27/04/2016

“NGÀY QUỐC HẬN” CHỈ DÀNH CHO NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC

Written By Lý Công on 27/04/2016 | 12:20

[Thiên nhân]

Cách đây 41 năm, Chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Đó cũng là thắng lợi của thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay, đất nước ta đang ở trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để phát huy tinh thần Chiến thắng 30/4/1975, mỗi cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ và nhân dân ta cần ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; lao động, học tập và công tác một cách khoa học, có chất lượng, hiệu quả cao để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Tuy nhiên, những tổ chức phản động lưu vong hay những tên “rận” chủ lại coi dịp 30/4 là “ngày quốc hận”,  “tháng tư đen” và tổ chức kỷ niệm sự kiện này của họ nhằm mục đích lừa phỉnh một bộ phận nhỏ người Việt hải ngoại tham gia hoạt động chống phá sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trên trường quốc tế. Nhưng tôi tin những người Việt chân chính hải ngoại chỉ chưa thấm hết lịch sử Việt Nam hoặc bị những kẻ bán nước lừa bịt nên họ vẫn nhìn cái chính thể mang tên “Việt Nam Cộng hòa” là hoàn toàn hợp pháp. Vì thế, bài viết sẽ chỉ ra những khía cạnh để chúng ta nhận thức rõ “ngày quốc hận” chỉ dành cho những kẻ bán nước. 
Ảnh: “Ngày Quốc hận” là phi nghĩa
Thứ nhất, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” chỉ là công cụ để Đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngô Đình Diệm - do CIA (Mỹ) “tìm thấy” và đưa về Việt Nam làm Thủ tướng của chính phủ bù nhìn Bảo Đại - đã tuyên bố không có tổng tuyển cử gì hết, trắng trợn vi phạm Hiệp định Geneva, và đi ngược lại nguyện vọng thống nhất của dân tộc. Sự thật, Diệm với sự giúp đỡ của người Mỹ đã phải sử dụng nhiều “mưu hèn kế bẩn” để củng cố quyền lực của mình, rồi gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ luôn Quốc trưởng Bảo Đại, dựng lên “Việt Nam Cộng hòa” với Diệm làm Quốc trưởng và sau đó là Tổng thống. Tiếp đó, ông Diệm áp dụng nhiều chiêu thức man rợ để tàn sát những người kháng chiến cũ và những người yêu nước chân chính, khủng bố tinh thần của nhân dân, củng cố chính quyền phản động của mình, công khai phá hoại Hiệp định Geneva, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước.

Thứ hai, quân đội, cảnh sát “Việt Nam Cộng hòa” mang bản chất thực dân, phát xít. Cả quân lực và cảnh lực ngụy đã tham gia vào những chiến dịch “diệt cộng” rất dã man, trên tinh thần “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Thời Diệm, với luật 10/59, máy chém được lê khắp miền Nam để chặt đầu người cộng sản và làm họ lung lạc ý chí. Chúng là những kẻ đã phạm nhiều tội ác phi nhân tính như hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, thảm sát dân thường (tiêu biểu có trường hợp Mỹ Lai), sử dụng chất độc da cam, sử dụng bom napalm và các loại bom chùm có sức sát thương tàn bạo…

Thứ ba, chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đại diện cho tầng lớp tư sản bóc lột nhân dân lao động miền Nam. Miền Nam dưới ách thống trị tàn bạo của Mỹ-ngụy ra sức vơ vét sức người, sức của của nhân dân dẫn đến liên tục diễn ra các cuộc biểu tình của dân chúng, của Phật giáo, sinh viên, trí thức…, các hoạt động đấu tranh vũ trang rộng khắp của quần chúng phá thế kìm kẹp ở nông thôn (như phong trào đồng khởi ở Bến Tre và toàn Nam bộ).

Như vậy, chúng ta có thể thấy được bản chất của cái gọi là chế độ “Việt Nam Cộng hòa” - một vết nhơ trong lịch sử dân tộc. Những kẻ bán nước hãy dừng dựa vào cái chế độ tàn bạo kia để lừa bịp mọi người vì chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng. 


17 Nhận xét

13:56:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Đối với nước ta nói riêng cũng như đối với lịch sử thế giới, Chiến thắng 30-4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Không chỉ đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến thắng 30-4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, cũng như cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc khác tiếp tục đấu tranh để giành độc lập. Vậy bà bè lũ rận chủ lại coi ngày này là ngày quốc hận, đúng là lũ bán nước.

18:58:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Kỷ niệm ngày lễ của mình mà lại ruớc cò Mỹ đi chính giữa,vậy là sao???

18:59:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Kỷ niệm ngày lễ của mình mà lại ruớc cò Mỹ đi chính giữa,vậy là sao???

20:15:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Chế độ Việt Nam cộng hòa trong lịch sử chỉ là tay sai của những kẻ bán nước. Chế độ Việt Nam cộng hòa với những đời tổng thống như Ngô Đình Diệm 'giết nhầm còn hơn bỏ sót" đã cho thấy tính chất dã man, tàn bạo của các đối tượng. Chiến thắng 30/4 trở thành ngày Quốc hận trong suy nghĩ của một số đối tượng? Một suy nghĩ sai lầm, cản trở chính họ trở về quê hương, trở về đất nước sau bao năm xa cách. Đối với các đối tượng chống đối trong nước vẫn lợi dụng sự kiện này để kêu gọi biểu tình, chống đối coi đó như một khẩu hiệu tuyên truyền kích động. Đúng như tác giả đã nói "Ngày Quốc hận' chỉ giành cho những kẻ bán nước.

22:08:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Thật sự thì mấy thánh hết chuyện để làm à. Thế nào là "quốc hận". hẳn như Việt Nam ta đang bị ngoại bang xâm lược, hoặc là người dân sống trong nô lệ áp bức kia, đằng này nhân dân ta đang được sống trên một đất nước yên bình là thế, mọi người được tự do làm ăn sinh sống là thế. vậy mấy thánh nói về "quốc hận" để làm gì.Làm trò cười cho thiên hạ à!? Hay lại bày trò để kiếm tiền quyên góp đấy? Đến chịu mấy thánh thôi!

22:13:00, 27 thg 4, 2016 Reply

đúng như cái tên ngày quốc hận chỉ dành cho những tên bán nước chúng ta đánh thằng giặc là để hòa bình để hòa hợp thống nhất dân tộc chứ không phải là hận thù gì cả, thực ra đây chỉ là một bộ phận do thù hằn dân tộc quá nên cố tình làm như vậy để mà kêu gọi trả thù thôi.

22:15:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Tôi khuyên thật mấy bác rân chủ. nếu không thay đổi được thì hãy sống biết chấp nhận đi. Mấy bác cứ cố chấp như vậy thì được lợi lộc gì đây. Mà nuối tiếc gì chứ lại đi nuối tiếc cái chế độ thối nát như Việt Nam Cộng hòa thì nuối tiếc làm gì. Đất nước ta đã vươn mình ra với thế giới rồi, đời sống người dân ta đã đổi khác nhiều rôi, hãy chịu nhìn nhận một chút đi, đừng quá cố chấp như vậy. Các bác hãy đi thăm lại quê hương đất nước mình xem đã đổi khác như thế nào, rồi các bác sẽ thấy cái cố chấp của mình đúng hãy sai!

22:33:00, 27 thg 4, 2016 Reply

Chả có gì gọi là ngày Quốc hận cả chỉ có phần tử không có nhận thức mới như thế thôi. tại sao không hướng tới sự hòa bình hòa hợp dân tộc mà lại luôn xuất hiện những kiểu tiêu cực như vậy, nếu là tốt đẹp thì đã không giờ nhiều chiêu trò như thế , thật không nên theo họ.

14:11:00, 28 thg 4, 2016 Reply

Chúng là những kẻ của chế độ cũ, những kẻ ăn bám vào VNCH những kẻ theo Mỹ. Khi VNCH bị sụp đổ chúng không còn được ăn bám nữa không còn có tiền, không được sống sung sướng nữa nên chúng coi đó là quốc hận. Chúng chỉ vì tiền mà đi ngược lại với lợi ích của dân tộc phủ nhận lịch sử phủ nhận máu xương ông cha ta đã đổ xuống

23:42:00, 28 thg 4, 2016 Reply

đấy là chỉ đám cờ vàng nghĩ vậy thôi.nhân dân VN mình vẫn coi ngày 30/4 là ngày đại thắng lớn của dân tộc.là ngày non sống gắn liền một dải.đâu như mấy thằng óc chó đu càng lại một màu cờ vàng thủ dâm chính trị với nhau như thế nữa.đám này ko xứng đáng là con dân VN

00:56:00, 29 thg 4, 2016 Reply

đúng 30/4 là ngày quốc hận của dân tộc. dân tộc hận vì đáng lẽ đất nước phải được thống nhất từ gần 20 năm trước đó nếu VNCH thi hành đúng hiệp đinh giơnever chứ không phải bỏ bao xương máu của đồng bào ra để giành độc lập, thống nhất đến vậy

01:11:00, 29 thg 4, 2016 Reply

quốc hận, một sự uất hận của lũ đu càng khi bị tước hết các quyền lợi khi chính quyền sụp đổ, sự uất hận đó đã đẩy lên cao tới mức chúng nó tự cho việc hận của chúng nó là nỗi hận của quốc gia mới sợ chứ

08:46:00, 29 thg 4, 2016 Reply

Những bán nước, những kẻ thuộc một chế độ VNCH đã từng ngự trị trên đất nước VN, một chế độ của bóng đen lịch sử khi đã có những hành động dã man và vùi dân tộc trong biển máu, vùi dân tộc trong nỗi nhục khi rước ngoại bang àm giặc về gày xéo lên quê hương.Não không chịu nhìn nhận và đả thông, kiếp nô lệ vẫn không thể thay đổi trong tư tưởng của những kẻ vĩ cuồng này và chúng đang xây dựng một ảo tưởng quay trở về VN để làm cái gọi là cách mạng. Thật là nực cười!

08:59:00, 29 thg 4, 2016 Reply

Thời đại đã và đang tiến những bước xa gạ bỏ mọi hận thù dân tộc quốc gia để đến với nhau cùng hợp tác và phát triển nhưng với loài chống cộng thì không bao giờ làm được điều đó mà cứ mãi ôm nỗi hận trong người để rồi chống đất nước điên cuồng trong khi sự nhục nhã ê chề mà đế quốc gieo rắc thì chúng lại không thấy đả động gì. Đúng là một mớ rác của dân tộc không xứng đáng được tồn tại và nhắc đến hai từ VN.

15:29:00, 29 thg 4, 2016 Reply

Đúng là bản chất bán nước của những kẻ này không thể nào che giấu được. Và cái ngày đó chỉ có những kẻ nhu họ mới có những cái suy nghĩ ngồi lên sự hòa bình như thế.

15:07:00, 30 thg 4, 2016 Reply

Những kẻ bán nước, bỏ nước thì có tư cách gì mà đưa ra sự hận thù chứ. Những kẻ mà không có lương tâm vì quốc gia dân tộc mà cũng đòi quốc hận. Chúng ta không hận họ vì bán rẻ tổ quốc thì thôi

10:39:00, 4 thg 5, 2016 Reply

Chỉ là trò hề mà thôi. Trên thế giới không có một quốc gia nào công nhận Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà cái tên Việt Nam được gắn trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất hai miền nam bắc với 54 dân tộc anh em. Những kẻ vẫn ôm mộng xưa cũ hãy thức tỉnh, để làm một người có ích cho đất nước Việt Nam. Để ko xấu hổ với cái tên con rồng cháu tiên.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !