17/01/2016

ĐẦU NĂM NGHE “CON BUÔN” NGUYỄN QUANG A NÓI CHUYỆN VỀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XII

Written By Lý Công on 17/01/2016 | 14:00

[Anh hùng xa lộ]

Trong khi cả nước ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, Blog ở hải ngoại và trong nước đã đăng tải những thông tin, quan điểm sai trái, độc hại, gây bất lợi cho sự ổn định an ninh chính trị ở nước ta.

Hiện nay, câu chuyện về tổ chức, nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng và đang biến thành một cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Chính vì yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa nên việc bảo mật thông tin về tổ chức, nhân sự của Đảng là một tất yếu khách quan của thực tiễn. Điều này có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến an ninh quốc gia và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, một số kẻ xấu đã lợi dụng vấn đề này để đăng tải các thông tin, bày tỏ những nhận định chủ quan, phiến diện, thậm chí xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo. Trong đó, Nguyễn Quang A chính là một thành phần phản động nằm trong số những kẻ “ếch ngồi đáy giếng” nhưng lại lên mặt dạy đời và tỏ ra khá nguy hiểm khi luận bàn về câu chuyện nhân sự Đại hội XII.


“Con buôn” Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn Đài RFI

Thứ nhất, Nguyễn Quang A đã vu cáo, xuyên tạc Văn kiện Đại hội Đảng, cho rằng Đại hội XII không tính tới tổng kết thực tiễn về các vấn đề xã hội mà chỉ quan tâm bàn về chuyện nhân sự Đại hội XII. Đây là một điều hoàn toàn sai trái bởi lẽ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016); từng bước hoàn thiện lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Đại hội sẽ tiến hành nhiều phần việc quan trọng như: tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điều này chứng tỏ nội dung Đại hội sẽ tập trung tổng kết các vấn đê mang tính lý luận và thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta chứ không có chuyện là chỉ nêu ra chứ không bàn tới như “con buôn” Nguyễn Quang A đã nhận xét. Và câu chuyện vấn đề nhân sự chỉ là một trong các nội dung quan trọng của Đại hội chứ không có chuyện Đại hội chỉ quan tâm đến vấn đề này

Thứ hai, Nguyễn Quang A đang lợi dụng sự quan tâm, chú ý của quần chúng nhân dân đối với Đại hội Đảng XII để tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, tạo ra các luồng dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Nguyễn Quang A liên tục đăng tải các bài viết và trả lời phỏng vấn Đài phản động RFI, RFA cho rằng trong nội bộ Đảng đang có sự phân chia, nội bộ tranh giành quyền lực, có lợi ích nhóm trong khi tranh cử. Tuy nhiên, đây chỉ là những ý kiến chủ quan của Nguyễn Quang A nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước chứ không dựa trên một cơ sở khoa học nào. 

Như chúng ta đều biết cứ vào mỗi dịp sắp sửa diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn. Và Đại hội XII lần này cũng được chúng xác định là mục tiêu trọng điểm để chống phá quyết liệt. Chính vì vậy mà những hành động mà Nguyễn Quang A đang làm thực chất là xuất phát từ những ý đồ cá nhân và mục đích chính là làm hài lòng đám quan thầy hải ngoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ, tài trợ vật chất từ chúng. Tuy nhiên, Nguyễn Quang A đã rất lưu manh hơn những kẻ khác khi hắn biết chọn thời điểm đưa ra các thông tin chống phá chính quyền trong lúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang đến giờ cận kề (20/1-28/1/2016). Điều này vừa giúp hắn “đánh bóng” được tên tuổi, vừa “thăm dò” được phản ứng của chính quyền.

Thứ ba, để tăng tính thuyết phục cho các bài viết chống phá của mình thì Nguyễn Quang A đã đưa ra các lời dẫn vô chủ, dẫn chứng mập mờ, không cụ thể nhằm đánh lừa dư luận, làm mất phương hướng của quần chúng nhân dân. Nguy hiểm hơn, hắn cũng kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của một loạt các đối tượng cơ hội chính trị trong nước, các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhà nghiên cứu chính trị - xã hội”… núp dưới danh nghĩa “yêu nước” để tăng cường các hoạt động chống phá. Đây là các đối tượng bất mãn, có tư tưởng chống đối sâu sắc và chẳng cần phải nói chúng ta cũng biết chúng điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước như thế nào. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trước thềm Đại hội Đảng XII, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đăng tải các thông tin, bài viết xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta.

Như vậy, chúng ta có thể thấy việc làm của Nguyễn Quang A là việc làm có chủ đích rõ ràng nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Nguyễn Quang A tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tổ chức, nhân sự Đại hội XII, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ mục đích, ý đồ xấu xa của Nguyễn Quang A, không để hắn và các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động chống chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

32 Nhận xét

21:11:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Quang A là một người có học sao. Thật sự mà nói không thể hiểu được ông ta luôn có những lời trả lời phỏng vấn gây bất hại cho đất nước nhân dân ta. CÓ lẽ với ông ấy tiền bạc đã khiến cho ông ta mờ mắt rồi chăng. Ông ta nên xem xét lại chính bản thân

21:13:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Đúng là giống như giọng lưỡi của một con buôn không hơn không kém. Ông buôn gì không buôn, ông lại mang nước nhà ra buôn bán. Những dẫn chứng và "bằng chứng" của Nguyễn Quang A chỉ có con nít là tin được thôi. Chủ đích động cơ của ông là bán nước để thu lợi cá nhân thì ai cũng rõ rồi.

21:15:00, 17 thg 1, 2016 Reply

CHúng ta đều hiểu đài RFI là đài do Mỹ lập ra nhằm tuyên truyền chống phá cách mạng ta, thế mà Nguyễn Quang A còn trả lời cái đài ăn hại này. Điều đó chứng tỏ Nguyễn QUang A đã trở thành công cụ cho các nước thù địch chống phá Đảng Nhà nước ta. CHo nên chúng ta không thể nào tin tưởng được những lời lẽ của hắn

21:19:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Bộ mặt xảo trá của Nguyễn Quang A giờ đã rõ rành rành rồi. Kêu gọi"dân chủ" chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gia sức bôi nhọ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Thử hỏi Việt Nam sẽ ra sao khi toàn những kẻ không xây mà toàn phá như ông. Ai cũng muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ông đừng mị dân lừa dối những người cả tin nữa.

21:42:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Hành vi hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân của Nguyễn Quang A là quá rõ ràng. Trước sự kiện Đại Hội Đảng đang sắp xảy ra hắn lại tung tin như vậy liệu có chấp nhận được không?? động cơ này rõ ràng cần phải được xử lí rõ ràng.

21:51:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Nhìn cái mặt ông ta đã thấy chẳng hề có tới một chút học thuyết cũng như kiến thực nào rồi. Nhưng cứ cổ tỏ ra hơn người rồi bình bàn linh tinh. Nói ra chỉ để làm thiên hạ thêm khinh và coi thường hơn

22:15:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Rõ ràng những việc mà Nguyễn Quang A làm, những điều mà Nguyễn Quang A nói đều hướng tới mục đích chống chính quyền, nhà nước Việt Nam, mà mục tiêu cụ thể ở đây chính là đại hội Đảng sắp diễn ra. Không chỉ có lão mà chắc chắn còn nhiều con rận khác đang ấp ủ âm mưu này.

23:01:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Khi nào còn những vị dân chủ rởm như Nguyễn Quang A thì chúng ta còn có kịch hay để xem, còn được nghe truyện hài, truyện khoa học viễn tưởng miễn phí và " truyện cổ tích và hát ru cho bé". Giọng điệu của ông chỉ khiến cho những kẻ mê muội hám lợi cùng một ruộc bán nước bị ru ngủ thôi. Cứ ngồi đó tự ru ngủ, tung hứng nhau đi.

23:26:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Buôn nước bọt thôi thì không ai thèm chửi. Nhưng loại buôn dân bán nước như Nguyễn Quang A thì đáng chửi vạn lần. Đã buôn trong nước chia rẽ khối đại đoàn kết trong nước chưa chán hắn còn tự bôi nhọ mình trên trường quốc tế. Thật là thủ đoạn của lũ chó cắn cả chủ nhà, ăn cháo đá bát.

Nặc danh
10:40:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Chúng ta có thể thấy việc làm của Nguyễn Quang A là việc làm có chủ đích rõ ràng nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Nguyễn Quang A tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tổ chức, nhân sự Đại hội XII, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ mục đích, ý đồ xấu xa của Nguyễn Quang A, không để hắn và các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động chống chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

14:44:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Hiện nay, câu chuyện về tổ chức, nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng và đang biến thành một cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Chính vì vậy, Nguyễn Quang A đang lợi dụng vấn đề này để tích cực chống phá Đảng, Nhà nước và đánh bóng tên tuổi của bản thân

14:47:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Cho đến nay thì những thông tin cụ thể của Hội nghị Trung ương 14 vẫn chưa tiết lộ hết. Ấy vậy mà ông Quang A này lại nói như thế, tôi cho rằng những gì ông ta nói cũng chỉ là phán đoán cá nhân thôi, những nhận định đó chỉ mang tính tham khảo, thẩm chí đọc cho vui chứ không có gì để xác thực mà tin tưởng được cả.

14:58:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Rõ ràng là như vậy rồi, ông ta giờ thành ngọn cờ do bọn đế quốc tạo dựng lên mà. Cách đây vài tháng ông ta còn ra nước ngoài để tập huấn khủng bố nữa kìa. Ông ta về nước đúng là một quả bom nổ chậm, chỉ cần bên ngoài ra lệnh là ông ta sẵn sàng đánh bom liều chết ngay.
Tôi vẫn không hiểu tại sao đến giờ công an vẫn chưa bắt ông ta vào tù, rõ ràng ông ta vi phạm pháp luật là quá rõ ràng mà.

15:14:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Quang A đã vu cáo, xuyên tạc Văn kiện Đại hội Đảng, cho rằng Đại hội XII không tính tới tổng kết thực tiễn về các vấn đề xã hội mà chỉ quan tâm bàn về chuyện nhân sự Đại hội XII. Đây là một điều hoàn toàn sai trái bởi lẽ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016)

15:18:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Sự quan tâm của dư luận vào vấn đề nhân sự ở Đại hội 12 là rất lớn, đây là điểm mà bọn phản động như Nguyễn Quang A mong muốn, chúng thi nhau đẩy thông lên mạng, cứ nghĩ được cái gì là chúng lại đẩy lên, làm sao cho dân mình rối tung rối mù, chìm trong bể thông tin trái chiều, làm nên sự hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

15:21:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Quang A đang lợi dụng sự quan tâm, chú ý của quần chúng nhân dân đối với Đại hội Đảng XII để tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, tạo ra các luồng dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chúng ta không nên nghe theo hắn

15:37:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Quang A là kẻ chống chính quyền nhân dân mà ai cũng biết rồi. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Nguyễn Quang A tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tổ chức, nhân sự Đại hội XII, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Lão này thì chỉ biết nhận tiền rồi chọc ngoáy thôi. Vì vậy, mỗi người dân cần nhận thức rõ mục đích, ý đồ xấu xa của Nguyễn Quang A, không để hắn và các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động chống chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

16:02:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Tôi nhận thấy một điều là nghe thông tin ai có thể lên giữ chức trong tứ trụ là chúng đều ra sức viết bài chê bai, xuyên tạc, làm xấu hình ảnh lãnh đạo đó. Rõ ràng là chúng đang muốn phá rồi đại hội, đưa đất nước chúng ta vào tình trạng bất ổn về chính trị - xã hội thì đúng hơn là chúng cố gắng làm cho đất nước tốt đẹp như chúng vẫn rêu rao bấy lâu nay thì phải.

16:46:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Tốt nhất là đừng nghe những thành phần phản quốc kia nói. CHo dù ông ta là ai đi chăng nữa, nhưng với nội dung chống phá lại chính quyền, đất nước là không đáng nghe, không đáng để được tôn trọng rồi.

19:57:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Quang A đã lầm khi nói rằng Đại hội chỉ quan tâm bàn về chuyện nhân sự Đại hội XII, mà không quan tâm đến các nhiệm vụ khác. Vấn đề nhân sự đại hội XII rùm beng lên như thế chỉ vì các trang lều báo, các cá nhân như Nguyễn Quang A suốt ngày đăng các thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, võ đoán về nhân sự. CHính họ không quan tâm đến các vấn đề khác rồi lại đổ lỗi cho Đại Hội ĐẢng không quan tâm đến vấn đề chính. Thật nực cười.

22:37:00, 18 thg 1, 2016 Reply

Cũng giống như các xu hướng, trào lưu của các bộ sưu tập thời trang luôn có sự thay đổi theo thị hiếu của thị trường các nhà dân chủ chọn viết về Đại hội Đảng để tạo thành một xu hướng của giới dân chủ. Đại hội Đảng đang đến gần nên các đối tượng không ngần ngại viết về các vấn đề của Đại hội nhằm làm quần chúng nhân dân giao động, hoang mang không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Quang A không hề đưa ra một luận chứng nào cụ thể hết mà hướng đến sự tò mò của người đọc để khiến quần chúng nhân dân hoang mang trước thềm Đại hội. Đại hội Đảng XII đang đến gần, cả nước hướng đến sự kiện chính trị quan trọng này thì Nguyễn Quang A lại gia công xuyên tạc, kích động sự thù hằn, hòng gây mất đoàn kết nội bộ. Thấy y giống như đang lạc lõng giữa dòng đời không biết phương hướng. Đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiêm túc xử lý Nguyễn Quang A về những hành động này của y.

22:43:00, 18 thg 1, 2016 Reply

“tiến sĩ” Nguyễn Quang A cũng tìm cách “đăng đàn” và “bình loạn” về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.. Lẽ dĩ nhiên, không cần phải nói thì cộng đồng mạng cũng đã đoán biết được về nội dung mà “tiến sĩ” Nguyễn Quang A sẽ đề cập. Bởi một lẽ, bản chất Nguyễn Quang A chính là một zân chủ dởm “có hạng”, đã có “tiền sử” thực hiện nhiều hoạt động chống đối Nhà nước Việt Nam, lòe bịp dư luận. Thậm chí, lợi dụng danh nghĩa là “tiến sĩ” để cố tỏ ra “nguy hiểm” và hù dọa người khác.

10:26:00, 19 thg 1, 2016 Reply

Thật đáng buồn ,có ăn có học mà lại như vậy ,cũng mang danh là "tiến sĩ " mà Nguyễn Quang A lại có tầm nhìn như con nít, vậy mà cũng mang lấy cái danh , nhắm mắt mà vu oan mà phán toàn chuyện to lớn .Thử hỏi ông ta có tư cách gì mà được nói những chuyện như vậy ,tư cách của một kẻ chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà liên tục " đăng đàn " sủa ,mà chống phá ,đi ngược lại với lợi ích của dân tộc .Đồ dận chủ ngu ngốc !

21:49:00, 19 thg 1, 2016 Reply

Nói gì chuyện nhân sự Đại hội Đảng là việc của ông ấy. Ai cũng biết rằng, nhân sự Đại hội là vấn đề tối quan trọng và bí mật, làm sao có thể lộ lọt ra ngoài mà đề người dân bàn tán như câu chuyện ở chợ được. Ai giữ chức vụ nào thì đã có đại biểu quốc hội bầu, Ông A mà giỏi phán thì phán cho con số, mai làm tí lộc lá cho đời nó nhanh phát. Gớm, ở đấy mà đoán già đoán non

10:05:00, 21 thg 1, 2016 Reply

Sự thật không thể chối cãi là những vị dân chủ rởm như Nguyễn Quang A luôn kể những câu chuyện hài hài hước, cổ tích hay khoa học viễn tưởng với những lời lẽ hết sức dễ gây buồn ngủ. A mang giọng điệu của một người bán nước mẫu mực.

18:48:00, 21 thg 1, 2016 Reply

đại hội đảng đúng là đã thu hút nhiều "nhân tài" lên tiếng quá à. từ những tiết lộ thâm cung bí sử cho đến tham gia trò dự đoán và quay số có thưởng ấy. thực sự đúng là đám ăn không ngồi rồi chẳng ai để ý đâu mà

19:07:00, 21 thg 1, 2016 Reply

cái ông này được gọi là tiến sỹ đúng không nhỉ. ông này đúng là con buôn rồi. toàn thấy buôn gió buôn bão thôi. là một trí thức mà ông lại dùng trí thức đó vào nhầm việc, thật là đáng buồn

22:07:00, 21 thg 1, 2016 Reply

Thời gian qua, Nguyễn Quang A liên tục đăng tải các bài viết và trả lời phỏng vấn Đài phản động RFI, RFA cho rằng trong nội bộ Đảng đang có sự phân chia, nội bộ tranh giành quyền lực, có lợi ích nhóm trong khi tranh cử. Tuy nhiên, đây chỉ là những ý kiến chủ quan của Nguyễn Quang A nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước chứ không dựa trên một cơ sở khoa học nào. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn một lòng đoàn kết để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn, đất nước có sự tồn tại của những kẻ phản động bán nước hại dân

11:20:00, 25 thg 1, 2016 Reply

nhiều người cứ bị cái mác tiến sĩ của lão này lừa phỉnh, nói thì nghe có vẻ là hợp lý những kỳ thực toàn là những thông tin bịa đặt, thiếu căn cứ, thậm chí bất kỳ cái gì của hắn ta cũng phải lồng cái tư tưởng chống đối, phá hoại chính quyền vào thì hắn mới chịu.
đáng lý với cái trình độ của hắn, ở cái thế hệ đó phải có sự rèn dũa bản lĩnh để mà góp công góp sức vào xây dựng quê hương đất nước, đằng này lại ngày đêm sủa lên những tiếng ai oán.

23:18:00, 11 thg 11, 2016 Reply

Thực tế cho thấy thì không xã hội nào là không có tham nhũng kể từ khi xã hội phân chia giai cấp. Một xã hội trong sạch thực sự chỉ đạt được khi con người quay về thửa hồng hoang thời kỳ còn ăn lông ở lỗ, hoặc nó có thể đạt được ở xã hội Cộng sản…Tham nhũng nó đe dọa đến tận gốc chế độ nên Đảng ta đang ra sức diệt nó. Thế mà ông Nguyễn Quang A lại hồn nhiên nói rằng chuyện “đút lót, chạy chọt hàng triệu đô la là chuyện thường ở Việt Nam”.Thật là hài hước cho phát ngôn của một vị tiến sỹ.

23:23:00, 11 thg 11, 2016 Reply

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều chúng ta cũng có thể biết được Nguyễn Quang A là một nhân vật, một con người như thế nào. Đó là một người đúng là có học thức, đúng là có hiểu biết, nhưng với những hành động của y thì lại không thể chấp nhận được. cõng rắn về cắn gà nhà, chống phá và xuyên tạc Đảng, nhà nước ta.

23:11:00, 16 thg 11, 2016 Reply

Sau những ân huệ lớn của đất nước dành cho Nguyễn Quang A thì bây giờ Ông ta lại đáp trả lại cho đất nước là sự phản bội, và các chiêu bài lừa bịp, phá hoại đất nước của ông ta. Ngay cả khi ông ta tham gia tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội thì cũng chỉ là để phục vụ mục đích và ý đồ của ông ta chứ chẳng phải là suy nghĩ gì cho đất nước đâu.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !