25/08/2015

NGHỆ THUẬT CHỚP THỜI CƠ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Written By Lý Công on 25/08/2015 | 00:15

[Nắng Mới]

    Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương (9/3/1945), Đảng và Bác đã xác định cơ hội để dân tộc Việt Nam đứng lên tổng khởi nghĩa đã đến; nếu chúng ta không nhanh chóng tập hợp lực lượng đánh đuổi đế quốc thực dân giành lại chính quyền, xây dựng một nhà nước độc lập tự do thì cơ hội cho cách mạng Việt Nam sẽ qua đi và nhân dân sẽ có thể tiếp tục chịu cảnh nô lệ, lầm than. Chính vì vậy mà 12/3/1945, Ban thường vụ Trung ương đã họp tại Đình Bảng – Bắc Ninh ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Bản chỉ thị đã nêu rõ những nhiệm vụ đối với cách mạng Việt Nam lúc này đó là giương cao khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp”, chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng khởi nghĩa.

    Bên cạnh đó, bối cảnh tình hình thế giới cũng đang diễn biến có lợi cho ta. Chiến tranh thế giới thứ 2 đang đi vào giai đoạn kết thúc. Phe trục phát xít Đức – Ý – Nhật liên tục phải nhận những thất bại nặng nề. Ở châu Âu, Đức – Ý đã chính thức đầu hàng đồng minh vào 5/1945. Còn ở châu Á, quân Nhật cũng liên tiếp phải hứng chịu những đòn tấn công mãnh liệt của Hồng quân Liên Xô, đặc biệt là thất bại và tổn thất hơn 1 triệu quân Quan Đông ở Trung Quốc. Những thất bại liên tiếp của đế quốc Nhật trên nhiều mặt trận đã làm tê liệt tinh thần chiến đấu của quân Nhật ở Đông Dương. Phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc của quần chúng nhân dân ở nhiều địa phương cũng đang dâng cao.

    Tình hình cả ở thế giới và trong nước đều ủng hộ cho cách mạng Việt Nam. Trong khi phát xít Nhật ở Việt Nam đang suy yếu, mất hết tinh thần chiến đấu, thực dân Pháp chưa kịp ngóc đầu dậy và quân đồng minh còn ở xa chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân phát xít Nhật thì đây chính là cơ hội rất lớn cho cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã xác định chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, giành chính quyền về tay nhân dân và thành lập một nhà nước Việt Nam tự do độc lập, có chính quyền riêng. Bác Hồ đã nhấn mạnh, đây là cơ hội ngàn năm có một để giải phóng dân tộc Việt Nam: “cho dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Điều này cho thấy tính cấp bách hơn lúc nào hết của cách mạng Việt Nam là phải giành được chính quyền và Đảng cộng sản Việt nam cần phải phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của mình.

Và trong thực tế thì Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân làm lên cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Một câu hỏi được đặt ra đó là nếu chúng ta không kịp thời tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền và lập ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thì đến bao giờ dân tộc Việt Nam mới có thể giành được tự do độc lập? Câu hỏi này thật khó có thể trả lời, bởi chúng ta biết ở thời điểm ngay sau khi chúng ta thành lập chính quyền thì ở miền Nam từ vỹ tuyến 16 trở vào hơn 1 vạn quân đội Anh đã đại diện cho quân đồng minh đến Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật và từ vỹ tuyến 16 trở ra Bắc là nhiệm vụ của hơn 20 vạn quân đội Tưởng Giới Thạch (đại diện cho chính quyền Trung Quốc). Bên cạnh đó ở Việt Nam lúc này còn có đông đảo quân Nhật đang ở trong các doanh trại chờ giải giáp và quân viễn chinh Pháp chờ quân đồng minh đến để hội quân, tập hợp sức mạnh để giành lại địa vị của mình ở Đông Dương (số lượng quân ngoại xâm lên đến gần 30 vạn quân). Thử hỏi với bằng ấy các thế lực thù địch xâm lăng ngoại quốc, chưa kể các tổ chức Việt gian phản cách mạng thì liệu dân tộc ta có thể đủ sức mạnh để đứng lên đấu tranh giành lại chính quyền được không. Trong khi đó thì nhân dân ta còn đang chìm ngập trong nạn đói khủng khiếp khiến 2 triệu đồng bào phải chết. Thử hỏi đến cái ăn còn chưa lo nổi thì liệu chúng ta có đủ sức để đấu tranh giành lại chính quyền với ngần ấy thế lực không?
 

Quần chúng nhân dân mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội năm 1945

Tuy nhiên, khi chúng ta giành được chính quyền, chúng ta thành lập một quốc gia độc lập tự do riêng, chúng ta lại lên tiếng ủng hộ quân đồng minh và phản đối cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 do phát xít tiến hành thì chúng ta cũng trở thành “bạn” của phe đồng minh. Khi quân đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật, chúng ta đón tiếp họ với tư cách chủ nhà, là một quốc gia độc lập, có chính quyền riêng. Chính vì vậy mà quân đồng minh cũng không có lý do gì để tấn công đàn áp chúng ta, kể cả khi có thực dân Pháp ở Đông Dương kêu gọi sự giúp đỡ. Và nếu chúng ta tiến hành tổng khởi nghĩa trước thời điểm 15/8/1945 (ngày phát xít Nhật chính thức đầu hàng đồng minh) thì cơ hội giành lợi của chúng ta là rất khó bởi quân Nhật tuy thất bại trên nhiều mặt trận, suy yếu về mặt tinh thần nhưng quân Nhật ở Đông Dương cũng có thể dư sức để đàn áp cuộc nổi dậy của ta nhất là khi lực lượng vũ trang của ta còn rất non trẻ thiếu kinh nghiệm và vũ khí chiến đấu. Còn nếu chúng ta tiến hành tổng khởi nghĩa và giành chính quyền sau thời điểm tháng 9 (5/9/1945) thì cơ hội dành cho chúng ta là không còn bởi thời điểm đó quân đồng minh đã vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật, khi đó chúng ta vẫn là một nước thuộc địa nằm dưới sự cai trị của Nhật – Pháp, nếu chúng ta nổi dậy chắc chắn sẽ bị đồng minh tấn công, đàn áp.

Thật vậy, nếu chúng ta không giành được chính quyền, lập ra nhà nước độc lập tự do thì chúng ta đâu có thể ký với thực dân Pháp Hiệp định sơ bộ (6/3/1946), Tạm ước (14/9/1946), đâu có 9 năm kháng chiến trường kỳ để làm lên chiến dịch Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đâu có đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà và cũng đâu có những ngày đất nước đổi mới, nhân dân ta được sống trong tự do, hòa bình và hạnh phúc như ngày hôm nay.

Qua đây ta có thể thấy, thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 bên cạnh sức mạnh dân tộc, truyền thống yêu nước, sự chuẩn bị chu đáo và lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam còn là nghệ thuật chớp thời cơ cách mạng mà Đảng và Bác đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo khoa học quân sự của thế hệ cha ông đi trước kết hợp với đặc điểm tình hình thực tế cách mạng. Bài học của cách mạng tháng Tám vẫn nguyên giá trị và là một bài học quý báu đối với dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.

20 Nhận xét

23:41:00, 27 thg 8, 2015 Reply

một trong những bài học kinh nghiệm, một trong những đặc sắc của cách mạng tháng tám đó chính là chớp thời cơ. nếu không nhanh chóng chớp thời cơ thì quân Tưởng ở phía Bắc, quân Anh mà núp sau là quân Pháp sẽ nhanh chóng tràn vào nước ta. xâu xé nước ta, tái lập sự xâm chiếm.

23:49:00, 27 thg 8, 2015 Reply

mặc dù trước cách mạng tháng tám, Bác Hồ của chúng ta ốm rất nặng nhưng khi nghe tình hình chiến sự, biết là thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã đến. Bác đã nói Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập. câu nói dung dị nhưng chứa chan khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam ta

13:50:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Thật vậy, nếu như năm đó, Cách mạng tháng Tám không xảy ra, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không nhanh chóng ra đời thì không biết đến khi nào đất nước mới giành được độc lập, nhân dân mới thoát khỏi lầm than để có được cuộc sống hòa bình, ấm no như ngày hôm nay. Trong khi phương tiện thông tin thiếu thốn, thô sơ, con đường đi lại khó khăn muôn trùng nhưng mọi vùng đã thấy thời cơ, không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này mà đã cùng đứng lên khởi nghĩa. Chỉ cần nghe tiếng đồng bào vẫy gọi , miền Bắc nước ta đã độc lập nhanh chóng.

16:02:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Dưới sự lãnh đạo của Đàng CỘng sản thì nhân dân VIệt Nam ta dã giành chiến thắng một cách toàn diện nhất./ Sự toàn diện ở đây thể hiện ở chỗ Việt Nam chúng ta giành chiến thằng nhanh nhất và ít tốn xương máu của nhân dân nhất đấy

16:09:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Nghệ thuật chớp thời cơ là một nghệ thuật hết sức quan trọng, là bước ngoặt quan trọng cho từng cuộc chiến một. Và Việt Nam ta may mắn thay có những vị tướng tài ba như đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giúp cho nhân dân Việt NAM đạt được những tựu to lớn

16:17:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mỗi trận đánh của quân và dân ta đó là việc đảm bảo được lực l ượng ít bị tổn hại nhất. Điều đó đòi hỏi mỗi người lính mỗi người chỉ huy cần phải biết chớp thời cơ cơ hội để có thể dành chiến thắng tốt nhất

20:26:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Để có được những chiến thắng vang dội như vậy chính là nhờ vào những nghệ thuật quân sự mà chúng ta thực hiện. ĐIều đó đòi hỏi những người lãnh đạo phải có cái tầm nhất định mới có thể làm được như thế chứ. CHứ không phải tự tiện được đâu nhé

20:35:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Cuộc tổng tiến công nổi dậy thống nhất đất nước năm 1975 là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nghệ thuật quân sự của chúng ta đã đạt đến đỉnh cao. Khi mà cơ hội đến chúng ta đã biết nắm bắt kịp thời, từ đó khiến cuộc chiến ít hao tổn công sức hơn nhiều

20:39:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Thực tế đã cho thấy Đảng CỘng sản Việt Nam đã lãnh đạo hết sức thanh công toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước ta đến thắng lợi cuối cùng. CHính vì thế những bài học kinh nghiệm về các trận đánh của lịch sử là những tri thức quý mà chúng ta cần giữ gìn

20:46:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Việt Nam chúng ta có được như ngày hôm nay chính là nhờ công rất lớn của sự lãnh đạo của Đảng CỘng sản VIệt Nam. ĐIều đó là điều không thể chối cãi rồi. Lịch sử hào hùng ghi nhận những công lao đó

20:53:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Chúng ta biết đấy trong mỗi trận đánh thì chiến thuật đánh là yếu tố hết sức quan trọng. NÓ không chỉ có vai trò giúp cho chúng ta giành chiến thắng, mà quan trọng hơn chiến thuật đó phải làm sao để có thể khiến cho hiệu quả đánh là cao nhất

Kim
20:59:00, 28 thg 8, 2015 Reply

Việt Nam ta là nơi sinh ra biết bao nhiêu vị tướng tài của thế giới. Gần đây nhất đó chính là hình ảnh của đại tướng Võ NGuyên Giáp người đã có công rất lớn giúp dân tộc Việt Nam dành chiến thắng trước lũ đế quốc Mỹ thực dan Pháp hung tàn

21:43:00, 29 thg 8, 2015 Reply

Chớp thời co cũng là một nghệ thuật. Chúng ta vẫn khâm phục sự tài tình của Bác, phân tích tình hình quá chuẩn và chợp thời cơ quá kịp thời. Anh hùng hơn nhau ở chỗ thông minh và tính toán cẩn thận, chính xác

10:40:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Trong chiến đấu cũng cần phải có thời cơ đúng thế nếu như không có tầm nhìn chuẩn xác thì làm sao có thành công của cách mạng tháng 8 được. Cả thế giới cuối cùng cũng phải ngỡ ngàng vì những gì mà người dân Việt Nam làm được trong lịch sử

11:08:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Thiên thời địa lợi nhân hòa chính là các yếu tố tạo nên kì tích, và dân tộc chúng ta đã làm được điều đó. Bao nhiêu năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm cuối cùng chúng ta đã thành công, các quốc gia trên thế giới cũng phải ngả mũ kính phục

11:39:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Chỉ có một thời điểm được coi là cơ hội mà ai biết chớp lấy sẽ giành được thành công. Lịch sử đã chứng minh điều đó và chúng ta cũng cảm thấy vô cùng tự hào về cách mạng tháng 8 của dân tộc ta. Bác Hồ cùng cha ông ta đã rất đúng đắn

20:39:00, 31 thg 8, 2015 Reply

Đúng là chiến thắng hào hùng của cách mạng tháng Tám 1945 bên cạnh sức mạnh dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng hy sinh vì nhân dân đất nước, thì còn là sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước. Những ngày này chúng ta càng được thấy rõ điều đó qua các hình ảnh, phóng sự thời đó.

20:43:00, 1 thg 9, 2015 Reply

Sự thành công của cách mạng thể hiện không chỉ ở chỗ giành được chính quyền mà lớn hơn đó là sự tin tưởng, ủng hộ của tuyệt đại đa số nhân dân, sự nổi dậy như vũ bão của quần chúng nhân dân khi Bác Hồ phát lệnh nổi dậy khởi nghĩa đã chứng minh cho điều tôi nói. Và sau đó là hàng nghìn người tham gia mittinh mừng lễ độc lập.

08:11:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Thời cơ là một yếu tố rất quan trọng trong chiến đấu, bên cạnh tướng tài, quân mạnh, đường lối đúng đắn, khoa học thì thời cơ cách mạng là một nhân tố bao giờ cũng được tính đến khi chiến đấu. Đảng ta đã quyết định thời cơ đúng đắn đứng lên giành chính quyền, trước khi các thế lực khác thực hiện những mưu đồ riêng của họ, thành công của ta với sự chớp nhoáng đó đã buộc các thế lực khác ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm ngùi nhìn ta chiến thắng.

20:25:00, 24 thg 9, 2015 Reply

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là đỉnh cao của nghệ thuật quan sự chớp thời cơ giành chính quyền dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản và cụ Hồ. Sự kiện tháng 8/1945 chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho những dân tộc đang chịu sự xiềng xích đứng lên đòi lại độc lập tự do cho chính mình. Mỗi dịp Thu về như khích lệ lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !