18/07/2015

RFI LẠI TỎ RA NGUY HIỂM

Written By Lý Công on 18/07/2015 | 13:34

[Anh hùng xa lộ]

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng như: BBC, RFA, RFI,… đã đồng loạt đăng tải các bài viết bình luận về vấn đề quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam. Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn và không thể chấp nhận được là các trang báo lá cải này đã đăng tải các thông tin sai sự thật, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự, chống đối lại chính quyền. Cá biệt như: Đài RFI đã đăng tải thông tin thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Và một điều quan trọng hơn nữa là nó đã chứng minh cho bạn đọc trong và ngoài nước thấy thương hiệu không thể trối cãi của RFI: “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!”

Trong bài viết “Chính quyền Việt Nam phủ nhận xe máy xúc cán người ở Hải Dương” đăng tải ngày 11/7/2015 có đoạn: “Quyền sở hữu đất đai là vấn đề gây nhiều bất bình ở Việt Nam. Theo luật pháp hiện hành, đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước và người dân chỉ có quyền sử dụng mà quyền này cũng không được xác định rõ ràng. Đây chính là nguồn gốc gây ra nhiều xung đột giữa người dân và chính quyền các địa phương”. 

Điều này trái với Điều 53, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Trong đó, Điều 53 đã khẳng định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Vậy mà chẳng hiểu sao báo mạng RFI nghĩ như thế nào mà có thể ăn không nói có, xuyên tạc Hiến pháp của một nước. Đây là một điều rất buồn cười vì nó thể hiện những sai lầm cơ bản của người làm báo.
 

Báo RFI đăng tải thông tin sai sự thật về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
 
Ngoài ra, tại Điều 5 - Luật đất đai ngày 26/11/2003 cũng quy định:
 
Điều 5. Sở hữu đất đai

1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
2. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:
a) Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);
b) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất;
c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
d) Định giá đất.
3. Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai như sau:
a) Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
b) Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
c) Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.
4. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
”.
 

Hội nghị góp ý dự thảo Luật đất đai ngày 29/3/2013 tại Hà Nội

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay đã bảo đảm cho người sử dụng đất đai, chủ yếu là nông dân có các quyền cần thiết như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, được bồi thường, được lựa chọn hình thức sử dụng đất, quyền sử dụng đất lâu dài, quyền cải tạo, bồi bổ đất đai để khai thác có hiệu quả cho cuộc sống…Chế định này cũng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là nguồn lực quan trọng để phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hiểu rõ vấn đề này sẽ là cơ sở để chúng ta hiểu rõ các quy định pháp luật về quyền sở hữu đất đai, không bị các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng, kích động để chống phá Đảng, Nhà nước.

25 Nhận xét

14:50:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Điều 53 hiến pháp 2013 đã quy định rõ: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Vì vậy, thông tin mà RFI đã đăng tải là sai cơ bản và trái với Hiến pháp Việt Nam.

15:12:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Quyền sở hữu đất ở Việt Nam rất phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là nguồn lực quan trọng để phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, nó nhận được sự đồng tình cao và ủng hộ của nhân dân

15:53:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Đã ngu rồi lại tỏ ra nguy hiểm. bản chất cài đài RFJ này toàn đăng tải các thông tin sai sự thật, sai lệch hẳn với các quy định của pháp luật Việt nam hiện hành. Mục đích của chúng chỉ nhằm bóp méo tình hình của Việt Nam. Không hiểu cái bọn phóng viên của đài này ngu dốt thật sự hay cố tình ngu dốt khi viết bài mà không xem xét, nghiên cứu các văn bản hiện hành để bày tỏ quan điểm cho chính xác.

16:05:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Đã chả biết gì rồi lại còn lên tiếng. Quyền sở hữu đất đai của nhân dân là thuộc quyền sở hữu toàn dân Nhà nước chỉ đại diện chủ sở hữu của nhân dân. Chúng lợi dụng tình hình trong nước để xuyên tạc cả chính sách, pháp luật của Việt Nam. Vẫn là những bài cũ mà thôi. Nhưng xin mấy bác RFI này đừng có nói láo nữa, các bác nói láo quá, láo không chịu được nữa.

16:38:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Hoàn toàn những thông tin xuyên tạc bịa đặt nhằm mục để nhân dân thế giới có cái nhìn sai lệch về tình hình của Việt Nam. Hoạt động chỉ nhằm mục đích chống phá Việt Nam. Điều đáng buồn là các phóng viên RFJ này lại tự xưng là nhằm cải thiện tình hình dân chủ của Việt Nam lại là những người có nguồn gốc Việt Nam.

16:52:00, 18 thg 7, 2015 Reply

Vẫn là một trong những hành động chống phá của RFI. Nhưng thật lố bịch là cái đài này toàn đưa ra những thông tin không đúng sự thật về cả tình hình lẫn cả các văn bản quy phạm pháp luật. Một trong những mục đích hoạt động là gây cách xuyên tạc, bóp méo tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa.Gần đây là bài viết xuyên tạc làm xấu đi quan hệ của ba nước Việt Nam–Lào–Campuchia. Đây là một loại đài phát thanh mà đội ngũ biên tập viên chỉ dựa vào chủ yếu những nguồn tin lá cải để biên tập tin tức. Thậm chí không cần biết nguồn gốc cũng như mức độ tin cậy chính xác của nguồn tin đến đâu. Nói cách khác RFI chẳng khác gì “cái loa phường đặt bịa tạc của Châu Á”. Nói theo kiểu “tự do thả phanh”thiếu đi tính chân thực. Bao nhiêu năm ra đời cũng là bao nhiêu năm đưa tin sai sự thật, có nhiều tin tức bị định hướng chính trị của tư bản cũng như bị bơm lên để lừa bịp… Trong đó có việc RFI thường xuyên đưa tin xuyên tạc về tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam và một số nước khác nhưng không ai làm gì được. Vì thế nên cần nhìn nhận lại tất cả các bản tin mà RFI phát đi trên thế giới.

21:33:00, 18 thg 7, 2015 Reply

chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay đã bảo đảm cho người sử dụng đất đai, chủ yếu là nông dân có các quyền cần thiết, mấy lời nói vô căn cứ và không hề có tính khách quan như vậy đều không đáng tin. CHưa kể mấy cái trang tin này chuyên đưa những tin sai lệch, bịa đặt để chống lại Đảng, nhà nước ta. thật bỉ ổi.

21:21:00, 19 thg 7, 2015 Reply

Cơ bản là RFI sai, vì xuyên tạc nhiều quá, nhưng tại một phần do ta khi đặt ra khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu lại ko làm rõ được nội hàm khái niệm này ra, làm cho các thế lực xấu vin vào đó tuyên truyền không tốt cho nhân dân. Làm rõ triệt để cái khái niệm kia sẽ giải quyết rất nhiều điều trong lĩnh vực đất đai, vấn đề tối quan trọng với mọi chính quyền.

22:01:00, 19 thg 7, 2015 Reply

Rõ ràng là RFI đã sai rồi. Đối chiếu với Hiến pháp 2013 thì nó đã khác hoàn toàn về câu từ dẫn đến trái hẳn về ngữ nghĩa, đến độ một đứa trẻ cũng có thể nhận biết sự khác biệt này. Ở tuổi học sinh chắc chúng nó chưa nghĩ là RFI xuyên tạc mà thay vào đó là: chắc người viết là học sinh chậm tiến, thiểu năng trí tuệ

23:48:00, 19 thg 7, 2015 Reply

Từ trước đến này, các phương tiện thông tin đại chúng như: BBC, RFA, RFI,… đã đăng tải rất nhiều các bài viết bình luận về các vụ việc ở trong nước nhưng các thông tin lại sai sự thật, xuyên tạc bịa đặt và có mục đích kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự, chống đối lại chính quyền. Đây là những trang báo lá cải- công cụ của đám rận chủ để tiến hành phá hoại Đảng ra. Mọi người cần hiểu biết và bài trừ chúng.

21:16:00, 20 thg 7, 2015 Reply

các cụ ngày xưa có câu biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. bọn RFI này có sống trong nước, có học pháp luật Việt Nam đâu mà phán như chuyên gia luật học ấy nhỉ. những thông tin này chỉ lòe một bộ phận người Việt ở nước ngoài hay một bộ phận kém hiểu biết thôi. thật đáng buồn cho một trang mạng chống cộng điên cuống ngu còn tỏ ra nguy hiểm

21:21:00, 20 thg 7, 2015 Reply

Không hiểu. Quá không hiểu. Kêu Việt Nam vi phạm nhân quyền, vây mà Việt nam lại được bầu vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc. Hiến Pháp của một nước mà chúng dám đưa ra xuyên tạc, nói xấu. Chúng không phân biệt được đau là thật giả hay cố tình không hiểu để mà xuyên tạc mà kiếm mấy đồng bạc lẻ mà các thế lực thù địch bố thí cho đây?

21:22:00, 20 thg 7, 2015 Reply

Không hiểu. Quá không hiểu. Kêu Việt Nam vi phạm nhân quyền, vây mà Việt nam lại được bầu vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc. Hiến Pháp của một nước mà chúng dám đưa ra xuyên tạc, nói xấu. Chúng không phân biệt được đau là thật giả hay cố tình không hiểu để mà xuyên tạc mà kiếm mấy đồng bạc lẻ mà các thế lực thù địch bố thí cho đây?

21:26:00, 20 thg 7, 2015 Reply

không hiểu cái bso điện tử đó được bao nhiêu phóng viên, không biết họ có phải được đào tạo từ một nền báo chí dân chủ tự do hay không, hay là đến từ những vùng dạy con người ta bóp méo sự thật, dạy con người ta lập lờ giữa tốt và xẫu, giữa thật và giả. đúng là trong nước mình chẳng ai thèm đọc mấy cái trang này cũng đúng thôi. viết ngu như thế này mà định lòe dân mình sao

11:14:00, 22 thg 7, 2015 Reply

Đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm mà. Chưa hiểu rõ về quy định chính sách nhưng lại cứ thích bới ra thể hiện ta đây hiểu biết hơn người

11:18:00, 22 thg 7, 2015 Reply

RFI đúng là lũ mồm rộng não ngắn, cái gì cũng bới ra để xuyên tạc, chửi bới như thế chúng là những thiên tài không bằng vậy đó

11:24:00, 22 thg 7, 2015 Reply

Lúc nào cũng thấy RFI phân tích, nhận xét, sai bét nhè ra nhưng vẫn làm như tài giỏi lắm.

14:06:00, 25 thg 7, 2015 Reply

Thôi nhắc tới những cái đài ăn hại như BBC hay RFI như thế mà làm gì cơ chứ. Từ nguồn thông tin đến cách chúng tạo một bản tin đều là những luận điệu sai trái bịa đặt mà thôi. Đúng là hết sức vớ vẩn các bạn ak

14:16:00, 25 thg 7, 2015 Reply

Đất đai phải thuộc sự quản lý của nhà nước, có như thế thì mới đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, đưa đất nước phát triển một cách bền vững. Vì vậy cần đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền sai trái về vấn đề đất đai hiện nay

14:32:00, 25 thg 7, 2015 Reply

Mấy cái trang này thì có ra cái quái gì đâu chứ, chỉ là một lũ kền kền chuyên đi ăn xác thối mà thôi.Đối với chúng tiền bạc à trên hết, chứ quan tâm gì đến thông tin đúng đắn hay sai trái gì đâu. Như thế thì chúng ta đã hiểu dược bản chất ăn hại của chúng rồi đấy

14:46:00, 25 thg 7, 2015 Reply

RFI hay là BBC hay RFA thực chất củng chỉ là mấy cái trang vớ vẩn do lũ ăn hại phá hoại bên ngoài lập ra nhằm mục đích chống phá cách mạng ta mà thôi. Chính vì thế tôi không ngạc nhien vì tính đúng đắn và xác thực của mấy cái bài viết lá cải của chúng

14:49:00, 25 thg 7, 2015 Reply

Hiện nay rõ ràng đang có những thế lực ăn hại bên ngoài thường xuyên có các hoạt động ăn hại gây rối, đặc biệt chúng tập trung vào các luận điệu ăn hại xuyên tạc các chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó vấn đề sở hữu đất đai là một trong các lĩnh vực mà chúng tập trung phá hoại

14:56:00, 25 thg 7, 2015 Reply

Đã lâu rồi tôi có thèm đọc cái trang RFI đâu, từ khi thấy cái trang này toàn đăng tải mấy cái bài viết vớ vẩn, xuyên tạc nên tôi sợ luôn.Đối với chúng thì lợi nhuận doanh thu là hàng đầu chứ chúng có quan tâm gì đến đất nước nhân dân mình đâu chứ hả

17:17:00, 4 thg 8, 2015 Reply

Nếu có cuộc bình chọn cho ai là người tỏ ra nguy hiểm nhất, thì có lẽ bọn này sẽ chia nhau những cái giải cao nhất. Tổ cha chúng không hiểu gì về Việt Nam vậy mà cứ phát biểu ầm ầm ấy, cứ như nó chính là người làm luật ấy. Vả lại tin làm sao được khi mà chưa bao giờ chúng viết đúng về Việt Nam, dù là cái nhỏ nhất.
Chắc có lẽ chúng nghĩ chúng viết được tiếng Việt thì nói gì cũng đúng với Việt Nam ấy nhỉ.
Một điểm chung cố hữu của đám phản động cũng như rận chủ đó chính là phân tích, đánh giá với một tinh thần ngu xuẩn nhất, phiến diện nhất, cố tìm ra cái gì đúng nhưng không thể tìm ra được điều gì cả.

14:39:00, 7 thg 8, 2015 Reply

sự thật vẫn mãi là sự thật thôi mọi người ạ. Lũ bọn RFI hay rờ gì gì đó chúng không bao giờ chậm nhận bất kỳ cái sự thật nào nếu không phải do chúng nói ra, với chúng mọi thứ là xấu xa, mọi thứ đều bị gắn 2 chữ vi phạm. Nói như ông bà ta là Ngu lâu dốt dai, khó đào tạo đó.
Bọn này là tay sai, là đội quân tuyên truyền của Đám phản động ngoài nước, cũng như của những tổ chức chống lại Việt Nam mà. Vậy nên, sự thật là từ ngữ xa xỉ đôi với chúng khi nói về Việt Nam. Chúng chả khác nào lũ chó cả, nếu không sủa thì ai còn coi chúng là chó nhớ đến chúng là chó để mà gọi đến liếm đít cho chủ chứ. Thôi thông cảm cho bọn nó, cứ để nó sủa!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !