08/02/2016

"BẢO THỦ" Ư? "THÂN MỸ"Ư? TÀO LAO!

Written By Lý Công on 08/02/2016 | 00:30

[Minh Trị]

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII đã kết thúc rất tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam đón mừng một mùa xuân mới, mùa xuân thứ 30 của công cuộc đổi mới, mùa xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII với mục tiêu đề ra cho kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ này là đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đất nước, nhân dân ta đang vui mừng vì thành công Đại hội, vì mùa xuân mới đang về nơi nơi, nhưng với một số cái “loa rè” của các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài, hoạt động phá hoại của chúng không dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị và diễn ra Đại hội, mà chúng vẫn luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta ngay sau khi Đại hội đã kết thúc.

Một trong những luận điệu tuyên truyền bôi nhọ, vu cáo thường được một số đài, báo có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam (RFI, VOA, RFA), các tổ chức phản động lưu vong và phần tử cơ hội chính trị nêu ra là về vấn đề nhân sự. Đại hội XII kết thúc, chúng “phân tích” về thành phần Ban chấp hành Trung ương khóa XII, rồi thêu dệt nên nào là: Miền Bắc “thắng thế”, trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, miền Bắc chiếm tới 70%, ủy viên quân đội, công an đa số ngoài Bắc, bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt cũng chủ yếu miền Bắc và miền Trung... Từ đó chúng dựng lên cái chuyện ban lãnh đạo của Đảng khóa XII đã nghiêng về “phe bảo thủ”, còn “phái thân Mỹ” không còn mạnh (!). Toàn là những nhận xét lố bịch, luận điệu tào lao.

Trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội XII, trước câu hỏi của một phóng viên hải ngoại về vấn đề đường lối của Việt Nam có cởi mở hơn, có nghiêng về bên này hay bên kia trong quan hệ quốc tế hay không, tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói ngắn gọn: “Tôi tin tưởng rằng ban lãnh đạo Việt Nam sẽ ngày càng đổi mới hơn”. Rõ ràng là vậy, bởi sự nghiệp đổi mới đã trải qua 30 năm, với 6 kỳ Đại hội Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thay đổi liên tục, diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều thời cơ mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Đặc biệt, vài năm gần đây khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào các tổ chức khu vực, các hiệp định thương mại, thì yêu cầu tất yếu là phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn nữa. Với sự sáng suốt và tài lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm bắt được xu thế phát triển của nhân loại, tình hình cụ thể trong nước để đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tham gia vào hiệp định TPP và nhiều thỏa ước thương mại khác.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vì quyền lợi quốc gia, dân tộc, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân
Dù đồng chí nào được Đại hội tín nhiệm bầu là ủy viên Trung ương Đảng, hay được Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì đều là những đảng viên ưu tú, và đã giữ cương vị lãnh đạo thì sẽ đặt quyền lợi của dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên hàng đầu. Đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là mục tiêu chung, đường lối xuyên suốt của toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Mỗi chính sách cụ thể được bàn bạc trong Trung ương, Bộ Chính trị cũng đều vì mục tiêu đó, vì Tổ quốc Việt Nam này cả, làm gì có “bảo thủ” với “không bảo thủ”, “thân” nước này hay “thân” nước kia (?)

Rõ nét nhất là, khi một đồng chí lãnh đạo chủ chốt khóa XII được một số giới thiệu đã xin rút và được Đại hội cho rút, một đồng chí khác ở lại giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, mấy tay chống Cộng la làng lên về cái gọi là “cạnh tranh”, “đấu đá” rồi thì “giáo điều”, “xa rời phương Tây” blah blah. Có một số điều chúng quên - hay là cố tình quên:

Đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng - trường hợp quá tuổi được Bộ Chính trị giới thiệu tiếp tục giữ cương vị nhiệm kỳ khóa XII, trong suốt quá trình nghiên cứu của mình, chính đồng chí là nhà lý luận ủng hộ nhiệt thành nhất cho việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính đồng chí là người đã nêu ra những hạn chế mang tính “tả khuynh”, “giáo điều” trong nhận thức của giai đoạn trước năm 1986, trong đó có việc phủ nhận những thành tựu của chủ nghĩa tư bản, trong đó có nền kinh tế thị trường. Chính đồng chí, trong giai đoạn làm Chủ tịch Quốc hội, đã là người có đóng góp rất tích cực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đảm bảo dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chính đồng chí đã lãnh đạo việc thảo luận một cách dân chủ mọi vấn đề trong Đại hội Đảng, trong các Hội nghị Trung ương Đảng, tạo nên không khí cởi mở, sôi nổi, đảm bảo đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thiểu số phục tùng đa số trong sinh hoạt Đảng.
Về hội nhập quốc tế và quan hệ đối ngoại với các nước lớn, chính đồng chí là người nhiệt thành ủng hộ Việt Nam gia nhập TPP, cùng với Trung ương Đảng kiểm tra quá trình đàm phán, ký kết của đoàn đàm phán Chính phủ, đưa vấn đề ký kết TPP là nội dung chính bàn thảo ở Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Những kẻ chống đối vu cáo rằng đồng chí là người “thân” với một nước láng giềng lớn. Nhưng bọn chúng không nhớ rằng, khi vừa đắc cử chức vụ lãnh đạo Đảng ở khóa XI, nước đầu tiên đồng chí đến thăm là Lào. Và đồng chí cũng là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ - một chuyến thăm mang lại kết quả rất tốt đẹp và nâng cao uy tín, vị thế của Đảng ta trên trường quốc tế (nên nhớ rằng, xét về nghi thức ngoại giao, Tổng thống Mỹ chỉ tiếp tại Nhà Trắng với Tổng thống/Chủ tịch và Thủ tướng các nước. Với một số quốc gia như Trung Quốc, Lào, Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Nước. Với chuyến thăm này, chỉ trong vài năm ông Obama đã đón tiếp hai lần Chủ tịch nước và người đứng đầu Đảng của Việt Nam). Đồng chí là người hoàn toàn ủng hộ cho mối quan hệ đa phương của Việt Nam.

Còn đối với đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã xin thôi không tham gia Trung ương khóa XII, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo: Những kẻ đặt điều cho rằng đồng chí đó “thân phương Tây”, rồi cương quyết trong vấn đề Biển Đông hơn. Xin thưa, đồng chí lãnh đạo nào cũng đều mong muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, chỉ là có điều kiện bộc lộ nó nhiều hơn ở các diễn đàn công khai hay không mà thôi. Không chỉ vậy, nên nhớ rằng, đồng chí ấy tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, đã cầm súng chiến đấu chống đế quốc giành độc lập thống nhất cho dân tộc, 4 lần bị thương, là thương binh hạng 2/4, cả gia đình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, nhiều người thân (bao gồm cả người cha) hy sinh trong kháng chiến, vì vậy nói đồng chí nghiêng về nước này nước kia thật là luận điệu đặt điều, vớ vẩn!

Tóm lại, chính những kẻ đặt điều chống phá Đảng là những thành phần chỉ mong Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Việt Nam, chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đối với dân tộc Việt. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam - mà cơ quan lãnh đạo cao nhất là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn là tập thể đoàn kết, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, vì quyền lợi của đất nước và nhân dân. Dù ai giữ cương vị lãnh đạo thì cũng vì dân, vì nước, chẳng tồn tại cái thứ gọi là “bảo thủ” hay “thân Mỹ” gì cả. Tào lao!

34 Nhận xét

20:59:00, 13 thg 2, 2016 Reply

Chính những kẻ đặt điều chống phá Đảng là những thành phần chỉ mong Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Việt Nam, chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đối với dân tộc Việt. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam - mà cơ quan lãnh đạo cao nhất là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn là tập thể đoàn kết, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, vì quyền lợi của đất nước và nhân dân. Dù ai giữ cương vị lãnh đạo thì cũng vì dân, vì nước, chẳng tồn tại cái thứ gọi là “bảo thủ” hay “thân Mỹ” gì cả. Toàn bọn rảnh việc, tào lao!

22:50:00, 13 thg 2, 2016 Reply

Đúng là những thứ tự dựng lên rồi tự nhận xét này nọ. Thế nào là phe thân Mỹ, thế nào là phe bảo thủ, tất cả Đảng Cộng Sản chỉ có một "phe" duy nhất là phe vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích quốc gia là trên hết. Chẳng qua phe nọ phe kia tự các người tự nghĩ ra để lật đổ cái xã hội đang tươi đẹp này thôi.

22:53:00, 13 thg 2, 2016 Reply

Mọi hoạt động chính trị của Đảng CSVN, Nhà nước CHXHCNVN đều nhằm mục đích cao nhất là xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp hơn. Còn nói về "Thân" nước này nước kia theo kiểu khụy lụy, bưng bít mà những kẻ chống phá đang nói thì tôi cho rằng không bao giờ có nhé. Ngoài quan hệ hợp tác, cùng làm cùng hưởng với các nước thì Việt Nam vẫn luôn cảnh giác. Bao nhiêu năm đấu tranh giành lại độc lập dân tộc thì ai dám đặt niềm tin trọn vẹn vào quốc gia khác nữa, vậy thì lấy đâu ra chuyện Việt Nam "Thân Mỹ"...

22:54:00, 13 thg 2, 2016 Reply

Đúng là nên nhớ lại, bác ấy đã tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, đã cầm súng chiến đấu chống đế quốc giành độc lập thống nhất cho dân tộc, 4 lần bị thương, là thương binh hạng 2/4, cả gia đình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, nhiều người thân (bao gồm cả người cha) hy sinh trong kháng chiến. Nên bác chỉ nghiêng về một nước đó là nước Việt Nam mình chứ nước nào.

19:59:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Những kẻ đặt điều chống phá Đảng là những thành phần chỉ mong Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Việt Nam, chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đối với dân tộc Việt. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam - mà cơ quan lãnh đạo cao nhất là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn là tập thể đoàn kết, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, vì quyền lợi của đất nước và nhân dân. Dù ai giữ cương vị lãnh đạo thì cũng vì dân, vì nước, chẳng tồn tại cái thứ gọi là “bảo thủ” hay “thân Mỹ” Tào lao!TEXT

20:40:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Xây thì khó chứ thêu rệt nên thì nhanh thôi.Chỉ ăn rồi và nghĩ ra và cùng nhau làm rùm beng lên ,đâu có cơ sở nào chứng minh cho những điều đó đâu .Với tôi Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chính Đảng đã lãnh đạo qua những cơn nguy biến ,đã đưa đất nước phát triển ,đang dần bắt kịp với các nước trong khu vực và thế giới.

20:47:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Bên cạnh sự đồng lòng góp sức của toàn Đảng toàn dân ta để đất nước ngày càng phát triển thì một bộ phận luôn luôn có động thái xuyên tạc đấu tranh khiểu khích để chống lại, để phá hoại khối đại đoàn kết chung của toàn dân tộc. thật đáng khinh tởm

16:24:00, 15 thg 2, 2016 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm bắt được xu thế phát triển của nhân loại, tình hình cụ thể trong nước để đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tham gia vào hiệp định TPP và nhiều thỏa ước thương mại khác... Thắng lợi của Đại hội Đảng XII đã mở ra những hy vọng mới cho sự phát triển đất nước. Chúng ta không được phép hoang mang trước những luận điệu xuyên tạc của các báo đài mang tính chất phản động trên

20:09:00, 15 thg 2, 2016 Reply

Tất cả cũng chỉ là những luận điệu xuyên tạc nhảm nhí của bè lũ rận chủ mà mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xây dựng một chính quyền thân Mỹ và phương Tây... Thật nực cười khi đất nước đang trong thời kỳ phát triển nhưng lại còn đó những kẻ núp bóng dân chủ, nhân quyền để thực hiện mưu đồ chống phá bẩn thỉu của mình. Thử hỏi, liệu rằng với những hành động vô sỉ như thế, có còn gì để mà không bị dư luận chửi rủa, lên án chứ?

21:18:00, 15 thg 2, 2016 Reply

toàn những lời lẽ không đâu,bày đặt ,xuyên tạc này nọ của những kẻ muốn phá vỡ đảng ta, nhà nước ta.nhân đân ta đã phải đổ bao xương máu mới dành lại được độc lập đâu dễ gì bị các người chống phá.mọi người hãy vững tin vào đảng,nhà nước.tin gì nhũng tin lừa bịp này

21:20:00, 15 thg 2, 2016 Reply

toàn những lời lẽ không đâu,bày đặt ,xuyên tạc này nọ của những kẻ muốn phá vỡ đảng ta, nhà nước ta.nhân đân ta đã phải đổ bao xương máu mới dành lại được độc lập đâu dễ gì bị các người chống phá.mọi người hãy vững tin vào đảng,nhà nước.tin gì nhũng tin lừa bịp này

23:14:00, 15 thg 2, 2016 Reply

đúng là toàn những kẻ đặt điều, chỉ muốn chống phá Nhà nước VN, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản nên cứ nói nhăng nói cuội, tào lao mà thôi. chẳng có chuyện thân Tàu hay thân Mỹ gì cả, ai làm lãnh đạo cũng đều mong muốn đất nước phát triển, muốn nhân dân được ấm no, hạnh phúc mà thôi

22:48:00, 16 thg 2, 2016 Reply

Khẳng định đanh thép một điều là Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền và tự quyết dân tộc. Việt Nam không phụ thuốc vào quốc gia nào. Một lợi ích chủ đạo của Việt Nam chính là lợi ích của người dân

22:59:00, 16 thg 2, 2016 Reply

là người con của dân tộc Việt Nam, hẳn là ai cũng mong muốn xây dựng đất nước mình giàu mạnh, phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc. Cho nên mọi luận điệu cho rằng "thân phương Tây", "bảo thủ" "thân Trung Quốc" đều là những luận điệu chia rẽ của những con người tuy mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng lại âm mưu giày xéo Việt Nam trong xung đột, tranh giành. Những kẻ đó xứng đáng bị lên án, trừng phạt

23:09:00, 16 thg 2, 2016 Reply

Bảo thủ hay thân Mỹ chẳng qua đều là những luận điệu xuyên tạc của những kẻ muốn chống lại đất nước này. Mục đích của chúng là làm xấu đi hình ảnh của Đảng cộng sản Việt Nam, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và cuối cùng là sự tồn vong của Đảng cũng như của đất nước Việt Nam này.

16:00:00, 17 thg 2, 2016 Reply

TÌnh hình xã hội Việt Nam có rối ren đi, có loạn lạc là do bọn bịa đặt kia tao nên chứ không phải là đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam tạo ra đâu. Với những thông tin bịa đặt, với mục đích tạo ra chính biến như thế thì làm sao mà không ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam được.

17:16:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà bảo thủ thì đất nước Việt Nam làm gì phát triển được như ngày hôm nay, bảo thủ thì đất nước chỉ được như Triều Tiên thôi. Những người đánh giá Việt Nam mình như thế là không đúng với thực trạng của đất nước rồi.

17:38:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Tôi thấy những cuộc họp cấp cao của đất nước mình đa phần được công khai và truyền hình trực tiếp để dân được biết, được bàn, như thế là dân chủ, là minh bạch rồi còn gì. Độc đoán thì làm gì có những chuyện như thế nhỉ?

17:43:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Bạn nói đúng đấy, làm gì có chuyện bảo thủ ở đây. Nhà nước mình có những chuyện là bí mật thật, điều đó cũng dễ hiểu thôi, vấn đề gì cũng công khai thì nước ngoài nó nắm hết thốc của mình ah.

18:01:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Ăn không nói có cũng là một cái tội đó mọi người nhỉ. Bọn người chuyên đi xuyên tạc chuyện đất nước kia phải cho chúng vào tù để chúng khỏi phá hoại đất nước mình. Công an phải vào cuộc dẹp hết chúng no đi, chúng tôi, những người dân Việt Nam yêu cầu công an vào cuộc làm việc này.

23:23:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Thân Mỹ hay thân Nga, thân Trung đó là những điều mà không bao giờ có ở Việt Nam. Bởi Việt Nam luôn luôn tôn trọng và đề cao những mối quan hệ đối với mọi quốc gia là như nhau

09:19:00, 20 thg 2, 2016 Reply

Đúng là đám ăn hại này không có việc gì để làm hay sao mà lại có những tư tưởng vớ va vớ vẩn như vậy chứ? thân Mỹ hay thân Trung thì làm gì cơ chứ? Nhân sự người ở Bắc Trung hay Nam thì sao, miễn là người VIệt Nam là được. Chỉ cần họ tài giỏi có năng lực là ok hết mà

09:32:00, 20 thg 2, 2016 Reply

ĐÚng là đoán già đoán non thế thì làm gì, vấn đề nhân sự là vấn đề rất quan trọng ở một quốc gia. VIệt Nam ta đang có những cố gắng để trẻ hóa vấn đề nhân sự, dù họ là người miền nào đi chăng nữa thì chỉ cần họ có năng lực thực sự thì nhất định là điều lợi cho nước cho dân

09:46:00, 20 thg 2, 2016 Reply

Nghe cái từ thân Mỹ đúng là nản qúa, Thân với chúng để làm gì cơ chứ, chúng chỉ nhăm nhăm phá hoại nước ta thôi. Đừng thấy chúng hợp tác với ta mà mình mất cảnh giác với chúng. Âm mưu của Mỹ và phương Tây đối với nước mình vẫn không hề thay đổi đâu

21:43:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Thực ra thì nghe mấy cái tờ báo như BBC, RFA,... cùng lũ phản động, rân chủ nói láo quen rồi, đâm ra giờ chúng nói gì thì cũng đọc để xem chúng có trò hề gì mới không, nhưng vẫn chỉ là mây trò cũ rích, thêu dệt câu chuyện để chống phá, xuyên tạc đất nước mà thôi. Đúng toàn một đám vớ vẩn, nói láo mất dạy quen thân.

21:51:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Bảo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không coi trọng đối tác chiến lược với Hoa Kỳ ư? Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng lại là Tổng Bí thư đàu tiên của Việt NAm sang thăm Mỹ?! Chỉ bằng lý lẽ đơn giản ấy thôi cũng dã đủ đập tan những luận điệu xuyên tạc của đám rân chủ các người rồi chứ!

21:55:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Không biết đám ran chủ nghĩ gì chứ chúng tôi-toàn thể con dân nước Việt lại dang đạt niềm tin trọn vẹn vào thế hệ lãnh đạo mới của đất nước. Chúng tôi tin họ là những người đủ đức, đủ tài để chèo lái đất nước ta vượt qua sóng gió để một ngày nào đó không xa, chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng như niềm mong ước của Bác cũng như toàn thể con dân nước Việt.

22:15:00, 4 thg 3, 2016 Reply

không thân thiết với ai hết. chỉ có độc lập tự chủ mới giúp chúng ta vững mạnh mà phát triển mà thôi. lịch sử đã chứng minh rồi. và cũng chỉ có cải cách mở cửa mới đưa đất nước phát triển được mà thôi

22:18:00, 4 thg 3, 2016 Reply

nhìn vào đội ngũ ban lãnh đạo mới của đảng ta thấy có sự kế thừa kinh nghiệm nhưng cũng dồi dào sự nhiệt huyết và sức trẻ. mong rằng với đội ngũ lãnh đạo mới. Đảng sẽ chèo lái con đường cách mạng thành công

20:48:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, quyết định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để. Từ đó đến nay, qua các kỳ đại hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước luôn được khẳng định trong thực tiễn.

20:57:00, 9 thg 3, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
20:58:00, 9 thg 3, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
21:00:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Lịch sử xây dựng, trưởng thành và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, không bao giờ có cái gọi là “công thức giữ Đảng”, như một số đối tượng từng cố tình xuyên tạc. Đó chỉ là mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội Việt Nam, đồng thời cho thấy dã tâm hết sức nham hiểm, phản động, thâm thù cách mạng, cùng sự tuyệt vọng của những kẻ cố tình chống phá Đảng, Nhà nước.

21:09:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng cũng như mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !