05/01/2017

THẤY GÌ QUA TUYÊN BỐ ĐẦU NĂM CỦA PALUS LÊ VĂN SƠN

Written By Lý Công on 05/01/2017 | 12:22

[Anh hùng xa lộ]

Ngày 1/1/2017 vừa qua, trên trang mạng Anhbasam.wordpress.com, Palus Lê Văn Sơn đã gửi một bản thông điệp đầu năm cho toàn bộ cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Trong bản kiến nghị này, Blogger Lê Văn Sơn đã công khai đăng tải một loạt các đề xuất, kiến nghị phản động, đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân. Cụ thể là:

1. Về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, Blogger Lê Văn Sơn cho rằng: “Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. Vì vậy, tôi ra sức đấu tranh trước hiểm họa xâm lăng bành trướng của Trung Cộng trên mặt trận Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông. Bảo vệ ngư dân. Lên án và tố cáo các cá nhân, tổ chức, đảng phái bán nước, câm lặng trước các cuộc xâm lược của kẻ thù Phương Bắc”.
 
Thông điệp phản động của Lê Văn Sơn trên trang Anhbasam.wordpress.com
Có thể nói Sơn là một kẻ lưu manh chuyên nghiệp khi đưa ra luận điểm rất hợp lòng dân về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên thực tế đó chỉ là cái cớ để Sơn biện minh cho những hành động sai trái, chống Đảng, Nhà nước của mình. Bởi lẽ, một người tự nhận là trí thức “yêu nước” như Lê Văn Sơn lại là kẻ bán rẻ lương tâm của mình cho đám “quan thầy” ngoài hải ngoại, phản bội Tổ quốc và tham gia các tổ chức, hội nhóm phản động như: Doanh Trí Công giáo Hà Nội, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam; bị tổ chức phản động Việt Tân móc nối, lôi kéo tham gia vào các khóa học đấu tranh bất bạo động nhằm chống phá chính quyền cách mạng. Với những thành tích bất hảo ấy, Sơn đã tòa tuyên phạt “bóc lịch” 04 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vì vậy, Sơn không đủ tư cách để lên mặt dạy đời.

2. Về vấn đề dân chủ nhân quyền. Lê Văn Sơn cho rằng: “Đấu tranh để quyền con người, quyền chính trị và quyền dân sự phải được đảm bảo và tôn trọng một cách tuyệt đối. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, hội đoàn đảng phái đang đấu tranh cho các quyền này ngõ hầu nhân quyền, dân quyền tại Việt Nam sớm được thực hiện. Phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc để đẩy mạnh cụ thể về các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí và ngôn luận, quyền chính trị công dân, quyền được biểu tình ôn hòa phải được tôn trọng và thực hiện”.

Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta có thể nhận thấy rằng Lê Văn Sơn là một trong số những thành viên tích cực, cốt cán tham gia vào các tổ chức, hội nhóm tôn giáo phản động như: Doanh Trí Công giáo Hà Nội, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam,…Vì vậy, việc Sơn lại công khai ủng hộ, thúc đẩy các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do “ngôn luận”, tự do “báo chí” thực chất chỉ là cái cớ để hắn có thể lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, móc nối, câu kết với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài, tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

3. Về những người bất đồng chính kiến. Lê Văn Sơn cho rằng: Cần lên tiếng, đấu tranh và bảo vệ phẩm giá của tù nhân, chống tra tấn, nhục hình trong nhà tù, tố cáo tội ác và chính sách khắc khổ đối với tù nhân. Lên án và phản kháng sự sách nhiễu, đàn áp, khủng bố đánh đập đối với các nhà hoạt động tại Việt Nam”.

Thực tế thì thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã đấu tranh xử lý một số đối tượng xấu có hoạt động chống phá chính quyền nhân dân mà các thế lực thù địch hay gọi là “người bất đồng chính kiến”. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì rõ ràng đây thực chất lại là các đối tượng thường xuyên có hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân gây rối An ninh trật tự, làm giảm lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Vì vậy, việc đấu tranh xử lý nghiêm khắc với các đối tượng này là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân.

4. Bên cạnh đó, Lê Văn Sơn còn cho rằng: “Xác định đổi mới thể chế, chính sách là điều tiên quyết để thay áo mới cho đất nước, vì thế, đẩy mạnh và cổ vũ sự đa nguyên đa đảng trong thể chế chính trị tại Việt Nam, xóa bỏ độc tài, nhắm đến mục tiêu dân chủ, nhân quyền, tự do, hòa bình và thoát Trung Cộng”.

Đây là một điều hết sức lố bịch và cho thấy bản chất phản động thực sự của Lê Văn Sơn. Bởi lẽ, chúng ta đều đã biết Điều 4, Hiến pháp Việt Nam 2013 đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hành động của Sơn ủng hộ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Điều đó đã cho thấy Lê Văn Sơn không những không hối cải về những việc làm của mình mà hắn tiếp tục dấn thân vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

Như vậy, có thể thấy rằng trong bản thông điệp đầu năm, Lê Văn Sơn đã công khai tuyên bố trên mạng xã hội, thách thức chính quyền nhân dân để lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoài. Có thể nói đây là một hành động coi thường pháp luật Việt Nam và đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Nếu không hối cải, ngày mà Sơn nhập trại sẽ không còn xa.


24 Nhận xét

14:29:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Hành động của Sơn ủng hộ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Điều đó đã cho thấy Lê Văn Sơn không những không hối cải về những việc làm của mình mà hắn tiếp tục dấn thân vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. 4 năm tù mà y từng trải qua với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có vẻ vẫn chưa đủ răn đe cảnh tỉnh y.

22:27:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Lê Văn Sơn là một trong số những thành viên tích cực, cốt cán tham gia vào các tổ chức, hội nhóm tôn giáo phản động, do đó hắn đòi cái quyền tự do tôn giáo để cho hắn được múa môi múa mép được thuận lợi hơn

22:49:00, 5 thg 1, 2017 Reply

việc Sơn lại công khai ủng hộ, thúc đẩy các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do “ngôn luận”, tự do “báo chí” thực chất chỉ là cái cớ để tên này quảng bá tên tuổi mà thôi trong lòng dân chủ

23:03:00, 5 thg 1, 2017 Reply

tôi nghĩ rằng Lê Văn Sơn trong năm 2017 sẽ vào trại sớm mà thôi vì đi kèm với những lời lộng ngôn thì rồi sớm muộn hắn sẽ cũng có những hành động chống đối đi kèm mà thôi. và như thế là lại nhập kho

10:23:00, 6 thg 1, 2017 Reply

Một kẻ từng vào tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, một kẻ đang tiếp tục nhận USD của ngoại bang liệu có tư cách để phát ngôn hai từ “nhân dân” hay “đất nước”?

10:26:00, 6 thg 1, 2017 Reply

Lê Văn Sơn chỉ nhằm lợi dụng bà con, lợi dụng hai chữ “nhân dân” để kích động và gây chia rẽ, hạ uy tín của Đảng, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

10:07:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Paulus Lê Sơn tức Lê Văn Sơn từng bị ngồi tù 04 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (trong vụ án do đối tượng Hồ Đức Hòa cầm đầu từ 2009-2011). Ngày 03/8/2015, Lê Văn Sơn ra tù và sinh sống tại Nghệ An. Được bọn khủng bố Việt Tân câu móc, tài trợ hoạt động chống phá quê hương, đất nước theo phương thức “bất bạo động”, Paulus Lê Sơn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động xấu, vi phạm pháp luật.

10:09:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Sau hàng loạt hành động kích động giáo dân tại Nghệ An biểu tình liên quan sự cố môi trường Formosa trong nhiều tháng qua, ngày 01/9/2016, Lê Văn Sơn tiếp tục cùng đồng bọn kích động bà con biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Một mặt, Lê Văn Sơn trực tiếp tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự cố môi trường, vu cáo chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động gây rối an ninh trật tự; mặt khác Paulus Lê Sơn viết bài xuyên tạc tán phát lên các diễn đàn phản loạn như Việt Tân, Dân Luận, Boxitblog để lấy nhuận bút.

10:10:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Mấy tháng nay, thử hỏi Lê Văn Sơn và đám Việt Tân lưu vong đã làm được gì cho bà con miền Trung và biển miền Trung sau sự cố môi trường? Đã bà con nào nhận được một xu của chúng chưa? Biển miền Trung nhận được hỗ trợ gì về khoa học hay vật chất để cải tạo môi trường từ đám “thùng rỗng về dân chủ” hay chưa? Câu trả lời mặc định: Không! Không bao giờ và vĩnh viễn như vậy, bởi đám Việt Tân và những kẻ tay sai như Paulus Lê Sơn tức Lê Văn Sơn đâu có lòng tốt với đất nước Việt Nam.

10:11:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Chúng chỉ bợ đít ngoại bang, tọng đầy họng USD của ngoại bang và đứng chờ cơ hội để xuyên tạc, kích động, gây rối loạn đất nước này. Đến một thời điểm nhất định theo kịch bản dựng sẵn, chúng sẽ phối hợp với nước ngoài làm cuộc “Cách mạng màu” nhằm lật đổ chế độ chính trị, phá hoại nền hòa bình, độc lập, tự chủ ở Việt Nam. Cứ nhìn chế độ Việt Nam Cộng hòa trước kia thì đủ biết dã tâm của đám trí trá núp dưới danh dân chủ, nhân quyền hiện nay ra sao.

10:12:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Lê Văn Sơn mở đầu với luận điệu quen thuộc “một câu hỏi hết sức hệ trọng đối với nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội: “Chọn nhân dân hay chọn Fomosa”. Trước thực tại lòng dân như vậy thì nhà cầm quyền sẽ phải tính sao đây?”. Câu trả lời đã tỏ và bản chất của Lê Văn Sơn đã rõ. Mục đích không phải góp phần làm trong sạch môi trường biển miền Trung hay vì cuộc sống của bà con. Hắn chỉ nhằm lợi dụng bà con, lợi dụng hai chữ “nhân dân” để kích động và gây chia rẽ, hạ uy tín của Đảng, xuyên tạc đường lối, chính sách…

10:13:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Paulus Sơn và đồng bọn nhân danh gì để vẽ ra khẩu hiệu “chọn nhân dân hay chọn formosa”? Tại sao lại có sự chọn lựa đó ở đây? Phải chăng ác ý muốn tách dân ra khỏi Đảng, chia rẽ Đảng và dân? Đúng vậy! Do đó, bà con miền Trung hãy nâng cao cảnh giác. Sự cố môi trường, khắc phục sự cố là một việc và lợi dụng sự cố môi trường để chống phá đất nước là chuyện khác. Một kẻ từng vào tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, một kẻ đang tiếp tục nhận USD của ngoại bang liệu có tư cách để phát ngôn hai từ “nhân dân” hay “đất nước”? Lê Văn Sơn ngựa quen lối cũ, cần sớm nghiêm trị!

17:11:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, Blogger Lê Văn Sơn cho rằng: “Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. Vì vậy, tôi ra sức đấu tranh trước hiểm họa xâm lăng bành trướng của Trung Cộng trên mặt trận Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông. Bảo vệ ngư dân.Thang nay da ngu roi con phat bieu

17:12:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Có thể nói Sơn là một kẻ lưu manh chuyên nghiệp khi đưa ra luận điểm rất hợp lòng dân về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên thực tế đó chỉ là cái cớ để Sơn biện minh cho những hành động sai trái, chống Đảng, Nhà nước của mình. Hành động sai trái của tên này phải lên án

17:13:00, 8 thg 1, 2017 Reply

một người tự nhận là trí thức “yêu nước” như Lê Văn Sơn lại là kẻ bán rẻ lương tâm của mình cho đám “quan thầy” ngoài hải ngoại, phản bội Tổ quốc và tham gia các tổ chức, hội nhóm phản động như: Doanh Trí Công giáo Hà Nội, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam; bị tổ chức phản động Việt Tân móc nối, lôi kéo tham gia vào các khóa học đấu tranh bất bạo động nhằm chống phá chính quyền cách mạng. Với những thành tích bất hảo ấy, Sơn đã tòa tuyên phạt “bóc lịch” 04 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cần rốt con chó này thêm mấy năm nữa nó cũng chưa sáng mắt

17:14:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Về vấn đề dân chủ nhân quyền. Lê Văn Sơn cho rằng: “Đấu tranh để quyền con người, quyền chính trị và quyền dân sự phải được đảm bảo và tôn trọng một cách tuyệt đối. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, hội đoàn đảng phái đang đấu tranh cho các quyền này ngõ hầu nhân quyền, dân quyền tại Việt Nam sớm được thực hiện. Thằng này ăn cơm phản động nên biến thành phản động hết ấy mà

17:15:00, 8 thg 1, 2017 Reply

nếu nhìn nhận một cách khách quan thì rõ ràng đây thực chất lại là các đối tượng thường xuyên có hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân gây rối An ninh trật tự, làm giảm lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Những con sâu của xã hội

17:15:00, 8 thg 1, 2017 Reply

“Xác định đổi mới thể chế, chính sách là điều tiên quyết để thay áo mới cho đất nước, vì thế, đẩy mạnh và cổ vũ sự đa nguyên đa đảng trong thể chế chính trị tại Việt Nam, xóa bỏ độc tài, nhắm đến mục tiêu dân chủ, nhân quyền, tự do, hòa bình và thoát Trung Cộng”. Một lời nói của thằng không biết tí gì về chính trị

17:16:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chân lý này sẽ không thay đổi

17:17:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Lịch sử đã chứng minh

17:17:00, 8 thg 1, 2017 Reply

Hành động của Sơn ủng hộ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Điều đó đã cho thấy Lê Văn Sơn không những không hối cải về những việc làm của mình mà hắn tiếp tục dấn thân vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Thằng bán nước ấy mà

01:23:00, 24 thg 1, 2017 Reply

Những luận điệu mà tên Palus Lê Văn Sơn này đưa ra đều là những lời lẽ cũ rích được lũ Việt Tân và rận chủ nói chung xào đi nấu lại nhiều lần, đến mức nghe thấy những lời này chúng ta đã nhìn ra ngay bản chất phản động của hắn rồi

01:26:00, 24 thg 1, 2017 Reply

" ...đẩy mạnh và cổ vũ sự đa nguyên đa đảng trong thể chế chính trị tại Việt Nam, xóa bỏ độc tài, nhắm đến mục tiêu dân chủ, nhân quyền, tự do, hòa bình và thoát Trung Cộng” - một luận điệu hết sức vớ vẩn và xàm ngôn của tên rận chủ Lê Văn Sơn. Ý đồ phản động muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản của hắn đã lộ rõ

01:27:00, 24 thg 1, 2017 Reply

Lê Văn Sơn đã công khai tuyên bố trên mạng xã hội, thách thức chính quyền nhân dân để lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại. Có thể nói đây là một hành động coi thường pháp luật Việt Nam và đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Nếu không hối cải, ngày mà Sơn nhập trại sẽ không còn xa.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !