31/03/2016

“PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ”: NHÌN DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LÝ

Written By Lý Công on 31/03/2016 | 22:44

[Thiên Nhân]
 
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” của một nhóm người mà theo họ nhằm “thúc đẩy sự lành mạnh của xã hội”. Thoạt nhiên nghe đây là một phong trào tích cực và tốt đẹp nhưng sự thật họ là những người đang đi ngược với pháp luật Việt Nam nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và phục vụ ý đồ chính trị của một nhóm người lớn tiếng tuyên bố “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội.

Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về tuổi bầu cử và ứng cử như sau: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.

Khoản 1 Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân còn quy định: “Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội”. Các tiêu chuẩn này được quy định chi tiết tại Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội 2014, như sau:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội
”.

Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm:

1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn
”.

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên thì tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 21 tuổi trở lên đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội đều có quyền ứng cử vào Quốc hội (trừ các trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
 


Ảnh: Chân dung nhóm người “tự ứng cử đại biểu Quốc hội”

Đối chiếu với cơ sở pháp lý ở trên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các nhà tôn thờ “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng internet, mạng xã hội, thậm chí là phương tiện truyền thông nước ngoài. Ngày 2/2/2016, luật sư Phạm Quốc Bình đã thông báo trên FB của ông về quyết định ra ứng cử Quốc Hội. Ngày 5/2/2016, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc Hội. Tiếp đó Luật sư Lê Luân cũng tuyên bố ra tranh cử. Thoạt nhìn, đây đều là những người có học thức và biết nhìn lại bản thân mình trước khi làm việc lớn. 

Tuy nhiên, đây đều là những kẻ chỉ biết ham lợi ích cá nhân, chịu sự sắp đặt của nước ngoài mà quay loa phản bác lại những gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm được trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy hãy nhìn vào cơ sở pháp lý liệu những con người này có nên tiếp tục hô hào “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” khi điều kiện cần của pháp luật Việt Nam quy định người tự ứng cử phải “trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

15 Nhận xét

23:05:00, 31 thg 3, 2016 Reply

Đây đều là những kẻ chỉ biết ham lợi ích cá nhân, chịu sự sắp đặt của nước ngoài mà quay loa phản bác lại những gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm được trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy hãy nhìn vào cơ sở pháp lý liệu những con người này có nên tiếp tục hô hào “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” khi điều kiện cần của pháp luật Việt Nam quy định người tự ứng cử phải “trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

23:20:00, 31 thg 3, 2016 Reply

Cái phong trào ấy đang chìm dần, chết đuối dần theo mấy anh zân chủ nửa mùa ấy rồi. Dẫu sao thì họ ứng cử không phải để được bầu mà là để phá. Cho nên khi không còn gì để phá hoặc không thể phá được nữa, họ sẽ để cho nó chết dần thôi. Từ góc độ pháp lý hay gì đi nữa, việc này không được ai đồng tình, ngoại trừ mấy anh chị đồng zân với nhau.

23:55:00, 31 thg 3, 2016 Reply

Công dân đủ 21 tuổi trở lên đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội đều có quyền ứng cử vào Quốc hội. Điều quan trọng phải sàng lọc cẩn thận để loại đúng người những cũng không bỏ sót những cá nhân ửng cử có đủ phẩm chất và năng lực thực sự.

10:05:00, 1 thg 4, 2016 Reply

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” của một nhóm người mà theo họ, đó là một đợt “sinh hoạt chính trị” nhằm “thúc đẩy, kêu gọi quá trình học tập ở trong nước, nhất là trong giới trẻ hành động để thực thi dân quyền”.Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sự giả tạo, ngụy trang bằng những vỏ bọc, lời lẽ tốt đẹp để che lấp cho những việc làm, ý đồ chống phá.

10:30:00, 1 thg 4, 2016 Reply

Cái gọi là “phong trào tự ứng cử” kia thực ra là những hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của một nhóm người lớn tiếng tuyên bố “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội và dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hối thúc người khác làm cùng. Càng thất vọng hơn khi mà nhìn vào những thành phần cốt cán của “phong trào” ấy, thay vì có đủ trí tuệ, bản lĩnh, uy tín để đại diện cho cử tri tham gia quản lý Nhà nước và xã hội thì người ta chỉ nhìn thấy ở họ bề dày “thành tích” chống đối, tiền án, tiền sự và cả những mâu thuẫn đến nực cười tồn tại ngay trong chính suy nghĩ của họ.

10:53:00, 1 thg 4, 2016 Reply

Việc người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cử hay không căn cứ vào kết quả của hội nghị hiệp thương. Quá trình hiệp thương được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Qua đó, người dân và cử tri được cung cấp kịp thời, đầy đủ mọi thông tin về quá trình hiệp thương liên quan đến người tự ứng cử, đồng thời, thông qua các kênh khác nhau có thể góp ý, phản hồi với Ủy ban bầu cử quốc gia và các cơ quan chức năng về kết quả hiệp thương. Thực tế, tính đến nay, với những hồ sơ tự ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cũng đã được lựa chọn qua các hội nghị hiệp thương để tiếp tục thực hiện theo quy trình.

Nặc danh
19:14:00, 1 thg 4, 2016 Reply

hãy nhìn vào cơ sở pháp lý liệu những con người này có nên tiếp tục hô hào “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” khi điều kiện cần của pháp luật Việt Nam quy định người tự ứng cử phải “trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

23:44:00, 2 thg 4, 2016 Reply

những con người này mà vào trong quốc hội thì bảo vệ hiến pháp gì, bảo vệ nhà nước gì, bảo vệ nhân dân gì. bọn này vào trong quốc hội lại đại diện cho tiếng nói của nền dân chủ Mỹ, của lũ No U à

23:56:00, 2 thg 4, 2016 Reply

thế là cả về lý về tình những ứng cử viên giời ơi đất hỡi kia chắc chắn sẽ không được tham gia ứng cử rồi. âu đó cúng là cái phúc của quốc gia, dân tộc của mình

13:27:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Không ai phủ nhận ứng cử đại biểu quốc hội là quyền của công dân, hiện nay trong số những người tự ứng cử có không ít người có tài năng đức độ xứng đáng. Nhưng bên cạnh đó cũng lắm kẻ a dua a tong, ứng cử vì mục đích chính trị,

13:55:00, 12 thg 4, 2016 Reply

bài viết này đã nêu được đúng thực trạng hiện nay của các nhà dân chủ đang ứng cử đại biểu Quốc hội. họ tìm mọi cách dùng mọi thủ đoạn kể cả hèn hạ nhất để chen chân vào cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta. giờ không thành họ liền giở bài cũ không ăn được thì ta đạp đổ. thật khốn nạn cho những kẻ đó. mặc dù mồm miệng luôn kêu gào tự do dân chủ nhưng một khi không đạt được những lợi ích của mình, họ lập tức trở cờ ngay.

14:28:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Quốc hội đâu phải là nhà hát tuồng, cái chợ mà ai cũng có thể trở thành thành viên của nó được chứ, đây là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta, đại biểu Quốc hội phải hiểu được sự vinh hạnh đó. Mỗi đại biểu Quốc hội phải thật sự có tâm, có tầm để đại diện cho nhân dân, thật lòng mà nói một kẻ không quan tâm đến sức khỏe của quần chúng nhân dân mà chỉ quan tâm đến tiền tài thì không đến lượt chúng mày nhé

14:32:00, 12 thg 4, 2016 Reply

đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân ,là những người được nhân dân tin tưởng đứng ra thay mặt nhân dân tham gia quyết định những công việc quan trọng của đất nước,đại diện cho quyền lợi tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Khi chúng ta nhìn vào những kẻ như nguyễn quang a ,nguyễn tường thụy , nguyễn xuân diện..... thì sao , ai tin tưởng chúng ,chúng đại diện cho ai và vì mục đích gì chắc chúng ta đã quá rõ rồi,nó đi hoàn toàn ngược lại với tiêu chuẩn của một người đại biểu quốc hội.và cái phong trào đó rồi sẽ tự chuốc nhục vào thân và thôi.

16:58:00, 22 thg 5, 2016 Reply

Người dân đã rất sáng suốt khi loại ngay những tên như nguyễn quang a, nguyễn tường thụy ,nguyễn thúy hạnh, Nguyễn Đình Hà.... khỏi vòng gửi xe. Cho những kẻ như thế này lên để chúng làm loạn đất nước, biễn quốc hội thành phường chèo, để cõng rắn cắn gà nhà à.? Đúng là bầu cử quốc hội khóa XIV không có chỗ cho mấy ông đâu.

13:44:00, 3 thg 7, 2016 Reply

thuê căn hộ chung cư cao cấp tphcm tại Quận 1 – Horizon, căn hộ – Lancaster, căn hộ Lancaster cho thuê với mức giá: 2.900 USD/tháng cho thuê căn hộ dịch vụ ngắn hạn tphcm tại Dự án căn hộ đường Nguyễn Trọng Lội quận Tân Bình, dự án Bella, căn hộ Trần Hưng. thủ tục pháp lý khi mua căn hộ chung cư bạn nắm rõ trước khi mua bất kỳ chung cư nào. những lưu ý khi mua căn hộ chung cư giá rẻ ở tp HCM để tránh được những rủi ro không cần thiết. giá bán biệt thự vinhomes golden river có diện tích từ 225m2 – 475m2, mức giá dự kiến nằm trong khoảng 200 – 300 triệu/m2 Giá bán biệt thự Vinhomes Central Park Tân Cảng TP HCM tầm khoảng 55 tỷ/căn

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !