09/01/2017

ĐỐI THOẠI ĐỂ TỈNH RA

Written By Lý Công on 09/01/2017 | 13:21

[Hà Bắc]

Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII đã khép lại, từ đó đã đưa ra được nghị quyết của đại hội - Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nghị quyết này có những đột phá, nhiều điểm mới về đường lối, chủ trương của Đảng trong tất cả mọi vấn đề về đường hướng hoạt động của đất nước trong thời gian tới đặc biệt trong bối cảnh tình hình Thế giới phức tạp như hiện nay. Nghị quyết được đánh giá là nắm bắt được hơi thở của cuộc sống, giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng, bất hợp lý, giải quyết được những vướng mắc và đồng thời thể hiện cái nhìn rất sáng tỏ, rất thẳng thắn về tương lai đất nước trong thời gian tới.

Trong những điểm mới của Nghị quyết thì có điểm rất hay, rất đáng được chúng ta suy ngẫm cho thấu đáo để từ đó hành động thật đúng đắn. Đó chính là Nghị quyết lần này đã chỉ rất rõ ra 27 biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó, đã khắc phục được tình trạng bấy lâu nay nhiều người cho rằng chúng ta đã nhìn thẳng sự thật những vẫn còn nói chung chung về vấn đề căn bản, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong số các biểu hiện cụ thể đó thì tôi cũng như rất nhiều người đặc biệt giành sự quan tâm, chú ý đến biểu hiện: 3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biểu hiện này thuộc vào nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây là một biểu hiện cực kỳ nguy hiểm bởi chúng ta đều biết cách mạng cần có Đảng, trong Đảng thì cần phải có chủ nghĩa, đã là người của Đảng thì cần phải hiểu và làm đúng chủ nghĩa đó. Ngược lại, nếu như để tình trạng này kéo dài và dần trở thành phổ biến thì cái cốt lõi của Đảng đương nhiên mất đi, khi đó Đảng chỉ còn lại là cái vỏ từ đó mất phương hướng, mất tính chiến đấu và mất luôn đi bản sắc và giá trị. 
 
Việt nam luôn dân chủ trong đối thoại các vấn đề của xã hội

Hiện nay, tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên đứng trước thực trạng là do công việc nhiều, mưu sinh, sự tác động của cơ chế thị trường, "cơm, áo, gạo, tiền" dẫn tới ít có điều kiện học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối. Nguy hiểm hơn, có một bộ phận lạc hậu rất lớn về nhận thức từ đó dẫn đến suy thoái. Trong những lời tâm sự của Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Huy Phú, Ủy viên của Hội đồng lý luận Trung ương đã kể rất thật một câu chuyện rằng ông đã cùng với Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức gặp gỡ, đối thoại mở và rất dân chủ với những người có ý kiến trái với đường lối, chính sách của Đảng. Đã mời rất trọng thị các đồng chí ấy lên để đối thoại trên tinh thần không áp đặt, không quy chụp để trao đổi cởi mở với nhau. Qua đó thể hiện quyết tâm là nếu ý kiến gì của các đồng chí ấy đúng thì ghi nhận và điều chỉnh, còn cái gì sai thì bản thân các đồng chí đó cần điều chỉnh lại. Để qua đó tránh tình trạng hiểu sai, làm sai rồi trượt dài trên sự sai lầm đó trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Các tranh luận và trao đổi xoay quanh mặt lý luận và kết hợp với mặt thực tiễn. Kết quả 75% các đồng chí có quan điểm trái với đường lối của Đảng đã bình tâm lại, nhìn nhận lại và sáng tỏ ra, qua đó thừa nhận một thực tế rằng  xuất phát từ lý do không có điều kiện học tập lý luận chính trị, không có thời gian nghiên cứu sâu sắc và căn nguyên nền tảng của chủ nghĩa Marx - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để rồi cộng với đó là trong xã hội công nghệ số hiện nay việc tiếp nhận những thông tin trái chiều, đài địch lại thường xuyên diễn ra và rất phổ biến. Qua đó đã dễ dàng hoang mang, dao  động và bị ám thị bởi cái xấu, cái tiêu cực nên thành ra đi đâu, làm gì cũng bị ám thị như vậy. Thậm chí có người vẫn lấy các quan điểm của Đảng từ cách đây hàng 40 năm để phê phán Đảng mà không chịu nhìn vào hiện tại và cũng không có quan điểm lịch sử cụ thể khi nhìn nhận vấn đề. Từ đó nên có những lời nói, hành động có màu sắc của sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" qua đó đã gây ra rất nhiều những điều không tốt trong xã hội. 

Bên cạnh đó, xuất hiện một thực trạng là trình độ chính trị là một tiêu chuẩn rất quan trọng để các cấp ủy thực hiện các khâu quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Tuy nhiên lâu nay có một số cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ này lại chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư về việc cấp giấy xác nhận trình độ chính trị. Trong những năm qua, đã có hàng nghìn giấy chứng nhận trình độ tư đương cao cấp lý luận chính trị đến tay không đúng đối tượng và không đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Đây được cho không chỉ là kẽ hở dẫn đến tiêu cực trong công tác đào tạo lý luận mà còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngại học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất cần được chấn chỉnh hiện nay. Chấn chỉnh nghiêm túc qua đó sẽ có ý nghĩa rất lớn để nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất trong xác định trình độ lý luận trong toàn Đảng và là cơ sở, là thước đo quan trọng trong đào tạo, bổ nhiệm nguồn nhân lực lãnh đạo chủ chốt và thực hiện chính sách với cán bộ.

Qua đây có thể thấy rằng hiện nay, thực trạng vấn đề này đang diễn ra phức tạp. Nghị quyết đã giúp cho những cán bộ, đảng viên tự soi mình vào đó để từ đó nhận ra cái thiếu sót để điều chỉnh mình cho đúng. Đó là ý nghĩa rất sâu sắc, là điểm mới quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW. Từ đó cán bộ, đảng viên phải soi mình vào để khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị, đây là một biểu hiện vô cùng nguy hiểm trong các biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hiện nay rất cần phải nghiêm túc khắc phục dứt khoát ngay. Đối thoại để tỉnh táo ra, để biết sai mà sửa đó mới là sự tỉnh táo và khôn khéo trong cuộc sống hiện nay./.

21 Nhận xét

20:40:00, 10 thg 1, 2017 Reply

Bài viết đang nói đúng tim những vấn đề hiện tại mà mỗi cơ quan chức năng cần được biết. Đối thoại để tỉnh táo ra, để biết sai mà sửa đó mới là sự tỉnh táo và khôn khéo trong cuộc sống hiện nay. Cần nhận thức những điều sai không đúng và đúng để biết đường làm đúng.

22:07:00, 10 thg 1, 2017 Reply

Nghị quyết đã giúp cho những cán bộ, đảng viên tự soi mình vào đó để từ đó nhận ra cái thiếu sót để điều chỉnh mình cho đúng. Đó là ý nghĩa rất sâu sắc, là điểm mới quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW. Từ đó cán bộ, đảng viên phải soi mình vào để khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị, đây là một biểu hiện vô cùng nguy hiểm trong các biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hiện nay rất cần phải nghiêm túc khắc phục dứt khoát ngay. Đối thoại để tỉnh táo ra, để biết sai mà sửa đó mới là sự tỉnh táo và khôn khéo trong cuộc sống hiện nay.

07:31:00, 11 thg 1, 2017 Reply

Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII đã khép lại, từ đó đã đưa ra được nghị quyết của đại hội - Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nghị quyết này có những đột phá, nhiều điểm mới về đường lối, chủ trương của Đảng trong tất cả mọi vấn đề về đường hướng hoạt động của đất nước trong thời gian tới đặc biệt trong bối cảnh tình hình Thế giới phức tạp như hiện nay. Một hội nghị quan trọng của Đảng

07:33:00, 11 thg 1, 2017 Reply

Đó chính là Nghị quyết lần này đã chỉ rất rõ ra 27 biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó, đã khắc phục được tình trạng bấy lâu nay nhiều người cho rằng chúng ta đã nhìn thẳng sự thật những vẫn còn nói chung chung về vấn đề căn bản, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta

07:36:00, 11 thg 1, 2017 Reply

Trong số các biểu hiện cụ thể đó thì tôi cũng như rất nhiều người đặc biệt giành sự quan tâm, chú ý đến biểu hiện: 3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biểu hiện này thuộc vào nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Nhận thức đúng đắn của Đảng

19:59:00, 11 thg 1, 2017 Reply

Mỗi cán bộ đảng viên nói chung và toàn thể công dân Việt Nam nói riêng cần phải không ngừng học tập lý luận chính trị,chủ nghĩa Marx - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có cái nhìn và nhận thức đúng đắn hơn. Tích cực đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái nội bộTích cực đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái nội bộ, "tự diễn biến', "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng. Mỗi cán bộ đảng viên cần thực hiện nghiêm túc và quán triệt có hiệu quả Nghị quyết TW 4 Khóa XII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh từng ngày

22:07:00, 11 thg 1, 2017 Reply

nghị quyết trung ương 4 khóa XII đưa ra các dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa không phải để quy chụp bất lỳ ai cả. mà qua đó, nó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta tự nhìn nhận mình mà sửa đổi mà thôi

22:12:00, 11 thg 1, 2017 Reply

Nghị quyết lần này đã chỉ rất rõ ra 27 biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". từ đó giúp chúng ta dễ dàng định nghĩa và hình dung về chúng để từ đó tránh xa

22:14:00, 11 thg 1, 2017 Reply

"tự diễn biến" "tự chuyển hóa" giờ đây thực sự là nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ. không phải kẻ thù nào khác mà chính cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất mới làm cho Đảng suy yếu

20:32:00, 13 thg 1, 2017 Reply

Cải cách chính trị là một hành động cuối cùng quyết định đến sự phát triển của Việt Nam, cải cách là thực hiện với những mục đích to lớn chứ không phải chỉ để phát triển hay chống tham nhũng

23:08:00, 14 thg 1, 2017 Reply

có người vẫn lấy các quan điểm của Đảng từ cách đây hàng 40 năm để phê phán Đảng mà không chịu nhìn vào hiện tại và cũng không có quan điểm lịch sử cụ thể khi nhìn nhận vấn đề. Từ đó nên có những lời nói, hành động có màu sắc của sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" qua đó đã gây ra rất nhiều những điều không tốt trong xã hội.

23:13:00, 14 thg 1, 2017 Reply

Trong những năm qua, đã có hàng nghìn giấy chứng nhận trình độ tư đương cao cấp lý luận chính trị đến tay không đúng đối tượng và không đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Đây được cho không chỉ là kẽ hở dẫn đến tiêu cực trong công tác đào tạo lý luận mà còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngại học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất cần được chấn chỉnh hiện nay

10:50:00, 18 thg 1, 2017 Reply

Tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” càng nguy hiểm hơn trong điều kiện các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta. Do đó cần đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

10:51:00, 18 thg 1, 2017 Reply

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta đã cảnh báo về sự hiện hữu của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ.

20:58:00, 20 thg 1, 2017 Reply

Nghị quyết đã giúp cho những cán bộ, đảng viên tự soi mình vào đó để từ đó nhận ra cái thiếu sót để điều chỉnh mình cho đúng. Đó là ý nghĩa rất sâu sắc, là điểm mới quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải phấn đấu công tác, học tập, rèn luyện thật tốt, đẩy lùi tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quyết tâm xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạng.

23:23:00, 20 thg 1, 2017 Reply

Đối thoại là nhìn thẳng vào vấn đề, đối thoại là để tìm ra được những cái đúng cái sai. Tuy nhiên cần phải đối thoại một cách nghiêm túc, nó là tín hiệu cho tương lai phát triển

02:28:00, 27 thg 1, 2017 Reply

Nghị quyết được đánh giá là nắm bắt được hơi thở của cuộc sống, giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng, bất hợp lý, giải quyết được những vướng mắc và đồng thời thể hiện cái nhìn rất sáng tỏ, rất thẳng thắn về tương lai đất nước trong thời gian tới.

02:29:00, 27 thg 1, 2017 Reply

Nghị quyết lần này đã chỉ rất rõ ra 27 biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó, đã khắc phục được tình trạng bấy lâu nay nhiều người cho rằng chúng ta đã nhìn thẳng sự thật những vẫn còn nói chung chung về vấn đề căn bản, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

02:30:00, 27 thg 1, 2017 Reply

Cuối cùng nếu muốn duy trì và phát triển lên một tầm cao mới thì chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật những hạn chế và khiếm khuyết của hệ thống để từ đó bỏ qua cái tôi, bỏ qua lợi ích cá nhân mà cải thiện tập thể. Và Đảng ta đang thực hiện việc kiểm điểm, phê bình một cách nghiêm túc và hiệu quả, trung thực nhất

19:32:00, 2 thg 2, 2017 Reply

Đối thoại để tỉnh ra. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Trong thời buổi kinh tế thị trường, một số cán bộ, đảng viên đã có những dấu hiệu “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Nhận thức rõ được vấn đề này nên việc đối thoại trong thời điểm này đối với các cán bộ, đảng viên đó là thực sự rất cần thiết.

19:55:00, 2 thg 2, 2017 Reply

Không phải đến thời điểm hiện tại Đảng mới nhận ra biểu hiện tự diến biến, tự chuyển hóa của một số cán bộ , đảng viên. Đã được nhận ra từ rất lâu và hơn hết là Đảng rất quan tâm đến vấn đề này. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vấn đề này để không bị ảnh hưởng, hoang mang bởi các dấu hiệu của tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !