13/10/2015

Thánh dự, nghệ danh... đoán toàn sai

Written By Lý Công on 13/10/2015 | 09:16

[Minh Trị]
 
    Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm khác (tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016), Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đang khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị công tác nhân sự. Vấn đề rất quan trọng và tương đối nhạy cảm này đang được Trung ương đưa ra bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 12 (khóa XI) khai mạc ngày 5/10/2015.

    Đồng chí Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu trước Hội nghị 12 đầy đủ “Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” và “Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII” và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI). Sau đó, Trung ương nghiên cứu tài liệu và thảo luận tại tổ về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

    Mỗi lần Hội nghị Trung ương Đảng họp, đặc biệt là khi bàn về công tác tổ chức, nhân sự, là một số cơ quan thông tấn nước ngoài, trung tâm phá hoại tư tưởng (BBC, VOA, RFA, danlambao...) cùng một số phần tử chống đối trong nước (Nguyễn Vũ Bình, Dũng “xe ôm”) lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như: Mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp, bè phái... hoặc dưới sự tác động của thế lực này thế lực kia, nhân sự nào đó đã chắc suất giữ cương vị mới ở khóa XII...

 


    Thật là những luận điệu ấu trĩ, ngu xuẩn hết chỗ nói, cái thể loại “ếch ngồi đáy giếng” mà muốn nhảy lên làm “thánh dự”, phán như đúng rồi. Chỉ vài thông tin sau cũng đủ cho thấy những luận điệu tuyên truyền của chúng là ngu ngốc:
    Thứ nhất, trong Hội nghị này, lần đầu tiên Ban Tổ chức đã trình Trung ương “Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII”. Như vậy, trước bước tiến hành giới thiệu nhân sự khóa mới, Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã có ý thức tổng kết quá trình tổ chức nhân sự từ Đổi mới đến nay, rút ra những mặt được và cả hạn chế, xem xét cả một quá trình công tác cán bộ của Đảng ta suốt 30 năm để có quyết định phù hợp về tiêu chuẩn, độ tuổi...


    Thứ hai, quy trình giới thiệu nhân sự đã được Trung ương Đảng tiến hành từ lâu và được chuẩn bị rất kỹ và được tiến hành từ cấp cơ sở lên, đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong Đảng: Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương trình Hội nghị, đến đầu tháng 7/2015, đã có 63 tỉnh, thành phố và 107 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng 1. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu vòng 1 và cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nhân sự để giới thiệu vòng 2; về phương pháp, cách làm và việc triển khai thực hiện giới thiệu vòng 2. Trong tháng 8/2015, tất cả các tỉnh, thành phố và ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự vòng 2.

    Thứ ba, quá trình giới thiệu, xét duyệt nhân sự ngay từ đảng ủy cấp dưới được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương: Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự; các tổ công tác làm nhiệm vụ theo dõi, chứng kiến việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm cao.

    Thứ tư, công tác nhân sự được tiến hành qua hai vòng giới thiệu, trong đó trên cơ sở Phương hướng và Quy trình công tác nhân sự đã được Trung ương thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị tiếp tục họp nhiều lần, thảo luận kỹ dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, các phương án lựa chọn, xem xét một cách khách quan, công tâm, toàn diện. Như vậy, công tác nhân sự lần này không chỉ tranh thủ được tính xây dựng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, mà còn được sàng lọc kỹ ở các cấp cao hơn, được Tiểu ban chuyên trách công tác nhân sự và Bộ Chính trị xét duyệt cẩn trọng, công bằng.

    Thứ năm, về trường hợp mà các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài và phần tử xấu trong nước đẩy mạnh xoáy vào để xuyên tạc là đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII; tiêu chuẩn chung của 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt theo Phương hướng công tác nhân sự. Tất nhiên những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, sẽ quyết định những vấn đề chiến lược về đối nội, đối ngoại, là bộ mặt và thể diện quốc gia thì đặc biệt chứ còn gì. Quá đặc biệt là khác! Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đề ra tiêu chuẩn chính trị, công tác cũng như độ tuổi, giờ có đưa thêm các tiêu chí thì càng chặt chẽ chứ sao. Dù có là nguyên thủ quốc gia Mỹ, Pháp hay Nga cũng đều cần có tiêu chí nhất định, giờ Trung ương bàn bạc cẩn trọng tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cũng như lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác là quá chuẩn, có gì mà phải la làng lên thế.

    Thứ sáu, quá trình chuẩn bị còn chưa chính thức quyết định nhân sự cho từng chức danh, giờ mới là Hội nghị Trung ương 12, tới tận Hội nghị Trung ương 14 thì vấn đề này mới được hoàn thiện về cơ bản. Như vậy, Đảng ta sẽ còn cân nhắc rất thận trọng, kỹ càng, đâu có như mấy anh “dân chủ” rảnh hơi, ngồi lê đôi mách chưa gì đã “phán” thế lực này, nhóm người kia gây sức ép cho nhân sự nào đó giữ cương vị này nọ cơ chứ.

    Tóm lại, phát ngôn gì cũng nên có cơ sở hẵng nói, hẵng “phán”, nếu không còn chả bằng mấy bác xe ôm Bờ Hồ lúc vắng khách chém gió về chính trị chính em đâu. Đừng tự biến mình thành “thánh dự” với nghệ danh “Đoán Toàn Sai” nhé!

16 Nhận xét

23:38:00, 15 thg 10, 2015 Reply

Thánh chém cũng là một cái nghề. Mà cái nghề đấy đối với đám rận chủ lại là nghề hái ra tiền đấy. Đối với đám không còn tự trọng này thì chống đảng, chống nhà nước , chống nhân dân còn làm được huống chi ba trò chém gió này.

23:45:00, 15 thg 10, 2015 Reply

Đại hội Đảng luôn là " mảnh đất" màu mỡ để bon phản động thù địch, đám rận chủ bâu vào nhằm xoi mói, công kích, xuyên tạc chúng ta thế này thế kia. Vì vậy trong quá trình chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội chúng ta phải đặc biệt cẩn trong, không để xảy ra sai sót, bất ngờ nào xảy ra. Hạn chế thấp nhất tác động đến Đại hội. Không thể để đấm phản động ,thù địch lợi dụng vào đó mà chống phá Đảng, nhà nước được.

23:56:00, 15 thg 10, 2015 Reply

Chuyên gia soi mói, bói móc chuyện nội bộ của các quốc gia khác là cái nghề của mấy trang phản động như BBC, RFA, ...rồi. Cũng phải hiểu chsmấy cái trang báo này thôi. Chúng được cho tiền để mà làm cái nghề soi mói, bới móc đấy. Nếu giờ lại quay ra trở thành "quân tử" không đi soi mói, bới móc nữa thì ai cho tiền chúng nưa, đến giải thể mấy cái trang này mất. Nguồn sống của người ta ở đấy đâm ra chúng ta cũng buộc phải hiểu cho chúng thôi.

00:00:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Đề nghị mấy bác như BBC, RFA, .. biết thì hãy nói, nếu không tường tận thì phải "dựa cột màn ghe". Nếu chưa tường tận chuyện nhà người khác thì đừng phán như đúng rồi như thế. Lại bị người ta nói cho thì đến nhuc.

08:32:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Mỗi lần Hội nghị Trung ương Đảng họp, đặc biệt là khi bàn về công tác tổ chức, nhân sự, là một số cơ quan thông tấn nước ngoài, trung tâm phá hoại tư tưởng như BBC, VOA, RFA, danlambao cùng một số phần tử chống đối trong nước lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng lần nào bọn này cũng không đạt được mục đích và phải nhục nhã chịu thất bại

08:44:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Đến hẹn lại lên! cứ mỗi lần trước khi diễn ra Đại hội Đảng là bon phản động, các thế lực thù địch, đám rận chủ lại tăng cường xoi mói, công kích, xuyên tạc chúng ta thế này thế kia. Vì vậy trong quá trình chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội chúng ta phải đặc biệt coi trọng, không để xảy ra sai sót, bất ngờ nào xảy ra, không để chúng có điều kiện chống phá ta

10:51:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Đệt mấy cái thằng này, chúng biết éo gì mà phán như thật vậy. làm người thì phải biết cái câu Biết thì lúc lắc, không biết thì ngậm cờ mà nghe. Sủa làm cái éo gì không biết nữa. Chúng mày tưởng phá hoại được Việt Nam à. Không có đâu nhé.
Đúng là cho cứ sủa và ta cứ bước đi. Ngồi đó mà tận hưởng cảm giác thất bại đi nhé mấy thằng phản động.

17:31:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Kệ mẹ chúng nó chứ, chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi. Bọn này ngứa mồm thành ra làm người khác ngứa một số chỗ khác. Ăn không được chúng tìm cách đạp đổ, xuyên tạc hòng làm lung lay lòng tin của nhân dân vào ĐẢng ấy mà. Cái bài này cha ông dâm chủ đã áp dụng và đã thất bại :))

21:45:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Lúc nào cũng vậy trước khi đại hôi diễn ra thì vấn đề được nhiều người quan tâm nhất đó chính là vấn đề nhân sự. CHính vì sự quan trong đó nên các thế lực ăn hại bên ngoài cũng luôn tìm cách để có thể khoét sâu xuyên tạc. ĐIều đó đòi hỏi chúng ta cần phải có cách nhìn nhận đúng đắn và chính xác các thông tin sai trái mà chúng đưa ra , để từ đó không mắc lừa và nghe theo các luận điệu như vây

22:46:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Mấy cái đài ăn hại như thế thì chấp làm gì chứ? Chúng nó đơn giản chỉ là công cụ mà lũ an hại bên ngoài lập ra với ý đồ chống phá Đảng nhà nước ta mà thôi . CHÚng ta cần lên án cí đài này để làm cho mọi người không mắc lừa những luạn điệu của lũ chúng nó mới dk. THiết nghĩ chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm mấy cái tin vớ vẩn do BBC hay RFA đưa ra đâu mà

22:55:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Nhân sự luôn là vấn đề mà chúng ta rất quan tâm vì nó ảnh hưởng đến đất nước mà. DO vậy bên các thế lực ăn hại bên ngoài cũng rất quan tâm đến vấn đề trên. THế nên các đài ăn hại như BBC cũng luôn cập nhật tin tức, đương nhiên chẳng mấy khi chúng đưa tin chính xác rồi mà lúc nào chúng cũng đưa tin mập mờ nhằm đánh lừa người dân

23:39:00, 16 thg 10, 2015 Reply

Bôi nhọ cán bộ cấp cao của Đảng, tung tin nội bộ ta mâu thuẫn, tranh chấp cũng chỉ là chiêu bài của bọn phản động đánh vào tâm lỹ quần chúng nhân dân nhằm phá hoại sự thành công của kỳ đại hội Đảng sắp tới. Bọn phản động chúng đâu phải vì lợi ích của dân tộc ta mà chúng chỉ là công cụ của đế quốc để chống lại nước ta. Bọn đế quốc chúng làm sao quên được mối nhục thất bại chiến tranh Việt Nam, chúng luôn âm mưu với nước ta, sự thật là vậy.

19:54:00, 17 thg 10, 2015 Reply

cái đám này rất tỏ vẻ đồn đoán kinh khủng như một ông thầy bói ấy. cơ mà sao ngày xưa không gia cát dự thất bại ở Việt Nam để đỡ tiền và xương máu nhỉ. Cơ bản là chúng muốn thông qua công tác nhân sự để thể hiện, vu khống sự mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ trong Đảng

20:30:00, 17 thg 10, 2015 Reply

công tác tổ chức của Đảng rất chặt chẽ và được tính toán kỹ càng vì đây là công tác quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm tới và đây cũng là yếu tố quyết định đến sự cầm quyền của Đảng cộng sản. thế mà chúng nó cứ đồ đoán một cách dễ dàng như thế đấy

12:02:00, 18 thg 10, 2015 Reply

Công tác nhân sự luôn là công việc quan trọng bậc nhất trước mỗi kỳ đại hội, vì vậy công việc này được chuẩn bị chặt chẽ theo quy trình nhằm đảm bảo tính đúng đắn à khoa học, do vậy, những luận điệu xuyên tạc chỉ phản ánh ý đồ xấu và sự mù mờ về nhận thức của số này.

Nặc danh
22:46:00, 19 thg 10, 2015 Reply

Mỗi lần Hội nghị Trung ương Đảng họp, đặc biệt là khi bàn về công tác tổ chức, nhân sự, là một số cơ quan thông tấn nước ngoài, trung tâm phá hoại tư tưởng (BBC, VOA, RFA, danlambao...) cùng một số phần tử chống đối trong nước lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như: Mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp, bè phái... hoặc dưới sự tác động của thế lực này thế lực kia, nhân sự nào đó đã chắc suất giữ cương vị mới ở khóa XII...Thật là những luận điệu ấu trĩ, ngu xuẩn hết chỗ nói, cái thể loại “ếch ngồi đáy giếng” mà muốn nhảy lên làm “thánh dự”, phán như đúng rồi.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !