04/02/2016

SỰ LỐ BỊCH CỦA TUẦN BÁO THE ECONOMIST

Written By Unknown on 04/02/2016 | 00:16

[Anh hùng xa lộ]

Vừa qua, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Đây là một kì đại hội Đảng có ý nghĩa rất trọng đại đối với dân tộc, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

Chính vì những thành công vang dội trên mà hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới như: AFP của Pháp, hãng tin Reuters của Anh, Nhật báo Phố Wall…cũng đã có bài viết đánh giá thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII của Việt Nam, trong đó nhận định: Cuộc chuyển giao ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa cho thấy rõ sự ổn định chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử còn đồng nghĩa với việc định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam về cơ bản sẽ không có sự thay đổi gì lớn…

Điều này chứng tỏ sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp thiện chí, lời khen ngợi khách quan đó thì vẫn còn một số tờ báo thể hiện quan điểm chủ quan, cái nhìn thiển cận, lệch lạc và đầy tính thù địch về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Điển hình như tuần báo The Economist của Anh ngày 30/1/2016 đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề: “Politics in Vietnam: Reptilian manoeuvres”. 

Thứ nhất, tuần báo the economist cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê nin đã quá lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, đây lại là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó, tổng kết 15 năm đổi mới ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” và khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 


The Economist có cái nhìn lệch lạc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thứ hai, tuần báo the economist cho rằng Việt Nam nên tăng cường hợp tác với Mỹ để chống lại việc Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông. Điều này hoàn toàn trái với quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. 

Như chúng ta đã biết vấn đề Biển Đông từ lâu đã trở thành điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và Châu Á Thái Bình Dương nói chung. Mọi hoạt động của các nước trong khu vực nếu không được tính toán, cân nhắc một cách kỹ lưỡng, cẩn thận thì đều có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang và nguy hiểm hơn là một cuộc chiến giữa các quốc gia có đòi hỏi chủ quyền trên vùng biển này. Hơn nữa, Việt Nam luôn kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn là đối tác tin cậy của các quốc gia vì hòa bình và phát triển. Không ngừng nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tăng cường hợp tác cùng có lợi với tất cả các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác truyền thống; chính sách nhất quán của Việt Nam là không liên minh với nước này để chống phá nước khác. Việt Nam kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời luôn chân thành mong muốn cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược – một sự tin cậy lẫn nhau bền vững lâu dài - trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, Luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác bình đẳng cùng có lợi; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới. 

Đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). Điều này đã được cả thế giới công nhận về vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc đảm bảo, duy trì an ninh, tự do hàng hải trên Biển Đông.

Thứ ba, tuần báo the economist cho rằng ban lãnh đạo mới của Việt Nam có thể sẽ làm chậm lại tiến trình tự do hóa kinh tế. Điều này là hoàn toàn trái ngược với những gì đã diễn ra trên thực tế. Bởi lẽ như chúng ta đều biết thì tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và gần đây nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã biểu quyết đồng ý chấp thuận ký kết Hiệp định TPP vào đầu tháng 2/2016. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương về ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này đã thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các thể chế kinh tế đa phương của Việt Nam, góp phần xây dựng quan hệ kinh tế công bằng, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi; xuất phát từ nhu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, triển khai thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng.

Như vậy, chúng ta có thể thấy thực chất bài viết “Politics in Vietnam: Reptilian manoeuvres” đăng tải trên tuần báo The Economist đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng, mỗi người dân nên tỉnh táo, cảnh giác, không để các đối tượng xấu tác động tư tưởng, hướng lái nhận thức để chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

28 Nhận xét

13:23:00, 4 thg 2, 2016 Reply

thực chất bài viết “Politics in Vietnam: Reptilian manoeuvres” đăng tải trên tuần báo The Economist đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII. Cần có cách tiếp thu có chọn lọc các thông tin trên mạng internet để không bị các thông tin độc hại làm hư hỏng đến cách nhìn về xã hội hiện giờ

Nặc danh
19:34:00, 4 thg 2, 2016 Reply

bài viết “Politics in Vietnam: Reptilian manoeuvres” đăng tải trên tuần báo The Economist đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng, mỗi người dân nên tỉnh táo, cảnh giác, không để các đối tượng xấu tác động tư tưởng, hướng lái nhận thức để chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

21:31:00, 4 thg 2, 2016 Reply

Đó cũng chỉ là một bài báo của một tác giả, việc đưa thông tin của tuần báo The Economist không vi phạm pháp luật Anh. Nhưng vì đó là một tờ báo nước ngoài, cho nên tính xác thực của thông tin ít nhiều bị hạn chế, đặc biệt phổ biến với việc nhận thông tin một chiều mà thiếu đánh giá từ tình hình thực tế. Do vậy người đọc cần hết sức tỉnh táo và chọn lọc thông tin để sử dụng làm tư liệu cho những nhận định, đánh giá của mình

19:17:00, 5 thg 2, 2016 Reply

sự kiện Đại Hội Đảng đã nhận được sự quan tâm của báo giới quốc tế. Trong đó , có rất nhiều bài báo ca ngợi và tin tưởng và sự phát triển của VN trong tương lai cũng như chế độ CNXH. Về bài báo của The Economist nói về ĐẢNG ta và đại hội chỉ là bài báo nhìn từ bên ngoài nên có nhiều sai sót, quan điểm không hợp lí.

22:27:00, 5 thg 2, 2016 Reply

Tờ báo The Economist đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII. Đảng ta trên thực thế đã, đang và tôi tin chắc rằng sẽ lãnh đạo đất nước ta phát triển mạnh mẽ cả trên kinh tế, chính trị, xã hội, tranh chấp lãnh thổ. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng, mỗi người dân nên tỉnh táo, cảnh giác, không để các đối tượng xấu tác động tư tưởng, hướng lái nhận thức để chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

22:47:00, 5 thg 2, 2016 Reply

Điểm vớ vẩn của báo này là đi quá sâu và nói quá vào vấn đề chủ nghĩa. Mỗi quốc gia lựa chọn cho mình một chủ nghĩa và hệ tư tưởng khác nhau để phát triển chứ không phải là cái nào hiện đại.

15:02:00, 6 thg 2, 2016 Reply

Thực chất bài viết “Politics in Vietnam: Reptilian manoeuvres” đăng tải trên tuần báo The Economist đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng, mỗi người dân nên tỉnh táo, cảnh giác, không để các đối tượng xấu tác động tư tưởng, hướng lái nhận thức để chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

05:52:00, 8 thg 2, 2016 Reply

Mỗi đất nước có cái nhìn khác nhau cũng như hướng giải quyết khác nhau dựa trên chính sách, pháp luật cũng như tình hình thực tế của đất nước, của nhân dân họ. Với một kỳ Đại hội thành công vừa qua, có những sự thay thế và kế thừa, chúng ta tin tưởng và hi vọng vào một sự thay đổi phát triển hơn nữa trong những năm tới. Và một sự thành công mang đến nhiều thuận lợi cũng như việc đưa hình ảnh đất nước ra trường quốc tế. Vậy mà có những tờ báo lại đi ngược lại những báo khác. Vậy có lí do sau: một là chú viết bài nhìn nhận chưa khách quan và thiếu sót, hai là chú chủ biên cố ý viết ngược. Cả bao bài báo danh tiếng như vậy mà lại có một vài chú loi nhoi ra ngoài, thấy cứ chướng chướng sao á

10:14:00, 9 thg 2, 2016 Reply

3 vấn đề mà bài viết nêu lên về những quan điểm sai trái lệch lạc của tuần báo the economist liên quan đến Việt Nam ta mà cụ thể là đại hội Đảng vừa mới diễn ra thành công tốt đẹp, thật là không có lời lẽ nào đúng đắn, không thể chấp nhận được. nước các bạn không theo chủ nghĩa Mác Lê nin thì đừng có nói xằng nhé, nước tôi chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường chỉ lối đưa nước tôi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã được lịch sử chứng minh,tuần báo the economist thật đúng là thiển cận khi nói như thế

19:33:00, 9 thg 2, 2016 Reply

tuần báo the economist đúng là lố bịch, cái gì mà cho rằng ban lãnh đạo mới của Việt Nam có thể sẽ làm chậm lại tiến trình tự do hóa kinh tế chứ, đúng là thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, sai lệch của tác giả về sự thành công của Đại hội XII,mới đây Việt Nam đã gia nhập Hiệp định TPP,đây là cơ hội lớn để kinh tế Việt Nam phát triển đi lên rất nhiều

21:11:00, 10 thg 2, 2016 Reply

Bài báo đó viết dựa trên ý kiến chủ quan của người viết bài, nó không hề phản ánh đúng sự thật của nước ta. Rõ ràng riêng việc bài báo cho rằng chúng ta cần hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến với Trung Quốc trên Biển Đông là một ý kiến ấu trĩ và thể hiện tầm nhìn quá ngắn, hạn hẹp của người viết bài. Nếu là một tác giả của một tòa soạn có tiếng, có tầm và đầy đủ hiểu biết sẽ không bao giờ đưa ra những nhận định mang tính chất cá nhân, phiến diện như thế bao giờ cả.

21:24:00, 10 thg 2, 2016 Reply

Một kỳ đại hội thành công cả về khâu tổ chức, chuẩn bị, đến nội dung và kết quả cuối cùng đạt được. Đại hội lần này với những đổi mới về nhân sự, về tư duy hứa hẹn sẽ mang lại một sức mạnh mới cho Đảng ta, mang lại những cơ hội về phát triển kinh tế cho đất nước. Vậy mà một báo ở một nước cách xa hàng nghìn cây số lại có thể đưa ra những ý kiến thiển cận đến vậy thì thật chẳng khác nào một tờ báo lá cải cả.

21:40:00, 10 thg 2, 2016 Reply

Bài báo này về bản chất không phải là một bài báo đưa tin, mà nó là một bài viết mang nặng tính chủ quan, suy nghĩ cá nhân và cái nhìn phiến diện. Nó chẳng hề mang tính khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật- một nguyên tắc cơ bản nhất của báo chí.

22:29:00, 10 thg 2, 2016 Reply

Đúng vậy, một bài báo đưa ra quan điểm cá nhân của người viết, đứng trên phương diện luật pháp tại Anh thì chẳng có gì là vi phạm pháp luật cả. Vấn đề là bài báo này lại có ảnh hưởng xấu tới dư luận trong nước, nhất là đó lại trở thành cái cớ để bè lũ dân chủ, phản động bâu xâu vào rồi rêu rao linh tinh. Mong rằng đồng bào mình đủ tỉnh táo để nhận ra được bản chất của vấn đề, tránh lại bị bọn chúng lợi dụng lừa phỉnh.

23:50:00, 10 thg 2, 2016 Reply

đã là những trang tin không có thiện cảm với nền chính trị ở việt nam, hay nặng nề hơn là chống cộng một cách sâu sắc, thì việc suốt ngày viết rằng chủ nghĩa mác- lê là lỗi thời hay chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam sắp đến ngày tàn giờ đã trở thành thông lệ. mặc cho đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, hội nhập đa phương,nhưng với tư tưởng chống cộng ăn vào tận xương, thì chủ nghĩa mác xít vẫn cứ là sai lầm, cách mạng việt nam vẫn là đang tàn.

23:49:00, 11 thg 2, 2016 Reply

bài báo đó quá mang tính chủ quan, chỉ dựa trên sự đánh giá, phán xét của cá nhân. như thê mà đòi nói về các vấn đề chính trị thì quá lố bịch.
kì đại hội lần thứ XII của việt nam quá là thành công, từ khâu tổ chức cho đến kết quả bầu cử cuối cùng. vì thế khi đọc các trang thông tin, nhất là của nước ngoài, mọi người nên chọn lọc, đừng cả tin

17:06:00, 12 thg 2, 2016 Reply

Báo kinh tế mà cứ tham vọng đi xâu vào chính trị cơ. Nói là không hợp, hay lỗi thời thì tại sao lại không hợp. Nên là nếu có phân tích thì chủ nghĩa không phải điều phân tích của báo này cần nói

09:33:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Đúng là một trang mạng được cái ăn tục nói phét là giỏi thôi, chắc là mấy cái tay tư bản dúi cho ít đôla nên ngậm hòn viết bài vơ vẩn đây mà. Nếu như chủ nghĩa mác không đúng thì liệu ngày hôm nay chúng ta người dân VIệt Nam có được sống trong hòa bình như ngày hôm nay không

09:38:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Tại sao chúng ta lại phải hợp tác với nước thứ ba để chống lại nước khác nào chứ, điều đó được xem là phản tác dụng khi thực tiễn đã có nhiều nước dính đòn đau cho việc này. Việt Nam ta theo tôi với đường lối khôn khéo hiện tại là hợp lý rồi không cần phải thay đổi điều đó

09:42:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Mang danh một tuần báo nhưng chúng chỉ là một tuần báo dởm ăn hại và phục vụ cho mục đích chính trị xấu xa của chúng mà thôi. CHúng có hiểu biết gì về tình hình chính trị ở VIệt Nam đâu mà phán như thánh, chúng có hiểu biết về lịch sử chúng ta ra sao về con người việt Nam như thế nào mà dám mở mồm như vậy chứ

17:31:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Đại hội Đảng đã thành công tốt đẹp, đúng theo nguyện vọng của nhân dân, kết quả của Đại hội được nhân dân đồng tình, phấn khởi. Mong rằng cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới cũng sẽ thành công như Đại hội Đảng 12 vừa qua.

17:49:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Bọn phản động kia bị một vố đau rồi, chúng ra sức phá hoại Đại hội, nhưng mà cuối cùng kế hoạch, mục đích của chúng không thành công. Đáng đời bọn phản quốc, chúng ở bên phi nghĩa thì làm sao mà thắng được bên chính nghĩa cơ chứ.

21:23:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Thực ra tuần báo The Economist cũng phải có một bài viết nào đó xuyên tac, chống đối Việt Nam một tý thì số người đọc hiếu kỳ sẽ đông lên, số phát ra nhiều thì sẽ kiếm được tiền. Chúng ta cũng thừa hiểu cái kiểu làm báo kiểu này rồi. Bài viết giật gân một tý, có tý ly kỳ một chút để kéo người đọc về với mình. Cái kiểu báo lá cải này cũng quen rồi, không có gì lạ cả.

21:26:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Lố bịch thật. Phương Tây cứ tự cho mình là đất nước của tự do dân chủ, nhưng cái tự do ấy chỉ trong khuôn khổ thôi, đừng có mang cái tư tưởng tự do dân chủ ấy ra phán xét, xuyên tạc tình hình nước khác như thế. Các vị phải biết người biết ta, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Đừng có cái gì cũng bô bô ra rồi có ngày dẫn tới hậu quả không lường đấy.

21:32:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Đáng ra với vị thế của một tờ báo lớn, tuần báo The Economist càn tôn trọng sự thật, đồng thời có những đánh giá khách quan, nhiều chiều, không thể phiến diện, vô căn cứ như vậy được. Cứ cái kiểu viết lách xuyên tạc, chọc ngoáy như thế này thì không sớm thì muộn, tuần báo The Economist cũng tự biến mình thành một tờ báo lá cải mà thôi.

20:41:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Đây là một kì đại hội Đảng có ý nghĩa rất trọng đại đối với dân tộc, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,..Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh dân tộc

20:52:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Trong khi cả nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội (MXH) ở hải ngoại và trong nước đã đăng tải những thông tin có tính chất “độc hại”, gây bất lợi cho sự ổn định an ninh chính trị và làm nhũng nhiễu không gian mạng.

21:03:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Hiện nay, các phần tử phản động đang tận dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng, mạng truyền thông, Internet, Facebook, blog.. để đưa ra những thông tin sai sự thật hoặc những tin có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, thông qua đó chúng nhằm hạ uy tín và sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đi kèm theo đó là những luận điệu, yêu sách để đòi xây dựng xã hội đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, các thế lực thù địch thì giương cao ngọn cờ “dân chủ”, “tự do” để thâm nhập, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !