08/06/2015

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT – ĐÂU LÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ - KỲ 3

Written By Lý Công on 08/06/2015 | 01:02

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

[Con đường phía trước]

Trong mục tiêu của các chiến dịch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực phản động trong và ngoài nước thì “hạ bệ”, “bôi lem” Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được coi là mục tiêu coi trọng nhất, bởi lẽ chúng cho rằng một khi phá vỡ được “tượng đài” Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân nước Việt thì chúng đã được được bước tiến lớn trên con đường lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Thực hiện mục tiêu đó, chúng đã không từ bất kỳ “mưu hèn kế bẩn” nào: từ ngụy tạo chứng cứ, phỏng vấn những đối tượng cơ hội chính trị; dùng các hình thức: dựng phim, viết báo, xuất bản sách, hồi ký… để nhằm hạ uy tín, vai trò của Người đối với sự thành công của cách mạng Việt Nam. Và lợi dụng những sai lầm thiếu sót của ta trong cải cách ruộng đất là một bài quen thuộc được các đối tượng “rân chủ, yêu nước” sử dụng thường xuyên, “nhai đi, nhai lại” để hạ uy tín của Bác. Vậy sự thật về vai trò, trách nhiệm của Bác như thế nào trong cải cách ruộng đất 1953 – 1957? Chúng ta hãy cùng phân tích trong kỳ III cũng là kỳ cuối của loạt bài Cải cách ruộng đất – Đâu là sự thật lịch sử: Hồ Chí Minh với cải cách ruộng đất

Bác Hồ và vấn đề ruộng đất của nông dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành tình cảm đặc biệt cho giai cấp nông dân. Chứng kiến cuộc sống lầm than của giai cấp nông dân dưới ách đô hộ của chế độ thực dân phong kiến, tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Người khẳng định để giải phóng giai cấp nông dân, thì song song với cách mạng giải phóng dân tộc, phải triệt để tiến hành cuộc “cách mạng thổ địa”, lật đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ giai cấp địa chủ, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”. Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Người đã cùng với Đảng, Chính phủ nhằm từng bước thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, ban hành và thực hiện nhiều đạo luật quan trọng: Thông tư ngày 20/11/1945 về giảm 25% địa tô và 20% thuế điền thổ cho nông dân, Sắc lệnh số 78SL ngày 14/7/1949 quy định giảm 25% mức địa tô đã thu trước Cách mạng tháng Tám, Sắc lệnh số 85/SL ngày 1/7/1949 về tạm cấp đất của Việt gian cho nông dân nghèo,… 


Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc tới cuộc sống của người nông dân

Đến năm 1953, trước yêu cầu phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp, đảm bảo quyền lợi của giai cấp nông dân, Đảng Lao động Việt Nam đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện triệt để khẩu hiệu “người cày có ruộng”. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của lịch sử lúc bấy giờ. 

Trong quá trình thực hiện, Người luôn nhắc nhở cán bộ, Đảng viên phải thể hiện được tính cách mạng, nhân văn trong cải cách, không được sử dụng nhục hình đối với địa chủ. Người nhắc nhở: “Nhục hình là lối dã man, là cách của đế quốc, tư bản, phong kiến, nó dùng để trị quần chúng, trị cách mạng. Chúng ta có chính sách đúng, lý lẽ đúng, có lực lượng mạnh, sao còn dùng cách dã man? Đợt này, tuyệt đối không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái với chính sách của Đảng”. Trong một bài nói chuyện tổng kết đợt 2 (đăng trên Tập san Phát động quần chúng số 7, ngày 5-3-1955),  Người rất đau lòng  khi nhận thấy trình độ cán bộ rất thấp, không phân biệt được địch-ta, coi đội cải cách là vua “thậm chí, có một số cán bộ hủ hóa, làm hại đến danh dự của Đảng, của Chính phủ, của tất cả cán bộ”. Tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất Bắc – Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang), đầu năm 1956, Bác lại nghiêm khắc phê bình: “Chưa nhận rõ ai là địch, ai là ta nên một số cán bộ mắc phải khuyết điểm nữa rất nghiêm trọng là dùng nhục hình. Bác đã nhiều lần nhắc: Dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn đế quốc phong kiến mới dùng. Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình”.

Trước những sai lầm của một số cán bộ, Đảng viên trong cải cách ruộng đất, gây ra tình trạng đấu tố tràn lan, gây oan sai cho một số cán bộ, quần chúng nhân dân, trên cương vị là Chủ tịch nước, ngày 18/8/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.Nhìn thẳng vào những sai phạm trong cải cách ruộng đất, tại Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1956),  Bác Hồ đã thay mặt Đảng, Chính phủ thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Quốc hội. Nước mắt Người đã rơi trước những khuyết điểm do chủ quan, thiếu lắng nghe nhân dân, thiếu sâu sát thực tiễn cơ sở. Trước quốc dân đồng bào, Người đã không ngần ngại công khai khuyết điểm của Đảng, của người lãnh đạo cao nhất là chính Người… Ngay sau đó, Người đã cùng Đảng, Chính phủ thực hiện nhiều chính sách kịp thời để khắc phục khuyết điểm, đến tháng 9/1957, chiến dịch sửa sai đã phục hồi danh dự và trả lại tài sản khoảng 70-80% số người bị kết án oan.

Như vậy, trong suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công cuộc giải phóng hoàn toàn giai cấp nông dân, đưa ruộng đất về tay nông dân, thực hiện triệt để khẩu hiệu “người cày có ruộng”. Trong quá trình tiến hành cải cách ruộng đất, ngay sau khi phát hiện những sai lầm mà cán bộ, đảng viên mắc phải, trên cương vị lãnh đạo, Người đã nghiêm khắc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm trước nhân dân và nhanh chóng thực hiện các biện pháp sửa chữa sai lầm, phát huy tính tích cực cao nhất của công cuộc cải cách. Đạo đức và nhân cách của Người là tấm gương sáng lòa cho đạo đức, nhân cách của người Đảng viên -  suốt đời phục vụ cho lợi ích, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bác Hồ có viết bài “Địa chủ ác ghê” trên báo Nhân Dân ngày 21/7/1953 ???

Thời gian vừa qua, khi cả nước cùng tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 125 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch tiến hành một chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Không hiểu chúng lôi đâu ra bài báo “Địa chủ ác ghê” được cho là của tác giả CB in trên báo Nhân dân ngày 21/7/1953 (tức là 01 ngày sau bà địa chủ Cát Long Hanh bị bắn) trong đó nội dung là kể tội bà địa chủ Cát Hanh Long và tội ác của gia đình bà này. Sau đó, chúng liên hệ với các tài liệu trong biên niên, tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo ảnh bức ảnh chụp cuốn sách “Phát động quần chúng tăng gia sản xuất” ghi nhận Bác Hồ đã có 147 bài viết với bút danh CB từ tháng 3/1951 đến tháng 3/1957, từ đó, chúng lấp lửng định hướng dư luận rằng Bác Hồ chính là tác giả chủ mưu vụ giết “nhầm” bà địa chủ Cát Hanh Long. 


Một bằng chứng ngụy tạo của các đối tượng “yêu nước”, “dân chủ”

Mới đầu, chỉ đọc những thông tin các đối tượng phản động cung cấp, với tư duy bắc cầu, có thể người đọc bị lôi cuốn vào luận điệu của chúng, tuy nhiên, khi ta tìm hiểu sâu vấn đề này, ta sẽ thấy rõ một hành động bôi len trắng trợn nhằm hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh. Để xác định tính chính xác của dữ liệu mà các đối tượng “dân chủ” cung cấp, tôi tìm vào “Biên niên tiểu sử” của Bác Hồ trên trang web của Bảo tàng Hồ Chí Minh với ghi nhận chi tiết về hoạt động từng ngày, từng tháng  của Bác Hồ không hề có bài viết trên mà chỉ có bài “Địa chủ ác phản động ác ghê” đăng trên báo Cứu quốc số 2459 bài viết với bút danh Đ.X, với nội dung: “Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2459 ngày 2.11.1953, tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã câu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ. Chúng là bọn “mặt người dạ thú” và tội ác của chúng là “tuyệt vô nhân đạo”.  Nội dung này khác hẳn so với nội dung của bài báo “Địa chủ ác ghê” mà các “nhà yêu nước, dân chủ” đưa ra.

Sợ bài báo đăng thiếu tôi tìm đến biên niên hoạt động toàn bộ tháng 7/1953 của Bác Hồ không hề có bài báo trên (xem tại đây), mà chỉ ghi nhận 5 bài báo trên báo Nhân dân với bút danh C.B đăng trên các số 121, 123, 124 và 126 trong tháng 7/1953 không có nội dung nào dinh dáng đến Cải cách ruộng đất chứ chưa tới là có nội dung đấu tố địa chủ. Chẳng lẽ bài viết của Bác trên báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng lại bị bỏ sót trong biên niên hay sao? Chẳng lẽ bảo tàng Hồ Chính Minh với công tác trọng tâm là lưu giữ tất giữ các tư liệu chính thống của Bác lại làm ăn tắc trách như vây? Chẳng lẽ, báo Nhân Dân biên soạn các bài viết của Bác Hồ để phát hành tập “Phát động quần chún tăng gia, sản xuất”  lại dám sáng tác thêm bài mới để đăng vào cho dày tác phẩm của mình hay sao??? Nghe thật vô lý!

Sau đó, tôi vào mạng đọc các tư liệu về vụ án bà Nguyễn Văn Năm tại các cuốn hồi ký của các cựu lãnh đạo và kể cả các đối tượng trở cờ như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên – những đối tượng có cái nhìn chống Đảng, chống Nhà nước đều ghi nhận phản ứng quyết liệt của Bác Hồ khi nghe báo cáo về vụ này và trong quá trình sửa chữa sai lầm, Bác Hồ và nhiều nhà lãnh đạo đều thừa nhận sai sót vì không ngăn chặn được sự việc đau lòng này. Như vậy, thái độ phản đối gay gắt của Bác đối với vụ án bà Nguyễn Văn Năm như vậy lại sử dụng bút danh quen thuộc của mình để đăng bài “sặc mùi đấu tố”, kể tội bà Năm để đưa lý giải cho việc giết bà Năm hay sao???

Từ đây, ta có thể hiểu được một bàn tay vô hình nào đứng đằng sau giật dây, xây dựng một bài báo không có thật nhằm bôi nhọ, hạ thấp hình tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Với sự phát triển của công nghệ, hành động ngụy tạo chứng cứ này hoàn toàn có thể thực hiện được, nhằm đánh lừa dư luận, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nói chung.

LỜI KẾT

Người Anh có câu: You will never learn if you don’t make mistake (bạn sẽ không học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm). Chẳng có ai không mắc bất kỳ sai lầm nào trên con đường hướng tới thành công. Sai lầm để chúng ta nhìn lại, học cách rút kinh nghiệm, học cách đứng lên để trưởng thành hơn. Người nào mà chỉ nhắc đi, nhắc lại sai lầm của người khác để chỉ trích, phê phán, kích động thì chắc chắn, đó là con người nhỏ nhen, xấu xa. Cải cách ruộng đất từ trong giai đoạn 1953- 1957 đã tạo ra những biến chuyển to lớn cho xã hội miền Bắc, bên cạnh những thành quả to lớn đạt được cũng vấp phải những sai lầm thiếu sót. Những sai lầm thiếu sót này đã được Đảng, Chính phủ mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời có biện pháp sửa sai và thực tế đã được khắc phục. Do vậy, khi nghiên cứu về vấn đề này, mỗi chúng ta cần có cái nhìn khách quan, chính xác, khoa học tránh để các đối tượng phản động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng nhằm phục vụ cho ý đồ xấu của bọn chúng.

16 Nhận xét

08:34:00, 8 thg 6, 2015 Reply

Trình độ ngụy tạo chứng cứ của các nhà dân chủ, những tên phản động càng ngày càng cao, ngày xưa chỉ biết nói mồm không, giờ chúng còn dùng các phần mền chỉnh sửa ảnh các kiểu để nào thì gán ảnh này vào ảnh kia, sửa chút ít của cái này để đánh lừa người đọc tin theo họ. Quả thật nếu không có cái nhìn sâu sắc, không tìm tòi từ nhiều nguồn mà chỉ đọc qua qua thì việc bị lừa là rất dễ.

21:33:00, 8 thg 6, 2015 Reply

Cải cách ruộng đất đã mắc phải những sai lầm nhưng Đảng ta đã nhận thức một cách nhanh chóng những sai lầm đó. Trong quá trình hoạt động của một tổ chức thì không thể tránh khỏi những sai lầm. Đảng đã chỉnh đốn lại nhận thức của các cán bộ địa phương làm sai, nhận lỗi trước quần chúng nhân dân. Nhưng xét cho cùng thì Đảng ta đã đem lại ruộng đất về với nhân dân, từ đó người dân có đất của mình để làm ăn sinh sống. Đó là điều quan trọng nhất mà cải cách ruộng đất đã đem lại.

23:01:00, 8 thg 6, 2015 Reply

Trước giờ vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này, nghe các cụ kể lại dạo đó căng lắm. Giờ đọc xong 3 kỳ của tác giả đã vỡ ra rất nhiều điều. Đảng đã có những sai lầm nhưng đã biết sửa sai kịp thời, đó mới là đảng cách mạng.

23:03:00, 8 thg 6, 2015 Reply

Trước giờ vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này, nghe các cụ kể lại dạo đó căng lắm. Giờ đọc xong 3 kỳ của tác giả đã vỡ ra rất nhiều điều. Đảng đã có những sai lầm nhưng đã biết sửa sai kịp thời, đó mới là đảng cách mạng.

23:17:00, 8 thg 6, 2015 Reply

chủ trương cải cách ruộng đất theo t là đúng nhưng cách thực hiện ở cơ sở còn mắc phải một số hạn chế mang tính chất nóng vội, chủ quan duy ý chí. tuy nhiên Bác và Đảng đã sớm nhận ra sai lầm và sửa sai kịp thời. theo t môt đảng, chính quyền non trẻ mắc phải những sai lầm trong quá trình lãnh đạo là không thể tránh khỏi nhưng biết kịp thời sửa sai và nhận lỗi mới là Đảng tốt. chúng ta tiếp tục phải tin và ủng hộ đảng trên con đường hiện nay để tiếp tục đưa đất nước phát triển

09:40:00, 9 thg 6, 2015 Reply

Chủ trương cải cách ruộng đất là đúng đắn. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà một số cán bộ đã hiểu sai đường lối, chủ trương này dẫn đến những sai lầm không đáng có. Vì vậy chúng ta không nên quy chụp, nhận xét một cách chủ quan, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân

10:13:00, 9 thg 6, 2015 Reply

Cải cách ruộng đất là một vấn đề tranh luận kéo dài qua nhiều thập kỉ qua. Trong đó, các đối tượng phản động đang tích cực lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của tác giả, trong đó tôi không chấp nhận các hoạt động của các đối tượng chống phá lợi dụng vấn đề này để xét lại, chống phá chính quyền

12:09:00, 9 thg 6, 2015 Reply

cần tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền tác động để phục vụ cho mực đích và ý đồ xấu xa của chúng. Đất nước ta cần bảo vệ lịch sử với những gì thiêng liêng nhất của nó.

11:20:00, 11 thg 6, 2015 Reply

sai lầm của cải cách ruộng đất là không thể phủ nhận nhưng thành quả của nó là vô cùng to lớn. cái được lớn nữa từ cải cách ruộng đất đó là nhưng kinh nghiệm đối với sự lãnh đạo. còn về bọn phản động đang chống phá điên cuồng thì chúng đang làm những trò hèn hạ nhất để hạ hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh. nhưng có lẽ chúng đã, đang và sẽ lầm khi thực hiện hành động này

13:27:00, 11 thg 6, 2015 Reply

các thế lực thù địch luôn tìm cách lẩn tránh những tội ác chúng gây ra bằng cách cường điệu hóa, xuyên tạc các sự kiện lịch sử. đồng thời với cải cách ruộng đất ở miền Bắc thì ở miền Nam, chế độ Mỹ ngụy đang thi hành một chính sách khủng bố dã man. một sự kiện như thế mà sao không thấy các anh dâm chửi nhắc đến bao giờ

15:15:00, 11 thg 6, 2015 Reply

Không có gì tồn tại và phát triển mà không có sai lầm. sai lầm là chả qua để cho cái tốt hơn thấy được mà thôi. chỉ cần cố gắng chúng ta sẽ luôn luôn thành công. tin tưởng vào con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

22:11:00, 12 thg 6, 2015 Reply

Hiện nay chung ta đang thực hiện cải cách ruộng đất đó, khoán ruộng, khoán rừng cho nhân dân. Đảng vui, dân mừng đất nước nở hoa và tưng bừng như lễ hội. Chỉ có mấy kẻ chống phá ngày nào cũng xuyên tạc này nọ thôi

23:16:00, 30 thg 6, 2015 Reply

Giờ mà đám rận chủ dân chủ vẫn còn vịn vào câu chuyện xưa như trái đất. Làm sai và biết nhận lỗi và sửa sai thi đâu có gì để sai. và sai ở mặt này nhưng đúng ở mặt kia chắc gì đã là sai

10:39:00, 2 thg 7, 2015 Reply

Nếu là người bình thường không có lập trường rõ ràng rất dễ bị bọn chúng dùng những chứng cứ ngụy tạo này để làm cho suy nghĩ sai lệch. Đúng là nguy hiểm thật, ngày càng có càng nhiều những ngụy tạo của bọn rận chủ làm cho nhiều người không biết dẫn đến bị lầm tưởng, mọi người nên cẩn thận với những thông tin như thế này

15:21:00, 1 thg 8, 2015 Reply

Sai lầm trong cải cách ruộng đất đã được Đảng và nhà nước thẳng thắn thừa nhận, sửa chữa. Tuy nhiên không hoàn toàn bù đắp những hậu quả đó nhưng cũng cho thấy sự giác ngộ kịp thời. Trong quá trình hoạt động của một tổ chức thì không thể tránh khỏi những sai lầm.

10:32:00, 24 thg 8, 2015 Reply

Thế đấy, lãnh đạo có giỏi giang, có tầm nhìn đi chăng nữa cũng chưa chắc đã là hoàn hảo, mà nó phải là sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa cac cấp, giữa nhân dân và nhà nước. Quan trọng là phải thấy cái sai để mà sửa chứ không có cái gì ngay lần đầu thực hiện mà đã đúng ngay được.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !