22/01/2016

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG “DÂN OAN” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Written By Lý Công on 22/01/2016 | 16:12

[Anh hùng xa lộ]

Cứ vào mỗi dịp sắp sửa diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước thì các thế lực thù địch, phần tử phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn. Và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng không phải là ngoại lệ. Trong đó, chúng tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động gây chia rẽ nội bộ; xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; phủ nhận thành quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng…nhằm tạo dựng những nhân tố, điều kiện thuận lợi tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước và xã hội ở nước ta.
Tuy nhiên, so với các kì đại hội Đảng trước đó thì năm nay, đám “dân chủ” đã rất lưu manh khi lợi dụng một số “dân oan” trong cả nước như một “con bài” để công khai chống phá chính quyền, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trước và trong khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Điển hình như ngày 20/1/2016, một số “dân oan” trong cả nước đã tập trung trước văn phòng trụ sở tiếp dân trung ương ở số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để gây rối an ninh trật tự, gây dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Điều này đã chứng minh rằng “dân oan” bây giờ không chỉ đi khiếu kiện, khiếu nại để đòi lại quyền lợi cho bản thân mà họ còn tham gia với mục đích chính trị nữa.
 
“Dân oan” đang gây rối an ninh trật tự tại Văn phòng tiếp dân Trung ương
Thứ nhất, thời điểm mà các “dân oan” chọn để biểu tình, tụ tập là ngay trong ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Điều này là bất bình thường bởi lẽ chúng ta đều biết Đại hội Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20/1/2016 đến ngày 28/1/2016. Chính vì vậy mà việc “dân oan” trong cả nước tổ chức tụ tập, biểu tình tại văn phòng trụ sở tiếp dân trung ương không phải là ngẫu nhiên mà chúng đã thể hiện sự tính toán có chủ đích của “Hội dân oan nông dan ba miền Bắc – Trung - Nam”. Điều này không những sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mà nó còn tạo ra những tiền lệ xấu trong hoạt động khiếu kiện, khiếu nại của quần chúng nhân dân.

Thứ hai, hành động của các “dân oan” văn phòng trụ sở tiếp dân trung ương ngoài mục đích khiếu kiện, khiếu nại còn mang màu sắc chính trị phản động, chống phá chính quyền nhân dân. Điều này được thể hiện rõ qua các khẩu hiệu mà “dân oan” đưa ra trong các cuộc tụ tập, biểu tình. Đó là những khẩu hiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo ra những luồng dư trái chiều trong quần chúng nhân dân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn sử dụng trẻ em như một công cụ, phương tiện để tiến hành chống lại sự cưỡng chế của các lực lượng chức năng bởi lẽ các em còn quá nhỏ để hiểu được sự việc.
 
Khẩu hiệu mang nội dung chống phá Đảng, vu cáo chính quyền nhân dân

Thứ ba, việc làm này của các dân oan tạo điều kiện cho các trang mạng phản động trong và ngoài nước xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. 

Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất, quản lý của Nhà nước và Chính phủ. Chính vì vậy mà các thế lực thù địch đã và đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá nhằm phá hoại đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc. Và như một điều tất yếu, các trang mạng phản động trong và ngoài nước như: Danlambao, BBC, RFA, RFI,…sẽ không từ bất cứ thủ đoạn và cơ hội nào để truyền tải các thông tin chống phá chính quyền nhân dân. Vì vậy, việc “dân oan” tụ tập tại văn phòng trụ sở tiếp dân chỉ là một cái cớ để chúng tranh nhau đăng tải các thông tin phản động nhằm hài lòng các “quan thầy” ngoài hải ngoại.

Như vậy, chúng ta có thể thấy thủ đoạn lợi dụng “dân oan” để chống phá chính quyền nhân dân là hết sức nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy mà mỗi người dân chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

28 Nhận xét

16:25:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Việc một số đối tượng lợi dụng “dân oan” trong cả nước như một “con bài” để công khai chống phá chính quyền, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trước và trong khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là không thể chấp nhận được và cần phải nghiêm trị

16:28:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Trước mỗi kỳ Đại hội hay bất kỳ sự kiện trọng đại nào của đất nước, nhiều đối tượng tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao và lần đại hội này cũng không ngoại lệ. Những thông tin vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, gây nhiễu thông tin về Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao của nước ta xuất hiện trên tin nhắn điện thoại di động, trang mạng xã hội… Chúng ta phải lên án và cần cẩn trọng trước những thông tin xuyên tạc và cần có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

16:39:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Hành động của các “dân oan” văn phòng trụ sở tiếp dân trung ương ngoài mục đích khiếu kiện, khiếu nại còn mang màu sắc chính trị phản động, chống phá Đảng, nhà nước, gây rối an ninh trật tự. Vì vậy, người dân nên cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

16:40:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Việc các đối tượng còn sử dụng trẻ em như một công cụ, phương tiện để tiến hành chống lại sự cưỡng chế của các lực lượng chức năng là không thể chấp nhận được. Bởi lẽ trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước và còn quá nhỏ để chúng có thể nhận thức được các hành vi sai trái của những người mang danh "dân oan" kia

16:49:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Thực chất hoạt động của các đối tượng "dân oan" là tạo điều kiện cho các trang mạng phản động trong và ngoài nước xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Từ đó tranh thủ sự ủng hộ của các đối tượng xấu. Vì vậy, mỗi người dân nên cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

16:49:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Việc các phần tử xấu lợi dụng “dân oan” để chống phá chính quyền nhân dân là hết sức nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy mà mỗi người dân chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

19:32:00, 23 thg 1, 2016 Reply

oan cái nỗi gì đám này, nói thẳng thắn ra thì những người mà tham gia biểu tình đòi này đòi nọ bằng các khẩu hiệu đa phần là những người tham lam, lợi dụng sự điều chỉnh trong chính sách bôi thường đất đai của nhà nước để mà kiếm thêm tí chút. vừa tham,hám tiền, lại ngây ngô nên dễ dàng bị đám rận chủ lôi kéo, dắt mũi dưới chiêu bài dân oan. vậy nên, thấy những kẻ mà cứ có những khẩu hiệu tố cáo chính quyền, công an thì nên tránh xa, hoặc chí ít là đừng có gật gù nghe chúng nói.

20:34:00, 23 thg 1, 2016 Reply

dù chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng đại hội đảng sẽ thành công tốt đẹp, dưới sự bảo vệ an toàn tuyệt đối của các lực lượng, nhưng đúng là với cái kiểu lợi dụng dân oan để chống phá chính quyền thì chúng ta không thể không cảnh giác bọn chúng. chúng có thể cắn mọi lúc mọi nơi, không quan tâm đến bất cứ cái gì hết, vì cứ sủa là có tiền từ đám phản động ngoài nước.
còn ít ngày nữa thôi đại hội sẽ thành công, những mọi người hãy cảnh giác với các tin mà chúng tán phát, kêu gọi

21:01:00, 23 thg 1, 2016 Reply

nhìn chung là các thế lực thù địch đang huy động mọi lực lượng, mọi cách, xuyên tạc bằng mọi luận điệu để chống phá đại hội đảng của ta nhưng tôi tin là đại hội vẫn sẽ thành công rực rỡ

21:20:00, 23 thg 1, 2016 Reply

việc chọn nhưng nơi nhạy cảm, vào thời điểm nhạy cảm để biểu tình, mà lại có cuộc tập trung như thế này, thì đây không thể là hành động tự phát được. với những khẩu hiệu, biểu ngữ vu cáo trên, lên hình thì các đài bbc, rfa, rfi,... hay các trang lều báo của rận chủ việt nam tha hồ có tư liệu mà dùng để tuyên truyền về dân chủ, nhân quyền.

22:14:00, 23 thg 1, 2016 Reply

dân oan gì đâu. từ lâu họ đã tự biến mình thành tay sai của lũ rân chủ trong nước và lũ phản động ngoài nước mất rồi còn đâu. cần dẹp ngày để ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian đại hội diễn ra

23:18:00, 23 thg 1, 2016 Reply

Dân oan, tôi không dám khẳng định là không có. Nhưng trong vài năm trở lại đây, số lượng dân oan sao lại nhiều thế, liệu trong số ấy có bao nhiêu người thực sự oan khuất đến nỗi phải căng lều bạt, màn trời chiếu đất trong thời tiết giá lạnh này. Chưa biết được. Nhưng có một điều băn khoăn là, dân oan ngày nay sao họ lại toàn đòi quyền lợi chính trị thế, trong khi vấn đề oan khuất chủ yếu là đất đai, thì họ đặt xuống hàng cuối cùng, thậm chí là ko đề cập. Rõ ràng có những kẻ tham vọng chính trị đang lợi dụng dân oan để mưu cầu những lợi ích cá nhân. Các dân oan cũng cẩn thận nhé, ko lại làm ô uế lực lượng dân oan chân chính

10:23:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Thủ đoạn lợi dụng “dân oan” để chống phá chính quyền nhân dân là hết sức nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy mà mỗi người dân chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

11:24:00, 25 thg 1, 2016 Reply

phải không ngừng cảnh giác với đám người gắn cái mác dân oan, hiện nay mạng lưới của chúng đã có mặt hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. những kẻ bán mình cho quỷ dữ, làm tay sai cho những thế lực thù địch chống lại chính quê hương tổ quốc mình thì không đáng được có từ "dân" trong ngôn ngữ gọi. một khi nhân dân chung tay vào đê vạch mặt âm mưu của bọn này thì chắc chắn cái thứ phong trào mà chúng đang tham gia đó nhất định sẽ tan rã.

16:54:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Một kịch bản mang đậm tính truyền thống của bầy dâm chủ và được diễn đi diễn lại vào mỗi dịp đất nước có sự lớn. Nào phải dân oan dân uổng gì đâu, toàn là lũ tay sai của phản động chống phá thì có.

22:27:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Thời gian vừa qua, những người dân khiếu kiện vốn được các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam ưu ái khoác cho mỹ từ “dân oan” đã liên tuc bị các tổ chức, cá nhân này lợi dụng vào các hoạt động chính trị phức tạp, thậm chí là chống chính quyền. Lợi dụng trình độ nhận thức về chính trị xã hội của bà con có phần hạn chế, tâm lý khiếu kiện muốn được giải quyết, các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam đã liên tục lợi dụng họ phục vụ cho các mưu đồ chính trị đen tối. Những mưu đồ này ít nhiều đã bị các blogger vạch trần. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam vẫn chưa hề từ bỏ âm mưu này. Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế đồng hàng cùng dân oan hiện đang được tán phát trên các trang mạng là một minh chứng điển hình cho vấn đề này.

22:47:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Những chiêu trò núp bóng dân oan để dựng chuyện gây rối đã quá quen thuộc với đám rận chủ dởm, chúng dễ tiếp cận với một số đối tượng có khiếu kiện và thiếu hiểu biết của người dân để lôi kéo tụ tập gây rối, chính người trong cuộc cuộc vô tình rơi vào cái bẫy của chúng. Vì vậy cần cảnh giác với những thủ đoạn môi chài của chúng.

23:31:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Đây là một trong những thủ đoạn rất nguy hiểm của các đối tượng chống đối. Lợi dụng vấn đề dân oan đê xuyên tạc, vu cáo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bôi nhọ các Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để gây ảnh hưởng đến Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng. Cần cảnh giác với những thủ đoạn của các đối tượng chống đối để không trở thành 'tay sai' của các đối tượng chống đối này.

23:46:00, 25 thg 1, 2016 Reply

Cần khẳng định rằng đây là một âm mưu lợi dụng bà con khiếu kiện để tổ chức tuần hành, biểu tình gây rối an ninh trật tự theo kịch bản của phương thức đấu tranh bất bạo động mà một số tổ chức phản động, khủng bố chống Nhà nước Việt Nam như Việt tân suốt ngày vẫn rao giảng. Ý đồ của những kẻ tổ chức là sẽ dùng tiền và luận điệu mị dân rằng sẽ có quốc tế đồng hành với những người khiếu kiện để Nhà nước Việt Nam giải quyết, từ đó lôi kéo người dân khiếu kiện tham gia.

20:16:00, 26 thg 1, 2016 Reply

nhìn bức ảnh tôi thấy đáng thương cho những em bé, chưa nhận thức được việc mình làm, đang tuổi ăn, tuổi chơi thế mà đã bị những người cha, người mẹ vô lương tâm bắt tham gia và các hoạt động phi đạo lý. Không biết rằng họ có xứng đáng với bổn phận làm cha mẹ hay không?

20:45:00, 26 thg 1, 2016 Reply

hội dân oan hay một số tổ chức khiếu kiện khác đều có sự hậu thuẫn, tài trợ của các thế lực thù địch, bọn phản động bên ngoài. Chúng tài trợ tiền cho người đi khiếu kiện thuê nhằm gây mất an ninh trật tự, vu cáo Việt Nam chúng ta là đất nước rối ren, không ổn định, chính quyền cướp đất của dân

20:48:00, 26 thg 1, 2016 Reply

Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất, quản lý của Nhà nước và Chính phủ. Chính vì vậy mà các thế lực thù địch đã và đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá, những thủ đoạn lợi dụng dân oan nhằm phá hoại đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc.

Nặc danh
21:38:00, 26 thg 1, 2016 Reply

một số “dân oan” trong cả nước đã tập trung trước văn phòng trụ sở tiếp dân trung ương ở số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để gây rối an ninh trật tự, gây dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Điều này đã chứng minh rằng “dân oan” bây giờ không chỉ đi khiếu kiện, khiếu nại để đòi lại quyền lợi cho bản thân mà họ còn tham gia với mục đích chính trị nữa.

22:01:00, 26 thg 1, 2016 Reply

Đại hội còn chưa xong mà bọn chúng đã làm loạn lên rồi. Đúng là không thể nào chấp nhận những con người này được. Cơ hội, thời cơ và mưu mẹo đủ đường miễn sao có tiền là được

22:13:00, 26 thg 1, 2016 Reply

Thủ đoạn lợi dụng “dân oan” để chống phá chính quyền nhân dân là hết sức nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Dịp đại hội Đảng này là thời cơ mà chúng đang tích cực hoạt động, kiếm ít tiền bẩn thỉu, chống phá đại hội. Chính vì vậy mà mỗi người dân chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để kích động chống phá chính quyền.

21:30:00, 27 thg 1, 2016 Reply

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp đấu tranh, xử lý với những kẻ táng tận lương tâm lợi dụng bà con khiếu kiện để phục vụ mưu đồ chính trị, trục lợi cá nhân này. Mặt khác, chính bà con khiếu kiện cũng cần hết sưc tỉnh táo, cảnh giác, không tin, không làm theo mưu đồ của các đối tương này để tránh mình bị lợi dụng vào những hoạt động chống lại chính quê hương, đất nước mình.

Nặc danh
23:05:00, 27 thg 1, 2016 Reply

So với những người giả danh dân chủ hành nghề “dân oan” khác, hình ảnh cả đoàn hơn cả chục người gia đình Thúy Nguyễn từ bà, mẹ cho đến con, cháu đã tạo nên một “thương hiệu dân oan” thời hiện đại. Họ thường xuyên tham gia tuần hành, biểu tình theo lời kêu gọi của đám NoU FC, họ tích cực hô hào, văng tục, chửi bới và giăng những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, chống đối chính quyền. Bên cạnh đó, hàng tuần đại gia đình này còn đi tham gia các vụ tập trung kêu oan, khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các khu vực công cộng và tại các đại sứ quán các nước. Họ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của nhóm NoU tổ chức như việc nhóm này tổ chức ăn mừng khi hàng loạt vụ “ăn vạ” như Trịnh Anh Tuấn, Chí Tuyến hay Đinh Quang Tuyến đã diễn ra thành công hay việc ăn mặc như đi hội, cười tươi như hoa khi tham gia cái gọi là “Đại hội VMHNX lần thứ nhất” được NoU tổ chức vào ngày 18/5 vừa qua. Thậm chí, mẹ con Thúy Nguyễn còn sẵn sàng bắt những đứa con ,đứa cháu của mình cầm cờ vàng 3 sọc của chế độ Việt Nam cộng hòa, vứt cờ Tổ quốc xuống đất dẫm đạp.

Nặc danh
23:06:00, 27 thg 1, 2016 Reply

Khác xa với những hình ảnh cả đại gia đình, cả bà, cả mẹ lẫn cháu Thúy Nguyễn mặc những chiếc áo rách với những dòng chữ “kêu oan” từ đầu cho đến chân đi khắp nơi để chụp ảnh đánh dấu về sự có mặt của mình thì giờ đây hình ảnh của Thúy Nguyễn và các con cháu đã lột xác hoàn toàn và họ như là những quý bà, những tiểu thư hay những đại gia nổi tiếng ở mảnh đất cảng Hải Phòng. Hình ảnh mẹ con Thúy Nguyễn sử dụng những chiếc điện thoại thuộc loại sành điệu nhất trên thị trường hiện nay như Iphone 6, Samsung galaxy S6 hay đi ăn uống, mua sắm ở những nhà hàng, siêu thị nổi tiếng bậc nhất ở Hải Phòng và Hà Nội là chuyện quá đỗi bình thường như cơm bữa đối với họ. Cùng với đó, những hình ảnh phấn son khắp người, váy trên váy dưới, tóc xanh, tóc đỏ hay ăn chơi xả láng, đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước của mẹ con Thúy Nguyễn đã tạo nên thương hiệu và bản chất của cái nghề “dân oan” mà lâu nay các đài, báo, các trang mạng giả danh “dân chủ” như BBC, RFA, RFI, VOA, Dân làm báo, Diễn đàn xã hội dân sự, NoU FC… thường xuyên đăng tải các bài viết kêu gọi sự ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất cho họ.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !