21/09/2017

18/09/2017

TRỐN ĐÂU CHO THOÁT

TRỐN ĐÂU CHO THOÁT

Written By Lý Công on 18/09/2017 | 08:29

17/09/2017

LÊ ANH HÙNG - KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ

LÊ ANH HÙNG - KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ

Written By Lý Công on 17/09/2017 | 08:25

16/09/2017

BOT GIAO THÔNG VÀ TIỀN LẺ

BOT GIAO THÔNG VÀ TIỀN LẺ

Written By Lý Công on 16/09/2017 | 08:23

15/09/2017

OAN CHO DÂN ĐỒNG TÂM!

OAN CHO DÂN ĐỒNG TÂM!

Written By Lý Công on 15/09/2017 | 22:13

13/09/2017

LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI ẢO TƯỞNG VỀ BẢN THÂN

LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI ẢO TƯỞNG VỀ BẢN THÂN

Written By Lý Công on 13/09/2017 | 11:21

12/09/2017

10/09/2017

NHÓM ĐỒNG TÂM: RƯỚC VOI GIÀY MẢ TỔ

NHÓM ĐỒNG TÂM: RƯỚC VOI GIÀY MẢ TỔ

Written By Lý Công on 10/09/2017 | 22:02

08/09/2017

06/09/2017

CON ĐƯỜNG ĐẾN TRẠI GIAM CỦA NGUYỄN VĂN TÚC

CON ĐƯỜNG ĐẾN TRẠI GIAM CỦA NGUYỄN VĂN TÚC

Written By Lý Công on 06/09/2017 | 14:46

04/09/2017

PHAN VÂN BÁCH ĐÃ DÁM LÀM THÌ DÁM CHỊU!

PHAN VÂN BÁCH ĐÃ DÁM LÀM THÌ DÁM CHỊU!

Written By Lý Công on 04/09/2017 | 16:01