07/02/2016

VỤ "TỪ BỎ ĐẢNG" CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: PHẢN BỘI VÀ THIỂN CẬN

Written By Lý Công on 07/02/2016 | 18:43

[Minh Trị]

Đúng vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 86 năm ngày thành lập (3/2/1930 - 3/2/2016), giáo sư Nguyễn Đình Cống - nguyên là cán bộ Đại học Xây dựng đã chia sẻ trên mạng xã hội cái gọi là “thông báo từ bỏ Đảng”. Nguyên văn cái “thông báo ấy” như sau:

“Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội XII với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng Đại hội XII vẫn kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách”.

Về vị giáo sư này, trong một bài viết trước đây nửa năm, Minh Trị tôi đã có bài viết phân tích những nhận định sai lạc của ông về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1945 - 1946 vận mệnh nước nhà “ngàn cân treo sợi tóc”: http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2015/06/oi-ieu-luan-ban-voi-giao-su-nguyen-duy.html

Sau hơn nửa năm, ông giáo sư này tiếp tục đưa ra nhiều nhận định phiến diện về những vấn đề lịch sử, chính trị. Nhằm đúng dịp Đại hội XII vừa kết thúc và ngày kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ta không chỉ rời bỏ Đảng, rời bỏ lý tưởng mà suốt mấy chục năm ông ta gắn bó, mà còn có đưa ra những quan điểm sai trái, phản động và tung lên mạng xã hội, làm “mồi ngon” cho kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc lý tưởng cách mạng chân chính và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Cống tuyên bố từ bỏ Đảng

Ông ta nguyên là một giáo sư vật lý, nghiên cứu sâu về bê tông cốt thép và xây dựng công trình, nhưng khi nghỉ hưu thì lại đưa ra thích lấn sân “ý kiến” sang cả vấn đề ... phong thủy và chính trị (!). Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng mùa xuân mới, mùa xuân thứ 86 “đời ta có Đảng”, mùa xuân thứ 30 đất nước ta đổi mới, cũng là mùa xuân náo nức chào mừng thành công của Đại hội XII, tôi có vài lời về sự kiện ông giáo sư Cống bỏ Đảng vừa qua:

Ông Cống sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, những năm đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước vẫn tạo điều kiện cho ông đi học ở Khác cốp (Liên Xô) - đất nước của Lênin vĩ đại, của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành lập nên nhà nước vô sản hoàn chỉnh đầu tiên. Giờ tuổi đã xế chiều, vinh quang về học vấn đã đủ, thì ông quay ra phản bội lại lý tưởng của Lênin, phản bội lại tổ chức đã cho ông tất cả vinh quang trong đời. Lặng lẽ rút không làm, ông còn cố tình thực hiện hành động này đúng ngày Đảng kỷ niệm 86 năm thành lập, còn đưa lên mạng xã hội với vẻ tự hào. Xin thưa, những kẻ “ăn cháo đá bát” nhiều khi còn đáng giận hơn cả những thành phần vốn đã ở phía đối địch.

Bên cạnh sự phản bội lý tưởng, phản bội tổ chức đã rõ ràng, ông Cống còn bộc lộ cái nhìn thiển cận về nhiều mặt. Ông ta đả kích Chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra. Mác - Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại, khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương thời, các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người. Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Mác - Ăngghen cũng như Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trào cách mạng, với thực tiễn vận động của lịch sử, hay nói cách khác, học thuyết đó chỉ đưa ra cơ sở và phương pháp luận cho suy nghĩ và hành động. Điều đó hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều xơ cứng. Ấy vậy mà một người đã có học hàm Giáo sư lại nói rằng đó là chủ nghĩa “độc hại”, “ảo tưởng”, “sai lầm”, cần “từ bỏ”, “có thái độ dứt khoát”???

Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Cống nhai lại những luận điệu cũ rích của những phần tử chống Cộng, xin thưa, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân mà còn của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu ưu tú tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ của cả dân tộc. Trải qua 86 năm từ ngày Đảng thành lập đến nay, rõ ràng, Đảng đã được đất nước, nhân dân giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng giành độc lập, đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:

Ra đời năm 1930, Đảng ta đại diện cho con đường cách mạng vô sản - xu thế của thời đại, trong thời kỳ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân đô hộ bị dìm trong bể máu, “như trong đêm tối không có đường ra”. Con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến Cần vương, dân tộc dân chủ của hai cụ Phan, dân chủ tư sản của Việt Nam Quốc dân Đảng, Tân Việt... đều thất bại. Ngay trong những ngày tháng 2 này của 86 năm về trước, sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930) đã kết thúc sự tồn tại của Việt Nam Quốc dân Đảng. Chính lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người Cộng sản đã tìm cách khuyên ngăn các lãnh tụ Quốc dân Đảng thời đó (còn có tinh thần dân tộc chứ không như cái tụi Nguyễn Hải Thần bám đít Tàu Tưởng 15 năm sau) dừng khởi nghĩa nhưng không kịp. Như vậy, ngay từ mùa xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành tổ chức duy nhất lãnh đạo cách mạng phản đế, phản phong.

Trải qua 15 năm rèn luyện, trưởng thành, Đảng ta lãnh đạo các phong trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, đặc biệt là phong trào 1939 - 1945 với đỉnh cao là cao trào kháng Nhật cứu quốc và Cách mạng Tháng Tám lịch sử, dù có thời điểm bị đàn áp dã man, nhiều đồng chí trung kiên bị bắt, bị giết hại, Đảng ta đã khẳng định sức sống trường tồn, không thể bị tiêu diệt như các tổ chức đại diện các con đường cứu nước khác. Mùa thu 1945, Đảng ta đã có công lao giành lại độc lập cho dân tộc, mở ra một trang sử mới cho đất nước, kết thúc đêm trường nô lệ thực dân Pháp. Tiếp đó, dù có thời điểm rút vào hoạt động bí mật dưới tên gọi “Hội truyền bá Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”, Đảng ta vẫn là thành phần chủ yếu của Mặt trận Việt Minh - nòng cốt lãnh đạo toàn dân, toàn quân bảo vệ thành quả chế độ mới, kháng chiến kiến quốc thành công, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, Đảng lại lãnh đạo cuộc kháng chiến chống tên đế quốc sừng sỏ nhất suốt 21 năm, giải phóng miền Nam, chống chiến tranh không quân phá hoại và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, đồng thời kết thúc 117 năm các thế lực ngoại bang xâm lược nước Việt ta (1858 - 1975).

Suốt cuộc đấu tranh giải phóng 10.000 ngày lâu dài, gian khổ (1945 - 1975), quét sạch ngoại bang, giành lại độc lập cho nước, tự do cho dân, có lúc do tình huống cách mạng cần nhân nhượng, thỏa hiệp, củng cố khối đoàn kết dân tộc (cho Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế Quốc hội không qua bầu của giai đoạn 1945 - 1946), có giai đoạn các chính đảng cách mạng đại diện cho tầng lớp trí thức, tiểu tư sản đồng lòng trong cuộc cách mạng kháng chiến, kiến quốc (Đảng Xã hội, Dân chủ) cùng tham gia chính quyền, nhưng họ hoặc đã tự rời bỏ hàng ngũ, hoặc hoàn toàn thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tham gia nhiệt thành vào Mặt trận Tổ quốc. Như vậy, chưa bao giờ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản gặp phải trở ngại cả. Vai trò đó được các tổ chức khác, được toàn dân thừa nhận và ủng hộ. Đảng Cộng sản không chỉ có công lao với dân tộc, mà cũng là lực lượng lãnh đạo xứng đáng duy nhất đưa cách mạng tới toàn thắng.

30 năm qua, qua 6 kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối Đổi mới, giúp đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội sau chiến tranh, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp, sánh vai với các cường quốc năm châu. Điều đó cho thấy Đảng ta rất sáng suốt, tài tình, không chỉ lãnh đạo chống ngoại xâm thắng lợi, mà còn chỉ đạo xây dựng đất nước thành công. Nên nhớ rằng, đường lối Đổi mới cho thấy bước trưởng thành về nhận thức của Đảng ta, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tế ở Việt Nam, vào từng bối cảnh lịch sử cụ thể, đó là đường lối cách mạng, chân chính. Đảng ta đã tuân thủ tư duy khoa học và quan điểm lịch sử cụ thể: Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Kế thừa Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta vẫn luôn biết rằng đó không phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động, phải phù hợp với thực tiễn vận động của lịch sử. Nhận thức đúng đắn như vậy, dù sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa còn nhiều khó khăn, hạn chế từ sự tụt hậu, tình trạng tham nhũng, tiêu cực hay nguy cơ diễn biến hòa bình, chắc chắn toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh sẽ đưa sự nghiệp này tới toàn thắng.

Tóm lại, những điều mà ông giáo sư Cống nêu ra chỉ cho thấy sự phản bội và cách nhìn thiển cận của ông mà thôi. Ông không đứng chung vào trong sự nghiệp vĩ đại của hàng chục triệu con người, tự đặt mình ra ngoài lề xã hội, cũng chẳng ai giữ. Mỗi con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn nguyện phát huy tinh thần yêu nước, lao động, học tập không ngừng để non sông ta trường tồn, đất nước đẹp như gấm vóc của ta rạng ngời mãi những Mùa Xuân.

37 Nhận xét

20:02:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Giáo sư Cống nêu ra những cái mà từ đó chỉ cho thấy sự phản bội và cách nhìn thiển cận của ông. Ông không đứng chung vào trong sự nghiệp vĩ đại của hàng chục triệu con người, tự đặt mình ra ngoài lề xã hội, cũng chẳng ai giữ. Mỗi con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn nguyện phát huy tinh thần yêu nước, lao động, học tập không ngừng để non sông ta trường tồn, đất nước đẹp như gấm vóc của ta rạng ngời mãi những Mùa Xuân.

Nặc danh
20:23:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Nhằm đúng dịp Đại hội XII vừa kết thúc và ngày kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ta rời bỏ Đảng, rời bỏ lý tưởng mà suốt mấy chục năm ông ta gắn bó,không những thế ông còn đưa ra những quan điểm sai trái, phản động và tung lên mạng xã hội, làm “mồi ngon” cho kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc lý tưởng cách mạng chân chính và vai trò lãnh đạo của Đảng. Rõ ràng đó là âm mưu thâm độc của ông Cống này!

20:51:00, 14 thg 2, 2016 Reply

Thực ra ông ta có ra khỏi ĐẢNG thì cũng là bàn thân chuyện ông đấy, chả ai thèm quan tâm làm gì, nhưng nhìn nhận lí do ra khỏi ĐẢNG thì không thể nào có thể chấp nhận được nhận thức về chính trị của một vị giáo sư. Là chính ông ta đã tự đặt mình ra khỏi guồng quay của xã hội

18:33:00, 15 thg 2, 2016 Reply

Nói chung thì xã hội tổ chức nào cũng có những con người đi ngược lại với xã hội như vậy đấy, Họ chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau trong đó đối với trường hợp ông Cống thì ông ấy luôn bị tác động bởi những kẻ ăn hại mà ông ấy tiếp xúc đáo dữ nên ông ta mới bị như vậy đấy

18:36:00, 15 thg 2, 2016 Reply

Nguyễn ĐÌnh Cống đúng là trường hợp không thể nào chấp nhận được các bạn ak, đúng là lúc về già thì họ thường có những ý nghĩ khác biệt, có thể là đóng góp cho xã hội, tuy nhiên cũng có một vài suy nghĩ lệch lạc lúc về già như tên CỐng này. CHÚng ta cần lên án chúng

18:42:00, 15 thg 2, 2016 Reply

Nguyễn Đình CỐng là một kẻ phản bội đất nước, khi đất nước gặp một só khó khăn thì ông ta lại nản chí cho rằng con đường này là sai. Nhưng ông ấy cần hiểu rằng có khó khăn thì mới có thành công, chúng ta cần phải vượt qua những khó khăn đó thì đất nước mới có thể đi lên

20:33:00, 15 thg 2, 2016 Reply

khi nghe tin tôi hoang mang quá ,đến giáo sư còn viết đơn xin ra khỏi Đảng.Cũng nghĩ này nghĩ kia lo sợ rằng có gì không ổn .Nhưng khi tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc thì mới té ngửa ra rằng.Việc ông Nguyễn Đình Cống xin ra khỏi Đảng là do ông ta yếu kém về tư tưởng,khó khăn lại nảy nòi ra như vậy.

16:50:00, 16 thg 2, 2016 Reply

Ông này hay nói ngang, tính thích thể hiện, cái tôi to đùng đùng. Hễ cái gì ông Cống không biết có nghĩa là nó không tồn tại trên thế gian này. Đại loại thế!!!
Tính tình như vầy nên ông Cống chỉ giữ chức vụ Trưởng khoa là to nhất, vì ông không mấy lắng nghe, không có những tư chất lãnh đạo, cái này cũng không có gì. Ai chả có tật, làm chuyên môn cũng tốt chứ! Nhưng đã bảo cái tôi to đùng đùng mà, cho nên ông thích nói ngược lại. Cũng là cách để gây sự chú ý của người khác, để mong mọi người thấy rằng, tao đây này, không có kém chi ai, không giữ chức vụ to nhưng không có ai bằng Cống nhé! Đại loại thế!!!

22:19:00, 16 thg 2, 2016 Reply

Đất nước nào cũng cần phải có Đảng lãnh đạo. Ông Cống trưởng thành được như ngày hôm nay không thể không kể đến vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giả sử như ngày đó không có ĐCS lãnh đạo đấu tranh giữ nước, thử hỏi có cái Đại học Xây dựng cho ông phát triển đến ngày hôm nay ko? Ông được trả lương, ok, vì ông cống hiến. Những chắc hẳn là ông cống hiến trong môi trường hòa bình chứ? Do ai? Ông phê phán chủ nghĩa Mác Lê Nin, rồi, Đảng Cộng sản có phải bảo thủ đâu, kế thừa và phát triển, cái gì không hợp lý thì sửa đổi và tiếp tục thực hiện. Có thế thôi. Chứ như hành động từ bỏ Đảng của ông, rồi ông loan báo trên cái mạng xã hội ấy, khiến nhiều người cho rằng ông ăn cháo đá bát, ô, đúng sao ý.

16:15:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Liệu rằng bài báo mà trang blog Anh Ba Sàm đăng có thật sự là của Nguyễn Đình Cống. Tôi cho rằng, trang Anh Ba Sàm đã mượn danh ông Đình Cống để viết bài xuyên tạc, công kích đảng, nhà nước mình đó. Chứ một lão thành cách mạng, có học thức như ông Cống làm gì suy nghĩ nông cạn như vây được.

16:20:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Đến tầm giáo sư, nhiều khi họ không được toại nguyện với hiện tại, họ cho mình là tài cao hơn người, ấy vậy mà lại không được làm "quan" như họ mong muốn thì họ quay sang đổ bệnh "ngông cuồng" ra thôi, ông Nguyễn Đình Cống này cũng thuộc dạng đó chứ đâu.

17:37:00, 17 thg 2, 2016 Reply

Người ta thì cố gắng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng không được mình lại xin ra khỏi Đảng, chẳng hiểu ông Đình Cống này đang suy nghĩ gì nữa, chừng này tuổi đầu rồi còn suy nghĩ dại dột vậy sao? Hay là do tuổi già nên là lú lẫn rồi.

18:35:00, 19 thg 2, 2016 Reply

Vậy, việc ra khỏi Đảng vào đúng ngày lễ kỉ niệm 86 năm thành lập Đảng, âu cũng là sự “vâng lời” của một ông già về mặt tuổi tác và kinh nghiệm sống, nhưng non về bản lĩnh với tổ chức. Xét về tư cách, ông không xứng đáng là thành viên trong tổ chức Đảng, xét về khía cạnh là thành viên của một tổ chức trái pháp luật, ông đang “ngoan ngoãn” vâng lời, không những thế ông còn tạo được tiếng vang dư luận, cũng như thanh thế của bản thân.

18:37:00, 19 thg 2, 2016 Reply

Chúng ta còn nhớ tới việc ông Cống mới tham gia vào “Hội giáo chức Chu Văn An”, một hội nhóm trá hình, hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” mà cụ thể là Phạm Minh Hoàng, cầm đầu Hội. Bản thân Hội giáo chức Chu Văn An là tập hợp những người có lịch sử chống đối chính quyền, đặc biệt đi theo Việt tân. Vậy nên, nhất thiết, những người tham gia hội sẽ phải từ bỏ tất cả để phục vụ cho “Việt tân”.

18:39:00, 19 thg 2, 2016 Reply

Đối với bản thân ông Cống, tôi thấy ông đang tụt xa với bạn bè cùng trang lứa, chưa bàn tới học vị của ông có cao như thế nào, nhưng ở cái tuổi ông sinh ra, hầu như đều nhận được sự kính trọng của bậc con cháu và hơn hết là những tấm gương cho con cháu học tập, chứ không “nông nỗi”, “mê muội” mất đi bản lĩnh, biến kiến thức của mình thành thứ hư danh. Để rồi, vì “khao khát” cộng thêm điểm trong tổ chức và phải đưa “scandal dân chủ” để đánh bóng tên tuổi của mình.

22:20:00, 21 thg 2, 2016 Reply

Tác giả đã có một bài phân tích rất thấu đáo về ông Nguyễn Đình Cống. Thật sự vụ việc của ông Nguyễn Đình Cống cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Ông Nguyễn Đình Cống có cái nhìn một cách sai lệch, phiến diện về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Ông tự đặt mình ra ngoài lề xã hội và guồng quay của xã hội. Hành động xin ra khỏi đảng của ông Cống được các đối tượng dân chủ tung hô nhưng người bình thường thì không hề nghĩ đây là một quyết định sai lầm của một con người đã gần đất, xa trời.

22:23:00, 21 thg 2, 2016 Reply

Tác giả đã có một bài phân tích rất thấu đáo về ông Nguyễn Đình Cống. Thật sự vụ việc của ông Nguyễn Đình Cống cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Ông Nguyễn Đình Cống có cái nhìn một cách sai lệch, phiến diện về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Ông tự đặt mình ra ngoài lề xã hội và guồng quay của xã hội. Hành động xin ra khỏi đảng của ông Cống được các đối tượng dân chủ tung hô nhưng người bình thường thì không hề nghĩ đây là một quyết định sai lầm của một con người đã gần đất, xa trời.

14:14:00, 29 thg 2, 2016 Reply

thật không thể tin nổi
http://nguoinhaqueblog.blogspot.com/2016/02/nguyen-inh-cong-phan-boi-ong-cha_24.html

18:21:00, 1 thg 3, 2016 Reply

việc rời đảng của một ông giáo sư thì có gì mà làm um xùm lên thế nhỉ. Đảng là một tổ chức của những con người có lý tưởng cách mạng mà. ông này hết lý tưởng thì xin ra thôi. cứ coi đó là việc làm bình thường của một con người bình thường thôi mà

19:03:00, 1 thg 3, 2016 Reply

có lẽ vị giáo sư này sáng suốt minh mẫn cả một đời rồi nên đến nay lại bị các thế lực thù địch và đám rân chủ nó cho hồ đồ. âu thì không còn lý tưởng nữa thì vị giáo sư này cũng nên ra đi

22:44:00, 2 thg 3, 2016 Reply

“Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.” - sao bác “Ráo sư” này không kể lể xem mình đã làm được những gì cống hiến cho đất nước nhỉ? Nếu bác chưa làm được gì, thì bác bỏ Đảng đi cho đỡ nhục mặt cũng được.

22:46:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Xem cái thằng đang ăn lương chế độ nó nói này “Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của Đảng.”. hehe

22:53:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Phát biểu căng như thế này, chắc từ nay, bác già này sẽ từ chối ăn lương chế độ, để ăn lương của một “chế độ khác”, không hiểu là bác có hàng ngày đi ra đường, bác cũng phải thấy đất nước đang ngày một to đẹp hơn chứ nhỉ? Hay bác già rồi nên mắt có vấn đề.

22:55:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Lại thích làm màu đây mà “giáo sư Nguyễn Đình Cống - nguyên là cán bộ Đại học Xây dựng đã chia sẻ trên mạng xã hội cái gọi là “thông báo từ bỏ Đảng”. Nguyên văn cái “thông báo ấy” như sau” - ông bỏ Đảng thì cứ việc đến cơ quan Đảng ủy của địa phương mà trình báo. Lại còn bày đặt làm màu đăng lên facebook để khoe mẽ thành tích với bọn dâm chủ à??

23:01:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Già mà mất nết, phát biểu toàn những câu không biết ngượng mồm. Ờ thì nhà nước này mất dân chủ. Vậy chẳng hiểu ông đi dạy học bao năm, có điều kiện học tập, làm việc nghiên cứu ra bao nhiêu công trình, được công nhận cống hiến và cất nhắc lên chức danh Giáo sư...có điều kiện, nhà nước cho phép 2 con của ông đi học nước ngoài =)))...vậy không hiểu ông cảm thấy ông hay người khác bị “mất dân chủ” ở chỗ nào vậy.

23:04:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Tôi đã bảo mà, kẻ nào làm khoa học thì những nên xía mũi vào chuyện chính trị, bởi vì các vị thường ngu dốt về chính trị lắm. Ông Cống cho rằng “Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam” - ô kê, vậy mời ông qua Syria, Lybia hay Ukraine, hoặc Thái Lan ngay bên cạnh nhà đây để hưởng cái nền tự do, đa đảng do Mỹ nó gieo trồng nhé. Đất nước này không thiết.

23:13:00, 2 thg 3, 2016 Reply

Có thằng Ngô Bảo Châu là “trâu non”, chắc ông bác Cống này là “trâu già” quá. Cả đời dạy học và nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng, chẳng biết có bao nhiêu kiến thức chính trị trong đầu mà bày đặt phê phán cái học thuyết đã đưa nước Nga lên thành cường quốc, người viết nên nó được cả thế giới tôn làm vĩ nhân. Ông phê phán đất nước mất tự do, dân chủ, trong khi đó ông đang tự do sống, làm việc, chơi bời...còn con công thì tự do học tập, ra nước ngoài học tiếp….xin lỗi đã văng tục chứ đéo hiểu ông còn thích tự do cái gi nữa. Già rồi, rảnh quá nên bày trò à.

15:35:00, 3 thg 3, 2016 Reply

Nếu Bác Công thấy mất tự do, dân chủ, vậy sao bác vẫn được nghiên cứu, giảng dạy, vợ con bác vẫn được tự do đi lại, cuộc sống đủ đẩy, ra nước ngoài nước trong đấy thôi. Đấy không phải tự do dân chủ sao? Có phải bác đang sướng quá, cuộc sống đủ đầy quá đâm ra bác phát rồ phát dại, muốn có thay đổi không khí một chút sao. Vậy thì sang Syria mà chạy loạn đi, đừng có ở Việt Nam mà đâm ra phá bĩnh như thế!

15:39:00, 3 thg 3, 2016 Reply

Không hiểu bác Cống giáo sư kiểu gì mà nhận thức lại non kém đến vậy. Bác lại dễ dàng bị đám rân chủ dắt mũi thế sao? Tôi đề nghị bác nên tự kiểm điểm lại mình, xem nhận thức như vậy đã đúng chưa? Chứ mang tiếng là giáo sư đầu ngành vật lý mà lại dễ dao động như thế, mang tiếng ra! Không xứng danh là giáo sư đâu.

15:46:00, 3 thg 3, 2016 Reply

Đất nước ta còn nhiều khó khăn, tệ nạn tham nhũng còn nhiều, còn nhiều thứ cần phải thay đổi. Nhưng người dân được sống trong hòa bình, ổn định, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà Giáo sư Cống còn muốn thay đổi nữa! Nếu bác thật sự yêu nước thì hãy cố gắng góp một phần công sức của mình để dựng xây đất nước đi, đừng ngồi đấy mà ca thán, chống đối nữa, như vậy thì có ích gì.

22:54:00, 4 thg 3, 2016 Reply

Ngay sau thời điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng kết thúc, có lẽ vì quá uất ức trước việc đại hội thành công rực rỡ, mong ước Đảng Cộng sản có một sự phân rã, từ bỏ ý thức hệ, từ bỏ con đường tiến lên CNXH không thành hiện thực nên ông Nguyễn Đình Cống đã tuyên bố ra khỏi Đảng.Về cơ bản, cư dân mạng đều đánh giá đây là một hành động không thể chấp nhận của người mang mác giáo sư này.

22:56:00, 4 thg 3, 2016 Reply

au hàng loạt bệnh nhân Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng… phản bội con đường mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, nay xuất hiện thêm một ca "bạo bệnh" mới mang tên Nguyễn Đình Cống. Cái lý của vị giáo sư đến tuổi gần đất xa trời đưa ra nghe chẳng ăn nhập với tuyên bố xin rời khỏi Đảng vào thời điểm sau đại hội lần thứ 12. Chắc rằng, với những suy nghĩ lệch lạc như Nguyễn Đình Cống, khó có thể tiếp tục cống hiến tâm huyết, trí tuệ cho đất nước nên ra khỏi Đảng là hình thức giải thoát để ông thoải mái với những suy nghĩ lệch lạc của mình.

20:47:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Sau hàng loạt bệnh nhân Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng… phản bội con đường mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, nay xuất hiện thêm một ca "bạo bệnh" mới mang tên Nguyễn Đình Cống. Hắn là một kẻ “ăn cháo đá bát” và không đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng

20:55:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Trước hết, lập luận của Nguyễn Đình Cống xin ra khỏi Đảng bắt đầu bằng lý do chỉ muốn “đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh”. Nếu vì lý do đấy để vào Đảng, chắc rằng, Nguyễn Đình Cống chẳng hiểu gì về nguyên tắc tổ chức và thực tiễn lãnh đạo, chiến đấu của Đảng.

21:08:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Với học hàm Giáo sư, được ăn học đào tạo bài bản dưới đặc ân của chế độ, của cách mạng. Ấy vậy mà Nguyễn Đình Cống phủ định sạch trơn những gì chế độ này đã ban phát cho ông khi cho rằng: “Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng” thì chúng ta không thể chấp nhận được

21:16:00, 17 thg 4, 2016 Reply

bỏ Đảng rằng Đảng ngày nay không còn như trước đây, rằng trong Đảng tồn tại nhiều kẻ cơ hội, thoái hóa, biến chất…thì Đảng và bản thân mỗi đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận lại. Từ “một bộ phận” rồi “một bộ phận không nhỏ” đảng viên suy thoái, biến chất, như nhìn nhận từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, là một biểu hiện cho thấy Đảng đang gặp nhiều thử thách từ chính trong nội bộ của mình. Để Đảng vẫn giữ được uy tín và sự tin yêu của nhân dân, toàn Đảng phải siết chặt đội ngũ, thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình để chấn chỉnh những lệch lạc và loại trừ những phần tử tiêu cực ra khỏi Đảng. Mỗi đảng viên cũng cần tự điều chỉnh mình, phải tự chiến thắng chủ nghĩa cá nhân trong bản thân mình, đồng thời góp phần phê phán, đấu tranh với những sai trái của đồng chí mình. Sẽ là không tưởng nếu mỗi người chỉ có đòi hỏi, mong muốn mà bản thân mình không trực tiếp tham gia làm gì cả.
Chính vì vậy, việc những đảng viên bỏ Đảng phải là dịp để mỗi đảng viên khác thấy mình có trách nhiệm hơn, tâm huyết hơn, bản lĩnh hơn!

23:29:00, 27 thg 2, 2017 Reply

toàn bị mù

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !