã dự báo về nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới và tiên đoán: "Thế nào rồi cũng có ngày nước Nga cách mạng phải đọ sức với chủ nghĩa tư bản". Với tầm nhìn chiến lược, Bác còn thấy trước Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh nó sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho các tên đế quốc nhòm ngó, khu vực này "tương lai có thể trở thành một lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh". Những tiên đoán này, 15 năm sau trở thành hiện thực. Năm 1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, phát xít Đức tấn công Liên Xô, các nước xung quanh Thái Bình Dương trở thành chiến trường ác liệt.

3. Tháng 5/1941, tại Hội nghị Trung ương Tám ở Pác Bó, Bác đã dự liệu thời cơ tổng khởi nghĩa là lúc Liên Xô thắng Đức; Mỹ, Anh, Trung Quốc phản công đánh bại Nhật Bản. Cần thấy rằng, dự báo này đưa ra lúc Đức chưa tấn công Liên Xô, Nhật chưa tấn công vùng đất do Mỹ, Anh kiểm soát. Nhờ phán đoán tài tình như vậy nên Bác đã yêu cầu  Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng đình chỉ chủ trương khởi nghĩa đầu năm 1944, đồng thời phát động toàn Đảng, toàn dân tích cực chuẩn bị để đón thời cơ.

4. Ngày 01/01/1942, trên báo "Việt Nam độc lập" số 114, Trả lời câu hỏi: Năm nay tình hình thế giới và trong nước sẽ thế nào? Trong bài "Năm mới, công việc mới" Bác khẳng định: "Ta có thể quyết đoán rằng, Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại; Anh, Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta độc lập tự do". Trên thực tế chúng ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa vào đúng thời cơ mà Bác đã dự đoán, giành thắng lợi trong thời gian ngắn.

5. Tháng 02/1942, Bác biên soạn cuốn "Lịch sử nước ta" theo hình thức diễn ca. Cuối tác phẩm có mục "Những năm tháng quan trọng" ghi những sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc, sự kiện cuối cùng, Bác viết: "1945 - Việt Nam độc lập". Trong hồi kí của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết về dự định sẽ hỏi Bác vì sao Bác biết trước năm 1945 Cách mạng Việt Nam sẽ thành công, nhưng rồi công việc bận rộn nên chưa hỏi được thì Bác đã mất.

Trong khi các nguyên thủ của phe Đồng minh họp tại Têhêran (năm 1943), dự tính rằng, phải đến năm 1946 mới có thể hoàn toàn đánh bại lực lượng phát xít, kết thúc chiến tranh, thì lịch sử lại diễn ra đúng như tiên đoán của Người. Tháng 5/1945, phát xít Đức đầu hàng, Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật, Mỹ ném bom  nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chớp thời cơ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta nổi dậy tổng khởi nghĩa giành độc lập, tự do.

6. Năm 1954, kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nhưng ngay lúc đó, Bác đã chỉ rõ thắng lợi này mới chỉ là bước đầu và cảnh báo rằng, đế quốc Mỹ sẽ nhảy vào thay thế Pháp ở Đông Dương, Người nhận định: "Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt  Nam, Lào". Trên cơ sở đó chúng ta đã chủ động về chiến lược, tích cực chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

7. Năm 1960, trong Diễn văn lễ mừng Quốc khánh 2/9/1960, có đoạn viết: "Trong lúc chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất  trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà". Bác gạch dưới trong bản thảo các chữ "chậm lắm là 15 năm nữa". Đúng 15 năm sau, mùa xuân 1975, với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta đi đến thống nhất như tiên đoán diệu kỳ của Người.

8. Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bác đã tiên liệu: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua". Từ kinh nghiệm ở Triều Tiên, trước khi thua, Mỹ đã ném bom hủy diệt Bình Nhưỡng, Bác đã dự báo: "Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội". Thực tế, tháng 12/1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chỉ  sau khi thất bại nặng nề trong trận "Điện Biên Phủ trên không", ý chí xâm lược bị đập tan, Mỹ mới chịu ký kết Hiệp định Paris, thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và rút hết quân về nước.

9. Tháng 5/1969, trong bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta năm 1969, Người viết: còn vài năm nữa sẽ giải phóng miền Nam. Đúng 6 năm sau, ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nam Bắc thống nhất, đất nước hoàn toàn độc lập.

Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể đưa ra được những dự báo chính xác như vậy ? Đó chính là kết quả tư duy khoa học của một lãnh tụ vĩ đại, là sự vận dụng tài tình những nguyên lý của phép biện chứng Mác-xít vào điều kiện lịch sử cụ thể của thời đại với tình hình trong nước để chỉ ra quy luật vận động phát triển tất yếu của cách mạng thế giới và nước ta./.

24 Nhận xét

09:42:00, 6 thg 5, 2015 Reply

đúng là chỉ có Bác Hồ <3
Một con người có tài, có đức, có tâm, lại còn có tầm nhìn chiến lược, có sự dự đoán chính xác thế thời..
nhờ vậy nên đất nước ta mới biết chớp thời cơ, năm làn bảy lượt đánh thắng đế quốc, thwujc dân xâm lược!

10:35:00, 6 thg 5, 2015 Reply

quá là tuyệt vời.
đọc xong bài báo mà thấy yêu Bác Hồ da diết hơn bao giờ hết.
Người không những là một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là một người có tầm nhìn chiến lược, có sự dự đoán tài tình và đúng đắn về tình hình chiến sự nước nhà hơn ai hết, có lẽ tất cả là nhờ vào lòng yêu nước của Người!

10:54:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ là vị cha già dân tộc. Là danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của người mãi trong lòng dân tộc như một trong những tấm gương sáng ngời nhất tổng hợp tất cả các yếu tố của một lãnh tụ vĩ đại.

14:05:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Hồ Chí Minh- Người là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam.
nhờ vào tầm nhìn chiến lược của mình mà Người đã có công lớn trong viêc giúp nhân dân ta nắm bắt được thời cơ kịp thời, dnahf chiến thắng trong nhiều trận chiến!

17:17:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Vốn không tin vào số phận thế nhưng mà đất nước Việt Nam có một người con như Bác thì quả thật có lẽ đây là định mệnh để cho việc lèo lái con đường giải phóng dân tộc đến bến bờ vinh quang. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chân lý luôn luôn giành chiến thắng

18:44:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ là một con người vĩ đại, một vĩ nhân thế hệ sau mác-lênin. Tài năng của người không ai có thể phủ nhận. Bằng tài năng, trí tuệ của mình, bác đã đem lại niềm tự hào, vinh quang cho dân tộc ta. Chứng tỏ với thế giới sức mạnh của dân tộc VIệt không thất bại trước bất kì kẻ thù nào. Người thực sự đã có những tiên đoán vĩ đại, và nó đã xảy ra. Đó chẳng phải là sự đoán mò mà là tư duy logic dựa vào sự kiện khách quan. Người đã dự báo chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhất định sẽ thành công, chúng ta tin tưởng vao nó và dùng sức lực cả dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

22:30:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ của chúng ta, tuy chẳng có bằng cấp cao bằng ông này ông nọ, nhưng đứng trước người những nhà bác học, những nhà văn hóa lớn trên thế giới đều phải tỏ vẻ kính trọng. Trong con người Bác hội đủ phẩm chất tốt đẹp nhất của một con người Việt Nam, chất phác, đôn hậu, giàu lòng thương yêu, đặc biệt là lòng yêu nước thương dân vô bờ bến của người.

23:22:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Có nhiều kẻ sẽ kêu rằng Bác Hồ chúng ta chỉ nói ăn may mà trúng thôi. nhưng chúng đâu biết rằng Bác chúng ta dựa trên những cơ sở thực tiễn và sự suy luận tài tình mà ra. Người ta chỉ ăn may một lân chứ may mãi được à

23:30:00, 6 thg 5, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
23:30:00, 6 thg 5, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
23:33:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Tôi tin rằng dù mọi người nói thế nào đi nữa thì tình cảm của tôi với Bác cũng như hàng triệu người khác sẽ không bao giờ thay đổi. Bác đúng như vị cha già của dân tộc, sốn bất diệt trong lòng mọi người

23:38:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Bác dự đoán mọi thứ khá chuẩn nhưng mình thắc mắc là bác đâu dự đoán đươc số lượng quan tham nhũng chạy chức, chạy quyên. tôi thiết nghĩ đây là vấn đề đáng suy ngẫm thêm

23:54:00, 6 thg 5, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
07:22:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ là vị cha già dân tộc. Tư tưởng và trí tuệ của người đã được không chỉ Việt Nam mà cả thế giới công nhận. Ở người hội tụ tinh than độc lập dân tộc và khát vọng thong nhất của dân tộc từ ngàn năm nay.

07:38:00, 7 thg 5, 2015 Reply

đúng là đáng suy ngẫm. Bác cũng đã dự đoán có hiện tượng này nên Người đã không ngừng nhắc nhở, rèn luyện Đảng ta. Mặt trái của cơ chế thị trường thật mãnh liệt nên đã cuốn không it đảng viên, cán bộ. Nhưng tôi tin là rồi chúng ta sẽ hoàn thiện cơ chế quản lý, khắc phục dần quốc nạn này

08:54:00, 7 thg 5, 2015 Reply

đúng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam!
Bác không những là người tài đức vẹn toàn mà còn có tầm nhìn sâu rộng, đoán trước được thời cơ, từ đó giúp cho nhân dân ta thắng từ trận này qua trận khác!
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ!

09:02:00, 7 thg 5, 2015 Reply

đúng là nhà dự báo thiên tài.
nhờ vào những dự báo chuẩn xác của bác mà nhân dân ta đã kịp nắm bắt thời cơ, tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hưởng cuộc sống ấm no, thái bình

10:15:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Bác đúng là một con người tài ba, có trí tuệ và khí chất hơn người. Những dự đoán của Bác là những dự đoán có cơ sở, khoa học, là con người đi trước thời đại, có tầm nhìn sâu rộng. Muôn đời tôn kính con người vĩ đại, vị anh hùng dân tộc, vị danh nhân văn hóa của thế giới

10:50:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của chúng ta đúng là người xưa nay hiếm. Bác giỏi trong mọi lĩnh vực, bác là tấm gương sáng chói cho tất cả thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ duy nhất của thế kỷ XX có tầm ảnh hưởng tư tưởng của mình sâu rộng đến nhân dân toàn thế giới

11:01:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Để có được những dự báo, tiên lượng chính xác như vậy là do kết quả tư duy khoa học của một lãnh tụ vĩ đại, là sự vận dụng tài tình những nguyên lý của phép biện chứng Mác-xít vào điều kiện lịch sử cụ thể của thời đại với tình hình trong nước để chỉ ra quy luật vận động phát triển tất yếu của cách mạng thế giới và nước ta.

13:34:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Bác - vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ đáng kính, Người mãi mãi là một tượng đài trong lòng dân nhân Việt Nam!

16:26:00, 7 thg 5, 2015 Reply

Nếu ai đam mêm Tư tưởng Hồ Chí Minh hay cả cuộc đời sống và làm việc của Người bỏ thời gian đọc 15 tập Hồ CHí Minh toàn tập mới thấy được sự phi thường và tài giỏi của con người nhỏ mà mà không bé nhỏ này.

14:41:00, 8 thg 5, 2015 Reply

Bác luôn là tấm gương về đạo đức, trí tuệ và lòng vị tha đối với đời đời những người con dân tộc Việt Nam. Những gì mà Bác đóng góp cho dân tộc ta cũng như cho toàn nhân loại là không thể phủ nhất, tất cả là tượng đài đối với tất cả mọi người trên khắp nơi trên thế giới. Ấy vậy mà, có những kẻ óc ngắn, não không nếp nhăn dám xuyên tạc những giá trị lịch sử mà Bác để lại.
Nghĩ đến Bác ắt lòng mỗi người dân yêu nước sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, thấy sáng hơn.

Nặc danh
19:19:00, 8 thg 5, 2015 Reply

Chúng ta đều biết tài năng xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: tư tưởng, lý luận, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục v.v... Ở lĩnh vực khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có khả năng đưa ra những dự báo thiên tài về sự phát triển của cách mạng thế giới và trong nước. Thật đáng khâm phục Người!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !