01/07/2015

NGĂN NGỪA NGUY CƠ “TỰ DIỄN BIẾN” TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Written By Lý Công on 01/07/2015 | 21:24

[Nam Việt]
Hiện nay, các tổ chức Đảng trong cả nước đang tập trung tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, như: lợi dụng quá trình góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII để tuyên truyền các quan điểm trái với quan điểm, nguyên tắc của Đảng; lợi dụng các diễn đàn, hội thảo, hội nghị để phổ biến các tài liệu có nội dung xấu; công khai ủng hộ hoạt động của số đối tượng chống đối… Những biểu hiện trên là hết sức nguy hiểm, dễ bị các phần tử xấu lợi dụng vu cáo, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ.
  

V.I. Lê-nin đã từng nhắc nhở và cảnh báo những người Cộng sản rằng, không ai có thể đánh đổ được chúng ta, trừ chính những sai lầm của chúng ta. Lời di huấn trên của Người ngày nay vẫn còn giá trị và mang tính thời sự nóng hổi. Nó đòi hỏi Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc sâu lời dạy trên, để tránh nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", dần dần xa rời mục tiêu, lý tưởng, đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Lịch sử CNXH hiện thực thế giới đã có nhiều bài học cay đắng, nhất là những bài học nóng hổi ở Liên Xô và Đông Âu; nơi mà Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân, chế độ XHCN đã từng chiến thắng trước mọi thử thách cam go, ác liệt của chiến tranh, nhưng lại gục ngã trong hoà bình, trước sự tấn công nham hiểm, ác độc của chiến lược "Diễn biến hoà bình" do các thế lực thù địch phát động. Trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, có nguyên nhân "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận CB,ĐV và tổ chức đảng. Những sai lầm trong đường lối chính trị của Đảng Cộng sản ở các nước đó đã làm cho CNXH lâm vào trì trệ, khủng hoảng; cộng với đó là sự tấn công nguy hiểm của các thế lực thù địch đã làm cho tổ chức đảng và một bộ phận CB,ĐV do bản lĩnh non kém, đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", buông lỏng vai trò lãnh đạo, xa rời nguyên tắc Đảng, thủ tiêu đấu tranh…, dần dần đi vào lập trường của giai cấp tư sản; không có hành động cần thiết trước sự tấn công thâm độc của chủ nghĩa đế quốc..., làm cho CNXH ở đó nhanh chóng tan rã.

Điều đáng quan tâm nhất là, trước sự đổ vỡ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu; những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường và sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, một số CB,ĐV đã dao động về mục tiêu, lý tưởng, con đường XHCN, chuyển sang phụ họa, bênh vực cho CNXH dân chủ; công kích các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thậm chí, vô tình hay hữu ý, họ còn tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản. Một số CB,ĐV lợi dụng chức quyền, tham ô, tham nhũng… giầu lên nhanh chóng, đã và đang tham gia vào một bộ phận xã hội có những quan điểm xa lạ với Đảng Cộng sản… 

Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đang đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải vượt qua mọi nguy cơ, đẩy lùi thách thức, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điều đó đòi hỏi mỗi CB,ĐV và tổ chức đảng phải tỉnh táo nhìn thẳng vào những hạn chế, thiếu sót của mình để kịp thời khắc phục đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: một đảng "không dấu giếm", dám nhìn rõ khuyết điểm của mình, là một đảng mạnh.

 Để góp phần thực hiện tốt vấn đề đó, chúng ta cần tiến hành nhiều nội dung, biện pháp; kết hợp công tác tư tưởng, tổ chức với công tác chính sách; trong đó, cần thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB,ĐV; tập trung xây dựng đội ngũ CB,ĐV ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

6 Nhận xét

15:12:00, 16 thg 7, 2015 Reply

DÂN “ MINH” ???

Muốn “ Xã hội CHỦ NGHĨA”
Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
“ Điều chướng tai - gai mắt … ”
( Cần cửa đóng then cài !
Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

“ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
“ TẨY NÃO ” khỏi con người …
“ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html

Sự CÁCH MẠNG định hướng …
“ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”
“ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

“ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
“ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI


Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”


Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
“ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!
http://www.ijavn.org/2015/07/vntb-tuong-phat-sup-o-va-tin-nguong-cao.html

PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
“ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
“ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien


Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

( NhânTâm Trung Tử )

08:16:00, 28 thg 7, 2015 Reply

CHUYÊN CHÍNH !!!
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

Sự “ CHUYÊN CHÍNH ” Vô Sản !
Nay đang được ….. PHÁT HUY ?
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html

Cho bất cứ ….. KẺ NÀO ?????
Gây “ DANH PHẬT ” ảnh hưởng !!!
Dù nương nhẹ ….. “ Mười triệu ”
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

( Vì “ Người TA - PHẬT ta ”)
“ CÔNG MINH ” – Đã huy động …
- Phải chăng là ảnh ….. ghép ?
- Hay ANH – EM ….. Sinh đôi ???
Để trả sự ………. SẠCH TRONG !!!
PHẬT GIÁO ….. Của HÒA KHÁNH .
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

“ Không có việc gì khó ……
Có “ TÂM ” ….. Mọi sự nên ….. ”
Mừng ….. Kỉ niệm PHẬT HOÀNG …
… Biết thế nào QUYỀN UY ???
“ … Không qua khỏi ĐỊNH HƯỚNG ”
Nếu mọi chyện ….. “ Móc Bới … ” !!!
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/

“ DÂN ” ….. Đâu còn “ ĐẦY TỚ ” ???
Hãy “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ….. ”
“ Im re ” ….. TÂM – “ Tịnh Thiền ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992

Vì “ Tức TÂM - Tức PHẬT ” !!!
Học tập gương ….. KHÁNH HÒA …
Ngưỡng Tôn ….. PHẬT VIẾT NAM
Nếu theo ….. Pháp DANH ngài …
Như ….. CON theo Họ CHA …
Mới thực TÂM kính Tổ ….. ?????
Của NGOẠI …… sẽ về NGOẠI !!!
ĐỨC ĐẠO ….. Càng TIẾN TĂNG !!!
MUÔN NÂM PHẬT HOÁNG TRÂN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM .

( Nhân Tâm Trung Tử )

08:16:00, 28 thg 7, 2015 Reply

Thời – Pháp” Mạt ???
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html
http://ttxva.org/dao-duc-mac/

Một khi tu hướng Danh ???
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html

Đời – “Đạo Đức” Chuyện nhõ ?
http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/khoi-to-vu-giet-nguoi-tai-tham-my-vien.html

“Đục Nước” Cò – Dễ béo ???
http://vietinfo.eu/cung-suy-ngam/chinh-truong-viet-khoi-tai-san-cua-tuong-phung-quang-thanh.html

Dân “CHỦ” – Khỏi nhũng tham
http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vu-10-nam-an-oan-Danh-sach-nhung-can-bo-da-gop-phan-dua-ong-Chan-vao-tu/146435.bld
http://ttxva.org/hau-het-can-bo-dieu-tra-an-oan-ong-chan-duoc-thang-chuc/

“Đầy tớ” – Tính tự cường ???
http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/hau-su-cua-ngoi-biet-thu.html

Lo gì “Ngoại” bành chướng ?
http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/
txva.org/video-tru-tri-chua-chang-son-treo-anh-thieu-nu-khoe-than-trong-phong-tam/

Tuy nhờ sự “ VÔ TÌNH” ???
http://chuaphuclam.com/index.php?/van-hoa/ht-thich-bao-nghiem-pho-tuong-phat-hoang-giong-su-tru-tri-chi-la-vo-tinh.html

Trong “NHÀ” – Lo đấu đá ???
http://caunhattan.wordpress.com/2013/04/23/hai-uy-vien-bo-chinh-tri-doi-dau-trong-cuoc-chien-tam-linh-tai-dan-xa-tac/

Hưởng thụ “Danh – Quyền – Tiền” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/tuong-giap-nhac-phi-tan-coi.html
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/co-phai-suy-thoai-ao-uc.html
http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/u-xoe-trong-thi-hanh-vinashin.html

“NGOẠI” – Cứ việc ung dung
Chỉ Đạo ? Và xét xử ???
http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/tai-sao-phai-gap-gap-ha-co-tang.html

Khỏi mất công tổn sức ?
Cướp Đất – Chiếm Lòng Người ???
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ang-ngoc-viet-cai-chet-tu-noi-tam.html

Mang tiếng ? Chẳng bền lâu ???
“RĂNG khỏi cắn nhầm MÔI” ??
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&id=360
http://www.youtube.com/watch?v=6EDEhGhwd-o#t=683

“NÔ DỊCH” – Chiếm lòng người ???
Được tất cả – mãi mãi ???
http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=512

Khỏi tiếng Đời ? mất “ĐỨC” ???
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-ch-thng-ta.html#comment-77252
http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html

Thật HẢO HẢO ? OKE ???\

{ Nhân Tâm Trung Tử }

08:18:00, 28 thg 7, 2015 Reply

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html

Phật giáo Việt Nam đã chính thức công bố ĐứcPhật Hoang Điều Ngự Trần Nhân Tông là vị Tổ Sư Người Việt Nam đã thống nhất Phật giáo Việt Nam cách đây hơn 700 năm,

http://citinews.net/xa-hoi/can-canh-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-dat-2-ky-luc-viet-nam-TB77DSY/


đồng thời tất cả … “ Các chùa Việt Nam cần phải thờ phụng tôn tượng của đức Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông. Giáo hội Việt Nam hàng năm phải tổ chức lễ giỗ Tổ để tưởng nhớ công đức siêu tuyệt Phật Hoàng Trần nhân Tông thật long trọng như ngày lễ lớn của Phật Giáo Việt Nam ./.’”
( … Nhờ 750 tỉ đồng để có được tượng PHẬT HOÀNG ….. Vinh DANH đạt 2 kỷ lục VIỆT NAM cho khách thập phương …Du lịch chiêm ngưỡng mộ !!!!!
- Nếu để 750 tỉ đồng để GIÚP thỉnh tôn tượng PHẬT HOÀNG ….. Cho mỗi CHÙA trong cả NƯỚC … Sánh vai cùng PHẬT THÍCH CA … Cứu độ chúng sinh và dẫn dắt chúng DÂN VIỆT NAM … TOÀN CẦU … THẾ GIỚI ????? … Thì ý nghĩa và THÀNH QUẢ ĐẠO ĐỨC ….. Mục đích ….. Thành đạt được biết bao ?????
http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/di-chuc-cua-vua-tran-nhan-tong.html

- ( PHẬT VIỆT NAM HOÀNG TRẦN ….. Sớm có thể tự lực – Tự CHỦ hoàn thành “ ĐẠI NGHIỆP …..” và thay thế ….. NGOẠI !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc

- Khỏi phải “ NHẬY CẢM ”
http://www.phattuvietnam.net/diendan/16688.html
http://www.phattuvietnam.net/diendan/18260.html.
..... mang tiếng phụ thuộc và nhờ vả NGOẠI ….. Tiễn NGOẠI dạo du và giúp NGOẠI trở về nôi TẠO SINH ????? )
………………………………………………
………………………………………………

08:21:00, 28 thg 7, 2015 Reply

Cư TRẦN … Lạc ĐẠO !!!
https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

Của BÁU … Khỏi tìm …..
Ăn ngủ … Thản nhiên …..
https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/

“ DIÊN HỒNG ” … Biểu quyết ?
Tăng “ PHẬT ” … Tăng Quyền !!!
“ ĐẠO ĐỨC ” tiến tăng ?
“ LUÂN LÝ ” tăng tiến ?
https://www.ttxva.net/to-cao-lanh-dao-cap-cao-tham-nhung-la-xuyen-tac-bia-dat-ma-khong-can-xac-minh-lam-ro/

Tu thời ….. Hội nhập …..
https://www.youtube.com/watch?v=JYeN7Pe341g

“ Quyền lực ” chân dung …..
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

“ Chân dung ” quyền lực …..
“ ĐẠO cao – MA khảo ” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/nhung-uan-khuc-trong-tai-nan-cua-tuong.html

Toàn điều … PHẢN CẢM !!!
Phản cảm ….. Đặt điều ???
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/hien-tuong-phung-quang-thanh.html

Thử thách ……… Lòng DÂN …
“ DÂN CHỦ ” cởi mở …..
https://www.ttxva.net/nghi-phuoc-lai-ban-ve-bieu-tinh/

Nhất ĐẢNG ….. Chỉ ĐẢNG …..
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/nguoi-cs-co-cai-sua-che-o-cs-thi-khong.html

Con đường ….. LÝ TƯỞNG …
http://cuongdaita.blogspot.com/2015/07/vi-sao-ang-tieu-su-tuong-thanh-bao-phap.html

“ DÂN ” Quyền ….. Làm CHỦ !
Ngày thêm vững chắc ?????
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/co-dung-khi-moi-khong-so-van-e-nhay-cam.html

“ Cửa ĐÓNG ….. Kín Gió …..
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/toi-sap-bi-ky-luat-va-thu-hoi-chung-chi.html

Nội Bộ ….. Chỉnh TU ……… ”
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/ke-xuyen-tac-ang-yeu.html

( “ Quay ĐẦU ….. Là BỜ …..” )
DÂN an …..,,,, TÂM nhàn ………
http://www.ijavn.org/2015/07/vntb-tuong-phat-sup-o-va-tin-nguong-cao.html

MUÔN NĂM PHẬT VIỆT …
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG …

( Nhân Tâm Trung Tử )

22:46:00, 30 thg 9, 2015 Reply

Trước thềm đại hội đảng 12 có rất nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt là âm mưu diễn biến hòa bình, tự chuyển biến bên trong. Rất nguy hiểm.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !