07/12/2016

ANHBASAM LẠI NÓI LÁO!

Written By Lý Công on 07/12/2016 | 01:16

[Anh hùng xa lộ]
Vừa qua, trang mạng “anhbasam” - cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã vỉa hè đã đăng tải một số bài viết nhận định chủ quan, duy ý chí về sự ra đời, hoạt động của “Văn đoàn độc lập Việt Nam”. Trong đó, tác giả bài viết đã ca ngợi “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung đội ngũ nhà thơ, nhà văn tài giỏi của đất nước và phấn đấu vì sự phát triển của nền thi ca nước nhà. Tuy nhiên, trên thực tế thì “Văn đoàn độc lập Việt Nam” ra đời lại nhằm phục vụ cho các mưu đồ chính trị nhiều hơn là chuyên tâm vào các hoạt động chuyên môn.
 
Một số thành viên chủ chốt trong “Văn đoàn độc lập Việt Nam”
Thứ nhất, Văn đoàn độc lập Việt Nam là hội nhóm bất hợp pháp. Bởi lẽ quá trình hình thành, tổ chức và hoạt động của nó nhằm phục vụ cho các ý đồ chính trị;  không tuân thủ theo bất cứ quy định nào của pháp luật Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong chính tuyên bố vận động thành lập “Văn đoàn độc lập” của nhà văn Nguyên Ngọc và Phạm Nguyên đã gián tiếp khẳng định đây là một hội nhóm trái phép, đối lập với Hội nhà văn Việt Nam và không chịu sự quản lý của Nhà nước. Điều này đã vi phạm Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Trong đó, tại khoản 1, Điều 2 đã chỉ rõ:“ Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”. 

Thứ hai, “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung các nhà văn, nhà thơ có tư tưởng chống phá chính quyền nhân dân, hoạt động không theo những mục tiêu đã tuyên bố. Đây là nơi quy tụ của những tên tuổi khá tai tiếng trên thi văn đàn Việt Nam như: Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên, Ý Nhi,…Tổ chức này ra đời với các mục tiêu rất cao đẹp như: Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước; Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và phê bình văn học và ngôn ngữ; Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế thì “Văn đoàn độc lập Việt Nam” lại là nơi tập trung những nhà văn có tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố “Việt Tân”; chấp nhận bán rẻ lương tâm nhằm lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại; tích cực tuyên truyên, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân.
 
Tổ chức khủng bố “Việt Tân” kêu gọi ủng hộ thành lập “Văn đoàn độc lập”
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc trang mạng “Anhbasam” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. Và mỗi người dân nên có những cái nhìn đúng đắn, khách quan về tổ chức này, không để cho các phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

66 Nhận xét

08:51:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Việc trang mạng “Anhbasam” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. Và mỗi người dân nên có những cái nhìn đúng đắn, khách quan về tổ chức này, không để cho các phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

08:54:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Thoạt nghe có vẻ là một tổ chức rất văn minh và tiến bộ. Nhưng thật nực cười, khi chính các nhà văn nhiều năm làm việc cho nhà nước lại có thể phủ nhận sạch trơn những gì ông cha ta và ngay chính họ đã làm cho nền văn hóa của dân tộc. Tại sao họ lại nhố nhăng tới mức quay lưng lại với lịch sử, và phủ nhận sạch trơn thành quả lao động nghệ thuật của biết bao thế hệ trước đó?

09:39:00, 7 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam” một tổ chức bất hợp pháp, ra đời nhằm phục vụ cho các mưu đồ chính trị phản cách mạng của bè lũ phản động trong nước và nước ngoài. Thời gian qua chúng liên tiếp có những bài viết nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nói xấu cán bộ Đảng, Nhà nước ta, kích động quần chúng nhân dân chống chính quyền. Thiết nghĩ một tổ chức chống đốitổ chức chống đối
như vậy nên nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây hậu họa lớn về sau.

13:36:00, 7 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung các nhà văn, nhà thơ có tư tưởng chống phá chính quyền nhân dân, cho dù các nhà văn, nhà thơ đó là ai, đã đóng góp như thế nào nhưng đã đi sai thì đều đáng bị lên án

13:40:00, 7 thg 12, 2016 Reply

tổ chức khủng bố Việt Tân đang cố hết sức mình để vận động Văn đoàn độc lập rồi kéo tổ chức đó về phía mình như một công cụ để chống lại chính quyền. do đó, chúng ta phản đối sự thành lập sai trái này

13:59:00, 7 thg 12, 2016 Reply

loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. chứ cái văn đoàn độc lập đó giờ chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi

14:46:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Không riêng gì anh Ba Sàm mà tất cả bọn chủ của các blog phản động. Chúng đã làm những cái việc mà bất kỳ người dân nào cũng có thể căm phẫn. Xuyên tạc, lươn lẹo, bới móc từ chuyện này sang chuyện khác. Mục đích chính vẫn là chống đối chế độ, chia bè phái trong dân. Những việc làm này đã vi phạm luật pháp, tuy nhiên chứng cứ thực sự chúng ta cũng đang thu thập. Khi nào có đủ thì cách cửa nhà từ lại mở ra mời các anh vào thăm anh Nhất. Cái gì cũng có cái giá của nó. Trong nhóm người này thì BA SÀM là người cần bắt nhất vì hắn là trung tâm của mọi vấn đề

14:50:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Việt Tân, chúng hết lần này đến lần này đến lần khác mượn các trang báo để tuyên truyền nói xấu đảng và nhà nước ta. Chúng đưa những thông tin sai lệch sự thật, khiến nhân dân hoang mang gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thoạt nghe có vẻ là một tổ chức rất văn minh và tiến bộ. Nhưng thật nực cười, khi chính các nhà văn nhiều năm làm việc cho nhà nước lại có thể phủ nhận sạch trơn những gì ông cha ta và ngay chính họ đã làm cho nền văn hóa của dân tộc. Tại sao họ lại nhố nhăng tới mức quay lưng lại với lịch sử, và phủ nhận sạch trơn thành quả lao động nghệ thuật của biết bao thế hệ trước đó?

14:52:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Dù có cố tình đeo cái mặt nạ da người hòng trốn tránh pháp luật, nhưng người đời có câu: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát”, với tội lỗi do mình gây ra, rồi cũng sẽ có ngày người ta chứng kiến Sàm vào "kho" cùng với cái danh hão mà cái đám “rân chủ” thí cho hắn.

14:54:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Phải công nhận một điều rằng với nghệ thuật tung hứng của mình, giới blogger có thể làm lay chuyển niềm tin của ai đó với tin giả qua bằng chứng ngụy tạo. Với ngón nghề này, nổi lên phải kể đến những nhà “rận chủ”. Chỉ điểm qua một số trang mạng được coi là có máu mặt trong giới “lề trái” như Anh Ba Sàm, Quê Choa, Tễu, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Huỳnh Ngọc Chênh, Người buôn gió, Nguyền Tường Thụy…

14:58:00, 7 thg 12, 2016 Reply

mục đích của trang tin basam không phải chỉ “ nhằm mục đích nâng cao dân trí và mở rộng quyền tự do thông tin” như Sàm thường tô vẽ,bởi lẽ đọc các thông tin trên trang này ai cũng thấy rất nhiều tin bài có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Còn nếu khoe mẽ rằng “ trang tin này để mở rộng quyền tự do thông tin”, thì đúng là nói “Sàm” một cách trơ trẽn và trắng trợn, bởi lẽ tất cả những độc giả có quan điểm trái chiều sẽ nhanh chóng bị Basam và đồng bọn trong ban quản trị bằng biện pháp kỹ thuật không cho tham gia vào phần bình luận hoặc xoá comment.

14:59:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Với những người chưa rõ Ba Sàm là ai thì còn đồn đoán này nọ, chứ anh thì biết tỏng chú là ai. Anh cứ nói thật, với anh, chú chỉ là thằng phản bội Tổ quốc, phản bội anh em, đồng nghiệp, một thằng cơ hội không hơn không kém. một sự vớ vẩn và ngớ ngẩn là lời dành cho cái trang anhbasam

15:04:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Blog anhbasam đã làm rất nhiều việc có tính chất chống đối với chính quyền, điều đó là không tốt, vì vậy nhà nước chắc chắn sẽ phải vào cuộc thôi, cứ chờ xem.vì sao ư, có thể có một số người hiểu biết tường tận về ngõ ngách và bản chất của vấn đề thì có thể có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng với riêng tôi thì chỉ đơn giản thôi

15:05:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Rõ ràng với những hành động mang tính ngang ngược như vậy thì có bắt hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.việc bắt thì sớm hay muộn thôi, một kẻ bợ đỡ cho các blog phản động thực hiện hành vi chống phá, phá hoại đất nước, chống đối đảng nhà nước mà nổi bật là chống đối, đả kích chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm sai lệch và xấu đi hình ảnh của chủ tịch nước

15:09:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Ba sàm dù có chuyển nhà đi đâu chẳng nữa thì bản chất của cái trang web đó vẫn là như vậy, đưa tin bố láo bố lếu thiếu sự thật khách quan, vu cáo trắng trợn đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chẳng sớm thì muộn cũng có cái ngày mà chúng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để điều trần về những gì mà chúng đã làm mà thôi

15:11:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Nếu cứ xuyên tạc như thế này có lẽ chủ blog này lại phải một lần nữa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Cái kim trong bọc lâu ngày kiểu gì cũng sẽ lòi ra. Đợi đến khi chúng nó sơ hở là pháp luật sẽ vào cuộc để ngăn chặn ngay việc lợi dụng web để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Thế nên các bác cứ yên tâm đi không việc gì phải vội đâu

15:15:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Việc trang mạng “Anhbasam” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. Và mỗi người dân nên có những cái nhìn đúng đắn, khách quan về tổ chức này, không để cho các phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

15:17:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Rõ ràng một điều rằng hành vi của Ba Sàm là nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật dẫn đến mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, chia rẽ dân tộc. cần phải tìm một điều luật quy định về hành vi của hắn để xử lý nghiêm!. Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình

15:19:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Ba Sàm hay Nguyễn Hữu Vinh là một nhà báo có tài, nhưng ông ta lại không dùng cái tài của mình làm những việc có ích cho xã hội. Mà lại quay ra nói xấu Đảng, bôi nhọ chính quyền, phỉ báng vào chế độ, viết ra những bài viết sặc mùi chống phá. Ông ta sẽ phải trả giá thích đáng trước pháp luật về những hành vi của mình

15:25:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Những blog phản động này nên phải bỏ đi từ lâu rồi, không những thế những người quản lý, viết bài trên blog sẽ phải chịu trách nhiệm, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Những blog này với những nội dung xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Nhà nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, bôi nhọ chính quyền. Chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì những hành vi này.

15:28:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Chủ blog Ba Sàm này đáng lẽ cần phải bắt từ lâu rồi chứ không phải chỉ hiện nay mới bắt nữa.Đây là những kẻ phản động đầu têu. Hắn không chỉ là kẻ phản phúc mà còn là kẻ rất là gian manh. Hắn đã được học Công an nhưng quay lại hắn chống nhân dân, chốn lại cái chế độ đã nuôi dưỡng hắn nên người. Viết blog không có nghĩa là thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Đấy là vô phép tắc vô pháp luật của một nước. Sống ở nước nào thì cần phải tôn trọng pháp luật nước đó chứ. Ba Sàm hay bất cứ người viết blog nào cũng không có quyền ngồi xổm lên pháp luật được.

15:33:00, 7 thg 12, 2016 Reply

nói Sàm từng nổi tiếng là blog phản động hàng đầu thì phải mà.Ba sàm dù có chuyển nhà đi đâu chẳng nữa thì bản chất của cái trang web đó vẫn là như vậy, đưa tin bố láo bố lếu thiếu sự thật khách quan, vu cáo trắng trợn đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chẳng sớm thì muộn cũng có cái ngày mà chúng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để điều trần về những gì mà chúng đã làm mà thôi Có lẽ phải nên bắt Sàm sớm để tránh gây hại cho xã hội.

15:41:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Có bịa đặt, vu khống thì cũng vừa vừa thôi chứ mi. quá lố như thế càng thể hiện sự cùng đường của mi. người ta là chủ tịch nước mà làm những chuyện như mi nói thì cái ghế của người ta cũng chả còn, không khéo còn bóc lịch ấy chứ. mi nghĩ ai cũng dễ dàng để mi lừa thế ah. không có đâu.

15:45:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Cái tên anh basam cần phải được bắt giữ ngay vì những thông tin anh ta đưa ra trên các blog,trên các diễn đàn tin tức đang rất sai sự thật và mang tính chống phá và tuyên truyền phản động nhà nước ta.Chính vì thế các cơ quan chức năng cần phải điều tra và bắt giữ ngay người có cái tên trên các blog là anh basam.Vì đó là nguy hại lớn của đất nước.

15:48:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Chúng đã làm những cái việc mà bất kỳ người dân nào cũng có thể căm phẫn. Xuyên tạc, lươn lẹo, bới móc từ chuyện này sang chuyện khác. Mục đích chính vẫn là chống đối chế độ, chia bè phái trong dân. Những việc làm này đã vi phạm luật pháp, tuy nhiên chứng cứ thực sự chúng ta cũng đang thu thập.Đây là những kẻ phản động đầu têu. Hắn không chỉ là kẻ phản phúc mà còn là kẻ rất là gian manh.

15:51:00, 7 thg 12, 2016 Reply

trang mạng “Anhbasam” chúng đã nhiều lần đăng tải các thông tin có nội dung xuyên tạc , vu khống nhà nước ta và lần này cũng vậy. chúng ” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. Dù sao đi chăng nữa tôi mong rằng mỗi bạn đọc chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo tránh bị lừa bởi nhưng thông tin sai sự thật như thế này. Và tôi cũng tin rằng những kẻ lợi dụng báo chí để mà đưa những thông tin sai sự thật gây mất an ninh trật tự xớm muộn gì cũng nhận báo ứng mà thôi...

16:16:00, 7 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam” được lập ra để làm chính trị và đối lập với Hội nhà văn Việt Nam có hoạt động vô tổ chức, không được sự cho phép của chính quyền các cấp. Với cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, thiết nghĩ chỉ có thể lòe được những người nhẹ dạ cả tin, còn trước những con mắt tinh tường của đông đảo cộng đồng xã hội thì đó chỉ là một trò cười không hơn không kém! Hy vọng trò cười ấy sớm được hạ màn!

23:10:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Vừa qua, trang mạng “anhbasam” - cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã vỉa hè đã đăng tải một số bài viết nhận định chủ quan, duy ý chí về sự ra đời, hoạt động của “Văn đoàn độc lập Việt Nam”. Trong đó, tác giả bài viết đã ca ngợi “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung đội ngũ nhà thơ, nhà văn tài giỏi của đất nước và phấn đấu vì sự phát triển của nền thi ca nước nhà. Tuy nhiên, trên thực tế thì “Văn đoàn độc lập Việt Nam” ra đời lại nhằm phục vụ cho các mưu đồ chính trị nhiều hơn là chuyên tâm vào các hoạt động chuyên môn.

14:35:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Tiếp nối “rận đầu đàn Dương Nội” Cấn Thị Thêu bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa tuyên phạt 20 tháng tù giam vào ngày 20/9 vừa qua vì những hành vi coi thường sự thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật cũng như thái độ thách thức chính quyền, mạt sát các cơ quan chức năng, không chịu ăn năn, hối cải nhận tội, thì sáng ngày 22/9/2016 vừa qua, đến lượt Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục bị đưa “lên thớt” ra xét xử phúc thẩm. Đáng đời!

14:37:00, 9 thg 12, 2016 Reply

trước đó, ngày 23/3/2016, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tại phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù và Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được quy đinh tại điều 258 Bộ Luật Hình sự năm 2013.

14:38:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Theo bản án sơ thẩm, năm 2000, bị cáo Vinh lập Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ VPI. Còn bị cáo Minh Thúy làm kế toán tại công ty này từ giai đoạn năm 2003-2007.

15:17:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Đầu năm 2014, bị cáo Vinh đã lập Blog Chép sử việt và Blog Dân quyền. Sau khi lập hai Blog này, bị cáo Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập và chia sẻ cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy một số quyền quản trị đối với hai Blog này như: Quyền viết bài, quyền chỉnh sửa bài viết, quyền xóa bài viết, quyền đăng tải bài viết lên Blog, quyền kiểm duyệt ý kiến bình luận.

15:21:00, 9 thg 12, 2016 Reply

ngoài việc chỉ đạo, trao đổi bằng điện thoại, bị cáo Vinh còn chỉ đạo Minh Thúy biên tập, đăng tải bài viết, duyệt cho hiển thị các ý kiến bình luận trên hai Blog này bằng hộp thư điện tử. Từ khi lập Blog đến khi hai bị cáo bị bắt, Blog Dân quyền và Chép sử Việt đã đăng hơn 2.000 bài viết, gần 40.000 phản hồi và có hơn 3,2 triệu lượt truy cập.

15:23:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Bộ Thông tin - Truyền thông xác định: 24 bài viết trên hai trang Blog trên có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, mang nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Kiểu này anh ba sàm ngồi tù mọt gong rồi.

16:24:00, 9 thg 12, 2016 Reply

trên thực tế thì “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức những người có tư tưởng thay đổi, trái ngược với lợi ích chung của đông đảo nhân dân, tiêu biểu như :Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến,... Những gì họ thể hiện là những tư tưởng đối lập . hơn thế nữa, đây lại là tổ chức do thế lực phản động Việt tân thành lập thì mục đích chắc chắn là chống phá.

16:42:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Núp bóng dưới danh xưng “hoạt động vì nghệ thuật”, các thành viên của “Văn đoàn độc lập” thường xuyên viết, soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng internet các bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại chế độ; xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

16:46:00, 9 thg 12, 2016 Reply

ông này toàn đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như làm xấu đi hình ảnh của đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế một cách sâu sắc.

16:49:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Mặc dù trước khi đưa ra biện pháp xử lý cứng rắn, các cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp Vinh để giáo dục cảm hóa nhưng Vinh vẫn cố tình ngoan cố, ngang nhiên tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

16:52:00, 9 thg 12, 2016 Reply

dù được sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng, lại từng theo học và có thời gian phục vụ trong ngành Công an nhưng “Anh ba sàm” Nguyễn Hữu Vinh lại đi ngược lại với truyền thống gia đình, đi ngược lại với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại đạo đức của xã hội và liêm sỉ bản thân khi liên tiếp tiến hành các hoạt động chống phá đất nước dưới danh nghĩa đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”.

16:54:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Việt Nam là một đất nước tự do, luôn luôn thừa nhận và tôn trọng dân chủ, nhân quyền, dĩ nhiên tự do ngôn luận là một trong những quyền bất khả xâm phạm được Hiến pháp nước ta bảo hộ, khuyến khích. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là thích nói gì thì nói.

16:58:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Tự do ngôn luận nhưng cần tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quan trọng hơn, phải nói đúng, nói trúng, phải tôn trọng khách quan, tôn trọng sự thật, tôn trọng người nghe, người đọc chứ không phải vì những đồng bạc lẻ để rồi đeo loa vào mõm mà uốn lưỡi nói leo, để mà bẻ bút nói láo, theo lề trái bịa đặt mị dân bằng những luận điệu xuyên tạc, vu khống kiểu cõng rắn cắn gà nhà, tiếp tay cho ngoại bang hại dân phá nước.

16:59:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Những kẻ nói bậy, nói sàm, nói ngược bất chấp mọi sự đúng đắn, khách quan như Nguyễn Hữu Vinh cần được loại trừ, ngăn chặn kịp thời để trả lại sự trong lành, tiến bộ của dư luận trong và ngoài nước.

17:02:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Một bản án y án cho y và đồng phạm âu cũng là một điều không thể tránh khỏi và không thể bao biện bằng bất cứ lí do gì. Đúng là đến khổ, sàm quá lại hại thân !!!

19:40:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Văn đoàn độc lập một tổ chức đáng lẽ chất đi từ lâu rồi. Không thể chấp nhận được các bạn nhỉ. Thật lố lăng quá đi. Bởi thế cần hiểu rằng chúng ta thấy đó là việc trang mạng “Anhbasam” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết.

19:49:00, 9 thg 12, 2016 Reply

Bản chất của những kẻ xấu xa chuyên mình đi xuyên tạc là thế. Cái hội nhóm ấy đáng lẽ chết từ lâu chứ tại sao chúng vẫn nói đến như thế này,... ĐỒng bọn, hội hè chúng chắc đây là lần cuối chúng cứu vớt sự ra đi của lũ trò hề dân quá đảm của đám kền kền xấu xa bấy lâu nay luôn che đậy.

21:09:00, 9 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam”- một tổ chức ra đời lại nhằm phục vụ cho các mưu đồ chính trị của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đó là tổ chức bất hợp pháptổ chức bất hợp pháp, là nơi tập trung nhiều nhà văn nhà thơ có tư tưởng chống đối, phản cách mạng. Vậy nên bè lũ Việt Tân "ca ngợi" cũng là điều phải thôi, bè lũ phản động tự ca ngợi cho nhau mà! cảm thấy thật xấu hổ, với những hành động của tụi bay sẽ sớm bị trừng trị mà thôi

18:02:00, 10 thg 12, 2016 Reply

PR cho đồng bọn là chuyện quá bình thường với giới dân chủ rởm rồi, bây giờ thì cứ lăng xê thôi, biết đâu rồi sau này lại quay lại chửi chưa biết chừng, như mấy ông bà dân chủ đấy, chỉ vì vài đồng bạc ăn chia không đều mà lôi nhau ra thịt đấy thôi.

23:57:00, 10 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung các nhà văn, nhà thơ có tư tưởng chống phá chính quyền nhân dân, hoạt động không theo những mục tiêu đã tuyên bố. Nó là nơi tập trung những nhà văn có tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố “Việt Tân”; chấp nhận bán rẻ lương tâm nhằm lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại; tích cực tuyên truyên, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân.

09:36:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Văn đoàn này một tổ chức của những cây bút muốn “bẻ cong chính ngòi bút của mình”. Sự ra đời của văn đoàn này vô cùng nguy hiểm do nó muốn thoát khổi sự giặng buộc của pháp luật, nếu so sánh với việc thành lập ra Đảng đối lập với Đảng Cộng Sản thì hình thức của “văn đoàn độc lập Việt Nam” cũng là một Đảng “Mini” được thành lập nhằm hoạt động chống lại đường lối chủ trương chính sách phát triển văn học định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng.

09:38:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Trong khi truyền thông đại chúng chưa công bố một bức văn kiện, hay quy phạm pháp luật nào liên quan đến “văn đoàn độc lập Việt Nam” ấy thế mà RFA đã công bố rằng “Văn đoàn độc lập Việt Nam tuy trong thời gian vận động thành lập theo như quy định của chính phủ…” quan điểm của tôi cho rằng chả có văn bản nào công nhận cho cái gọi là “văn đoàn độc lập Việt Nam” cả, sự vận hành của “văn đoàn” này hoàn toàn sai trái.

09:40:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Văn đoàn độc lập” đứng sau hậu thuẫn nó là tổ chức khủng bố Việt Tân thì chả có lí do gì mà phải cấp giấy phép hoạt động cho một tổ chức là “tay sai của tổ chức khủng bố” cả. văn đoàn này tổ chức ra ngoài mục đích hợp thức hóa những bài viết “xuyên tạc” thì nó còn mục đích khác là làm cho văn học nước ta bị nhiễm cái tinh thần gọi là “văn học mang tính chất đa nguyên” đây cũng là chiêu bài mới của những nhà dâm chủ nhằm mục đích phá hoại tính “đánh địch” của văn học nước ta.

09:45:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Xin thưa rằng các nhà văn mà sáng tác theo con đường đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân, cái hội nhà văn này tuy phát ngôn rằng không cạnh tranh nhưng mà đó chỉ là cái mặt nạ cho bộ mặt giả dối, là cái mặt nạ cho một bộ mặt “diễn biến hòa bình” của nhà phê bình “Phạm Nguyễn Xuân và 61 người khác trong văn đoàn độc lập”.

09:46:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Cái mục đích của văn đoàn này là vô cùng xấu xa,chính vì thế mà chúng ta cần phải ngăn chặn và không cho chúng có cơ hội được hoạt động.Ở Việt nam từ lâu đã có hội nhà văn Việt nam rồi.Đây là tổ chức được Đảng bảo vệ và cũng hoạt động tuân thủ theo những quy định của pháp luật.Chính vì thế mà sự ra đời của Văn Đoàn này chính là một âm mưu chia rẽ và chống phá.Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác.

09:48:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Nghe cái tên đã biết cái mục đích của chúng như thế nào rồi.Nhà văn Nguyên Ngọc cũng là một người từng trải về lịch sử và cũng là người mà có những tác phẩm hết sức giá trị được nhiều người yêu mến và đánh giá cao.nhưng giờ đây không biết ông suy nghĩ như thế nào mà lại có thể kêu gọi cái tổ chức chống đối như thế,Dù thế nào đi chăng nữa thì tổ chức này sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong làng văn học Việt nam.

22:24:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong chính tuyên bố vận động thành lập “Văn đoàn độc lập” của nhà văn Nguyên Ngọc và Phạm Nguyên đã gián tiếp khẳng định đây là một hội nhóm trái phép, đối lập với Hội nhà văn Việt Nam và không chịu sự quản lý của Nhà nước. Điều này đã vi phạm Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

22:26:00, 12 thg 12, 2016 Reply

chúng ta có thể thấy rằng việc trang mạng “Anhbasam” đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi về “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là hành động yếu ớt nhằm PR, cứu vớt cho một hội nhóm đang giãy chết. Và mỗi người dân nên có những cái nhìn đúng đắn, khách quan về tổ chức này, không để cho các phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

23:40:00, 12 thg 12, 2016 Reply

“Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung các nhà văn, nhà thơ có tư tưởng chống phá chính quyền nhân dân, hoạt động không theo những mục tiêu đã tuyên bố với đầy đủ bằng chứng và vẫn đang hoạt động một cách lệch lạc. Vậy mà tác giả bài viết lại ca ngợi “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nơi tập trung đội ngũ nhà thơ, nhà văn tài giỏi của đất nước và phấn đấu vì sự phát triển của nền thi ca nước nhà, đúng là sàm quá mà

23:41:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Chúng đã làm những cái việc mà bất kỳ người dân nào cũng có thể căm phẫn. Xuyên tạc, lươn lẹo, bới móc từ chuyện này sang chuyện khác. Mục đích chính vẫn là chống đối chế độ, chia bè phái trong dân.

22:45:00, 13 thg 12, 2016 Reply

Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế thì “Văn đoàn độc lập Việt Nam” lại là nơi tập trung những nhà văn có tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố “Việt Tân”; chấp nhận bán rẻ lương tâm nhằm lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại; tích cực tuyên truyên, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân.

23:27:00, 14 thg 12, 2016 Reply

đúng hơn thì đây có thể nói là nơi tập hợp những nhà văn, nhà thơ có tính nghệ sĩ quá cao, cái tôi quá lớn, lớn hơn cả nhà nước, dân tộc hay của những " nhà văn, nhà thơ" không rõ danh tĩnh với rất nhiều thứ kiểu cóc gặm, cóc nhảy.

09:52:00, 18 thg 12, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
09:55:00, 18 thg 12, 2016 Reply

Anhbasam đích thị lại tiếp tục nói láo. Nói láo, nói láo. Đang đi ca ngợi Văn đoàn độc lập Việt Nam nhưng thực chất tổ chức này không hề có đóng góp gì cho sự nghiệp văn học của đất nước mà nơi này là nơi hội tụ của các đối tượng chuyên đi thực hiện các hoạt động sáng tác chống đối. Tất nhiên chúng ta hiểu được anhbasam là gì? Là cơ quan ngôn luận không chính thống của các đối tượng dận chủ chuyên đi đăng tải các bài viết xuyên tạc, chống đối nên việc ca ngợi tổ chức hoạt động chẳng tốt đẹp này cũng là điều thường thấy. Vẫn là bài cũ của anhbasam.

19:49:00, 18 thg 12, 2016 Reply

Anhbasam chấp nhận bán rẻ lương tâm nhằm lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại; tích cực tuyên truyên, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân.

20:02:00, 18 thg 12, 2016 Reply

mỗi người dân nên có những cái nhìn đúng đắn, khách quan về tổ chức này, không để cho các phần tử xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

20:20:00, 18 thg 12, 2016 Reply

lại là nơi tập trung những nhà văn có tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức khủng bố “Việt Tân”; chấp nhận bán rẻ lương tâm nhằm lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại; tích cực tuyên truyên, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân.

22:17:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Nguyễn Hữu Vinh đã lập blog Chép sử việt và blog Dân quyền. Sau khi thành lập hai blog này, bị cáo Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập và chi sẻ cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy một số quyền quản trị đối với hai blog này như: quyền viết bài, quyền chỉnh sửa bài viết, quyền xóa bài viết, quyền đăng tải bài viết lên blog, quyền kiểm duyệt ý kiến bình luận…

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !