06/04/2016

Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) - Sự bẽ bàng của những âm mưu

Written By Lý Công on 06/04/2016 | 14:40

[Thiên sứ]

Như vậy, sau nhiều ngày chờ đợi sáng ngày 5/4/2016, Quốc hội chính thức thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), có hiệu lực từ đầu năm 2017, với 442/445 đại biểu nhấn nút tán thành, chiếm 89,47% tổng số đại biểu Quốc hội.
 
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Báo chí (nguồn: Internet)
Luật Báo chí (sửa đổi) lần này được thông qua gồm 6 chương, 61 điều quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí. Theo đánh giá của một số chuyên gia, dự thảo được thông qua lần này đã giải quyết được một số vấn đề tồn tại mà luật trước đó chưa giải quyết được,
trên cơ sở đó dự thảo lần này có một số điểm mới sau:

Thứ nhất, quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 

Thứ hai, mở rộng đối tượng thành lập các cơ quan báo chí. 

Thứ ba, bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí.

Thứ tư, về quyền tác nghiệp của báo chí, ngoài những quy định của Luật Báo chí hiện hành, Luật Báo chí lần này đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm. 

Thứ năm, cùng với việc quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ đối với nhà báo trong luật, để nêu cao vai trò của nhà báo, trách nhiệm công dân của người làm báo, Luật Báo chí sửa đổi còn bổ sung, luật hoá những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thứ sáu, về hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí: Luật Báo chí mới quy định mở hơn luật hiện hành về hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí.

Thứ bảy, quy định rõ về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí. 


Thứ tám, bổ sung một số quy định mới về cải chính như: Báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát;

Thứ chín, Luật Báo chí mới tổng hợp hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ để đưa vào luật, đồng thời bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí…

Trong đó, ý kiến được quan tâm nhiều nhất đó là “về ý kiến đề nghị cho phép cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, UBTVQH đã có Báo cáo số 1061/BC-UBTVQH13 giải trình trước Quốc hội, theo đó cơ quan báo chí không phải là doanh nghiệp, hoạt động không nhằm mục đích kinh doanh. Hơn nữa, cơ chế thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp có nhiều điểm khác cơ bản so với cơ chế thành lập, quản lý cơ quan báo chí. Như vậy, việc quy định cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình doanh nghiệp là không phù hợp. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật", báo cáo cho biết.

Có thể nói đây là tin vui đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân đang hoạt động trên lĩnh vực báo chí, bởi lẽ dự thảo luật báo chí lần này được thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, có liên quan trực tiếp đến sự hoạt động bình thường, cũng như quyền lợi của những người làm báo. Trái ngược với sự niềm vui đó của những người làm báo chân chính thì lại là sự “bẽ bàng” của những đối tượng zận chủ, chống đối cả trong và ngoài nước đã và đang có những âm mưu thoát ly báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đòi tư nhân hóa hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Hy vọng với những điểm tích cực này sẽ là động lực giúp cho những cơ quan, đơn vị, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực báo chí sẽ phát huy hết khả năng, tâm và tài của mình phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Tích cực đấu tranh loại bỏ các quan điểm, tư tưởng, hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc./.

13 Nhận xét

15:59:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Mong luật báo chí ra đời sẽ giúp cho các cơ quan báo chí sẽ phát huy hết được quyền lực mềm của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước, phản ánh được tiếng nòi của người dân đền các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

16:11:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Luật báo chí thông qua sẽ đem cho các cơ quan báo chí năng động hơn, đem lại cái nhìn đa chiều hơn để góp những ý kiến sâu sắc vào sự phát triển của nước nhà trong tình hình hiện nay

19:57:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Đúng vậy cơ quan báo chí không thể là doanh nghiệp được, bởi lẽ sức ảnh hưởng của cơ quan báo chí đối với xã hội, đất nước là rất lớn, không phải vì mục đích kinh doanh. Nếu vì kinh doanh thì rõ ràng hệ thống cơ quan báo chí sẽ rối loạn, luôn chạy đua vào những tin tức giật gân tầm thường thì chết

20:04:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Luật Báo chí là luật cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến xã hội hiện nay, những thông tin, điều luật được sửa đổi thể hiện sự quan tâm sát sao của các cơ quan báo chí đối với tình hình báo chí hiện nay. Phải đảm bảo làm sao tôn trọng quyền tự do báo chí, ngôn luận của công dân, vừa phải đòi hỏi trật tự kỉ cương phép nước

20:25:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Quốc hội là nơi thông qua những luật quan trọng, trong đó có luật báo chí. Luật báo chí đến với đời sống nhân dân, thời gian qua có những vấn đề tiêu cực nhất định, nhưng với lần sửa đổi lần này sẽ góp phần hoàn thiện luật báo chí. Đưa luật báo chí thực sự đi vào đời sống của nhân dân

20:30:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Với sự quan tâm của đại biểu quốc hội, luật báo chí đã được thông qua, đây là sự sửa đổi quan trọng góp phần quan trọng vừa đảm bảo quyền tự do báo chí của công dân, cũng đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan truyền thông. Đây là thành công mà chúng ta cần ghi nhận

20:35:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Với tỷ lệ tán thành cao như vậy, luật báo chí đã được thông qua, đây là văn bản luật quan trọng, góp phần nâng cao khả năng hoạt động của các cơ quan báo chí. Cũng đồng thời khiến cho những kẻ ăn hại gây rối phải ngập ngừng không dám ló đầu vi phạm, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật

20:41:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Thời gian vừa qua chúng ta cũng cần ghi nhận Quốc hội đã ban hành ra hàng loạt các văn bản pháp luật khác nhau, sửa đổi bổ sung nhiều văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước. Qua các văn bản này cũng cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các quyền của công dân

20:47:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Nhìn những văn bản luật được thông qua, bổ sung sửa đổi thật sự tôi rất vui mừng. Không phải là chê nhưng mà thực sự nhiều lúc luật của mình còn chưa đi vào cuộc sống, luật chưa bắt kịp với thực tiễn. Đòi hỏi Quốc hội phải không ngừng bám sát, bổ sung luật mới đảm bảo được

20:51:00, 12 thg 4, 2016 Reply

Luật báo chí sửa đổi lần này được đông đảo các chuyên gia, các cơ quan báo chí cũng như nhân dân đánh giá rất cao. Thực tế thời gian vừa qua công tác quản lý báo chí còn nhiều bất cập, nhiều trang mạng xấu, cơ quan báo chí đội lốt hoạt động gây nhiễu loạn thông tin trong nước. Mong rằng với sự bổ sung điều chỉnh luật báo chí kịp thời này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đối với mảng báo chí hơn

20:57:00, 12 thg 4, 2016 Reply

MOng rằng sẽ có nhiều luật được ra đời, được sửa đổi, bổ sung hơn nữa góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại, vốn còn nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh, chưa bám sát vào đời sống xã hội. Có thể thì nhân dân mới tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là cách để Nhà nước nâng cao hiệu lực quản lý của mình đối với xã hội

15:55:00, 14 thg 4, 2016 Reply

Hy vọng rằng sau khi quốc hội thông qua luật báo chí sửa đổi, với những điểm tích cực này sẽ là động lực giúp cho những cơ quan, đơn vị, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực báo chí sẽ phát huy hết khả năng, tâm và tài của mình phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Tích cực đấu tranh loại bỏ các quan điểm, tư tưởng, hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc.

13:46:00, 15 thg 4, 2016 Reply

Báo chí là một quyền lực, bởi vì: báo chí giúp cho đông đảo người dân biết đến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; báo chí cung cấp thông tin, kiến thức bổ ích cho người dân, báo chí giúp cho cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những vụ việc, cá nhân cố tình làm sai chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước để xử lý... người làm báo cần phải có cái tâm trong công tác đưa tin, bên cạnh phương pháp, thủ tục nghề nghiệp, thông tin đưa lên phải chính xác, phản ánh đúng sự thật khách quan, đưa tin sai lệch sự thật là có tội với nhân dân. Luật báo chí đc ban hành giúp cho hoạt động báo chí phát huy được hết những khả năng, đóng góp của mình cho xã hội. Đó cũng là cái ranh giới cảnh báo cho những cá nhân muốn vượt quá sự giới hạn cho phép để sử dụng báo chí vào mục đích xấu

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !