17/12/2015

TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ BỎ MÔN LỊCH SỬ KHỎI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Written By Lý Công on 17/12/2015 | 05:00

[Cỏ úa]

Lý do bởi vì sao chúng ta tuyệt đối không được và không nên bỏ môn lịch sử khỏi chương trình giáo dục phổ thông. Đó là tâm nguyện của các thế hệ người dân Việt Nam chúng tôi. Có rất nhiều lý do sống còn và quan trọng về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin đưa ra những lý do xuất phát từ một góc nhìn ý nghĩa mà chúng tôi đưa ra để luận bàn về vấn đề này:

Cái nhìn lịch sử là cái nhìn về tổ tiên nguồn cội từ đó nó là cái nhìn cho tương lai dân tộc. (Ảnh: Internet)
1. Môn lịch sử là cội nguồn của dân tộc, là tổ tiên, là gốc rễ, là sự sống của một quốc gia

Nói môn lịch sử và lịch sử nói chung trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực và lịch sử của một dân tộc nó cho chúng ta thông tin về bức tranh chung khái quát về chủ thể. Đối với môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông ở đây nó cho mỗi công dân trong quá trình trưởng thành của nhận thức có thể hình dung được cội nguồn cuả dân tộc mình. Các thế hệ trẻ cảm nhận được về tổ tiên của mình, về những công việc, những thành tựu và đóng góp của các bậc cha ông ta, của cội nguồn dân tộc Việt Nam. Nói về phương diện quốc gia thì lịch sử nó như gốc rễ của một thân cây vậy. Một cây nếu không có gốc rễ thì cây đó khó có thể tồn tại lâu dài và vững bền được. Lịch sử như nguồn nước không bao giờ được phép xâm phạm tới trong vấn đề nuôi dưỡng nguồn sống của một quốc gia. Nó là nguồn sống vô hạn và không thể thay thế.

2. Lịch sử là gốc rễ của đạo lý, truyền thống và cống hiến, động lực của xã hội

Khi học lịch sử mỗi chúng ta đều soi xét được và thấy được gốc rễ của những đạo lý của ta từ ngàn đời xưa để lại. Nó là sự tích lũy, phát triển những điều phù hợp và tiến bộ qua đó loại bỏ những điều không phù hợp và lạc hậu. Lịch sử nó giúp bản thân mỗi con người có thể cảm nhận và rút ra những đạo lý cho riêng mình từ đó biết điều chỉnh mình sống sao cho phù hợp và xứng đáng với quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó giúp con người ta nhìn vào đó lấy làm động lực và lên dây cót tinh thần cho những cống hiến mỗi khi mệt mỏi và gặp khó khăn. Xét về góc độ này thì lịch sử nó mang ý nghĩa là động lực của xã hội. Động lực của mỗi con người tựu chung lại sẽ là động lực của xã hội ta.

3. Là quá trình trao đổi kinh nghiệm sống, chiến đấu, lao động, học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những bài học lịch sử nó có ý nghĩa tương xứng với các thời kỳ, chúng ta luôn có quan điểm lịch sử cụ thể được đúc kết lên từ những bài học lịch sử đó. Có câu “dĩ bất biến ứng vạn biến”, trong trường hợp này, tình thế này thì phải hành động thế này thì mới gọi là đúng, nhưng trong trường hợp khác thì hành động như vậy lại là chưa phù hợp mà phải hành động khác. Nhân sinh quan lịch sử sẽ giúp chúng ta có được sự định hướng đúng đắn nhất trong hành động của bản thân mình, từ đó điều chỉnh thước ngắm cho quá trình vận động và phát triển. Lịch sử nó như là lời dạy, là tiếng nói, lời trăn trối quý giá của ông bà, tổ tiên chúng ta cho các cọn cháu mình. Những bài học không có gì mua được cả. Quan trọng nhất là góp phần vô cùng lớn lao cung cấp nguồn tư liệu phong phú cho quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Điển hình như trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo vừa qua, thì nguồn lý lẽ đanh thép nhất đó là lịch sử. Nó là điều mà luôn luôn vững chắc không gì chối cãi được. Giống như những gì trong cuộc sống này tại thời điểm đó nó đã diễn ra như thế thì chúng ta không thể tác động vào để làm thay đổi nó được và từ đó nhìn nhận vào đó để rút ra đạo lý của xã hội.

4. Là những bài học xương máu, là bức thành đồng vững trãi trong lòng nhân dân mà không thể thay thế

Đối với nhân dân chúng tôi mà nói, lịch sử có máu xương của chúng tôi, của tổ tiên tôi ở đó để có hình thành, có thể bảo vệ và xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Bởi vậy lịch sử với chúng tôi là bức thành đồng trong lòng vững chãi mà bất cứ ai có ý muốn loại bỏ nó hoặc thay thế nó thì đó đều là tội lỗi không thể tha thứ được. Chúng tôi không ôm lịch sử để sống, không phụ thuộc vào nó để kìm hãm xã hội hay kìm hãm bất cứ ai mà chúng tôi bảo vệ môn lịch sử để bảo vệ kho tư liệu quý hơn vàng để cho các thế hệ người dân Việt Nam tôi khai thác để phát triển bản thân và phát triển xã hội. Mà kho tư liệu này thì không thể hình thành và thay thế ở bất cứ cái gì khác cả. Trong lòng nhân dân Việt Nam chúng tôi, lịch sử là vĩ đại, lịch sử là lăng kính, là con ngươi của đôi mắt dân tộc. Tuyệt đối không được thay thế nó vì bất cứ lý do gì.

5. Hơn hết, nó dạy bất cứ ai với tư cách là một chủ thể xã hội cách làm người, cách để trở thành một con người hội tụ đủ cả Chân - Thiện - Mỹ

Đối với từng cá nhân trong xã hội ta thì lịch sử luôn luôn dạy chúng ta với tư cách là một con người trong xã hội tự nhận thấy và soi xét hành động cũng như ý nghĩa hành động của mình vào đó để từ đó lớn lên biết thế nào để hành động cho đúng. Học lịch sử là học làm người, học làm một con người đích thực. Học lịch sử cảm nhận lịch sử sẽ như được đi qua những cánh cửa của không gian và thời gian để bản thân mỗi con người hoàn thiện cái gọi là Chân - Thiện - Mỹ ở đời vậy. Quan niệm về Chân - Thiện - Mỹ ở từng thời kỳ, từng thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trước kia thời chiến thì yêu nước là phải cầm súng ra chiến trường, phải góp phần công sức vào tiền tuyến hoặc hậu phương, phải hành động như thế mới là yêu nước. Nhưng với bây giờ thì yêu nước lại phải hành động nhưng lại là hành động một cách sáng  suốt nhất, không ngoan nhất bằng trí tuệ thay cho chân tay tránh để bị lợi dụng của các thế lực chống phá đất nước. Do vậy yêu nước bây giờ là phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân từ đó góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
Do đó, nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì môn lịch sử cả về ý nghĩa vật chất và tinh thần đối với một dân tộc nó đều như là xương sống của một cơ thể. Do vậy, chúng tôi các thế hệ người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ hệ xương sống đó của cơ thể đất nước mình. Và đồng thời đó cũng như là bảo vệ nguồn tài nguyên,hào khí vô tận của dân tộc cho muôn đời con cháu mai sau vậy./.27 Nhận xét

14:15:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Sử học với tư cách là một khoa học trong các môn Khoa học xã hội, một bộ phận quan trọng nhất của văn hóa và là khoa học của các khoa học. Tri thức lịch sử có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế. Việt Nam hiện nay là một nước đang phát triển, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đa số người dân còn nghèo, trình độ dân trí còn thấp… - Đất nước ta nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, từ xưa đến nay bị nhiều thế lực ngoại bang xâm lược và đe dọa xâm lược.Vì vậy, công cuộc xây dựng Tổ quốc luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc.Đặc biệt hiện nay, vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Tổ quốc vẫn đang đặt ra cấp thiết. Để đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, nhất là vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức lịch sử, phải hiểu sâu sắc những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này. Đồng thời nhà trường phổ thông phải trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết lịch sử tối cần thiết và giáo dục cho các em ý thức về chủ quyền biên giới và biển đảo Tổ quốc.Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, liên quan tới vận mệnh Tổ quốc.

14:39:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Không thể bỏ môn lịch sử! Nên nhớ cho một điều, người Hy Lạp cho rằng "lịch sử là cô giáo của cuộc đời". Chữ lịch sử trong tiếng Hy Lạp thuộc giống cái!Học lịch sử là để biết những giá trị, những kiến thức chung của nhân loại. Học lịch sử là để biết về nguồn cội dân tộc - quốc gia, biết về những giá trị mà cha ông để lại, hun đúc lòng tự hào, tự tôn dân tộc, và cả những bài học từ đau thương, mất mát. Không học lịch sử, mỗi cá nhân, công dân sẽ không thể biết một cách chắc chắn mình là ai; dân tộc - quốc gia mình đang ở đâu trên thế giới này; đâu là điểm mạnh, điểm yếu; đâu là cơ hội, thách thức; đâu là bạn, đâu là thù… Và mỗi người cần làm gì để bản thân có thể hoàn thiện hơn nữa, để dân tộc - quốc gia mình tiến kịp nhân loại trong tương lai. Nếu hiểu như vậy, sẽ không ai còn dám có ý nghĩ rằng, lịch sử chỉ là một môn học phụ. Bỏ rơi môn lịch sử là chúng ta có tội với dân tộc, với tổ tiên.

14:45:00, 17 thg 12, 2015 Reply

"Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Môn lịch sử là một phương tiện để giáo dục truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta từ thuở dựng nước, trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mới có được như ngày hôm nay. Thử hỏi, nếu một ngày học sinh không còn được học môn lịch sử này nữa, chúng lớn lên mà trong đầu không có một hệ thống tri thức đầy đủ về lịch sử nước nhà, trong tâm trí không thể tồn tại một tinh thần tự hào, truyền thống dân tộc hào hùng. Vậy thì động lực nào cho chúng phấn đấu, đừng nói cho tổ quốc, mà nếu có chăng, chỉ là cho chính bản thân chúng mà thôi. Vì vậy, dù có thế nào đi chăng nữa không thể bỏ môn lịch sử được.

14:56:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng đất nước vẫn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Thế hệ trẻ lớn lên qua nền giáo dục phổ thông mà không yêu mến lịch sử dân tộc, không có một vốn hiểu biết cần thiết về lịch sử, văn hóa dân tộc và nhân loại, không có một niềm tin dân tộc, không kế thừa các giá trị truyền thống dân tộc, thì làm sao có thể hoàn chỉnh được phẩm chất của người công dân Việt Nam. Từ đặc điểm đó, môn Lịch sử càng phải đặt đúng vị thế và chức năng của nó trong hệ thống giáo dục phổ thông.

15:07:00, 17 thg 12, 2015 Reply

KHông thể có chuyện bỏ hoặc tích hợp môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông được. Lịch sử cũng là một môn khoa học, nó có vai trò định hướng cho học sinh về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Nếu bỏ môn lịch sử, đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận có một thế hệ thanh niên lớn lên mà không biết nguộc gốc dân tộc mình như thế nào, truyền thống ra sao. Do vậy mà thui chột ý chí phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp của quốc gia - dân tộc. Vì vậy, tôi phản đối việc bỏ môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông!

15:31:00, 17 thg 12, 2015 Reply

cái vấn đề ở đây là phải thay đổi cách dạy chứ không phải là thay đổi vị trí của nó so với các môn khác. Lịch sử là một lĩnh vực khoa học, nó cần được nghiên cứu và được giảng dạy một cách bài bản, chứ không phải xem thường nó. Dù sao thì mấy cái ông đưa ra cái sáng kiến đó là con người máy móc, học được tí chút từ nước ngoài, đem về Việt Nam, máy móc áp dụng nó, không đi sâu vào tình hình thực tế, dẫn đến đưa ra sang kiến mới bị phản đối mạnh như thế. Tất nhiên cái gì cũng cần có phản biện, và không phải cái gì cũng được 100% ủng hộ, nhưng cái đề xuất này thì chả có cái mẹ gì hợp lý. Không dạy cho công dân về lịch sử nước mình thì đem mà dâng nước cho kẻ khác đi là vừa

16:06:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Trong các bộ môn ở trường THPT thì môn Lịch sử có một vị trí vô cùng quan trọng. Bởi lịch sử giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới, góp phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết quốc tế. Đồng thời học lịch sử còn bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống cho các em … uy nhiên trong những năm gần đây, vị trí cũng như vai trò của môn Lịch sử lại đang bị một bộ phận không nhỏ phụ huynh và học sinh thờ ơ xem nhẹ. Các em quan niệm Lịch sử là môn phụ, chỉ học khối C mới học sử còn không thì chỉ học để lấy điểm, học đối phó mà thôi.Các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp kịp thời, khắc phục nhữn tình trạng này

20:15:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Vai trò và ý nghĩa của môn lịch sử thì ai cũng biết cả rồi, không còn gì phải bàn nữa. Chính vì thế mà nó phải là một học độc lập tách biệt khỏi các môn khoa học khác, không thể tích hợp nó với các môn khoa học khác, mà phải đẩy mạnh giáo dục lịch sử một cách cẩn thận hơn, hướng con người ta quay trở lại yêu môn lịch sử.

20:58:00, 17 thg 12, 2015 Reply

dù có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, có viện dẫn nước ngoài nước trong đi chăng nữa thì cách giải quyết duy nhất là trưng cầu dân ý, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội về việc thay đổi phương pháp dạy và học lịch sử. Đó mới là qusn trọng. Còn vị trí của Lịch sử ở đâu thì cứ để nguyên nó ở đó. Lỗi không phải do vị trí đứng, mà lỗi là do không phát huy được những điều hay và hứng thú trong chính bản thân nó mà thôi.
Phải đầu tư, chât xám, tiền bạc, và sự đồng lòng. Thế thì lịch sử ắt sẽ tạo được sự hững khởi cho người học cũng như người dạy. Đừng nghĩ đến chuyện tích hợp hay là thay đổi cái của khỉ gì nữa.

21:46:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Không học lịch sử thì làm sao biết được gốc gác của ta. Không học lịch sử thì làm sao biết được cuộc chiến đấu trường kỳ của dân tộc ta giành độc lập, tự do. Không học lịch sử thì làm sao biết được Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước ra sao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo đánh trận Điện Biên Phủ như thế nào. Thật mà nói, không học lịch sử thì làm sao biết được, làm sao biết được mọi thứ. Nên để con trẻ biết được tất cả mọi thứ như vậy và đừng nên bỏ môn lịch sử.

21:54:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Nếu thấy môn lịch sử là môn mà các bạn trẻ không thích học thì không có nghĩa là chúng ta bỏ nó, bỏ đi một môn học quan trọng để hình hành tư duy, nhận thức chính trị, xã hội của mỗi con người. Học kém, không thích học thì chúng ta phải tìm cách để giúp các người trẻ thích học môn này chứ? Môn lịch sử vốn tên gọi đã nói lên mọi thứ. Biết được lịch sử thì mới tường gốc rễ chứ. Biết được lịch sử thì chúng ta mới biết đâu là địch, đâu là thù, đâu là bạn, đâu là bè. Việc để học sinh thích học môn lịch sử không phải là dễ nhưng thiết nghĩ có phương pháp, cách thức phù hợp thì điều đó vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được. Từ những hiểu biết về lịch sử thì mới giúp hình thành nhãn quang chính trị, xã hội của các bạn trẻ nên nếu bỏ cả môn học lịch sử đi thì liệu rằng cả một thế hệ đang bị bỏ rỗng một phần kiến thức không thể thiếu để vun đắp tình yêu nước không?

21:58:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Tuyệt đối không thể bỏ môn lịch sử. dù bất cứ nước nào, chế dộ nào cũng cần phải coi trọng lịch sử và đặt nhân tố lịch sử lên hàng đầu. dù các bạn trẻ không thích học hay không hợp với môn lịch sử thi tuyệt nhiên không thể bỏ mà chỉ có thể thay đổi cách thức dạy và học cho phù hợp. Bởi vì bỏ lịch sử có nghĩa chúng ta vứt bỏ ngày hôm qua của chính mình

21:59:00, 17 thg 12, 2015 Reply

Tuyệt đối không thể bỏ môn lịch sử. dù bất cứ nước nào, chế dộ nào cũng cần phải coi trọng lịch sử và đặt nhân tố lịch sử lên hàng đầu. dù các bạn trẻ không thích học hay không hợp với môn lịch sử thi tuyệt nhiên không thể bỏ mà chỉ có thể thay đổi cách thức dạy và học cho phù hợp. Bởi vì bỏ lịch sử có nghĩa chúng ta vứt bỏ ngày hôm qua của chính mình

22:46:00, 18 thg 12, 2015 Reply

Lịch sử nuôi dưỡng tâm hồn người Việt là môn học quan trọng đối với biết bao thế hệ. Thử hỏi lớp trẻ lớn lên mà thiếu hiểu biết về cội nguồn dân tộc, tinh thần dựng nước và giữa nước bất khuất trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

22:55:00, 18 thg 12, 2015 Reply

Môn sử là môn học cực kỳ quan trọng. Không phải chỉ học tiếng anh, để giao tiếp, học toán để biết tính toán. Học sử cần vì để học được những bài học quá khứ và tôn trọng tương lai

22:59:00, 19 thg 12, 2015 Reply

Lịch sử một quốc gia, một dân tộc như là rễ của một cái cây ấy, dân tộc đó, quốc gia đó hiểu và biết về lịch sử của mình như là rễ dài và chắc còn không thì ngược lại, cái cây đó sẽ rất yếu và dễ dàng bị quật ngã bất cứ khi nào

23:33:00, 19 thg 12, 2015 Reply

thật không hiểu mấy ông làm quản lý rồi hoạch định chính sách cứ đút chân vào gầm bàn xong rồi đề ra những ý tưởng trên giời, chưa đưa ra đã bị dư luận và xã hội phản đối ầm ầm. không hiểu các ông đấy suy nghĩ như thế nào nữa

23:29:00, 21 thg 12, 2015 Reply

Quan trọng nhất vẫn là phương pháp truyền đạt của người dạy, tạo được hứng thú với người học thì dù là môn học có khó mấy cũng thành dễ. Ngoài ra thì hệ thống sách được biên soạn cũng cần chú trọng đến đối tượng học mới đảm bảo được hiệu quả môn học.

23:28:00, 22 thg 12, 2015 Reply

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam chứ? Bỏ hết lịch sử đi thì đời sau các cháu nó biết cái gì?Không lẽ lại thuộc mỗi sử trung quốc nhờ xem phim, còn đâu là đi tiếp cận mấy cái văn hóa lai căng từ các dân tộc khác. Vì vậy không thể bỏ môn lịch sử đước

17:20:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Lịch sử dân tộc là một điều rất thiêng liêng, giáo dục con người lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. Vì thế là bộ môn lịch sử rất quan trọng, cần phải được duy trì và làm thế nào để mỗi một người dân ai cũng có thể hiểu rõ về lịch sử nước nhà.

17:58:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Môn lịch sử không thể bỏ được. Dư luận không cho phép điều đo. Như Bác Hồ đã nói đấy " dân ta phải biết sử ta", giờ mà bỏ thì thế hệ mai sau làm gì biết đến gốc tích của dân tộc, biết được sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc mình nữa.

18:03:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Mặc dù Bộ giáo dục không hẳn là bỏ bộ môn Lịch sử, chỉ là tích hợp cùng với môn khác thôi, nhưng mà tôi thấy cũng không nên. Vì tôi thấy lịch sử nước mình đang được trình bày khá là vắn tắt, chưa chi tiết lắm, giờ mà tích hợp nữa thì chẳng chỉ nêu được khái quát, đầu mục thôi. Mà như thế thì làm sao giáo dục được các thế hệ biết được sâu xa lịch sử dân tộc được.

23:55:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Thiết nghĩ Lịch Sử mặc dù là những gì đã qua nhưng vai trò của nó là cực kì quan trọng, nhìn vào lịch sử thì mới có thể vững bước tiến về tương lai được, nhiều bài học trong lịch sử bây giờ và cả mai sau vẫn còn giá trị của nó. Vậy nên Lịch Sử nên là một môn bắt buộc với học sinh.

08:10:00, 29 thg 12, 2015 Reply

Đã là một người dân Việt Nam yêu nước, lịch sử của đất nước là một tài sản vô cùng quý giá, lịch sử là kho báu để nuôi dậy, phát triển những thế hệ trẻ thành người và biết trân trọng, giữ gìn và xây dựng đất nước mình. Tuy nhiên một hiện tượng gần đây là một bộ phận thế hệ trẻ lơ là môn lịch sử, đó có thể là do phương pháp truyền tải không hấp dẫn chứ không phải các bạn không tôn trọng và yêu quý lịch sử của đất nước mình.

08:29:00, 29 thg 12, 2015 Reply

Bỏ môn Lịch sử khỏi chương trình Giáo dục phổ thông là điều mà bây giờ và mãi mãi sau này không nên và không được làm. Mất đi lịch sử thế hệ trẻ quả thực mất đi cái gốc hình thành nhân cách phát triển và trân trọng đất nước mình, trân trọng những gì mà các thế hệ đi trước đã dành được để mà bản thân có được cuộc sống như ngày nay. Tuy nhiên Bộ giáo dục quan tâm đến vấn đề các bạn trẻ bây giờ không thích học môn lich sử. Mong muốn của Nhà nước,của Bộ giáo dục là thế hệ trẻ yêu thích môn lịch sử hơn chứ không phải có ý định xóa bỏ môn lịch sử nên Bộ giáo dục tìm tòi phương pháp để cải tiến phương pháp dạy và học thì chúng ta cũng nên nghiên cứu và đóng góp xây dựng vì một mục đích tốt đẹp hơn.

23:50:00, 29 thg 12, 2015 Reply

Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì môn lịch sử cả về ý nghĩa vật chất và tinh thần đối với một dân tộc nó đều như là xương sống của một cơ thể. Do vậy, chúng tôi các thế hệ người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ hệ xương sống đó của cơ thể đất nước mình. Và đồng thời đó cũng như là bảo vệ nguồn tài nguyên,hào khí vô tận của dân tộc cho muôn đời con cháu mai sau

22:46:00, 3 thg 1, 2016 Reply

Nếu chúng ta muốn quên đi gốc gác nguồn cội, nếu chúng ta muốn phá bỏ thành quả hàng ngàn năm dựng nước gĩu nước của cha ông ta; nếu chúng ta muốn xóa bỏ đi đất nước Việt Nam khỏi tấm bản dồ thế giới để mai sau con cháu chúng ta không biết mình sinh ra ở đâu thì chúng ta cứ việc bỏ đi môn lịch sử!?

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !