25/03/2016

TỰ HÀO LÀ ĐOÀN VIÊN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Written By Lý Công on 25/03/2016 | 20:30

[Thiên Nhân]

Trải qua 85 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đã và đang góp phần to lớn làm rạng danh non sông đất nước ta, đồng hành cùng dân tộc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”.

Năm 1931, từ ngày 10/3 đến ngày 26/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã giành thời gian Hội nghị bàn về công tác thanh niên, Hội nghị nêu rõ các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương phải có ngay các uỷ viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Những năm 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cách mạng với những chiến công oanh liệt là một lời đanh thép khẳng định con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác.

Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên tuổi trẻ cả nước góp phần xứng đáng vào thành công của cách mạng, là lực lượng tiên phong tập hợp đông đảo lực lượng thanh niên đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Viết tiếp những trang sử hào hùng, thế hệ thanh niên cách mạng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ củng cố chính quyền cách mạng và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đoàn tập hợp hàng triệu đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ xung kích bảo vệ và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", tiến bước dưới lá cờ Đảng quang vinh, Đoàn đã động viên các tầng lớp thanh niên tham gia vào phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong”. Có 7 triệu đoàn viên thanh niên đã đăng ký tình nguyện; 21.000 đoàn viên thanh niên tham gia chống Mỹ, cứu nước; 1.5 triệu đoàn viên, thanh niên nhận nhiệm vụ lên đường giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
 
Ảnh: Tự hào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Và khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo đường lối đổi mới của Đảng, Đoàn phát động thanh niên phong trào “tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, tuổi trẻ Việt Nam đã tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới. “Thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước” đã động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới. 

Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh cách mạng đưa đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, mỗi đoàn viên, thanh niên phải nhận thức thật đầy đủ về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những yêu cầu của Đảng đối với tuổi trẻ nước ta, từ đó mà xác định trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ nặng nề của mình trong việc chuẩn bị những hành trang cần thiết trong thời gian tới. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt để có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ mới, khoa học công nghệ tiên tiến. Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, góp phần vào việc xây dựng một xã hội trong sạch, vững mạnh, tích cực chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và nhân dân, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế đời sống xã hội hiện nay đang còn một bộ phận không nhỏ thanh niên sa sút đạo đức: sống buông thả, lười học tập, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, an phận, một bộ phận thanh niên sống thiếu văn hoá, bị cuốn hút vào những tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, sa ngã trở thành tội phạm... Đặc biệt, một số thanh niên chưa nhận thức đầy đủ bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc tiến hành các hoạt động gây rối trật tự xã hội, chống Đảng, Nhà nước. 

Tóm lại, được đứng trong hàng ngũ Đoàn viên thế hệ Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn ý thức bản thân phải luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu sánh vai với các cường quốc năm châu tránh xa các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây phương hại đến Tổ quốc thiêng liêng. Như câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu”.

18 Nhận xét

22:33:00, 25 thg 3, 2016 Reply

Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam là cánh tay đắc lực của ĐẢNG là thế hệ trẻ của đất nước gánh vác trọng trách quan trọng trong côn cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta tin tưởng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự lớn mạnh của đất nước.

22:34:00, 25 thg 3, 2016 Reply

Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam là cánh tay đắc lực của ĐẢNG là thế hệ trẻ của đất nước gánh vác trọng trách quan trọng trong côn cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta tin tưởng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự lớn mạnh của đất nước.

22:37:00, 25 thg 3, 2016 Reply

Đoàn là cánh tay đác lực của ĐẢNG là nơi hội tụ mọi tinh hoa của thanh niên, là sự đoàn kết vững bền của mọi thế hệ thanh niên từ trước đến nay. Đoàn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nếu thanh niên chúng ta luôn đoàn kết với nhau, cùng nhau phấn đấu.

10:36:00, 26 thg 3, 2016 Reply

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ đất nước ta trong tương lai ,và là thế hệ gánh vác sứ mệnh cao cả của đất nước đưa đất nước ngày một vững mạnh và phát triển sánh vai với các cường quốc trên thé giới.Với sứ mệnh đó mỗi chúng ta những người thanh niên trẻ tuổi của đất nước phải có ý thức học tập và rèn luyện thât tốt để sau này xây sựng và bảo vệ tổ quốc.

18:26:00, 26 thg 3, 2016 Reply

Ngày 26/3/2016, tròn 85 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi thanh niên chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của Đoàn, về những đóng góp của tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Để xứng đáng với những truyền thống quý báu đó, mỗi thanh niên Việt Nam cần có nhận thức sâu sắc và đúng đắn và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Bên cạnh đó, để phát huy tốt nhất trách nhiệm xã hội của thanh niên cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội làm công tác quản lý thanh niên để giáo dục, rèn luyện phát triển thanh niên cả về thể lực, trí lực, trí tuệ, trình độ, đạo đức, phẩm chất, năng lực... qua đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, nhiệt huyết, kỹ năng, phương pháp làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm với các vấn đề của xã hội đang đặt ra.

18:34:00, 26 thg 3, 2016 Reply

Có trách nhiệm với cộng đồng là một lối sống đẹp được thanh niên Việt Nam hiện nay phát huy tích cực. Các hoạt động cộng đồng, hướng tới cộng đồng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đó là: những chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hành quân xanh hay Lễ hội xuân hồng… Đồng thời trách nhiệm với xã hội của Thanh niên hiện nay còn được thể hiện qua thành công của hai đề án lớn trong những năm vừa qua: đề án 600 phó chủ tịch xã và đề án 500 bác sĩ trẻ; hai đề án này đã được hàng trăm thanh niên xung phong nhận công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo-những nơi khó khăn nhất của đất nước.

23:04:00, 26 thg 3, 2016 Reply

Hôm nay là ngày 26/3. CŨng định treo ảnh một thời đoàn viên hết mình, nhưng một ngày bạn rộn kéo mất thời gian của mình. Thế là giờ sắp hết ngày rồi. Tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Việt Nam thật tuyệt

23:28:00, 27 thg 3, 2016 Reply

"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Để nói về sức mạnh của thanh niên, chỉ cần có người vai trò dẫn dắt chính xác,thì thanh niên có thể làm được rất nhiều việc, đơn giản nhất là bảo vệ môi trường sống, tham gia các công trình xây dựng, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ ANQG, trật tự ATXH.., tất cả những việc ấy đều có sự đóng góp rất to lớn của thanh niên.

14:12:00, 28 thg 3, 2016 Reply

Được đứng trong hàng ngũ Đoàn viên thế hệ Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn ý thức bản thân phải luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu sánh vai với các cường quốc năm châu tránh xa các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây phương hại đến Tổ quốc thiêng liêng. Như câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu”. Chúng ta tự hào là đoàn viên của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

20:56:00, 28 thg 3, 2016 Reply

đoàn viên thanh niên Việt Nam đang trưởng thành ngày càng rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam, họ đã và đang phấn đấu trở thành nòng cốt đi đầu trong công cuộc xậy dựng chủ nghĩa xã hội

10:13:00, 29 thg 3, 2016 Reply

Phải làm sao phát huy được sức mạnh của thanh niên Việt Nam, dân số Việt Nam là dân số trẻ, thanh niên Việt Nam rất giỏi, phải huy động nguồn nhân lực này vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc một cách tối đa, nhiều bao nhiêu thì đất nước phát triển nhanh được.

13:45:00, 29 thg 3, 2016 Reply

Khi thanh niên chúng ta cùng cố gắng dưới lá cờ của Đảng quang vinh thì mọi mục tiêu mà đất nước ta đặt ra trong quá trình phát triển ắt sẽ thành công trong một tương lai gần sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã từng mong muốn.

13:46:00, 29 thg 3, 2016 Reply

chúng ta phải luôn ý thức bản thân phải luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu sánh vai với các cường quốc năm châu tránh xa các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây phương hại đến Tổ quốc thiêng liêng. Như câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu”.

13:49:00, 29 thg 3, 2016 Reply

Câu nói của bạn rất đúng trong thời kì hiện nay. Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh ngoài trau dồi phẩm chất cách mạng mà còn phải phát huy tốt nhất trách nhiệm xã hội của thanh niên cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội làm công tác quản lý thanh niên để giáo dục, rèn luyện phát triển thanh niên cả về thể lực, trí lực, trí tuệ, trình độ, đạo đức, phẩm chất, năng lực...

15:43:00, 29 thg 3, 2016 Reply

Tuổi trẻ Việt Nam đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của đất nước, mong rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống, trí tuệ của mình để đưa đất nước sớm sánh vai với các cường quốc năm châu.

21:05:00, 29 thg 3, 2016 Reply

Thanh niên nước ta rất đông đảo, họ đang là thành phần chính trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có thể nói chưa bao giờ tiềm lực về con người của nước ta lại mạnh như hiện nay, cần phải phát huy được tiềm lực này để phát triển đất nước ta nhanh, mạnh hơn nữa.

22:04:00, 31 thg 3, 2016 Reply

Được đứng trong hàng ngũ Đoàn viên thế hệ Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn ý thức bản thân phải luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu sánh vai với các cường quốc năm châu tránh xa các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây phương hại đến Tổ quốc thiêng liêng. Như câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu”. Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất nên chúng ta cần phải sống hết mình.

16:02:00, 5 thg 5, 2016 Reply

Thanh niên không phân biệt tuổi tác, và ai từng đứng trong đội ngũ thanh niên Việt Nam đều sẽ cảm thấy vô cùng tự hào hết. Bởi đó là một trách nhiệm cũng như sự thiêng liêng của đời người

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !