29/12/2016

“QUY CHỤP” - SỞ TRƯỜNG CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG

Written By Lý Công on 29/12/2016 | 11:26

[Anh hùng xa lộ]

Từ trước đến nay, quy chụp được hiểu là một thuật ngữ dùng để chỉ việc quy lỗi cho người khác theo kiểu “chụp mũ”, đồng thời thể hiện cái nhìn phiến diện, chủ quan, duy ý chí về các vấn đề của đời sống chính trị - xã hội. Có thể nói, đây là một hành động không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội Việt Nam, thậm chí nó sẽ dẫn đến việc đưa ra những nhận định, đánh giá sai lầm, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân và đáng bị xã hội lên án. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng các tổ chức phản động trong, ngoài nước, đám “dân chủ cuội” lại tích cực sử dụng thủ đoạn này nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Trong đó đáng chú ý là:

1. Các thế lực thù địch, phần tử phản động tập trung phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, chúng đưa ra các luận điệu mang tính quy chụp, tuyên truyền xuyên tạc về công tác tổ chức, nhân sự; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho rằng Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính hình thức, không giải quyết triệt để các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”. Từ đó, chúng kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì các văn kiện của Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước được bổ sung phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Điều này đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Trang mạng phản động xuyên tạc, vu cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
2. Lợi dụng sự kiện Formosa xả thải trái phép để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo kích động quần chúng nhân dân, giáo dân tụ tập biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, chúng thường xuyên biên soạn, tán phát các tài liệu phản động, đưa ra những nhận định phiến diện, chủ quan, duy ý chí, cho rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam đã tiếp tay cho các hành động sai trái của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, không minh bạch trong đền bù thiệt hại cho người dân miền Trung, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì ngay sau khi xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương tìm ra nguyên nhân cá chết với tinh thần không bao che; mời các nhà khoa học nước ngoài phối hợp với các nhà khoa học trong nước để làm rõ nguyên nhân cá chết, yêu cầu Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc cấp phép, giám sát hệ thống xả thải của Formosa, trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan. Và đến chiều ngày 30/6/2016, Chính phủ đã công khai trước báo chí trong và ngoài nước về những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển miền miền Trung. Điều đó đã khẳng định Chính phủ Việt Nam không bao che cho những sai phạm của Formosa Hà Tĩnh, đồng thời triển khai đền bù thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân miền Trung.
 
Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh xin lỗi người dân Việt Nam
3. Lợi dụng vấn đề tranh chấp Biển Đông, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Trong đó, chúng thường đưa ra các luận điệu tuyên truyền, cho rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là yếu đuối; đưa ra yêu sách đòi hỏi Đảng và Chính phủ Việt Nam nên bắt tay với Mỹ để chống lại Trung Quốc, sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông,…

Tuy nhiên, nếu các bạn đọc tỉnh táo có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc bắt tay với Mỹ, sử dụng quân sự để chống lại Trung Quốc sẽ đi ngược lại Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Bởi lẽ Điều 12 - Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. 

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo để nhận thức đúng đắn về vấn đề này, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá cách mạng.

51 Nhận xét

15:56:00, 30 thg 12, 2016 Reply

Quy chụp, nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, tập thể, cơ quan, doanh nghiệp và cả nhà nước thì đó vốn là công việc của đám nhà rận rồi mà. Có thể bản thân chúng hiểu những gì chúng làm, nhưng có lẽ vì ma lực của đồng tiền nó lớn quá nên chúng bỏ qua tất cả. Luôn đi ngược với đạo đức, đi ngược với luân thường đạo lý, là tôn chỉ của bọn nhà rận mà.

16:07:00, 30 thg 12, 2016 Reply

Trong bất kỳ thời điểm nào thì các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo để nhận thức đúng đắn về vấn đề này, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá cách mạng.

16:14:00, 30 thg 12, 2016 Reply

“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Đó, hãy xem sự khẳng định của Đảng và nhà nước đi nhé

22:11:00, 30 thg 12, 2016 Reply

Hai nước XHCN cạnh nhau nhưng chẳng ưa gì nhau, nhưng vì lý tưởng chung là tiến lên XHCN nên bọn thù địch luôn tìm cách khơi sâu mâu thuẫn giữa hai quốc gia, dân tộc. CHúng ta về cơ bản là nước bé, TQ là cường quốc thứ 2 thế giới, lẽ nào không nhún nhường nó. Vì sao Việt Nam là một trong 8 quốc gia không có xung đột, hòa bình ổn định. Đó là mong muốn của toàn thể nhân dân.

22:27:00, 30 thg 12, 2016 Reply

Bọn phản động chống phá liên tục, nhiều tổ chức muốn khủng bố Việt nam. Nhưng chúng ta chưa bao giờ để chúng thành công. Việt Nam luôn giữ được sự hòa bình và ổn định, và phát triển nhanh chóng. Đảng Nhà nước lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ giành được thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới này.

23:30:00, 30 thg 12, 2016 Reply

lũ chống cộng thì chúng lắm trò lắm chứ có riêng gì cái thói quy chụp đâu.cái gì mà làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước,của lãnh đạo, để làm mất niềm tin của dân vào đảng được là chúng làm thôi chứ chả chừa cái thủ đoạn đê hèn nào.thế nên cứ chúng nó quy chụp hay xuyên tạc cái gì thì cứ vạch mẹ mặt chúng nó ra cho thiên hạ thấy là vừa

23:37:00, 30 thg 12, 2016 Reply

hiện nay, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

00:23:00, 31 thg 12, 2016 Reply

iện nay, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo để nhận thức đúng đắn về vấn đề này, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá cách mạng.

00:33:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Quy chụp, nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, tập thể, cơ quan, doanh nghiệp và cả nhà nước thì đó vốn là công việc của đám nhà rận rồi mà. Có thể bản thân chúng hiểu những gì chúng làm, nhưng có lẽ vì ma lực của đồng tiền nó lớn quá nên chúng bỏ qua tất cả. Luôn đi ngược với đạo đức, đi ngược với luân thường đạo lý, là tôn chỉ của bọn nhà rận mà.

05:07:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng các tổ chức phản động trong, ngoài nước, đám “dân chủ cuội” lại tích cực sử dụng thủ đoạn này nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước.Có thể bản thân chúng hiểu những gì chúng làm, nhưng có lẽ vì ma lực của đồng tiền nó lớn quá nên chúng bỏ qua tất cả và làm điều sai trái, trái với lương tâm, trái với pháp luật.Vì vậy mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo để nhận thức đúng đắn về vấn đề này,phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước ta...

09:48:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Các đối tượng chống đối luôn tìm mọi cách để thực hiện các hành động phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta. Chính vì lẽ đó mà bất kỳ có một sự kiện nào của nước ta là chúng tìm cách xuyên tạc, chúng xuyên tạc rất nhiều. Đây chính là cách chúng hòng làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân, nhằm hạ uy tín lãnh đạo của Đảng. Nhưng tất cả những điều đó đều thất bại một cách không thương tiếc.

16:09:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Các đối tượng dân chủ là ai? Các đối tượng dân chủ chính là các đối tượng thường xuyên thực hiện các hoạt động chống phá. Để thực hiện các hoạt động chống phá đó, các đối tượng tiến hành quy chụp, phiến diện hòng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tất cả các thủ đoạn đó để chúng tiến hành chống phá và hòng có tiền từ các thế lực thù địch bên ngoài. Nào là chống phá Đại hội Đảng, chống phá Fomosa... tất cả đều nhằm mục đích lấy được các đồng tiền từ các thế lực thù địch chứ không hề có mục đích vì cuộc sống nhân dân mà bài ca chúng hay rêu rao.

18:07:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Vốn là việc kiếm cơm thì từ quy chụp, xuyên tạc nên có thể thấy đây vốn là sở trường của các đối tượng dận chủ. Chúng ta có thể thấy rõ việc thực hiện sở trường này của các đối tượng dận chủ, chống đối trong việc thực hiện các kiểu chiến dịch như: Phá hoại Đại hội Đảng, lợi dụng sự cố môi trường biển... Thủ đoạn của các đối tượng thì vô vàn nhiều, các kiểu xuyên tạc thì đa dạng. Những điều đó chỉ chứng tỏ âm mưu phá hoại đất nước của chúng không ai có thể chấp nhận được.

20:14:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo để nhận thức đúng đắn về vấn đề này, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá cách mạng.

22:51:00, 31 thg 12, 2016 Reply

trước giờ cái lũ này chỉ quy chụp thế là nhanh. chúng lấy một sự việc để quy chụp lên cả một chế độ, một sự cố để nói đến cả một bộ máy. thậm chí những sự việc không liên quan còn được chúng ráp lại bằng những câu từ rất trau chuốt mà nếu đọc qua nhiều người sẽ nhầm lẫn.

23:37:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Việc lợi dụng sự phức tạp của sự việc, nhất là về mặt chính trị để phát triển chúng theo hướng suy diễn không có lợi cho chính quyền, cho xã hội, đặc biệt là cố tình hiểu sai lệch và tuyên truyền đế chống chế độ, là sở trường và cũng là mũi nhọn tấn công, là nghề kiếm cơm của lũ phản động

23:37:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

23:39:00, 31 thg 12, 2016 Reply

Thói quy chụp, xuyên tạc của bọn phản động có tính chất là lấy cái phiến diện để nói cái toàn diện, nên điểm yếu cố hữu của nó là chỉ cần chúng ta nhìn nhận một cách khách quan, xem xét cẩn thận trên nhiều mặt và không vội tin tưởng, nghe theo thì kế hoạch tuyên truyền chống phá, lợi dụng lòng dân của bọn chúng sẽ thất bại chắc chắn

12:09:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Có thể nói, đây là một hành động không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội Việt Nam, thậm chí nó sẽ dẫn đến việc đưa ra những nhận định, đánh giá sai lầm, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân và đáng bị xã hội lên án. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng các tổ chức phản động trong, ngoài nước, đám “dân chủ cuội” lại tích cực sử dụng thủ đoạn này nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Bọn này chỉ biết ăn không nói có

12:10:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Các thế lực thù địch, phần tử phản động tập trung phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, chúng đưa ra các luận điệu mang tính quy chụp, tuyên truyền xuyên tạc về công tác tổ chức, nhân sự; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho rằng Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính hình thức, không giải quyết triệt để các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”. Tác giẩ ơi đùng chấp bọn phản động này làm gì

12:11:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Lợi dụng vấn đề tranh chấp Biển Đông, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Trong đó, chúng thường đưa ra các luận điệu tuyên truyền, cho rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là yếu đuối; đưa ra yêu sách đòi hỏi Đảng và Chính phủ Việt Nam nên bắt tay với Mỹ để chống lại Trung Quốc, sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông,… Bọn này chỉ ăn rồi ngồi ỉa bậy kiếm tiền thôi mà lũ phản động

12:15:00, 1 thg 1, 2017 Reply

trên thực tế thì ngay sau khi xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương tìm ra nguyên nhân cá chết với tinh thần không bao che; mời các nhà khoa học nước ngoài phối hợp với các nhà khoa học trong nước để làm rõ nguyên nhân cá chết, yêu cầu Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc cấp phép, giám sát hệ thống xả thải của Formosa, trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan. Hoan hô Thủ tướng

12:16:00, 1 thg 1, 2017 Reply

nếu các bạn đọc tỉnh táo có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc bắt tay với Mỹ, sử dụng quân sự để chống lại Trung Quốc sẽ đi ngược lại Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Chỉ có bọn phản động ngu mới xui Nhà nước ta bắt tay với Mỹ.

12:16:00, 1 thg 1, 2017 Reply

các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tích cực biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung phản động, mang tính quy chụp, phiến diện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Là người dân Việt Nam chúng ta hãy tỉnh táo

20:42:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Vẫn là các nhà dận chủ, và vẫn là dùng chính sách lấy người Việt đánh người Việt của Mỹ. Các nhà dận chủ- bằng các thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu khống, nói xấu Đảng và các nhà lãnh đạo và hơn thế nữa bọn chúng đang tự nói xấu dân tộc mình, đang ngăn cản sự phát triển của Tổ quốc mình

20:46:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Mưu toan của các thế lực thù địch với đất nước ta là xóa bỏ chế độ XHCN, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hủy thành quả cách mạng mà nhân dân. Lại một lần nữa chúng lại mở chiến dịch phá hoại tư tưởng của các đối tượng chống đối mỗi công dân chúng ta cần chung tay nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động đấu tranh phản bác vạch trần những âm mưu và hoạt động chính trị đen tối này.Một phen nữa vất vả trước kỳ đại hội Đảng lần thứ XII, nơi mà chúng làm loạn gây mất trật tự xã hội và là mối hiểm họa khôn lường

20:47:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Vấn đề đặt ra trước thềm Đại Hội cần phải hết sức cảnh giác với mọi đối tượng, các thế lực thù địch, mục đích của chúng lúc này là kích động gây chia rẽ Đảng với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Dã tâm của chúng là phá hoại sự thành công Đại hội Đảng, vấn đề lựa chọn nhân sự lãnh đạo, những đồng chí đóng vai trò quan trọng trong việc chèo lái con thuyền đất nước nhiệm kỳ tới và đồng thời xuyên tạc, biến tướng, bóp méo sự thật về các văn kiện Đại hội. Chúng cấu kết với các thế lực phản động bên ngoài lẫn bên trong đất nước, gây rối, thêu dệt các thông tin nhằm vu khống Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

20:49:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Để gây lòng tin cho dư luận, đám kền kền rận chủ sẵn sàng nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng các chiêu trò tham nhũng, đơn tố cáo, thư ngỏ… Và diều quan trọng là, không hề có cái gọi là bằng chứng, bằng chứng và bằng chứng, có chăng chỉ là những phỏng đoán. Có sao đâu cho những bộ óc mặc định chống phá của chúng: Trắng – đen, phải – trái đâu có quan trọng. Cái quan trọng ở đây chính là sự nghi ngờ của nhân dân về quy trình nghiêm túc mà đại hội đang thể hiện, từ đấy nhằm gây rối, gây nhiễu loạn, bôi xấu cán bộ, phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng.

20:51:00, 1 thg 1, 2017 Reply

“Các phần tử thù địch dựng lên đủ chuyện, từ bịa đặt về tài sản, về gia đình, quá trình công tác… Thậm chí chúng còn chế bản ra các bức ảnh cắt ghép, soạn thảo và in ra các tài liệu giả danh cơ quan, tổ chức, giả danh các bậc lão thành cách mạng để phục vụ mưu toan xuyên tạc, phụ họa cho các luận điệu vu khống trắng trợn. Xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhằm mục đích hạ uy tín của Đảng,…” Đó là những lời xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch, chúng ta thường bắt gặp những lời nói xấu đó vào thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng và đó là không ngoại lệ trong Đại hội Đảng lần thứ XII. Chúng ta cần cảnh giác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đấu tranh, phản bác những luận điệu bịa đặt trên.

20:53:00, 1 thg 1, 2017 Reply

Đại Hội Đảng là sự kiện quan trọng và được người dân kỳ vọng và mong chờ rất nhiều, cũng là lúc các bọn xấu liên tục tung những tin đồn vớ vẩn, vô căn cứ để có thể lừa bịp những người dân hiểu biết chưa đầy đủ. Người dân cần tỉnh táo hơn khi tiếp cận với những lý luận của bọn xấu, chúng chỉ làm những việc vì tiền mà thôi ! Chúng muốn chia rẽ nội bộ mà thôi !

08:34:00, 3 thg 1, 2017 Reply

lũ rân chủ và phản động trong nước đang tìm cách kích động những cái đầu nóng, đang làm bùng lên chủ nghĩa dân tộc cực đoan. chúng ta bảo vệ chủ quyền nhưng không có nghĩa là chúng ta hiếu chiến hay yếu mềm. ở đây chúng ta cần tỉnh táo và mềm dẻo

08:56:00, 3 thg 1, 2017 Reply

ngồi đút chân gầm bàn, lướt mạng, và phán xét như thần đúng là một sở trường lớn của đám rân chủ và lũ phản động mà. ngoài đó ra thì đám đó còn cái tài gì khác nữa đâu mà

09:05:00, 3 thg 1, 2017 Reply

đúng là trong năm 206các tổ chức phản động trong, ngoài nước, đám “dân chủ cuội” đã tích cực sử dụng thủ đoạn quy chụp nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

14:55:00, 4 thg 1, 2017 Reply

“Dân chủ” gì? “Yêu nước” gì? Cái lũ này, rõ ràng chúng chỉ là 1 lũ lười lao động nên chúng “hành nghề dân chủ”, chúng tuyên truyền chống phá đất nước để nhận lấy những đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động lưu vong.

14:57:00, 4 thg 1, 2017 Reply

chúng cứ lu loa rằng “đấu tranh vì dân vì nước” nhưng thật sự thì mục đích của chúng cũng chỉ là tiền. Thử hỏi chúng đã làm gì để xây dựng đất nước hay là chỉ có chống phá.

20:25:00, 4 thg 1, 2017 Reply

kể từ sau năm 1975, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt thể chế chính trị Việt Nam Cộng hòa tồn tại từ năm 1954. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã và đang từng ngày có những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trên phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

20:26:00, 4 thg 1, 2017 Reply

sau ngày giải phóng đất nước 30/4/1975, Đảng ta đã chủ trương đoàn kết dân tộc, cho phép những người, gia đình của chế độ Việt Nam Cộng hòa làm ăn, sinh sống bình thường mà không có sự chèn ép, chà đạp. Ấy vậy mà có những con người không biết cách mà sống, lại đi theo con đường sai trái suốt đời là đối đầu với ĐCSVN.

20:28:00, 4 thg 1, 2017 Reply

một số đối tượng có tư tưởng chống đối, quyết liệt, mơ về thời hoàng kim xa vắng của mình, khi trốn chạy sang Mỹ vẫn ra sức chống phá và thành lập tổ chức khủng bố Việt Nam canh tân cách mạng đảng (còn gọi là Đảng Việt Tân) để đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện tại ở Việt Nam.

20:31:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Nguồn gốc ra đời hay cơ cấu tổ chức của tổ chức khủng bố này như thế nào hay tiền sử chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bạn đọc có thể tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng

20:32:00, 4 thg 1, 2017 Reply

bọn chúng ới hoạt động lợi dụng các sự kiện nổi bật xảy ra gần đây ở Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc, quy chụp nhằm mục đích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

20:35:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Cũng phải thừa nhận rằng, để xảy ra ba sự kiện đáng tiếc nêu trên, vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng là không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy, sự đúng hay sai, trách nhiệm của cơ quan chức năng đến đâu thì cần phải làm rõ để xử lý, không thể có chuyện lợi dụng những sự kiện này để tuyên truyền, nói xấu chế độ, quy chụp cho toàn bộ chính quyền hiện tại ở Việt Nam là hết thời, sụp đổ.

20:36:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Không chỉ vậy, với tư cách là một cá thể nhỏ bé lại có nhiều khả năng là ở nước ngoài, không phải là quốc tịch Việt Nam thì không thể có chuyện đại diện cho toàn bộ nhân dân Việt Nam nói lớn tiếng rằng nhân dân Việt Nam chán ghét chế độ cộng sản.

20:38:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Đó là một sự quy chụp theo lối tuyên truyền, xuyên tạc không thể chấp nhận được. Bao trùm bài viết của Bằng Tâm là những lời lẽ cay nghiệt, phê phán chính quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẻ Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam.

20:39:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Ngoài trang chủ của Việt Tân thì nhiều trang ngoại vi như Dân làm báo hay những trang mạng của cá nhân, tổ chức có mối quan hệ với tổ chức này thường kỳ đều đăng tải bài hay trích dẫn các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng Cộng sản Việt Nam

20:41:00, 4 thg 1, 2017 Reply

có thể khẳng định, mục tiêu cuối cùng của hoạt động này cũng chỉ là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và từng bước chiếm giữ quyền đó mà thôi. Tuy nhiên, thủ đoạn chính trị của tổ chức khủng bố này không được minh bạch chứ chưa nói là cực kỳ bẩn thỉu.

20:42:00, 4 thg 1, 2017 Reply

nói đi cũng phải nói lại rằng, chỉ khi nào cơ quan chức năng làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì những cá nhân, tổ chức trực thuộc Việt Tân nói riêng và cá nhân, tổ chức có tư tưởng thù địch với Việt Nam nói chung mới không có dịp để lợi dụng, chống phá.

22:56:00, 26 thg 7, 2017 Reply

Muốn có cái ăn cái mặt thì Cái đám rận chủ này cũng khổ lắm, chứ chẳng sung sướng gì. Cũng phải xuyên tạc, chống phá mạnh thì mới gây được tiếng vang, chúng mới được đám phản động, thù địch bên ngoài tài trợ, rót tiền vào, không thì lấy đâu tiền để chúng sống qua ngày đây. Dân chủ là một cái nghề, và cái đám mà làm cái nghề ấy cũng phải là "những nghệ sỹ" đấy chứ không phải đùa đâu?!

23:00:00, 26 thg 7, 2017 Reply

Quả đúng dân chủ cũng là một nghề, một nghề khó của nó. Bởi vì có phải ai cũng dám vì mấy cái đồng đôla bẩn mà bán thân, bán nhân tính, bán rẻ cả tình thân gia đình, tình làng xóm, bạn bè, bán cả quê hương đất nước mình cho đồng tiền nhơ bẩn của đám phản động lưu vong đâu?!

23:04:00, 26 thg 7, 2017 Reply

Cái đám rận chủ này, ăn trên ngồi chốc, ngoài ba cái chuyện chống đối, xuyên tạc mất dạy này thì thử hỏi chúng còn biết làm gì để mà kiếm ăn nữa. Thôi thương người, chúng ta đành chịu khó nghe thêm mấy tiếng sủa của chúng vậy. Đời người cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Người ăn để sống khác với kẻ sống để ăn là như vậy đấy@!

23:08:00, 26 thg 7, 2017 Reply

Đành rằng dân chủ cũng là một nghề đi. Nhưng làm nghề gì cũng một vừa hai phải thôi. Đừng có xuyên tạc, vu khống quá. Cái gì quá cũng không hay. Nhất là ba cái bán nước hại dân của đám rân chủ này. Đời người có sống được mấy nữa đâu mà mang cả danh dự, nhân phẩm của một đời người gây dựng bán rẻ cho đồng tiền như vậy!

23:15:00, 26 thg 7, 2017 Reply

Tôi đang tự hỏi cái đám rân chủ này còn có điều gì chúng không dám làm nữa không? Danh dự bán rồi, tình thân bán rồi, quê hương đất nước bán rồi. Tất cả cũng chỉ vì mây đồng bạc để sống qua ngày thôi sao? Đời người có sống được mấy nữa đâu mà đành chấp nhận mất tất cả chỉ vì những thứ hư vô tiền bạc như thế. Không biết rồi đây khi về già chúng sẽ sống ra sao đây?!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !