07/05/2016

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - Ý NGHĨA BẢN HÙNG CA

Written By Lý Công on 07/05/2016 | 00:34

[Con đường phía trước]

Đã 62 năm trôi qua kể từ ngày quân dân ta giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ (07/05/1954), đánh đuổi hoàn toàn thực dân Pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, góp phần đưa đến thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến ngày nay vẫn là một trong những cuộc chiến lẫy lừng nhất của toàn dân tộc ta, không chỉ bởi quy mô của chiến dịch mà còn bởi những ý nghĩa vô cùng quan trọng mà nó đã để lại cho dân tộc và cho thế giới.

Đối với dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ: “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” (Tố Hữu);  đồng thời chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng Tháng Tám; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - bản hùng ca vĩ đại của dân tộc ta
Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương, chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi; đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. 

Với những ý nghĩa trên, chiến thắng Điện Biên Phủ xứng đáng với danh hiệu “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hơn 60 năm trôi qua, và thời gian sẽ còn trôi chảy mãi, nhưng rõ ràng với những ý nghĩa to lớn đó với dân tộc và thời đại, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ còn trường tồn mãi mãi như một mốc son sáng chói trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người của loài người.

25 Nhận xét

08:51:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Một chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, chiến thắng của chính nghĩa, của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết dân tộc một lòng chẳng quản ngại khó khăn vất vả và cả hi sinh vì một mục tiêu chiến thắng, và nó cũng là chiến thắng của sự chỉ đạo tài tình của một vị tướng tài ba.

14:35:00, 7 thg 5, 2016 Reply

chiến thắng điện biên phủ là một trong những chiến thắng chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam ta. không kể thời kì phong kiến thì với chiến thắng này, đã đưa việt nam đến với thế giới đặc biệt là các nước thuộc địa. sau chiến thắng này, nhiều nước châu Phi đã lấy đó làm động lực để giải phóng chính đất nước của mình.

14:55:00, 7 thg 5, 2016 Reply

một trong những chiến thắng quan trọng và vĩ đại nhất trong thế kỷ hai mươi của quân và dân ta. tuy nhiên, người dân việt nam nhất là thế hệ trẻ trong xã hội không phải ai cũng hiểu rõ, hiểu hết hay thậm chí nhớ được mốc sơn chói lọi này. có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng sự hứng khởi nghiên cứu lịch sử của các em đã bị giảm bớt đi rất nhiều. báo chí, hay những cơ quan ngôn luận cần đưa ra những tin bài để thay đổi nhận thức, và thói quen đó chứ nếu để về lâu về dài rất nguy hiểm.

18:48:00, 7 thg 5, 2016 Reply

trận đại thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu của quân dân việt nam đã đi vào lịch sử không chỉ của việt nam mà còn cả thế giới. chỉ với chiến thắng này, ngay sau đó, hàng loạt những nước thuộc địa khác đặc biệt là ở châu phi. với ý nghĩa quan trọng không chỉ ở việt nam mà còn cả thế giới như vậy đòi hỏi cần phải có những hiểu biết tối thiểu về sự kiện lịch sử này.

20:04:00, 7 thg 5, 2016 Reply

đã 62 năm trôi qua kể từ ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên hầm tướng pháp. chiến thắng điện biên phủ không chỉ là mốc son chói lọi đánh sự kiện giải phóng dân tộc giải phóng con người khỏi ách áp bức bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân mà đó còn là chiến thắng"lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu" người việt nam hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào về những chiến công vẻ vang ấy của cha ông và nguyện phấn đấu hết mình để xây dựng một việt nam to đẹp giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu, xứng đáng với những hy sinh của cha ông, để những hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa

20:34:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạnh tháng Tám, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi thêm một trang sử oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

20:36:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Việt Nam từ 1945 đến 1954, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là trận tiêu diệt lớn nhất của Quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại “kế hoạch Nava” của thực dân Pháp, tạo điều kiện đi đến quyết định ký hiệp định Giơnevơ (21/7/1954). Kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, đây cũng là thắng lợi chung của các dân tộc nhỏ yếu trên thế giới trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Chiến thắng này cũng chứng minh chân lý của thời đại “Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế quốc sừng sỏ nào”.

20:51:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

21:38:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Tự hào thay một chiến thắng vang dội khắp năm châu, chấn động địa cầu, một bản anh hùng ca của quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân anh dũng tinh nhuệ bách chiến bách thắng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Thế hệ đi sau luôn trân trọng những xương máu của cha anh đã hi sinh vì Tổ quốc, và sẽ nguyện hết sức mình đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

21:53:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi; đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ la tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

21:57:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Cho đến nay người Pháp và người Mỹ vẫn không hiểu tại sao dân tộc Việt Nam lại có thể làm nên những chiến thắng "lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu" như chiến thắng Điện Biên Phủ. Họ luôn nghĩ rằng chỉ cần dùng vũ lực, gieo rắc tội ác là có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng họ đã sai ngay từ đầu khi không hiểu gì về con người Việt Nam, về dân tộc Việt Nam - một dân tộc không thể bị đánh bại.

22:03:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

23:34:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nặc danh
23:41:00, 7 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương, chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

09:38:00, 8 thg 5, 2016 Reply

Tôi tự hào biết bao khi đọc lại những trang lịch sử về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Không chỉ thế, tôi khâm phục và tỏ lòng thành kính đối với các thế hệ đi trước không tiếc công lao, xương máu để giành thắng lợi trước cứ điểm được coi là không thể phá vỡ của quân Pháp tại thời điểm đó. Một chiến thắng vang mãi bản hùng ca mà các thế hệ sẽ không bao giờ quên.

18:49:00, 8 thg 5, 2016 Reply

Trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc ta, chúng ta không thể không nhắc tới mốc sự kiện Chiến thắng Điện Biên Phủ, có thể nói nó là một chiến thắng lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu. Có thể nói chiến thắng đó là niềm tự hào của dân tộc ta, cho thấy được sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, chúng ta tự hào về những trang sử hào hùng đó.

22:52:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Đúng vậy lần đầu tiên trong lịch sử lúc đó một nước thuộc địa như VIệt Nam nghèo khó lại có thể dành chiến thắng vẻ vang trước thực dân Pháp, một trận chiến một chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta. Chúng ta thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên chiến thắng lịch sử nà

22:59:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng ấy đã vang xa trên trường quốc tế, khiến thế giới nhìn VIệt Nam với ánh mắt khâm phục, và cũng chính nhờ chiến thắng ấy đã tạo động lực cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nhiều nơi từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ. Quả thật đó là điều thật tuyệt vời

23:05:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm dậy sóng trên thế giới, chưa bao giờ một nước nhỏ bé lại có thể chiến thắng một đế quốc hùng mạnh như thực dân Pháp, chiến thắng ấy đã chứng tỏ chính nghĩa luôn dành chiến thắng. Việt Nam ta là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó

23:11:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Để giành được chiến thắng vẻ vang đó chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhà nước, sự cố gắng dũng cảm, sẵn sàng hi sinh của quân và dân ta vì độc lập dân tộc của nước nhà. TInh thần ấy sẽ luôn sống mãi với thời gian, lòng yêu nước chính là mấu chốt cho mọi chiến thắng

23:16:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng điện Biên PHủ lừng lẫy năm châu, chính thức phá tan giấc mơ hão huyền của thực dân Pháp ở đất nước ta, kể từ đây nước Việt Nam độc lập tự do thuộc về nhân dân Việt nam, không một kẻ ngoại lai nào dám cả gan ăn to búa lớn ở nước ta nữa

23:19:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Điện Biên PHủ đã làm nên hình ảnh của đất nước con người Việt Nam quật cường, không bao giờ chịu kiếp làm nô lệ, có thể mới khiến thế giới phải nể phục con người Việt Nam ta, thế hệ trẻ hôm nay cần biết cần hiểu và học tập những gì mà ông cha ta đi trước đã làm dk

23:23:00, 9 thg 5, 2016 Reply

Việt Nam kể từ chiến thắng đó đã nổi tiếng trên thế giới trước sự ngỡ ngàng của bao nước, một đất nước được đánh giá là còn lạc hậu, nghèo khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm lại có thể đánh thắng một đế quốc làm mưa làm gió trên thế giới

10:22:00, 24 thg 5, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến ngày nay vẫn là một trong những cuộc chiến lẫy lừng nhất của toàn dân tộc ta, không chỉ bởi quy mô của chiến dịch mà còn bởi những ý nghĩa vô cùng quan trọng mà nó đã để lại cho dân tộc và cho thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại một nước nhỏ bé lại đánh thắng một kẻ thực dân đầu sỏ, mở ra phong trào giải phóng dân tộc cho các dân tộc nhỏ bé bị áp bức

09:01:00, 1 thg 6, 2016 Reply

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Mở ra một bước ngoặt mới cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !