09/10/2016

VÌ SAO BỘ CÔNG AN THÔNG BÁO VIỆT TÂN LÀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ!

Written By Lý Công on 09/10/2016 | 21:30

[Thiên nhân]

Ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã đưa ra thông báo tổ chức Việt Tân là tổ chức khủng bố mà Bộ Công an sẽ quyết tâm “xóa sổ” trong thời gian tới để đảm bảo an ninh quốc gia Việt Nam. Thông báo chính thức này của Bộ Công an đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân cả nước khi chứng kiến những hành động ngang ngược xem thường pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua của tổ chức khủng bố hải ngoại này. Bộ Công an Việt Nam khẳng định “Việt tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Ảnh: Bộ Công an ra thông về tổ chức khủng bố Việt Tân
Tuy nhiên, lo sợ trước nguy cơ “ngàn cân treo sợi tóc”, tổ chức khủng bố này đang có những hoạt động phản đối thông báo trên của Bộ Công an bằng cách tung thông tin sai lệch, xuyên tạc trên các trang tin hải ngoại mà chúng phụ trách, liên kết như RFA, VOA, Danlambao, Viettan… với những bài viết kệch cỡm như: “Hà Nội tố Việt Tân là khủng bố”, “Việt tân phản ứng trước tố cáo của Bộ Công an Việt Nam” hay “Nước cờ sai lầm của Bộ Công an”… Ngoài ra, một số tên cốt cán của Việt Tân như Lê Công Định, Phạm Đoan Trang đứng ra thanh minh, giải thích để lấp liếm cho bộ mặt thật của tổ chức mình “tuyên bố và quy định của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân theo”. Vì vậy, bài viết của Nhân ngày hôm nay sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ vì sao việc Bộ Công an ra thông báo trên là hoàn toàn hợp lý tránh bị các luận điệu xảo quyệt của lũ khủng bố khiến chúng ta bị “ngộ độc thông tin”.

Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng việc Bộ Công an ra thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố hoàn toàn dựa trên cơ sở pháp luật quốc tế và Việt Nam hiện hành trong phòng, chống khủng bố. Cụ thể, khi chúng ta nghiên cứu 14 điều ước quốc tế đa phương về chống khủng bố của Liên Hợp quốc thông qua cũng như Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 do Quốc hội ban hành thì những đặc điểm, hoạt động của Việt Tân hoàn toàn xứng đáng xếp vào tổ chức khủng bố. Cụ thể tại khoản 1, điều 3, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định:

“Khủng bố là một, một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng:
a) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, uy hiếp tinh thần của người khác;
b) Chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
c) Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các công cụ, phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;
d) Tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục, cưỡng bức, thuê mướn hoặc tạo điều kiện, giúp sức cho việc thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;
đ) Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện đối tượng nhằm thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;”.
e) Các hành vi khác được coi là khủng bố theo quy định của điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Vì vậy, xem xét lại toàn bộ quá trình hoạt động của Việt Tân trong quá khứ và hiện tại thì lũ Việt Tân xứng đáng là tổ chức khủng bố cần phải loại trừ để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Thứ nhất, xem xét lại quá khứ hoạt động của Việt Tân thì chúng có một số hoạt động khủng bố sau: “Sau khi thành lập, “Việt tân” đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin…; tiến hành các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”, đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa.
Ở nước ngoài, “Việt tân” thành lập “Đội sát thủ K9” do các thành viên cốt cán cầm đầu, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn; trong đó, có ông Dương Trọng Lâm, chủ bút báo “Cái đình làng” tại San Fransisco và ông Nguyễn Đạm Phong, người sáng lập báo “Tự do” tại Houston.”

Thứ hai, hiện nay “Việt tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon…

Tóm lại, khi xem xét trên cơ sở pháp lý cũng như quá trình hoạt động của lũ Việt Tân thì việc đưa chúng vào tổ chức khủng bố để đấu tranh, loại bỏ là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định của luật pháp quốc tế, trong nước. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải có nhận thức đúng đắn để tránh bị Việt Tân lôi kéo vào các hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”. Hãy là những công dân tỉnh táo và yêu nước.

45 Nhận xét

21:22:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Bản chất của VT là không thể chấp nhận được. Từ ngày đầu thành lập đến hôm nay đã quá đủ rồi.
Tóm lại, khi xem xét trên cơ sở pháp lý cũng như quá trình hoạt động của lũ Việt Tân thì việc đưa chúng vào tổ chức khủng bố để đấu tranh, loại bỏ là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định của luật pháp quốc tế, trong nước. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải có nhận thức đúng đắn để tránh bị Việt Tân lôi kéo vào các hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”. Hãy là những công dân tỉnh táo và yêu nước.

21:25:00, 9 thg 10, 2016 Reply

“Việt tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

21:27:00, 9 thg 10, 2016 Reply

xem xét lại toàn bộ quá trình hoạt động của Việt Tân trong quá khứ và hiện tại thì lũ Việt Tân xứng đáng là tổ chức khủng bố cần phải loại trừ để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

21:32:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Việt tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon…

21:34:00, 9 thg 10, 2016 Reply

việc Bộ Công an ra thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố hoàn toàn dựa trên cơ sở pháp luật quốc tế và Việt Nam hiện hành trong phòng, chống khủng bố. Cụ thể, khi chúng ta nghiên cứu 14 điều ước quốc tế đa phương về chống khủng bố của Liên Hợp quốc thông qua cũng như Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 do Quốc hội ban hành thì những đặc điểm, hoạt động của Việt Tân hoàn toàn xứng đáng xếp vào tổ chức khủng bố.

21:59:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Việt Tân đã có nhiều hoạt đọng gây nguy hiểm cho nhân loại cũng như gây mất an ninh trật tự cho nước ta. Chính vì vậy, tổ chức Việt Tân cần phải được đưa ra ánh sáng, cần phải để cho mọi người biết rõ để còn có cách phòng ngừa, để không bị Việt Tân lợi dụng lôi kéo vào những hoạt động chống phá,gây rối, khủng bố...
đây thực sự là việc làm cần thiết và tất yếu hiện nay

22:06:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Hoạt động của VIệt Tân trong thơi gian qua có lẽ cũng nhiều người hiểu rõ. Liên tục kích động nhân dân biểu tình gây rối, bạo loạn, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự củ nước ta
và những hoạt động khủng bố của Việt Tân trong quá khứ cũng không ít, chúng ta có thể tìm hiểu thêm, nhất là vụ giết hại hàng ngàn nhà báo cảu biệt đội K9..
quá kinh khủng, cần tránh xa

22:14:00, 9 thg 10, 2016 Reply

khi xem xét trên cơ sở pháp lý cũng như quá trình hoạt động của lũ Việt Tân thì việc đưa chúng vào tổ chức khủng bố để đấu tranh, loại bỏ là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định của luật pháp quốc tế, trong nước. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải có nhận thức đúng đắn để tránh bị Việt Tân lôi kéo vào các hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”. Hãy là những công dân tỉnh táo và yêu nước.

23:18:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Bộ Công an Việt Nam khẳng định “Việt tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cần mạnh tay như thế vậy thì lũ việt tân này mới sáng mắt

23:19:00, 9 thg 10, 2016 Reply

hiện nay “Việt tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Bọn này hoạt động nghe qua chẳng khác nào IS

23:20:00, 9 thg 10, 2016 Reply

Lê Công Định, Phạm Đoan Trang đứng ra thanh minh, giải thích để lấp liếm cho bộ mặt thật của tổ chức mình “tuyên bố và quy định của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân theo”. Hai con chó của Việt tân sủa đây ấy mà

23:21:00, 9 thg 10, 2016 Reply

RFA, VOA, Danlambao, Viettan… với những bài viết kệch cỡm như: “Hà Nội tố Việt Tân là khủng bố”, “Việt tân phản ứng trước tố cáo của Bộ Công an Việt Nam” hay “Nước cờ sai lầm của Bộ Công an”… Vẫn là giọng điệu cổ lỗ sĩ của lũ Việt tân ấy mà

08:28:00, 10 thg 10, 2016 Reply

bọn chống đối nhà nước, chuyên bôi nhọ, nói xói chính quyền nhằm kích động quần chúng nhân dân, thực hiện các mục đích chính trị của chúng, chúng luôn mồm nói mình là tổ chức yêu nước, vì quyền lợi của nhân dân nhưng thật sự chẳng thấy đâu

08:49:00, 10 thg 10, 2016 Reply

Với những bằng chứng rõ như ban ngày về các hoạt động khủng bố của Việt Tân thì việc Bộ Công An ra thông báo là việc không sớm thì muộn thôi, không thể nào tránh khỏi được, dù cho Việt Tân có tìm mọi cách biện minh thì cũng không thể nào phủ nhận được những việc mình đã làm.

15:31:00, 10 thg 10, 2016 Reply

sẽ nhiều người cảnh giác với “Việt tân” hơn, “Việt tân” sẽ càng khó khăn hơn trong việc lừa bịp, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối. Và điều quan trọng, khi “Việt tân” bị liệt vào danh sách khủng bố, tức là tổ chức này không chỉ đe dọa đến hòa bình của Việt Nam mà đe dọa đến an ninh của thế giới. “Việt tân” sẽ chịu sự lên án và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

21:17:00, 10 thg 10, 2016 Reply

Theo quá trình hoạt động của Việt Tân và những gì chúng đã làm thì việc Bộ Công An đưa ra thông báo tổ chức Việt Tân là tổ chức khủng bố cũng là lẽ đương nhiên. Và điều này rất được nhân dân đồng tình ủng hộ, không những thế thì chúng ta vẫn luôn muốn điều này xảy ra từ lâu rồi, khi mà bản chất khủng bố của Việt Tân được bộc lỗ trước đây. Và giờ thì tốt rồi, không những Bộ Công an đã tuyên bố như vậy mà còn bắt được ổ nhóm đầu tiên của Việt Tân, đấy là một thắng lợi to lớn đáng nhận được

21:36:00, 10 thg 10, 2016 Reply

Khi xem xét trên cơ sở pháp lý cũng như quá trình hoạt động của lũ Việt Tân thì việc đưa chúng vào tổ chức khủng bố để đấu tranh, loại bỏ là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định của luật pháp quốc tế, trong nước. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải có nhận thức đúng đắn để tránh bị Việt Tân lôi kéo vào các hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”. Hãy là những công dân tỉnh táo và yêu nước.

22:08:00, 10 thg 10, 2016 Reply

Dựa trên căn cứ của pháp luật Việt Nam, quốc tế và các bằng chứng hành vi, thực tế hoạt động khủng bố của Việt Tân đều khẳng định tổ chức này đã và đang tiến hành các hoạt động khủng bố đặc biệt nguy hiểm. Do vậy, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tài trợ, tham gia Việt Tân là vi phạm pháp luật hình sự, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

22:10:00, 10 thg 10, 2016 Reply

hoạt động chống phá chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá chế độ XHCN bằng con đường chính trị tư tưởng. Vậy, khi mà Bộ Công an Việt Nam kết luận “Việt Tân là tổ chức khủng bố” thì có thể số “tiền tài trợ” kia sẽ bị giảm sút, bởi Mỹ là một quốc gia ghét khủng bố

22:13:00, 10 thg 10, 2016 Reply

Việt Tân nhiều lần đem các loại súng đạn, chất nổ, lựu đạn, tiền giả, ma túy vào Việt Nam để phá hoại xã hội, khủng bố người dân và chính quyền. Sau khi Việt - Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ, chúng đổi tên thành “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” và tuyên bố cái gọi là “cương lĩnh mới” hứa hẹn không dùng bạo lực giết người nữa mà chuyển sang “bất bạo động”, bằng tuyên truyền chính trị nhằm lấp liếm hoạt động khủng bố của mình.

10:53:00, 11 thg 10, 2016 Reply

Trong khi các trang mạng, Blog của tổ chức này cũng như của những tổ chức khác là ngoại vi hay có mối liên hệ mật thiết với Việt Tân ngay lập tức “giãy nẩy” lên như thể đang chân trần đi bộ bỗng dẫm phải gai thì các trang báo mạng lề phải của ta cũng đồng loạt đưa tin về sự kiện này một cách rất kịp thời.

10:58:00, 11 thg 10, 2016 Reply

Sau đó, những thành viên còn sống sót đã lưu vong sang Mỹ, đến năm 2004 công bố thành lập tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” tức Việt Tân ngày nay. Tuy nhiên, tổ chức này chưa bao giờ được Mỹ công nhận tư cách pháp nhân, có nghĩa là nó hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ.

11:00:00, 11 thg 10, 2016 Reply

Dưới chiêu bài hết sức nhân văn, cao đẹp chúng sử dụng chiến thuật “không chiến tự nhiên thành” bằng cách hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất uy tín của Đảng với quần chúng nhân dân, từ đó dần dần lật đổ chế độ bằng một cuộc bạo động hết sức hòa bình không tiếng súng.

13:41:00, 11 thg 10, 2016 Reply

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để truyền thông định hướng dư luận đồng thời lột tả rõ nét về bản chất của tổ chức khủng bố Việt Tân. Hoan hô Bộ Công an đã mạnh tay với bè lũ phản động này!

18:33:00, 11 thg 10, 2016 Reply

thôi xong, xin chia buồn cùng tổ chức phản động à nhầm tổ chức khủng bố Việt Tân. bây giờ các cơ sở trong nước của tổ chức này sẽ bị lực lượng công an sờ gáy mạnh hơn trong khi hoạt động ở bên ngoài sẽ bị theo dõi gắt gao hơn

18:49:00, 11 thg 10, 2016 Reply

hoạt động khủng bố của tổ chức Việt Tân là một hoạt động xuyên suốt thể hiện bản chất không thể thay đổi của tổ chức này. do đó thông báo này sẽ giúp cho chính quyền và quần chúng nhân dân nâng cao đề phòng cảnh giác

07:57:00, 15 thg 10, 2016 Reply

quá khứ hoạt động của Việt Tân thì chúng có một số hoạt động khủng bố sau: “Sau khi thành lập, “Việt tân” đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin…; tiến hành các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”, đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa. Chi can dieu nay thoi cung du de quy ket chung vao be lu khung bo can phai tieu diet roi

07:58:00, 15 thg 10, 2016 Reply

Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon… Cần mạnh tay bắt nhiều tên hơn nữa. Nhân dân luôn ủng hộ công an mà

23:43:00, 17 thg 10, 2016 Reply

“Việt tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

06:57:00, 19 thg 10, 2016 Reply

nghiên cứu 14 điều ước quốc tế đa phương về chống khủng bố của Liên Hợp quốc thông qua cũng như Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 do Quốc hội ban hành thì những đặc điểm, hoạt động của Việt Tân hoàn toàn xứng đáng xếp vào tổ chức khủng bố. Cụ thể tại khoản 1, điều 3, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định. Chạy đâu cho thoát Việt Tân ơi

06:59:00, 19 thg 10, 2016 Reply

Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon… Cần tiếp tục bắt thêm nhiều tên như thế này nữa cho đất nước bình yên

23:42:00, 29 thg 10, 2016 Reply

Bộ Công an đã đưa ra thông báo tổ chức Việt Tân là tổ chức khủng bố mà Bộ Công an sẽ quyết tâm “xóa sổ” trong thời gian tới để đảm bảo an ninh quốc gia Việt Nam. Thông báo chính thức này của Bộ Công an đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân cả nước khi chứng kiến những hành động ngang ngược xem thường pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua của tổ chức khủng bố hải ngoại này. Hoan hô Bộ Công an Việt Nam.

23:43:00, 29 thg 10, 2016 Reply

xem xét lại toàn bộ quá trình hoạt động của Việt Tân trong quá khứ và hiện tại thì lũ Việt Tân xứng đáng là tổ chức khủng bố cần phải loại trừ để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Một quyết định đúng đắn

23:44:00, 29 thg 10, 2016 Reply

Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon… Một hành động minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của công an Việt Nam trong xóa bỏ lũ khủng bố.

23:45:00, 29 thg 10, 2016 Reply

mỗi người dân Việt Nam cần phải có nhận thức đúng đắn để tránh bị Việt Tân lôi kéo vào các hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”. Người dân cần cảnh giác với chiêu trò hèn hạ này của chúng

23:46:00, 29 thg 10, 2016 Reply

tiến hành các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”, đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa. Thời đó lũ này độc ác lắm

23:47:00, 29 thg 10, 2016 Reply

hiện nay “Việt tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin. Những hành động này không là khủng bố thì còn hành động nào nữa.

23:48:00, 29 thg 10, 2016 Reply

khi xem xét trên cơ sở pháp lý cũng như quá trình hoạt động của lũ Việt Tân thì việc đưa chúng vào tổ chức khủng bố để đấu tranh, loại bỏ là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định của luật pháp quốc tế, trong nước. Không cần giải thích với lũ chó Việt Tân này làm gì nhiều

23:48:00, 29 thg 10, 2016 Reply

Thông báo chính thức này của Bộ Công an đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân cả nước khi chứng kiến những hành động ngang ngược xem thường pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua của tổ chức khủng bố hải ngoại này. Công an Việt Nam giỏi quá

23:49:00, 29 thg 10, 2016 Reply

lo sợ trước nguy cơ “ngàn cân treo sợi tóc”, tổ chức khủng bố này đang có những hoạt động phản đối thông báo trên của Bộ Công an bằng cách tung thông tin sai lệch, xuyên tạc trên các trang tin hải ngoại mà chúng phụ trách, liên kết. Vẫn là chiêu trò bẩn thỉu của lũ việt tân ấy mà

23:50:00, 29 thg 10, 2016 Reply

“Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”, đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa. Bằng chứng sinh động nhất về thất bại của lũ Việt Tân.

09:25:00, 31 thg 10, 2016 Reply

Việc nhóm những phần tử phản động núp bóng ” đấu tranh dân chủ, nhân quyền” tụ tập họp bàn nhằm chống chính quyền nhân dân tại Vũng Tàu bị lực lượng công an bắt giữ điều tra và xử lý là mong muốn của nhiều người để giúp xã hội thêm ổn định, không bị bọn chúng gây mất trật tự. Và Bộ Công an ra thông báo liệt “Việt Tân” vào danh sách tổ chức khủng bố và bất kỳ ai thực hiện hành vi cho Việt Tân vì mục đích chống chính quyền Nhân dân đều bị xử lý theo tội danh khủng bố.

09:18:00, 2 thg 11, 2016 Reply

Trong suốt thời gian vừa qua, tổ chức Việt Tân đã thực hiện rất nhiều hoạt động chống phá, nhiều hoạt động gây nguy hiểm cho người dân, đất nước, cản trở các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phá nhiễu chính quyền, gây bạo loạn, mất trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Xét theo cơ sở pháp lý và quá trình hoạt động của Việt Tân thì Việt Tân hoàn toàn xứng đáng được xếp là một tổ chức khủng bố. Tuyên bố của Bộ Công an là hoàn toàn đúng.

09:24:00, 2 thg 11, 2016 Reply

Nếu theo khái niệm Khủng bố là một, một số hoặc tất cả hành vi...nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng thì "Việt Tân" có quá thừa những hành vi được sếp vào tội khủng bố. Bộ công an thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố là một điều hiển nhiên đúng không có gì mà chối cãi cũng như không có lý do gì mà biện minh.

09:30:00, 2 thg 11, 2016 Reply

Bộ công an đưa Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố là hoàn toàn đúng trên phương diện pháp lý và thực tế. Việt Tân đã có quá nhiều những hành vi chống phá. Cần phải sớm loại trừ tổ chức này để bảo đảm an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Và đặc biệt ra thông báo cụ thể luôn với các thành viên, chân rết của Việt Tân cũng bị xử lý tội khủng bố khi vi phạm và với tất cả những hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố. Rõ ràng cụ thể và rất đúng đắn, sát thực.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !