22/06/2015

CẢNH GIÁC VỚI MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Written By Lý Công on 22/06/2015 | 08:00

[Nam Việt]

Đã thành quy luật, trước khi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm gây rối nội bộ, chống lại sự ổn định và phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII lần này cũng vậy, chúng hoạt động chống phá bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức.Về chính trị

 
 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016), từng bước hoàn thiện lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây sẽ là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá. Thủ đoạn các thế lực thù địch, phản động sử dụng là cổ vũ thái quá cho những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được, đề cao vai trò của nhân dân, trong đó có vai trò của Đảng, một mặt nhằm kích động “tính tự kiêu cộng sản”, “say sưa với chiến thắng”, thỏa mãn với những thành tựu, dẫn đến chủ quan, duy ý chí trong nhìn nhận đánh giá những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bằng mọi cách chúng phủ nhận những thành tựu và thổi phồng, khoét sâu khuyết điểm, hạn chế của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây. Những thủ đoạn trên đều hướng đến mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Chúng đang ra sức tung ra những luận điệu, rằng: Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diễn ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo tới đây vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, v.v. Chúng cũng triệt để sử dụng những thủ đoạn mà trước đây chúng đã từng thực hiện là tổ chức nhóm “đặc biệt” để tự chuẩn bị và cho ra đời cái gọi là dự thảo “văn kiện đại hội mới”, trong đó có các báo cáo, đề xuất những ý kiến theo quan điểm của chúng đối lập với quan điểm của Đảng ta. Sau đó, phát tán, tung lên các trang mạng xã hội làm “đối trọng” với các văn kiện trình Đại hội của Đảng ta, hòng lập lờ “đánh lận” đúng, sai, giữa đường lối cách mạng và phản cách mạng. Thủ đoạn chống phá này của chúng rất nguy hiểm về mặt chính trị, bởi việc định ra đường lối, quan điểm lãnh đạo xây dựng đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 

Về tư tưởng.

Thủ đoạn cơ bản của chúng vẫn là tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời”, “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của C. Mác và Nho giáo”, “con đường Bác Hồ chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”. Và rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng”, v.v. Về cách thức tiến hành, chúng triệt để tận dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội để đưa những thông tin sai lệch về quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng, gây hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin vào Đảng. Cùng với đó, lợi dụng dân chủ, chúng sẽ tạo các blog cá nhân để tấn công trực diện vào các Website của các cơ quan Đảng ; tập hợp những phần thử thoái hóa, biến chất để cổ xúy cho tư tưởng dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa tư bản.
 

Về tổ chức và công tác cán bộ.
 

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020, bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo, v.v. Công tác bầu cử trong Đại hội là nội dung mà  các thế lực thù địch tập trung chống phá. Chúng sẽ phát tán tài liệu, đưa ra luận điệu đại loại rằng: “cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”; rằng: “Đại hội là nơi để “đấu đá” giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”,… hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng ta. Gắn chặt với đó, chúng sẽ chống phá công tác cán bộ. Lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta. Chiêu bài của chúng có thể là tung những luận điệu phản động, như: “bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, phải “xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”, v.v.

    Mỗi người dân yêu nước chung ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với các thủ đoạn đê hèn trên của các thế lực thù địch. Thành quả to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhà nước và nhân dân giành được những năm qua là không thể phủ nhận, mọi sự bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch đều không thể ngăn cản được sự thành công của Đại hội, không thể ngăn cản bước tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại./.

28 Nhận xét

Nặc danh
16:25:00, 22 thg 6, 2015 Reply

Cứ mỗi dịp trước thềm Đại hội Đảng các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm gây rối nội bộ, chống lại sự ổn định và phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mỗi người dân chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với các thủ đoạn đê hèn của chúng!

16:46:00, 22 thg 6, 2015 Reply

Toàn là những thủ đoạn đã cũ thế nhưng nếu không có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng một bộ phận không nhỏ có thể tin và nghe theo những lời bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vì vậy chúng ta hãy tuyên truyền cho nhau để cùng biết và cảnh giác trước những thủ đoạn và âm mưu của chúng.

19:52:00, 22 thg 6, 2015 Reply

Đó có là sự lặp đi, lặp lại của các đối tượng thù địch. Cứ đến dịp Đại hội Đảng các cấp - một sự kiện chính trị quạn trọng của Đảng, của dân tộc, của đất nước là các đối tượng lại ra sức chống phá. Chúng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc về văn kiện trình Đại hội Đảng, xuyên tạc, bôi lem cán bộ của ta... Để đối phó với các luận điệu tuyên truyền phản cách mạng như vậy, các cơ quan, ban, ngành cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, lãnh đạo của Đảng, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch để cảnh giác, đối phó với các thế lực thù địch.

22:38:00, 22 thg 6, 2015 Reply

Càng trước những thời khắc quan trọng của lịch sử chúng ta càng cần bình tĩnh, chủ động và kiên đinh. Hãy cảnh giác cao độ với những thủ đoạn của những kẻ chống phá nhà nước. Chúng làm vơi s nhiều âm mưu và hình thức khác nhau

22:39:00, 23 thg 6, 2015 Reply

Đại hội Đảng nào cũng vậy mà thôi các thế lực chống luôn lợi dụng những lúc khó khăn, phức tạp, nhân lúc chúng ta không đề phòng thì chúng lại tiến hành các hoạt động chống đối nhà nước, thông qua những sơ hở trong việc bầu cử để đưa người của chúng vào bên trong nội bộ nhằm gây chia rẽ dần xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đây mà, bài học về sự sụp đổ của liên xô chúng ta nên nhớ. Chính nó sẽ cung cấp ra những kinh nghiệm trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

22:53:00, 23 thg 6, 2015 Reply

Chúng ta, những người yêu nước chân chính cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với các thủ đoạn đê hèn trên của các thế lực thù địch. Bởi trước thềm Đại hội sẽ là thời điểm vàng để chúng giở đủ trò chống phá Đảng, nhà nước.

23:13:00, 23 thg 6, 2015 Reply

Trước một kì đại hội quan trọng như Đại hội 12, thì việc ngăn chặn những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lúc nào cũng là một yêu cầu quan trọng và cần thiết, chúng ta phải cảnh giác với các thủ đoạn đê hèn trên của các thế lực thù địch. Chúng dùng tất cả mọi thủ đoạn để có thể lật đổ chế độ, lật đổ Đảng, nếu chúng ta không bảo vệ được Đảng, chế độ thì chẳng khác nào không bảo vệ được cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vì vậy thời gian này chúng ta hết sức cảnh giác,

23:27:00, 23 thg 6, 2015 Reply

Những kẻ suốt ngày chỉ biết ăn và chửi chế độ thì họ đâu có ý muốn giúp cho đất nước đi lên. Những người muốn giúp cho đất nước đi lên thì dù họ có là Đảng viên hay không thì họ cũng đã và đang, sẽ phấn đầu hết mình vì sự phát triển của Việt Nam. Còn lũ rận chủ Việt Tân Việt Tèo, để cho họ làm chủ đất nước 1 phút thôi cũng đã là thảm họa rồi, vì họ chả biết gì cả, họ chỉ biết ăn và chửi như Chí Phèo mà thôi

23:48:00, 23 thg 6, 2015 Reply

cứ sang nước khác mà ở xem bạn, hôm nay thì cướp có vũ trang, ngày mai lại có ôm bom tự sát, hôm nữa thì xả súng nơi công cộng, hôm khác nạn nhân có thể là bạn đó, tôi thì chọn Việt Nam thanh bình và quan trọng là được tôn trọng, được là công dân một quốc gia dân chủ, độc lập,.

00:04:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Hom qua thấy De rossi đưa bạn gái đễn Việt Nam, mới hôm trước thì anh Del piero sang, Việt Nam mà không hòa bình, ổn định chắc mình không có cơ hội gặp thần tượng đâu. Có được sự thanh bình ấy là nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước, đây là điều được quốc tế thưa nhận...

00:20:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc, không phải "sống trong sợ hãi" bạn không muốn, bạn muốn thế nào nữa, xin thưa bạn là Việt Nam là một trong những điểm đến an toan nhất thế giới đấy bạn ạ. Ai tạo ra điều đó, chắc bạn tự hiểu...Hãy tỉnh tao

07:22:00, 24 thg 6, 2015 Reply

c v

09:49:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Cái đầu nên tỉnh một chút, cái tâm sáng một chút. Thế là được. Dù có thế lực nào, luận điệu xuyên tạc nào cũng không có gì đáng ngại. Bản chất của xã hội, của Đảng hay chính quyền được xây dựng trong một quá trình dài. Đâu thể để những tin đồn ở thời điểm nhạy cảm có thể lung lạc

15:36:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Đến hẹn lại lên. Cứ đến gần những ngày trọng đại là đám phản động lại xuất hiện điên cuồng. Tiếc cho chúng là giờ dân trí ngày càng cao lại được hệ thống thông tin đa chiều hỗ trợ nên muốn bôi đen đều vô tác dụng. Thật đáng thương cho những ai muốn áp đặt cái nhìn của mình lên người khác .

21:35:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Càng đến những thời điểm quan trọng của đất nước thì các đối tượng lại có những hành động ráo riết hoạt động nhất là những hoạt động tuyên truyền,xuyên tạc. Nếu không có những định hướng dư luận đúng thì đây cũng là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của người dân. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận đúng để làm thất bại hoạt động chống đối cuả các thế lực thù địch và góp phần làm nên thành công Đại hội Đảng các cấp.

22:34:00, 24 thg 6, 2015 Reply

Đây là giai đoạn nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn muốn tạo ra áp lực trong thời gian này để kỳ đại hội đảng diễn ra không suôn sẻ, có như vậy chúng lại càng được cớ chống phá nhiều hơn nữa. Chúng ta phải cảnh giác với những thủ đoạn này của chúng

Nặc danh
23:52:00, 26 thg 6, 2015 Reply

Mỗi người dân yêu nước chung ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với các thủ đoạn đê hèn trên của các thế lực thù địch, mọi sự bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch đều không thể ngăn cản được sự thành công của Đại hội, không thể ngăn cản bước tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại.

23:57:00, 26 thg 6, 2015 Reply

Thủ đoạn cơ bản của chúng vẫn là tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tận dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội để đưa những thông tin sai lệch về quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng, gây hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin vào Đảng. Chúng ta hãy cảnh giác!

17:32:00, 28 thg 6, 2015 Reply

Như một vấn đề có tính chất quy luật, đến hẹn lại lên thôi. Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề nhức nhối trong mỗi kì Đại hội. Thù trong giặc ngoài thi nhau cắn xé, chửi bới. Ở đâu cũng thế thôi, quốc gia nào chả thế, quan trọng là vai trò lãnh đạo của chính đảng phải được củng cố vững chắc. Tại Việt Nam thì chắc chắn phải là Đảng Cộng sản rồi.

08:16:00, 2 thg 7, 2015 Reply

Bạn nói rất đúng, cái này như là một quy luật rồi, lúc nào cũng vậy, thế nên cũng có thể gọi mấy người này là mầy thằng cơ hội chính trị, mỗi khi đất nước có dịp kỉ niệm hay công việc gì lớn là lại bắt đầu hoạt động mạnh, như 30/4 - 1/5 hay quốc khánh chẳng hạn. Mấy cái chiêu trò ấy quá nhàm chán rồi và chẳng có ai thèm tin nữa.

13:35:00, 2 thg 7, 2015 Reply

Đã từng chứng kiến nhiều, bình thường thì cũng có, nhưng cứ trước những sự kiện chính trị của đất nước thì bon zận chủ lại càng ngứa điên cuồng, và chúng ráo riết phá hoại cái đất nước mà chúng được sinh ra, phá luôn cả sự nghiệp mà ông cha chúng đổ xương máu để bảo vệ, ko chọc ngoáy xuyên tạc dường như chúng không chịu được.

22:35:00, 2 thg 7, 2015 Reply

Đại hội đảng toàn quốc là niềm tự hào không chỉ đối với mỗi người dân Việt Nam mà qua đó người dân đã thể hiện được quyền làm chủ và khả năng góp ý tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và đất nước. Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 theo đúng lộ trình đã đề ra

22:43:00, 2 thg 7, 2015 Reply

Đến hẹn lại lên, cứ đến khi chuẩn bị diễn ra các kì đại hội đảng toàn quốc thì các thế lực thù địch càng ra tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, mỗi người dân trong cả nước nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự

14:28:00, 3 thg 7, 2015 Reply

Có bao giờ gia đình nhà "rận chủ" và đám phản động nó ngừng cơn cắn sủa của chúng đối với Đảng Cộng sản đâu. Chúng ghen ti vị những thứ mà Đảng Cộng sản đã làm được và thành công trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam. Và bây giờ Đảng vẫn đang chèo lái con thuyền Việt Nam đi đúng hướng đó thôi. Tôi tin người dân Việt Nam yêu nước và yêu hòa bình, không dễ gì bị bọn xấu tuyên truyền phá hoại, vậy nên Đảng Cộng sản Việt Nam cứ thế mà phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, biết lắng nghe, ắt sẽ thành công

16:54:00, 3 thg 7, 2015 Reply

càng về đến thời điểm quan trọng của toàn đảng và cả nước thì bọ rận chủ và đám phản động càng ráo riết xuyên tạc, chống đối một cách quyết liệt, hòng làm phá hoại sự đoàn kết trong đảng cũng như niềm tin của nhân dân đối với đảng. Và tất nhiên, mọi hành động của chúng đều được Kẻ Mà Ai Cũng Biết giật dây, xúi giục, cho tiền để bằng mọi giá hạ bệ được đảng cộng sản Việt Nam.
Nhưng mọi lời nói của chúng cũng chỉ lừa gạt được một bộ phận nhỏ nhân dân chưa đủ điều kiện tiếp cận với thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhân, chứ không thể nào mà lừa gạt, trắng đen lẫn lộn với đại bộ phận người dân được.

23:13:00, 6 thg 7, 2015 Reply

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch với mong muốn xâm chiếm nước ta, chúng đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn xấu xa. Và cái cách mà chúng vẫn thường làm là đi bôi nhọ, xuyên tạc Đảng và nhà nước ta. Nhân kì đại hội lần thứ XII của Đảng, chúng cũng ko ngoại trừ. Do vậy, chũng ta cần có những biện pháp ngăn chặn, cũng như đề phòng âm mưu của chũng.

23:13:00, 6 thg 7, 2015 Reply

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch với mong muốn xâm chiếm nước ta, chúng đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn xấu xa. Và cái cách mà chúng vẫn thường làm là đi bôi nhọ, xuyên tạc Đảng và nhà nước ta. Nhân kì đại hội lần thứ XII của Đảng, chúng cũng ko ngoại trừ. Do vậy, chũng ta cần có những biện pháp ngăn chặn, cũng như đề phòng âm mưu của chũng.

22:34:00, 30 thg 9, 2015 Reply

Sống yên ổn hạnh phúc thì không muốn cơ, bạn muốn thế nào nữa, xin thưa bạn là Việt Nam là một trong những điểm đến an toan nhất thế giới đấy bạn ạ. Ai tạo ra điều đó, chắc bạn tự hiểu...Hãy tỉnh nghộ đi bạn.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !