20/10/2015

LUẬN BÀN VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Written By Lý Công on 20/10/2015 | 22:16

[Anh hùng xa lộ]

Trong thời gian gần đây, vấn đề xã hội dân sự (XHDS) đang là chủ đề nóng bỏng, thu hút sự chú ý tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Có thể nói, chưa bao giờ, vấn đề xã hội dân sự lại được dư luận quan tâm như ở thời điểm này. Ngày 19/10/2015, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố nội dung làm việc của chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Trong đó nêu rõ: “Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến về nhiều đạo luật có liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Trong đó, sẽ bàn nhiều luật liên quan đến xã hội dân sự”. 


Hiện nay, các quốc gia trên thế giới vẫn chưa có khái niệm thống nhất về XHDS. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu bản chất của XHDS là tập hợp các tổ chức phi chính phủ có những hoạt động phản biện đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách ôn hòa, có trách nhiệm để xây dựng cộng đồng, giúp đỡ Nhà nước. Và đây là một tất yếu khách quan trong sự phát triển của loài người. Ngoài ra, xã hội dân sự có các chức năng chính sau đây:
 
- Xã hội dân sự là cầu nối giữa nguyện vọng của quần chúng nhân dân đến với nhà nước;
 
- Tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách của nhà nước, phối hợp với nhà nước trong hoạch định, thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành;
 
- Tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách cũng như việc thực hiện chính sách, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần chống quan liêu, tham  nhũng, nâng cao hiệu lực và  hiệu quả của nhà nước;
 
- Thứ tư, phát huy các nguồn lực và tính năng động, sáng kiến của các tầng lớp dân cư, tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ công như giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học, bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo,...tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và của toàn xã hội.

Ở Việt Nam, xã hội dân sự cũng được Nhà nước thừa nhận và cụ thể hóa tại Điều 25 - Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Đây chính là cơ sở để hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. 

Hiện nay, nước ta hiện có 380 hội có phạm vi hoạt động toàn  quốc, liên tỉnh, thành phố;18 tổ chức công đoàn ngành, 6.020 tổ chức ở cấp địa phương và hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Đây là một lực lượng hùng hậu, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội.

 Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng xấu đã lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để phục vụ cho các mưu đồ chính trị, tiến hành thành lập các tổ chức “XHDS chính trị” để thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Trong đó, chúng ta có thể kể đến một số cái tên như: Hội Cựu tù nhân lương tâm, Hội phụ nữ nhân quyền, Hội Anh em dân chủ, Diễn đàn xã hội dân sự, Khối 8406, Boxit Việt Nam; Hiệp hội dân oan, Văn Đoàn độc lập,…Các tổ chức này đều được lập ra bởi các đối tượng có quan điểm chính trị đối lập, những người “bất đồng chính kiến” như:

- Hội Anh Em dân chủ: Luật sư Nguyễn Văn Đài
- Hội phụ nữ nhân quyền: Dương Thị Tân
- Hội Cựu tù nhân lương tâm: Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi
- Diễn đàn xã hội dân sự: Nguyễn Quang A
- Boxit Việt Nam: Nguyễn Huệ Chi
- Khối 8406: Đỗ Nam Hải
- Hiệp Hội dân oan: Nguyễn Xuân Ngữ
- Văn Đoàn Độc lập: Nhà văn Nguyên Ngọc

Chúng thường lợi dụng các vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, vì sự tiến bộ của xã hội để tuyên truyền xuyên tạc các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế,... để vu cáo Đảng, Nhà nước, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Điển hình như “Tuyên bố 258” của mạng lưới Blogger Việt Nam công khai phản đối để Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự, 1999. 

Điều này đi ngược lại Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vi phạm văn kiện của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, thông qua Đại hội XI đã khẳng định rõ: “Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”

 

 Các đối tượng phản động trong “Tuyên bố 258” - mạng lưới Blogger Việt Nam


Chúng ta có thể nhận thấy: Đảng và Nhà nước ta thừa nhận và cụ thể hóa về các tổ chức xã hội dân sự trong các văn bản pháp luật. Theo đó, Nhà nước ta luôn tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam có điều kiện phát triển theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cũng nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa “xã hội dân sự” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, chống chính quyền nhân dân.

26 Nhận xét

23:43:00, 20 thg 10, 2015 Reply

Đảng và Nhà nước ta thừa nhận và cụ thể hóa về các tổ chức xã hội dân sự trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên mọi hoạt động lợi dụng danh nghĩa "xã hội dân sự" để vi phạm pháp luật, gây mất trật tự xã hội, chống chính quyền nhân dân sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật.

07:46:00, 21 thg 10, 2015 Reply

Việc các tổ chức xã hội dân sự mọc lên như nấm trong thời gian qua kèm theo hoạt động của nó đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, cần đến sự điều chỉnh của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đúng đắn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các tổ chức này nhất thiết không được chống lại lợi ích của nhân dân, của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

07:58:00, 21 thg 10, 2015 Reply

Việt Nam luôn đi đầu trong việc đảm bảo mọi quyền lợi tự do dân chủ.. của con người, và việc bàn luận dần hoàn thiện xã hội dân chủ trên cơ sở pháp lý đầy đủ cho thấy mong muốn của Đảng và Nhà nước ta đang làm tốt để đưa đất nước phát triển đi lên từ mọi mặt trong đó có đầy đủ lợi ích và đóng góp của nhân dân. Thế nhưng trong thời điểm hiện nay vẫn có nhiều cá nhân và tổ chức lợi dụng, xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam để trục lợi và ý đồ chính trị bẩn thỉu nhằm chia rẽ mất đoàn kết cộng đồng. Chúng ta cần cảnh giác và khách quan khi vô tình tiếp cận luồng thông tin này.

10:58:00, 21 thg 10, 2015 Reply

Nhà nước độc tài, tổ chức độc tài (độc đảng), những kẻ độc tài xấu xa, dốt nát, bọn hại nước hại dân,...mới sợ bị vạch mặt, bị mất quyền và luôn sợ cạnh cạnh, sợ XHDS, sợ những tổ chức đối lập...Còn trong một xã hội có nền chính trị văn minh dân chủ thì luôn hướng tới cạnh tranh phát triển...người dân luôn được đặt làm trọng tâm, Chính quyền không phủ nhận hay coi thường người dân và luôn tin người dân đủ trí tuệ phân biệt đúng sai phải trái...

13:42:00, 21 thg 10, 2015 Reply

cái chính vẫn là công tác tuyên truyền của Việt Nam vẫn còn yếu và thiếu, chưa được đầy đủ về các địa phương, cơ sở, nhân dân còn mơ hồ cái khái niệm này, dẫn đến dễ dàng cho đám lơi dụng dân chủ, nhân quyền làm điều sằng bậy, lừa gạt nhân dân, đến lúc vỡ ra lại phải đi khắc phục, rồi đấu tranh. Vậy nên, muốn đế các thế lực xấu, các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo người dân thì cần phải công khai tuyên truyền một cách sâu rộng, và tuyên truyền thủ đoạn của các đối tượng xấu để nhân dân có chỗ dựa mà bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước.

Nặc danh
19:50:00, 21 thg 10, 2015 Reply

Thể chế chính trị cộng sản tốt... Tại sao nhân loại văn minh tiến bộ khi nhận rõ bộ mặt thật, đào thải hàng loạt ở các nước Đông Âu đặc biệt là Liên Xô cái nôi cũng như anh cả của phe XHCN?...Đảng cộng sản tốt thì dân sẽ chọn, sợ gì có các đảng phái cạnh tranh...Nếu không vì độc tài chiếm giữ quyền lực? Thì khi nắm được quyền lực phải lập ra hiến pháp, luật pháp cấm thành lập đảng phái đối lập, tổ chức và nhân dân phản biện nói lên sự thật đều bị quy là phản động đánh tráo khái niệm đảng là tổ quốc, dân tộc, nói ngược với đảng là chống lại nhân dân, đất nước...Thế giới đã mở cũng không thể ngăn triệu triệu trái tim khối óc con người VN, họ đủ tâm trí để nói lên tiếng nói của mình...Tuyên truyền không bằng thực tế chứng minh, nếu đó là một chế độ độc tài, thối nát đi ngược lại lợi ích của dân tộc, nhân dân, đất nước...Đảng cộng sản cầm quyền tốt nhân dân sẽ tự nguyện đi theo, ủng hộ nhiệt thành không cần sự tuyên truyền gì cả...Nếu sự tuyên truyền đó là lừa mị cũng chỉ trong một giai đoạn, khi người ta nhận ra đó là lừa bịp thì chỉ còn lại sự ghê tởm,...Nếu phải buộc chấp nhận sự cai trị, xiềng xích thì chỉ là đang tạo bão tố, sóng ngầm ở bên trong sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào...

13:43:00, 22 thg 10, 2015 Reply

Tôi thấy các hội nhóm ở nước ta toàn là những hội liên quan đến chính trị, mà cụ thể là tổ chức phản động thì đúng hơn. CHúng lợi dụng sử thông thoáng trong luật định để lập ra các tổ chức đối lập, hoạt động chống phá, nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của củ Mỹ và phương tây.

14:50:00, 22 thg 10, 2015 Reply

Tôi thấy nhà nước mình vẫn còn để cái lý nhiều quá, chứ như nước ngoài thì bọn rận chủ này có mà đi tù mọt xương rồi.
Theo tôi thì cần phải thắt chặt luật pháp hơn nữa, hòa bình, ổn định cho đất nước là điều tối quan trọng, không thể để những kẻ có âm mưu xấu với đất nước nhởn nhơ như thế được.

15:10:00, 22 thg 10, 2015 Reply

Nhà nước tạo điều kiện cho người dân nhiều bấy nhiêu thì kẻ xấu lợi dụng nhiều bấy nhiêu. Cũng khó thật đấy, đất nước phất đâu càng ngày càng tự do, dân chủ thì ngày càng bị các thế lực thù địch lợi dụng mà biện pháp, công cụ để ngăn chặn thì đang còn mỏng còn yếu quá.

15:44:00, 22 thg 10, 2015 Reply

Những tổ chức này đều được các thế lực đế quốc đứng đằng sau hết, chứ nếu không thì chúng lấy đâu ra kinh phí mà hoạt động. Đế quốc luôn muốn thủ tiêu hết chế độ cộng sản mà, nên chúng sẽ tìm mọi cách để lật độ những nước theo chế độ cộng sản. Việc tạo ra những tổ chức dân sự chỉ là bình phong thôi, đằng sau đó là những mưu hèn kế bẩn, mục đích dã tâm xấu xa đó là lật độ chính quyền cộng sản Việt Nam đấy.

16:05:00, 22 thg 10, 2015 Reply

Nguy hiểm quá, mình cứ tưởng giờ đang sống trong hòa bình chứ, hóa ra là vẫn âm mưu đánh nhau, can thiệp vào nhau cơ ah. Đế quốc thâm hiểm thật, trong khi chúng cứ nói chế độ đó không có thật mà chúng lại đi phá những nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều này mâu thuẫn quá đi thôi.

22:13:00, 22 thg 10, 2015 Reply

các tổ chức dân sự và cả xã hội dân sự nữa căn bản vai trò, đóng góp của nó đối với sự phát triển sẽ là vô cùng có lợi. tuy nhiên các thế lực thù địch lại đang dùng chiêu bài này để thực hiện các cuộc cách mạng màu, nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, gây nên tình hình bất ổn

22:24:00, 22 thg 10, 2015 Reply

từ Liên Xô, Đông Âu cho đến những cuộc cách mạng sắc màu mới nhất tại Trung Đông, Bắc Phi và Ucraina đều có những tổ chức dân sự núp bóng hỗ trợ tích cực, tích cực kích động quần chúng nhân dân tham gia cướp chính quyền. chúng ta cần nhận thức đầy đủ chiêu bài xã hội dân sự của các thế lực thù địch

22:40:00, 22 thg 10, 2015 Reply

ở Việt Nam hiện nay thì xã hội dân sự đang vô cùng cởi mở ở trong đội ngũ cán bộ rồi. Nên là không thể nói tới việc chúng ta không có tổ chức đó,. Chỉ có những kẻ có mắt không biết nhìn mới khẳng định điều đó

23:54:00, 22 thg 10, 2015 Reply

chúng ta có thể thấy vai trò của các hội ngày càng lớn trong đời sống xã hội như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đất nước, tuy nhiên bên cạnh đó bọn râm chủ lại lập ra các hội chống phá cũng như muốn ngăn cản sự phát triển của đất nước ta, điều này đã đi trái lại pháp luật , chúng ta phải trừng trị nghiêm minh

Nặc danh
07:47:00, 23 thg 10, 2015 Reply

Chế độ ta từ một vua chuyển sang nhiều vua nguyên CTQH Nguyễn Văn An thừa nhận....Vậy có phải thể chế chính trị cộng sản là biến thể quái thai nguy hiểm của phong kiến???....Một Đảng cầm quyền tất cả các hội từ cựu chiến binh, phụ nữ, sinh viên...đến báo đài, phát thanh truyền hình, ngôn luận... đều dười sự quản lý, điều hành của độc Đảng, không cho bất cứ một tổ chức cá nhân nào ngoài Đảng cùng tham gia giám sát điều hành..., mọi tổ chức nào nhen nhóm đều vi phạm hiến pháp, pháp luật, mọi cá nhân phản kháng dù đúng sai có nguy cơ đều bị quy vào tội phản động, chống lại nhân dân...Vậy có khác gì một tổ chức độc tài, một băng đảng không? Thực tế và lịch sử đã chứng minh những nước nào bị thể chế chính trị một đảng hay một cá nhân cầm quyền cai trị đều dẫn đến bộ máy chính quyền tha hóa biến chất hủ bại, xã hội bất công, đất nước tụt hậu, nhân dân lầm than thống khổ (sức lao động rẻ mạt), dân tộc bị hủy hoại...

20:26:00, 23 thg 10, 2015 Reply

Trong tự nhiên có cạnh tranh có phát triển...những nước thể chế văn minh dân chủ có rất nhiều hội nhóm, tổ chức chính trị, tổ chức phi chính phủ,...Tổ chức chính trị (đảng phái) nọ cạnh tranh, đối lập với tổ chức kia...Thế mà, đảng cầm quyền, chính quyền không sợ các đảng phái khác chống phá, bôi xấu...Đảng ta vĩ đại to lớn, chẳng lẽ lại lại sợ XHDS (cứ theo kết luận của Đảng là tổ chức chính trị đối lập) bé tí ti,... Đảng là con trâu, con hổ thì người ta chỉ là con kiến, con thỏ...Về tự nhiên chỉ những kẻ xấu xa, không đàng hoàng, yếu kém mới sợ vạch mặt, sợ đối lập...Đảng có trong tay tất cả cơ quan ngôn luận mà luôn sợ ngôn luận của một nhóm người dân đối lập là sao?...mà phải bằng mọi cách... dùng hiến pháp, pháp luật thực chất do Đảng đặt ra đè bẹp bóp chết từ trong trứng nước...Người dân có hiểu sai thì Đảng phải làm (bằng hành động của một chính nhân) cho người dân hiểu đúng chứ...Điều quan trọng nữa, Đảng là lãnh đạo của nhân dân, đất nước... Chẳng lẽ, Đảng không tin người dân, dân tộc Việt nam có đủ trí tuệ, thông minh phân biệt đúng sai phải trái để tin yêu Đảng sao?...Đảng, lãnh đạo Đảng mở to mắt ra mà nhìn những nước xung quanh ta, họ có nhiều hội nhóm hoạt động dựa vào nguồn tài chính không phải do dân đóng góp mà tự thân họ làm ra để giúp đời, giúp dân giúp nước. Còn chế độ ta thì sao...Tất cả các hội nhóm, đoàn thể đều của Đảng do Đảng lãnh đạo,... tiền của nhà nước (môi hôi, nước mắt của dân) trả lương, kinh phí hoạt động nhưng họ làm những gì và làm được gì? ttp://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/nguoi-dan-ba-mu-chu-3297436.html...v...vv...

21:32:00, 23 thg 10, 2015 Reply

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/nguoi-dan-ba-mu-chu-3297436.html

17:22:00, 25 thg 10, 2015 Reply

Biết bao nhiêu là tổ chức được thanh lập núp dưới danh nghĩa phục vụ dân chủ nhân quyền nhưng thực chất là chuyên đi tuyên truyền chống phá nhà nước. Đây chính là điều khiến cho chúng ta không thể nào quản lý hết được đám rận xấu tính này

17:39:00, 25 thg 10, 2015 Reply

Xã hội dân sự hiện nay còn tồn tại biết bao nhiêu vấn đề, nếu như cứ lên mạng mà tìm hiểu thì sẽ thấy vô vàn thông tin mà đám rận tạo dựng lên để nói xấu Đảng nhà nước. Không thể để cho những kẻ này tiếp tục hành động mà không chịu xử lý như thế mãi được

18:03:00, 25 thg 10, 2015 Reply

Toàn là anh hùng hội tụ hết ở các hội này, đúng là hội thì nhiều mà làm thì chẳng được bao nhiêu. Không biết bản thân những kẻ này đang làm cái trò gì nữa, toàn đi ăn nói nhảm nhí thôi chứ biết cái gì đâu, thực sự chỉ khiến cho người ta thêm bực mình

21:59:00, 26 thg 10, 2015 Reply

Xã hội dân sự, một cái thứ hết sức mơ hồ, chưa rõ ràng khái niệm cụ thể, còn đang tranh cãi kịch liệt, ấy thế mà cái lũ phản động kia nó lôi một thứ hết sức trìu tượng ra đòi xây dựng, nghe đã thấy phi lý rồi. Chẳng qua cũng chỉ là mô hình rởm dựng lên để chống phá đó mà thôi.

13:29:00, 31 thg 10, 2015 Reply

Tôi nghĩ rằng chúng ta đừng thấy phương tây có cái gì là chúng ta làm theo cái đó. Đa nguyên đa đảng ư? Để làm gì đây? Khi mà những nước tự coi mình là dân chủ nhân quyền như nước Mỹ mà ngày ngày người dân ra đường cứ nơm nớp nỗi lo khủng bố, lo những vụ xả súng đẫm máu, những vụ bạo động như ở phố Won? Hãy cứ làm như thế nào để người dân được sống trong hòa bình, không chiến tranh như ở Việt Nam ta là được. Người dân cần như thế chứ không cần chay theo những cái phù phiếm của phương Tây.

13:35:00, 31 thg 10, 2015 Reply

Tôi đồng ý với ý kiến của ban Thanh Tú. Thử hỏi xem mấy nước có cuộc sống bình yên như ở Việt nam, có mấy nước mà một vị nguyên thủ có thể đi tập thể dục như bao người dân thường khác... Hãy điểm danh đi xem mấy nước được như thế. Thay đổi để làm gì, thay đổi có tốt hơn không hay lại như đất nước Irac, Syrya,... Hãy cứ là nước Việt Nam đi. Cứ mong thay đổi đa nguyên đa đảng rồi đến khi thay đổi, hối lại chẳng kịp đâu.

23:07:00, 31 thg 10, 2015 Reply

Những tổ chức của các đối tượng được lập ra để tập hợp thu thập nhiều thông tin nhưng cái thông tin thu thập và viết bài lại chủ yếu là thông tin mang tính giật gân, thông tin thể hiện cái nhìn một chiều, thông tin chỉ thấy toàn cái xấu, chẳng thấy cái tốt ở đâu cả. Thử hỏi mấy cái tổ chức xã hội dân sự kiểu đó có giúp nhân dân nhìn thấy được sự phát triển thật sự, sự công bằng của xã hội, sự ổn định của chính trị được không? Họ thu thập thông tin theo chính kiến của họ và lắp ghép thông tin, thêm mắm, thêm muối theo chiều hướng xã hội thối nát, chính quyền có nhiều sai trái, chủ trương không đúng. Tất cả những điều đó chỉ nhằm mục đích cá nhân của họ thôi chứ không hề có tính xây dựng xã hội, xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.

21:15:00, 5 thg 1, 2016 Reply

XHDS là tập hợp các tổ chức phi chính phủ có những hoạt động phản biện đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách ôn hòa, có trách nhiệm để xây dựng cộng đồng, giúp đỡ Nhà nước chứ không phải là tập hợp những phần tử hám danh, vì tiền luồn cúi, nhận trợ giúp nước khác mà đi ngược lại với ước muốn, nguyện vọng của người dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !