12/12/2016

KIÊN QUYẾT VÀ DỨT KHOÁT TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Written By Lý Công on 12/12/2016 | 00:44

[Cỏ úa]

Sự kiên quyết và dứt khoát là những từ ngữ rất chuẩn xác khi nói về những nỗ lực thời gian qua của Đảng ta, của toàn bộ dân tộc ta. Công cuộc Xây dựng Đảng đi đôi với chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã diễn ra vào ngày 09/12/2016 vừa qua. Qua đó, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Và điều đó thì toàn thể gần 100 triệu người dân Việt Nam cùng thế giới đã ghi nhận trong suốt thời gian qua.

Trong tiến trình lịch sử thì như chúng ta đã biết vào tháng 7/1939, trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật, trong tác phẩm tự chỉ trích đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã cho rằng: “đối với một đảng chính trị, việc mắc phải khuyết điểm, thậm chí sai lầm là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là phải biết tự phê bình, công khai, mạnh dạn, thành thực, vạch những lầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng càng được thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi".


Vấn đề đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người xem đây là công cuộc làm trong sạch nội bộ như làm trong sạch con ngươi của mắt mình. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực để từ đó khắc phục, sửa chữa nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tất cả những sự lợi dụng đó để chống phá luôn luôn phải bị bài trừ ra khỏi xã hội qua đó hướng đến thắng lợi trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn vĩ đại này. Từ vấn đề này, chúng ta có thể thấy rất rõ ít nhất hai điều căn bản xuyên suốt sau đây:

Thứ nhất, trong suốt quãng thời gian qua Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm để từ đó khắc phục đi lên. Sai lầm, khuyết điểm ở đây như chúng ta đã biết nó xuất hiện ở bất cứ chính đảng nào trên con đường điều hành và lãnh đạo bất cứ quốc gia nào và ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Nó không chỉ xuất hiện riêng ở Việt Nam mà nó xuất hiện ở tất cả mọi chính thể lãnh đạo trên thế giới. Và điều quan trọng là trên con đường hoàn thiện xã hội chúng ta đã nhìn nhận ra và khắc phục để đưa đất nước đi lên ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh và hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là sự dân chủ rộng rãi, khoa học mà thực tế cuộc đời này đã chứng minh và thừa nhận cả về quy luật tư duy và logic. 

Thứ hai, cùng với đó như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rằng chúng ta kiên quyết không cho phép bất cứ ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ Đảng. Bởi như chúng ta đã biết và thấy rất rõ ràng rằng thời gian qua có rất nhiều kẻ cơ hội lợi dụng công cuộc chỉnh đốn Đảng để tiến hành bôi nhọ kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Và nói một cách khác sự chống phá, bôi nhọ đó chính là chống lại con đường cách mạng chân chính mà cả dân tộc ta đang mất rất nhiều công sức để gây dựng nên và đạt được những thành quả tươi đẹp như ngày hôm nay.

Điều đó càng nhấn mạnh một vấn đề mang tính quy luật rằng trong suốt quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam, Đảng luôn luôn chỉnh đốn, loại bỏ tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, sai lầm. Phát biểu cũng nhấn mạnh rằng ngày nay trong diều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới hơn bao giờ hết mỗi cán bộ, Đảng viên cần phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Như vậy, hơn lúc nào hết thời gian gần đây và đặc biệt là thông qua Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII vừa qua để một lần nữa thấy được những nước đi đúng đắn, kiên quyết, dứt khoát của Đảng ta dưới sự thống lĩnh toàn diện và khoa học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp và công cuộc cách mạng vừa xây dựng vừa bảo vệ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và Đảng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà cả dân tộc đang háo hức trông chờ./.

22 Nhận xét

13:33:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy đều có những điểm nhấn quan trọng cho thấy quyết tâm cao của Trung ương, người vừa là tác giả của Nghị quyết, vừa là chủ thể thực hiện và lãnh đạo thực hiện nghị quyết. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện.

13:40:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Đảng đã và đang tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Qua đó thể hiện sự cam kết nghiêm trang của người đứng đầu Đảng ta- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

16:45:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Hơn lúc nào hết thời gian gần đây và đặc biệt là thông qua Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII vừa qua để một lần nữa thấy được những nước đi đúng đắn, kiên quyết, dứt khoát của Đảng ta dưới sự thống lĩnh toàn diện và khoa học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp và công cuộc cách mạng vừa xây dựng vừa bảo vệ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và Đảng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà cả dân tộc đang háo hức trông chờ.

18:13:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII vừa qua đã khẳng địng rất chắc chắn quan điểm và đường lối của đảng ta trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch , vững mạnh đó là một việc làm cần thiết và hoàn toàn đúng đắn trong tình hình hiện nay. thực tế cho thấy rằng có rất nheieuf sai phạm đã diễn ra nên cần phải chỉnh đốn để giữ vững vai trò của ĐẢNG

22:50:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Đảng luôn luôn chỉnh đốn, loại bỏ tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, sai lầm. Phát biểu cũng nhấn mạnh rằng ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới hơn bao giờ hết mỗi cán bộ, Đảng viên cần phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết và dứt khoát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

23:16:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Điều quan trọng là phải biết tự phê bình, công khai, mạnh dạn, thành thực, vạch những lầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng càng được thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi

23:26:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Hơn lúc nào hết thời gian gần đây và đặc biệt là thông qua Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII vừa qua để một lần nữa thấy được những nước đi đúng đắn, kiên quyết, dứt khoát của Đảng ta dưới sự thống lĩnh toàn diện và khoa học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp và công cuộc cách mạng vừa xây dựng vừa bảo vệ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và Đảng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà cả dân tộc đang háo hức trông chờ

16:48:00, 13 thg 12, 2016 Reply

Chẳng qua chỉ là những luận điệu xấu xa của một số chân rết VT mà thôi. chứ người dân VN đủ hiểu những gì của hiện tại . Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp và công cuộc cách mạng vừa xây dựng vừa bảo vệ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và Đảng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà cả dân tộc đang háo hức trông chờ

16:50:00, 13 thg 12, 2016 Reply

Bản chất của rất nhiều kẻ xấu chúng mưu đồ lợi dụng chống phá cách mạng nước ta mà. Chúng mưu đồ tiến hành bôi nhọ kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhằm hạn chế quyền lành đạo của Đảng nhà nước ta và đau thương cho sự nhảm nhí kia

21:55:00, 13 thg 12, 2016 Reply

một lần nữa chúng ta có thể thấy được những nước đi đúng đắn, kiên quyết, dứt khoát của Đảng ta dưới sự thống lĩnh toàn diện và khoa học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. điều này sẽ làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh

21:59:00, 13 thg 12, 2016 Reply

Nghị quyết TW 4 khóa XI đã đem lại một không khí mới trong đảng. đến nghị quyết TW4 lần này, đảng ta tiếp tục khẳng định việc đảng ta tự chỉnh đốn để xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam

22:01:00, 13 thg 12, 2016 Reply

do Đảng ta là một đảng cầm quyền cho nên Đảng luôn luôn chỉnh đốn, loại bỏ tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, sai lầm. đây là điều kiện tiên quyết để giúp Đảng ta trong sạch vững mạnh đi đúng con đường đã chọn

08:33:00, 14 thg 12, 2016 Reply

Đảng có trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thì mới lãnh đạo đất nước đi lên được, thời gian vừa qua tình trạng xuống cấp trong tư tưởng của một bộ phận Đảng viên đã lên mức báo động, cần phải chấn chỉnh ngay trước khi quá muộn.

16:49:00, 14 thg 12, 2016 Reply

Trong suoốt tiến trình xây dựng và phát triển đất nước cùng với việc đề ra các chủ trương chính sách lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cựcloại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình xứng đáng là lực lượng đi đầu lãnh đạo quần chúng nhân dân trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó đã và đang được Đảng ta tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

16:50:00, 14 thg 12, 2016 Reply

Trong suoốt tiến trình xây dựng và phát triển đất nước cùng với việc đề ra các chủ trương chính sách lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cựcloại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình xứng đáng là lực lượng đi đầu lãnh đạo quần chúng nhân dân trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó đã và đang được Đảng ta tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

23:15:00, 14 thg 12, 2016 Reply

Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp và công cuộc cách mạng vừa xây dựng vừa bảo vệ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và Đảng ta sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà cả dân tộc đang háo hức trông chờ./.

22:54:00, 15 thg 12, 2016 Reply

Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Và điều đó thì toàn thể gần 100 triệu người dân Việt Nam cùng thế giới đã ghi nhận trong suốt thời gian qua

23:22:00, 15 thg 12, 2016 Reply

Hy vọng rằng với việc làm sáng tỏ một trong những đối tượng có hoạt động kể trên, lực lượng công an của chúng ta sẽ khám phá và tìm ra các đối tượng khác cũng như âm mưu và hoạt động của chúng, góp phần ổn định kinh tế, ổn định tình hình chính trị ở Việt Nam.

23:25:00, 15 thg 12, 2016 Reply

Phát biểu cũng nhấn mạnh rằng ngày nay trong diều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới hơn bao giờ hết mỗi cán bộ, Đảng viên cần phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

15:54:00, 16 thg 12, 2016 Reply

bỆNH VÃI LOZKKKKKKKKKKK

21:44:00, 18 thg 12, 2016 Reply

Sự kiên quyết và dứt khoát là những từ ngữ rất chuẩn xác khi nói về những nỗ lực thời gian qua của Đảng ta, của toàn bộ dân tộc ta. Công cuộc Xây dựng Đảng đi đôi với chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã diễn ra vào ngày 09/12/2016 vừa qua.

21:45:00, 18 thg 12, 2016 Reply

Qua đó, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Và điều đó thì toàn thể gần 100 triệu người dân Việt Nam cùng thế giới đã ghi nhận trong suốt thời gian qua.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !