12/05/2015

Đừng tự tách mình khỏi đời sống văn nghệ đất nước

Written By Lý Công on 12/05/2015 | 09:00

[Minh Trị]

Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, việc Ban chấp hành Hội quyết định gạch tên 9 thành viên vì đã tham gia vào cái gọi là “Văn đoàn độc lập” đang có ảnh hưởng nhất định đến giới văn nghệ sĩ. Lợi dụng tình hình này, một số cơ quan thông tấn có hoạt động chống Việt Nam (như RFA, VOA) ngay lập tức có các bài viết xuyên tạc, hạ uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam và bôi nhọ những người giữ cương vị lãnh đạo Hội.

Trên thực tế, kể từ khi thành lập (1957), Hội Nhà văn Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã cầm súng tham gia kháng chiến, hăng hái xông pha trên các chiến trường ác liệt, cùng toàn dân tộc làm nên chiến thắng vĩ đại, và cũng từ sự cống hiến đó họ đã tìm được cảm hứng nghệ thuật cho những áng thơ văn bất hủ của một thời binh lửa hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, “đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các nhà văn cũng đã đóng góp xứng đáng trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống, đặc biệt là những bất cập, thiếu sót trong thời kỳ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (điển hình là vở kịch “Tôi và chúng ta” của nhà văn Lưu Quang Vũ).

Các khóa gần đây, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Hữu Thỉnh đứng đầu đã có đóng góp lớn cho việc xây dựng, phát triển Hội, mở nhiều khóa đào tạo ở trường viết văn Nguyễn Du, mở các trại sáng tác, đưa nhà văn đi thực tế, đặc biệt là đã xây dựng được cơ sở vật chất khá tốt của Hội (trụ sở, trại sáng tác, Bảo tàng Nhà văn tại Quảng Bá - Tây Hồ). Điều quan trọng nhất là, thông qua các hoạt động của mình, Ban chấp hành Hội đã gắn bó, đoàn kết các nhà văn, nhà thơ ưu tú trên cả nước để họ có nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
 


Giới nghệ sĩ nói chung và nhà văn nói riêng chỉ thực sự có được cảm hứng sáng tác, tìm được chủ đề phù hợp nhất khi gắn bó mật thiết với dân tộc, với nhân dân, đóng góp phần công sức của mình để đất nước phát triển. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Văn học chính là một thứ vũ khí sắc bén để chống lại kẻ thù và là phương tiện có nhiều lợi thế để tuyên truyền cách mạng. Văn học - nghệ thuật biểu thị tư tưởng, tâm lý và là vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của các giai cấp; là tiếng nói của tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng. Chính vì vậy, văn học - nghệ thuật bao giờ cũng là một mặt trận nóng bỏng. Ở đó luôn diễn ra cuộc đấu tranh gay go, không khoan nhượng giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa ta và địch.

Vì vậy, văn học - nghệ thuật luôn phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, phản ánh tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân dân, cổ vũ cái mới, cái tốt đẹp, phê phán những thứ xấu xa lạc hậu. Phải theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”, luôn gắn văn học - nghệ thuật với thực tiễn đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có như vậy nó mới có được chủ đề và cảm hứng sáng tác phù hợp. Muốn vậy, đội ngũ văn nghệ sĩ phải đi sâu vào thực tế phong phú, sôi động của cuộc sống hằng ngày để hiểu biết, khám phá và sáng tạo ra những hình tượng nghệ thuật điển hình, có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với người đọc và có giá trị thẩm mĩ cao. Tất cả những hành động ly khai lạc nhịp, lập dị của vài nhà văn nào đó sẽ chẳng chứng tỏ phong cách, lập trường hay cái “tôi” gì cả, mà họ chỉ tự cách ly họ ra khỏi đời sống văn hóa, văn nghệ, khỏi đất nước, nhân dân mà thôi.

Có thể nói, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế giới, khi người nghệ sĩ biết hòa mình vào nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, họ sẽ có được nguồn cảm hứng bất tận để tạo ra những tác phẩm để đời. Những nhà văn hiện thực Pháp, Nga, Trung Quốc... đều sinh ra, lớn lên và trực tiếp tham gia vào những sự kiện trọng đại của đất nước, gắn bó với cuộc sống của quần chúng lao động, từ đó, sáng tác của họ có giá trị nhân văn hơn, tư liệu phù hợp, lôi cuốn hơn. Để kết lại bài viết, nhân tháng 5 này kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân Liên Xô, chúng ta cùng nhớ lại thời điểm ngày 22/6/1941 khi phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lược, các nghệ sĩ Xô viết đã viết nên những dòng tuyệt tác nói lên lòng căm thù quân xâm lược, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân dân Liên Xô anh hùng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tác phẩm đi cùng năm tháng mà mỗi khi lời của nó cất lên, các thế hệ nhân dân Xô viết đều dâng trào niềm tự hào và quyết tâm mãnh liệt:

Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Cùng nhau ta chiến đấu chống quân thù
Sắt son, chí ta sáng ngời
Diệt quân áp bức xéo đau giống nòi
Diệt hết lũ cướp hung tàn.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Chặn không cho những cánh đen ác tàn
Dám bay trên quê hương này
Đồng quê ta bát ngát xanh thanh bình
Chặng đứng bước chân quân thù

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Này quân phát xít thối tha vô lại
Chúng ta đánh cho tơi bời
Này quân cặn bã sống trong nhân loại
Mày chết sâu trong quan tài

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.”

6 Nhận xét

07:31:00, 14 thg 5, 2015 Reply

mỗi Tổ chức hãy nên đóng góp công sức của mỉnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đừng vì những suy nghĩ mông muoonj nhất thời mà làm xấu đi hình ảnh nghề nghiệp của mình.

12:13:00, 14 thg 5, 2015 Reply

Văn học nghệ thuật chính là thể hiện cái hồn, sức mạnh tinh thần dân tộc trong đó. Mỗi câu chữ, ý thơ đôi khi có sức mạnh còn lớn hơn cả một đoàn quân.

13:45:00, 14 thg 5, 2015 Reply

Loại bỏ những kẻ có tư tưởng sai trái, xuyên tạc đời sống văn học nghệ thuật nước nhà ra khỏi Hội nhà văn là thực sự cần kíp. Thiết nghĩ, hành động quyết liệt, sáng suốt của Hội nhà văn Việt Nam đã đóng phần sức to lớn đối với công cuộc phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà một cách lành mạnh, thiết thực, phục vụ cho đời sống của nhân dân, cũng như tuyên truyền, cổ động sự đi lên của nước nhà.

09:42:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Văn học Việt Nam nó cũng được xem là công cụ quan trọng trên mặt trận tư tưởng chống lại bọn xâm lược, trong chiến tranh hội nhà văn Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong chiến thắng của nhân dân ta, có nhiều tác phẩm rất hay ca ngợi về cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc, việc có một số người muốn tách ra khỏi hội nhà văn Việt Nam chính là do các thế lực xấu nó lợi dụng thôi, tôi nghĩ những người đã có tư tưởng chống nhà nước thì nhanh chóng loại chúng ra khỏi hội, không để một con sâu làm giàu nồi canh được

10:40:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Văn học nghệ thuật đây là một trong lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy nên nó phải được nhà nước quản lí chứ không thể để cho các thế lực bên ngoài nó lợi dụng gây chống đối nhà nước được, chúng luôn muốn tách biệt văn học ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, âm mưu này của chúng rất rõ ràng, vì thế không thể để cho chúng thực hiện mục tiêu này, chúng ta phải làm cho văn học trở thành công cụ để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Việt nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học nước nhà

10:53:00, 17 thg 5, 2015 Reply

Đại hội Hội nhà văn Việt Nam nó có ý nghĩa rất quan trọng, việc gạch tên 9 thành viên vào tham gia văn đoàn độc lập là rất đúng, nếu những người này mà chúng nó được vào ban chấp hành là rất nguy hiểm, nó có thể làm cho văn học Việt Nam đi sai hướng, bị các thế lực thù địch bên ngoài nó lợi dụng là điều không thể chấp nhận, chính vì thế 9 người này bị khai trừ là rất đúng. Nhà nước cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, quản lí Hội nhà văn Việt nam.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !