30/01/2016

ĐẠI HỘI XII - ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI

Written By Lý Công on 30/01/2016 | 17:03

[Tọa Sơn]

Ngày 28/01/2016 vừa qua, Đại hội XII đã bế mạc sau 8 ngày làm việc tích cực của hơn 1500 đại biểu. Xét trên nhiều khía cạnh, Đại hội đều đã thành công tốt đẹp với việc hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà Đại hội đặt ra và chương trình Đại hội được hoàn thành đúng lịch trình. Dưới góc nhìn của Tọa Sơn tôi, thì đây đúng là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”.

Sự đoàn kết trong Đại hội được thể hiện khá rõ nét trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Mặc cho các thế lực thù địch và đám rân chủ ra sức chống phá chia rẽ với đủ các chiêu trò nhưng rồi từ thực tế Đại hội đã chứng minh điều ngược lại. Sự đoàn kết được thể hiện giữa các đại biểu, các đảng viên với nhau, giữa đảng viên với quần chúng nhân dân để cùng hướng tới mục tiêu là phấn đấu cho Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp. Trong hội trường, các đại biểu làm việc tích cực, ở bên ngoài hội trường, các đảng viên và quần chúng nhân dân chăm chú theo dõi diến biến của Đại hội đồng thời, họ đập tan các luận điệu xuyên tạc phá hoại của Đại hội và chống lại các cuộc kêu gọi biểu tình phản đối Đại hội. Sự đoàn kết của Đại hội đã được lan tỏa ra toàn xã hội, khẳng định Đại hội Đảng luôn là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất và thu hút được nhiều sự quan tâm của nhân dân. Thậm chí ngay cả đài VOA có nhiều bài chống lại Việt Nam nhưng khi chứng kiến không khí của Đại hội cũng đã phải trích dẫn nhận xét của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tể ở Washington: “Về mặt chính sách, tôi thấy có sự đồng thuận khá cao trong giới lãnh đạo. Các chính sách của Việt Nam trong vòng 5 năm tới đã được hầu như tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo quyết định và đồng thuận”.


Tính dân chủ trong Đại hội Đảng lần này cũng được thể hiện rõ nét, khi đường lối trong lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 5 năm tới cũng như trong công tác nhân sự của Đảng. Công tác bầu vào Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng là khá chặt chẽ đảm bảo không để lọt những phần tử cơ hội vào các cơ quan trọng yếu của Đảng. Tuy nhiên Đại hội cũng đã thành công lớn mà theo Tổng bí thư phát biểu, tính dân chủ trong Đại hội đã phát huy rất tốt và vì bàn kỹ nên đi đến thống nhất cao, thể hiện ở chỗ bầu một lần là đủ ngay Ban chấp hành Trung ương gồm 200 người. Và có lẽ, lần đầu tiên việc bầu Bộ Chính trị chỉ một lần là đủ ngay 19 đồng chí, trong đó có ba đồng chí nữ và một đồng chí rất trẻ, sinh năm 1970. Đây là tính thống nhất cao của Đảng, của Đại hội.

Kỷ cương của Đại hội đã được thể hiện rõ trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Toàn bộ quá trình thảo luận nhân sự trước đó tại các Hội nghị Trung ương Đảng đã được bảo mật tốt. Điều này đã góp phần làm nên sự thành công của Đại hội đồng thời nó khiến cho báo chí nước ngoài, đám rân chủ mù mờ để rồi tha hồ mà tưởng tượng, mà vẽ vời rồi chẳng có cái gì đúng cả. Nó làm cho các uy tín nhỏ nhoi của các thế lực thù địch và đám rân chủ bị về con số xấp xỉ bằng không. Tính kỷ cương còn được thể hiện ở sự kỷ luật của mỗi đảng viên khi tham gia Đại hội. Mọi hành động và phát ngôn của các đại biểu luôn tuân theo điều lệ của Đảng, điều này đã làm cho các thế lực thù địch không có cơ sở để xuyên tạc.

Đổi mới là cụm từ mà các kỳ Đại hội luôn đề cập đến. Không đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thay đổi mau lẹ ở trong nước và quốc tế đồng nghĩa Đảng tự đánh mất quyền lãnh đạo của mình. Đến kỳ Đại hội này, bài phát biểu tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lần nữa nhấn mạnh cả đổi mới về thể chế kinh tế lẫn chính trị. Lần đầu tiên, các ủy viên Bộ Chính trị cao tuổi khóa trước lại xin rút nhiều như lần này để mang lại sự năng động và sáng tạo như lần này. Đây chính là luồng sinh khí mới mà kỳ Đại hội này đem tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Nhưng sự thành công của Đại hội có trọn vẹn hay không còn nhờ chính vào sự nỗ lực của mỗi Đảng viên cũng như của quần chúng nhân dân trong nghị quyết của Đại hội. Tôi mong muốn rằng mỗi chúng ta hãy góp phần nhỏ bé để Đại hội thực sự thành công.

22 Nhận xét

20:46:00, 30 thg 1, 2016 Reply

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Nhưng sự thành công của Đại hội có trọn vẹn hay không còn nhờ chính vào sự nỗ lực của mỗi Đảng viên cũng như của quần chúng nhân dân trong nghị quyết của Đại hội. Bản thân tôi dù nhỏ bé cũng muốn đóng góp chút sức mọn vào công cuộc đó.

21:27:00, 30 thg 1, 2016 Reply

một kỳ đại hội thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới sắp tới. Đại hội chào đón năm ới 2016. Hi vọng chúng ta sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn

10:48:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi kết thúc đọc diễn văn bế mạc đã khẳng định trước toàn Đại hội, toàn quốc dân đồng bào: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp”. Với sự thành công đó, Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, thực tế đã chứng minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

10:48:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Kết thúc Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu cử vào chức vụ Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí, trước sự tin tưởng giao phó của Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là nguồn động viên lớn lao, đồng thời là nhiệm vụ trọng đại đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

10:50:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Với sự thành công của Đại hội XII, hứa hẹn sẽ là bước tiến mới cho đất nước, tiếp tục đưa Việt Nam tiếp tục đi lên, phát triển, khẳng định vị trí trên thế giới. Đại hội thành công, chặng đường tiếp theo trong tương lai, với ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân sẽ vươn mình phát triển về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

14:05:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Một bộ máy lãnh đạo mới đã được bầu cử, mong rằng các ngài sẽ không phụ công mong đợi của mỗi người dân chúng tôi, các vị hãy đưa ra những đường lối chính sách hợp lý để đưa đất nước phát triển hơn nữa, cải thiện cuộc sống của người dân. Mỗi người dân chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mong muốn góp phần nhỏ bé để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

19:00:00, 31 thg 1, 2016 Reply

một kỳ đại hội thành công về nhiều mặt với đúng tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới được đề ra. chúng ta cùng hy vọng với những vị lãnh đạo mới, đất nước sẽ phát triển hơn nữa với luồng sinh khí mới

19:57:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đại hội vừa qua đã thành công tốt đẹp đó là sự cố gắng nổ lực của toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta . TIếp bước ông cha mong rằng nhân sự đại hội năm nay sẽ chèo lái con thuyền đất nước đi lên ngày một vững chắc hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy tin tưởng vào những con người này

20:03:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Bây giờ chắc đám ăn hại tung tìn đồn xuyên tạc mấy hôm trước chắc là ngậm nín rồi. CÓ thể thấy đại hội vừa qua đã thành công tốt đẹp, Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn ra được con người xứng đáng để lãnh đạo chèo lại con thuyền đất nước đi lên. Điều đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận

20:30:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đã cho thấy Đại hội luôn làm việc một cách khần trương, nghiêm túc. Các đại biểu tham dự Đại hội luôn đoàn kết, dân chủ để bầu cử những đại biểu xứng đáng nhất vào các vị trí Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng. Tôi tin tưởng với những gì đã đạt được trong Đại hội XII, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế và giải quyết ổn định tất cả các vấn đề về đối nội cũng như đối ngoại.

20:54:00, 31 thg 1, 2016 Reply

chúc mừng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử. mong rằng ông sẽ làm nốt những công việc dang dở trong nhiệm kỳ đầu tiên để đảng lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân

21:57:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Nhưng sự thành công của Đại hội có trọn vẹn hay không còn nhờ chính vào sự nỗ lực của mỗi Đảng viên cũng như của quần chúng nhân dân trong nghị quyết của Đại hội. Các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Mỗi chúng ta hãy góp phần nhỏ bé để Đại hội thực sự thành công.

22:57:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đại hội thành công sẽ mở ra một nhiệm kỳ thành công. Một nhiệm kỳ thành công là nhiệm kỳ mà chúng ta làm được nhiều điều cho đất nước. Chúc mừng đại hội

15:08:00, 1 thg 2, 2016 Reply

Thành công của Đại hội XII tiếp tục khẳng định niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian tới, đất nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vươn ngang tầm khu vực và thế giới.

09:20:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Bỏ qua bao nhiêu sự chống phá rầm rộ của bè lũ phá hoại ĐH lần thứ XII của Đảng CS VN dã thành công tốt đẹp trong không khí hân hoan đón chào năm mới của toàn Đảng toàn dân ta. Mong rằng trong giai đoạn tiếp theo Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng đi lên.

16:18:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Khẩu hiêu của Đại hội Đảng lần này là có đổi mới. Hy vọng là nhiệm kỳ sắp thới, những nhà lãnh đạo mới của đất nước sẽ đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, khởi sắc, giống như cuộc cải cách, đổi mới năm 1986.

16:35:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm thế nhiệm kỳ nữa là điều hợp lý, vì giờ nhìn không có ai xứng đáng hơn nữa cả, những cán bộ khác cần phải được thử thách rèn giữa thêm. Muốn giữ được đất nước này được ổn định và phát triển thì cần phải để Tổng Bí thư làm thêm nhiệm kỳ nữa.

16:59:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Đất nước mình đã phát triển rồi, nhưng cần phải phát triển hơn nữa. Hy vọng lãnh đạo mới của đất nước không tự mãn, mà đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đất nước mình ngày càng phát triển đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu.

18:03:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Đại hội quá là thành công tốt đẹp, tình hình đất nước vẫn giữ được hòa bình, ổn định, không hề có biến cố gì diễn ra trong quá trình đại hội. Điều này cho thấy nhân dân ta tin tưởng và một lòng sắc son với Đảng cộng sản Việt Nam lắm.

Nặc danh
20:49:00, 3 thg 2, 2016 Reply

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Nhưng sự thành công của Đại hội có trọn vẹn hay không còn nhờ chính vào sự nỗ lực của mỗi Đảng viên cũng như của quần chúng nhân dân trong nghị quyết của Đại hội. Tôi mong muốn rằng mỗi chúng ta hãy góp phần nhỏ bé để Đại hội thực sự thành công.

20:50:00, 4 thg 2, 2016 Reply

Xin chúc mừng thành công của Đại hội XII. Thành công của Đại hội lần này đã đập tan những luận điệu chống phá, đả kích của các đối tượng cực đoan, cả ở trong và ngoài nước. Bao nhiêu lần chống phá là bấy nhiêu lần thất bại. Đúng là chính nghĩa luôn thắng hung tàn. Biết đến bao giờ bọn chúng mới nhận ra điều này đây

21:23:00, 6 thg 2, 2016 Reply

ĐẠI hội Đang XII đa kết thúc thành công rực rỡ Đảng ta với những con người mới nắm giữ vai trò quan trọng trong tay tôi tin họ sẽ lãnh đọ nước ta đi lên tốt hơn phát triển hơn mọi người hãy tin ở họ.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !