14/01/2016

NGUYỄN THANH GIANG LẠI TỎ RA NGUY HIỂM

Written By Lý Công on 14/01/2016 | 09:00

[Anh hùng xa lộ]

Như chúng ta đã biết, cứ vào mỗi dịp sắp sửa diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu của chúng nhằm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, trọng điểm là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Điều đó lý giải cho việc tại sao cứ ngay trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội Đảng, hoạt động chống phá của chúng lại được tăng cường, bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi mặt công tác, hoạt động của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Và một điều tất yếu là Đại hội lần thứ XII này của Đảng ta cũng không phải là ngoại lệ.

Để thực hiện các hoạt động chống phá Đại hội XII, các thế lực thù địch đã sử dụng mạng Internet như một công cụ, phương tiện để đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái; tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bội nhọ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ. Trong đó, chúng tích cực sử dụng các nhà hoạt động “dân chủ” như một “con bài thế thân” để công khai tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Điều này chắc chắn đám “dân chủ” phải là những kẻ hiểu rõ hơn bao giờ hết khi thời gian qua, chúng đã được chứng kiến hàng loạt các “đồng nghiệp” bị xử lý như: Phương Uyên, Trương Văn Dũng, Nguyễn Văn Đài,…Ấy vậy mà “dâm chủ” Nguyễn Thanh Giang biết sai mà lại vẫn làm; chấp nhận bán mình vì đồng tiền, đi theo vết xe đổ của người khác thì cũng tôi đây cũng lấy làm lạ.


Nguyễn Thanh Giang là chủ biên của Blog phản động Bán nguyệt san Tổ Quốc

Thời gian qua, Nguyễn Thanh Giang đã lợi dụng danh nghĩa “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, hoạt động vì “dân chủ”, “nhân quyền” để biên soạn, tán phát hàng loạt các tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền trên mạng Internet. Nguy hiểm hơn, hắn còn thường xuyên trả lời phỏng vấn các báo, đài phản động trong và ngoài nước xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, các phần tử phản động chống phá ta. 
Điển hình như việc Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn Đài phản động RFA về tình hình nhân sự Đại hội XII. Trong đó, Giang đã công khai phủ nhận Văn kiện Đại hội Đảng, cho rằng nó chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diễn ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo tới đây vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “chủ quyền biển đảo”, Đại hội XII là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm,…
 
Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn Đài phản động RFA

Tuy nhiên, nếu đọc kĩ, chúng ta có thể thấy đây chỉ là những nhận định “đoán mò”, mang tính chủ quan, duy ý chí, thể hiện bản chất phản động của Giang khi suy nghĩ về tình hình chính trị-xã hội của đất nước. Bởi lẽ như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII sẽ tiến hành nhiều phần việc quan trọng như: tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2016 – 2021,... Nội dung của chúng được bảo mật hết sức chặt chẽ vậy mà một tiến sĩ giấy “tự phong” như Nguyễn Thanh Giang lại có thể phát biểu “hùng hồn” về những điều chưa được biết thì kể ra cũng hết sức buồn cười. Điều đó cho thấy việc làm của hắn chỉ là “phỏng đoán, đoán mò” nhưng có chủ đích, thể hiện tính chống phá và quan trọng hơn cả là làm hài lòng “đám quan thầy” ở hải ngoại.

Như vậy, chúng ta có thể thấy mục đích chính trong các phát ngôn, bài viết của Nguyễn Thanh Giang là nhằm chống phá Đại hội XII nói riêng và chính quyền nhân dân nói chung. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, đi ngược lại Hiến pháp, lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Chính vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần cảnh giác, không được để các đối tượng xấu như Nguyễn Thanh Giang mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo để lợi dụng vào các hoạt động chống phá. 

11 Nhận xét

15:45:00, 14 thg 1, 2016 Reply

Nói chung nói với bọn phản quốc kia thì nói bao nhiểu rồi chúng cũng chẳng màng đâu, tư tưởng của chúng đã không thông, cố tình không thông thì có giáo dục, phân minh cho chúng hiểu thì chúng cũng thế thôi, tốt nhất là cứ cho chúng vào nhà đá bốc lịch thì chúng mới chịu khôn ra được.

15:56:00, 14 thg 1, 2016 Reply

Toàn là những bình luận chủ quan, phiến diện, chủ quan, chẳng có căn cứ gì cả. Những người trong cuộc còn chưa rõ huống gì là một kẻ ngoài vòng pháp luật, không tham gia vào chính trường như Giang lại biết được. Thánh chém gió mà thôi.

22:34:00, 14 thg 1, 2016 Reply

Chiêu trò cũ rích của bọn rận chủ mà thôi, bọn chúng có biết gì đâu, chỉ là ném cát bụi tre mà thôi, chém gió trúng đâu thì chúng, điều mà chúng quan tâm là chúng sẽ kém được nhiều tiền tù tay bọn phản động nước ngoài mà thôi. nghề của chúng mà không chém gió thì chúng sẽ chết đói cả thôi.

23:54:00, 15 thg 1, 2016 Reply

nhìn chung các luận điệu của các thế lực thù đich năm nào cũng giống năm nào thôi nhưng cơ bản năm nay là tình hình nhân sự được bảo mật hơn nên chúng càng điên cuồng chống phá. khi đói thông tin chúng lại càng hay xuyên tạc

23:54:00, 15 thg 1, 2016 Reply

nhìn chung các luận điệu của các thế lực thù đich năm nào cũng giống năm nào thôi nhưng cơ bản năm nay là tình hình nhân sự được bảo mật hơn nên chúng càng điên cuồng chống phá. khi đói thông tin chúng lại càng hay xuyên tạc

23:55:00, 15 thg 1, 2016 Reply

nhìn chung các luận điệu của các thế lực thù đich năm nào cũng giống năm nào thôi nhưng cơ bản năm nay là tình hình nhân sự được bảo mật hơn nên chúng càng điên cuồng chống phá. khi đói thông tin chúng lại càng hay xuyên tạc

23:58:00, 15 thg 1, 2016 Reply

cứ mỗi kỳ đại hội đảng là đám rân chủ lại tỏ ra nguy hiểm hẳn, nhưng chúng chỉ làm tôi nhớ đến câu ngu còn tỏ ra nguy hiểm mà thôi. thật khó để kiểm chứng giữa rừng thông tin điên loạn mà đám rân chủ đem lại, chúng ta cần cảnh giác đề phòng

12:13:00, 16 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Thanh Giang là kẻ thường xuyên sử dụng mạng Internet như một công cụ, phương tiện để đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái; tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bội nhọ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam và cần phải bị nghiêm trị

12:29:00, 16 thg 1, 2016 Reply

Nguyễn Thanh Giang là một đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng danh nghĩa “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, hoạt động vì “dân chủ”, “nhân quyền” để biên soạn, tán phát hàng loạt các tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền trên mạng Internet. Chính vì vậy, chúng ta cần cảnh giác trước những bài viết của Giang về các vấn đề của đời sống xã hội

12:49:00, 16 thg 1, 2016 Reply

Thực chất trong các phát ngôn, bài viết của Nguyễn Thanh Giang là nhằm mục đích chống phá Đại hội XII nói riêng và chính quyền nhân dân nói chung. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, đi ngược lại Hiến pháp, lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái của Giang

22:41:00, 17 thg 1, 2016 Reply

Đại hội Đảng sắp diễn ra chính là cơ hội cho các con rận thể hiện mình với các ông chủ, để lấy uy tín cho minh và cũng là tăng thêm thu nhập. Nguyên Thanh Giang cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy ấy.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !