23/03/2017

BIỂU TÌNH Ở VIỆT NAM - KHI QUYỀN LỢI BỊ BIẾN TƯỚNG

Written By Lý Công on 23/03/2017 | 22:31

[Anh hùng xa lộ]

Biểu tình là hình thức đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung của một tập thể. Tuy nhiên, việc biểu tình phải hợp pháp, có nghĩa là phải tuân thủ chặt chẽ theo những điều kiện do pháp luật quy định. Ở Việt Nam, quyền biểu tình là một trong các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong một số bản Hiến pháp như: tại điều 25 Hiến pháp 1959, điều 67 Hiến pháp 1980, điều 69 Hiến pháp 1992 và mới đây nhất là điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để công dân có thể tham gia bày tỏ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bản thân. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Biểu tình ở Việt Nam đang bị một số phần tử xấu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị, nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Có thể nói đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
 

Lợi dụng sự kiện Formosa gây rối ANTT tại thành phố Hà Nội
Thời gian qua, nhân dân trong cả nước đã lần lượt chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình tự phát, bất hợp pháp, có sự chỉ đạo của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân như: sự kiện công nhân Bình Dương phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5/2014; buổi lễ “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/2015; buổi lễ “tưởng niệm” Hải chiến Gạc Ma tháng 3/2016; Biểu tình, tuần hành phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung vào tháng 6/2016. Trong đó, một số phần tử xấu đã lợi dụng các cuộc biểu tình này để tiến hành tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, thậm chí chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự…Điều này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, hoạt động biểu tình ở Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước. Chúng ta có thể thấy rằng, thời gian qua, lợi dụng các sự kiện biểu tình, tuần hành bất hợp pháp, một số trang mạng phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Boxit, Anhbasam, Xuandienhannom…đã cho đăng tải hàng loạt các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
 
Trang mạng BBC đưa ra những nhận định chủ quan về sự kiện Formosa
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hoạt động biểu tình, tuần hành ở Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, nhận sự tài trợ, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và một số tổ chức xã hội dân sự. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu có thể áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động, tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta nên cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

75 Nhận xét

07:54:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình là hình thức đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung của một tập thể. Tuy nhiên, việc biểu tình phải hợp pháp, có nghĩa là phải tuân thủ chặt chẽ theo những điều kiện do pháp luật quy định. Nhưng biểu tình hiện nay luôn bị mất tên rận biến tướng chống lại Đảng, Nhà nước

07:54:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để công dân có thể tham gia bày tỏ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bản thân. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Bọn rận chủ bán nước

07:55:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Thời gian qua, nhân dân trong cả nước đã lần lượt chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình tự phát, bất hợp pháp, có sự chỉ đạo của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân như: sự kiện công nhân Bình Dương phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5/2014; buổi lễ “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/2015; buổi lễ “tưởng niệm” Hải chiến Gạc Ma tháng 3/2016; Biểu tình, tuần hành phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung vào tháng 6/2016. Bọn rận toàn lợi dụng chống Đảng, Nhà nước

07:55:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnhNghệ An có công văn số 33/UBND -NV về việc đề nghị dừng các tôn giáo không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

07:56:00, 24 thg 3, 2017 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
07:57:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Điều này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Bọn phản động phản nước

07:58:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Hình ảnh giáo xứ và con chiên hiện ra trong giấc mơ, sao mà lung linh, thánh thiện đến thế, những cặp mắt, nụ cười tràn đầy hạnh phúc của con chiên khi được gặp gã, nghe hắn rao giảng lời Chúa.

07:58:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Trong đó, một số phần tử xấu đã lợi dụng các cuộc biểu tình này để tiến hành tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, thậm chí chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự… Bọn phản động phản nước

07:59:00, 24 thg 3, 2017 Reply

hoạt động biểu tình ở Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước. âm mưu thâm độc của lũ phản động

07:59:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Vấn đề môi trường biển ở miền Trung vẫn là chủ đề đang bị các đối tượng xấu, chống đối và bên ngoài lợi dụng để thực hiện các hoạt động xuyên tạc, kích động người dân gây ra tâm lý hoang mang, mất lòng tin vào chính quyền, chia rẽ lòng tin vào Đảng và Nhà nước.

08:00:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng, thời gian qua, lợi dụng các sự kiện biểu tình, tuần hành bất hợp pháp, một số trang mạng phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Boxit, Anhbasam, Xuandienhannom…đã cho đăng tải hàng loạt các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.bọn phản động phản bội lại Tổ quốc

08:01:00, 24 thg 3, 2017 Reply

có hay không việc pháp luật quy định việc sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự là phải xin phép và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương cấp huyện?

08:01:00, 24 thg 3, 2017 Reply

hoạt động biểu tình ở Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước. Chúng ta có thể thấy rằng, thời gian qua, lợi dụng các sự kiện biểu tình, tuần hành bất hợp pháp, một số trang mạng phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Boxit, Anhbasam, Xuandienhannom… Chiêu trò mấy thằng phản động

08:02:00, 24 thg 3, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy rằng hoạt động biểu tình, tuần hành ở Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, nhận sự tài trợ, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và một số tổ chức xã hội dân sự.

08:03:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Trong khi tình hình ở Hà Tĩnh đang nóng vì việc Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân kéo vào Kỳ Anh dưới danh nghĩa kiện Formosa bồi thường thì trên mạng xã hội xuất hiện video clip quay cận cảnh một cống nước hình vuông đang xả nước thải màu đỏ ra một địa điểm chưa xác định.

08:04:00, 24 thg 3, 2017 Reply

tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu... nằm trong âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch

08:04:00, 24 thg 3, 2017 Reply

từ sau sự cố ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, bản thân nó đã trở thành một cái cớ không thể tốt hơn cho những kẻ đội lốt tôn giáo lợi dụng bày trò kích động, chống đối! Việc nói rằng, Formosa chỉ là cái cớ cũng xuất phát từ thực tế này!

08:05:00, 24 thg 3, 2017 Reply

BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Boxit, Anhbasam, Xuandienhannom…đã cho đăng tải hàng loạt các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.Các trung tâm phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch

08:06:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Ở Việt Nam, quyền biểu tình là một trong các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong một số bản Hiến pháp như: tại điều 25 Hiến pháp 1959, điều 67 Hiến pháp 1980, điều 69 Hiến pháp 1992 và mới đây nhất là điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”. Nhà nước luôn tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân

08:06:00, 24 thg 3, 2017 Reply

là những người mà lẽ ra nên và đáng ra phải chỉ bày cho giáo dân hiểu và chấp hành thì Linh mục Thanh lại làm điều ngược lại! Và điều đáng nói hơn cả là dường như những Linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục hay Phan Đình Giáo chỉ chờ có vậy để triển khai ý đồ của mình!

08:07:00, 24 thg 3, 2017 Reply

có thể địa điểm có cống xả này là chỗ neo đậu tàu, thuyền vì sát miệng cống xả được lắp một số đệm cao su hình trụ ngăn không cho tàu thuyền tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bê tông.

08:10:00, 24 thg 3, 2017 Reply

vào thời điểm đó, hiện tượng này đã không ảnh hưởng gì đến hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân (Cá, mực... vẫn sống và phát triển bình thường).

08:12:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Mọi người cần phải cảnh giác và tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo mà vi phạm pháp luật, trước những luận điệu xấu, những âm mưu gây mất ổn định xã hội.

11:41:00, 24 thg 3, 2017 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
11:45:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Thế cũng có mấy " nhà dân chủ" ghé qua. Một sự thật không thể chối cãi là là khi xưa lũ Ngụy bán sự tự do của người dân ta cho Mỹ, và ông cha ta đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho chúng ta hôm nay. Gần đây chúng quay lại dưới cái tên Việt Tân với cái mồm "dân chủ". Trừ cái đám mờ mắt vì tiền và, lũ trẻ trâu mới lớn thì ai cũng yếu sự hòa bình, yêu tự do hết. Bây giờ người dân chúng tôi đang được hưởng điều đó, Các người sẽ sớm nhận ra sự thất bại của mình thôi. đống tàn tro Ngụy ạ

12:20:00, 24 thg 3, 2017 Reply

bọn Việt Tân phản nước hại dân lợi dụng chiêu bài rân chủ làm tay sai cẩu trệ cho lủ thú vật mao mác lê để phá hoại dân tộc đất nước VN đem xương máu nd vn hiến dâng cho ước vọng điên cuồng tâm thần hoang tưởng của bọn ác thú phản động .THANH NIÊN VN HÃY LÊN TIẾNG TẨY CHAY BỌNphản động

14:52:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình ở Việt Nam đang bị một số phần tử xấu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị, nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Có thể nói đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

22:47:00, 24 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình ở Việt Nam đang bị một số phần tử xấu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị, nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Có thể nói đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

22:59:00, 24 thg 3, 2017 Reply

nhiều giáo dân vẫn một mực tin rằng, điều mà “Cha xứ” họ đang làm là “đòi lại quyền lợi cho nhân dân” nhưng thực ra bản chất là đang từng bước chia rẽ dân tộc, làm suy yếu nội bộ đất nước từ đó gián tiếp rước những kẻ dã tâm cướp nước ta quay trở lại một lần nữa.Nhà nước cần manh tay với 3 tên linh mục . Chính chúng là những kẻ khủng bố làm cho xã hội bất ổn...

10:10:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình ở Việt Nam đang bị một số phần tử xấu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị, nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Có thể nói đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vây tôi mong rằng mọi người chúng ta hãy hết sức tỉnh táo, đừng để bị cuốn vào những cuộc biểu tình để rồi gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

10:14:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hoạt động biểu tình, tuần hành ở Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, nhận sự tài trợ, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và một số tổ chức xã hội dân sự. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu có thể áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động, tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta nên cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

14:44:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Thật sự nhiều lúc tôi cũng muốn Việt Nam mình được như các nước phương Tây, phải mạnh tay đối với các phần tử chống đối. Nhiều khi thấy những kẻ quá khích thách thức người thực thi công vụ, tôi thấy sao nước mình cứ nhân đạo mãi như vậy. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nhưng đằng này kẻ chạy đi mình cũng không dám đánh, vậy thì còn ai sợ để mà "chạy lại" nữa! Mấy lão linh mục vớ vẩn kích động người dân biểu tình chống đối, không bỏ tù hết chúng đi, sao cứ phải nhân đạo đối với chúng làm gì!

14:52:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Trên mạng gần đây tôi thấy xuất hiện mấy clip mấy kẻ côn đồ thách thức lực lượng giao thông, cảnh sát. Biết là cảnh sát giao thông còn nhiều người thoái hóa, tham ô tham nhũng thật. Nhưng dù sao họ cũng đang thi hành công vụ, nếu không sai, nếu người dân đi đúng thì cảnh sát đâu làm gì. Khổ nỗi nhiều người cứ thích lấn làn, vượt đèn đỏ,...sai lè lè ra, bị bắt thì lại nhanh chóng đút lót cho được nhanh việc. Dân mình vô tình làm hư lực lượng giao thông là thế. Vậy mà đám côn đồ dám thách thức lực lượng chức năng, văng tục chửi bậy. Mấy anh cảnh sát cứ đứng trơ ra đấy. Đánh thì không được, nhẹ nhàng thì nó không nghe. Đâm ra bị côn đồ chửi mắng giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng dám làm gì. Xem mấy cái clip ấy đâm ra ức chế quá!

14:55:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình ở VN thực sự không mang nghĩa biểu tình như các nước khác với đúng nghĩa đòi quyền lời cho một bộ phận chung những con người nào đó. Những cuộc biểu tình ở VN là sự lợi dụng , sự thao túng sự thuê mướn con người đi ra đường để phục vụ mưu đồ chính trị của một bộ phận có lợi ích riêng

14:59:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Thấy lá trân đình nói vậy mình lại nghĩ ngay đến vụ hai nữ sinh đi xe máy gặp nạn gần đây ở Hải Phòng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu hai nữ sinh trên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lại đi ngược chiều. Hơn nữa lại bị thương nặng khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Tôi cũng thấy mừng vì dân mạng đa phần phê phán hai nữ sinh kia, ủng hộ lực lượng giao thông. Nhưng lạ thay người dân ở đó lại đòi giữ xe lực lượng giao thông lại. họ đòi csgt phải đền bù, bị ngành kỷ luật. Thế thì có khác gì người đi thi hành công vụ truy đuổi người vi phạm lại là sai hay sao! Người dân mình đôi khi cũng vì định kiến với lực lượng giao thông quá nên đâm ra mất đi cái nhìn khách quan, thấu đáo!

15:05:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Cái việc mà bạn nói khác gì vụ ở hà nội, csgt đạp xe của thanh niên đi ngược chiều dẫn đến tai nạn đâu.Rõ ràng đôi nam nữ đó vi phạm, không đội mũ bảo hiểm, đi người chiều, phóng nhanh, không chấp hành mệnh lệnh giao thông. Vậy mà khi sự việc xảy ra, lại có ý kiến phê phán anh csgt, đòi kỷ luật. Vậy thì hóa ra người đang thi hành công vụ, ngăn chặn hành vi sai phạm, ngăn chặn nguy hiểm cho người khác(vì đôi nam nữ kia đụng phải) lại là sai hay sao?!

15:13:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Nói thật ra, tôi chẳng muốn Việt Nam mình thông qua luật biểu tình chút nào! Cuộc sống đang yên đang lành thì không sao, nhưng có biểu tình là có lợi dụng, có kích động của các thế lực thù địch. Hãy nhìn sang mùa Xuân Arap, cách mạng màu ở Bắc Phi, trung Đông. Xem người dân được gì sau biểu tình, bạo loạn lật đổ. Có gì ngoài bom đạn, chiến tranh, ly tán không?! Nếu giờ người dân Ai Cập được chọn lại, tôi nghĩ rằng chẳng ai còn muốn tham gia biểu tình, bạo loạn ấy nữa đâu!

17:21:00, 25 thg 3, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy rằng hoạt động biểu tình, tuần hành ở Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, nhận sự tài trợ, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và một số tổ chức xã hội dân sự. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu có thể áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động, tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta nên cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

22:08:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Họ muốn sốg trog chiến tranh hay sao mà kích động v? Rõ ràg bạn đg sốg trog một quốc gia anninh tốt như VN mà...
Nhà nc thì v, họ cũg là ng mà ng thì phải có ng này ng nọ, đâu ai hoàn hảo, nếu ganh gét họ thì lm cách nào lm,chứ kích động lòng dân v là rõ ràg là sai....
Chúa hay cha cứ sai là trị

22:17:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Việt Nam luôn coi trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Chúa hay phật đều hướng con người đến điều thiện. Chỉ có những kẻ lú lẫn, lợi dụng tôn giáo nhằm đạt mục đích cá nhân. Cuối cùng thì vẫn là con dân VN khổ !!!!Tôn giáo không có lỗi. Lỗi ở kẻ truyền tôn giáo không lành mạnh. Kẻ phản động đội lốt tôn giáo.thật đáng buồn thay

22:23:00, 25 thg 3, 2017 Reply

Mọi thế hệ cha anh đả đổ máu để có một đất nước hoà bình và ổn định như ngày hôm nay.Trước đây củng như bây gjờ đất nướk chưa bao gjờ yên ổn,mọi thế lực thù địch đang tìm mọi cách để chống phá cách mạng nướk ta vậy mà mày là một đứa con của đất nướk chưa làm gj đượk cho đất nướk này vậy mà phọt ra câu đó.Đúng là đồ sâu bọ.

18:40:00, 26 thg 3, 2017 Reply

biểu tình là quyền của mỗi công dân nhằm bày tỏ ý kiến cá nhân của mình trong từng vấn đề. tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch đang theo kịch bản của các cuộc cách mạng màu để đẩy các cuộc biểu tình đi theo hướng mà chúng mong muốn

18:41:00, 26 thg 3, 2017 Reply

rõ ràng là các nước phương Tây không thể còn đường hoàng gây chiến nhằm lật đổ một chính phủ hợp pháp của một nước. mà chúng phải thông qua kích động quần chúng trong nước, từ đó tạo cớ can thiệp lật đổ các chính quyền hợp pháp

18:52:00, 26 thg 3, 2017 Reply

rõ ràng các cuộc biểu tình đang bị biến tướng đi nhiều. cần phải đề phòng các thế lực thù địch lợi dụng các cuộc biểu tình này đẩy lên thành các vụ việc phức tạp, thành sự đối đầu giữa người dân và chính quyền

21:10:00, 26 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình ở Vn là những cuộc biểu tình không thể nào chấp nhận được khi nó không xuất phát từ mục đích chung vì quyền lợi chung mà chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và những gì mà chúng ta thấy là họ chỉ nhận tài trợ nước ngoài để hoạt động mà thôi. đây là biểu tình vì tiền

21:31:00, 26 thg 3, 2017 Reply

chúng hô hào, ca ngợi Mỹ và phương Tây lên tận 9 tầng mây xanh, khen cho hết nước bọt gãy cả ngòi bút vẫn không chịu thôi thì đến nay sự tình đã trở nên khác biệt hoàn toàn. Không còn đôla rót vào nhiều như trước thì thử hỏi có đứa nào dám to mồm, k cần tiền mà sống nổi không

22:33:00, 26 thg 3, 2017 Reply

thời gian qua, lợi dụng các sự kiện biểu tình, tuần hành bất hợp pháp, một số trang mạng phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Boxit, Anhbasam, Xuandienhannom…đã cho đăng tải hàng loạt các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

08:17:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Lợi dụng vấn nạn cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, liên tiếp trong các ngày chủ nhật gần đây, các đối tượng được Việt Tân – tổ chức khủng bố, phản động hải ngoại hậu thuẫn đã tìm cách kích động, lôi kéo người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, từ đó tiến tới gây bạo loạn vũ trang, đập phá cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan công quyền, gây áp lực thực hiện các ý đồ chính trị.

08:38:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Trong những vụ lên kế hoạch và trực tiếp tham gia vào “các cuộc cách mạng màu sắc” thời gian qua, Chính phủ Mỹ đã thông qua hàng loạt tổ chức phi chính phủ được thành lập từ các nhóm cố vấn, chuyên gia và quỹ tiền tệ. Hầu hết những nhóm cố vấn này được Chính phủ Mỹ tài trợ trực tiếp, mặc dù trên danh nghĩa những cơ quan này được gọi là cơ quan cố vấn, thế nhưng thực chất, họ chính là những công cụ bí mật của Chính phủ Mỹ để thực hiện những sứ mệnh lật đổ chính quyền tại các nước đối địch.

11:53:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Lợi dụng vấn nạn cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, liên tiếp trong các ngày chủ nhật gần đây, các đối tượng được Việt Tân – tổ chức khủng bố, phản động hải ngoại hậu thuẫn đã tìm cách kích động, lôi kéo người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, từ đó tiến tới gây bạo loạn vũ trang, đập phá cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan công quyền, gây áp lực thực hiện các ý đồ chính trị.

12:04:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Tại Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. Do đó, cho dù chúng nó có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được quy luật tất yếu của tạo hóa.

12:14:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Trong khi các tổ chức chính trị, xã hội, ngoại giao hành động bằng việc chung tay, góp sức ủng hộ vật chất và động viên tinh thần để giúp người dân vượt qua khó khăn, giúp chính quyền kịp thời tháo gỡ vướng mắc, từng bước ổn định đời sống nhân dân thì đối với các thế lực chống phá đất nước, cụ thể ở đây là tổ chức Việt Tân đã coi thảm họa cá chết là cơ hội để chúng ra tay hành động, lôi kéo những người cả tin đi biểu tình.

12:25:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Mỹ là quốc gia luôn tự hào cho rằng mình là nước đa nguyên, đa đảng và có dân chủ nhưng thực tế sự lãnh đạo chỉ tập trung vào hai đảng là Cộng hòa và Dân chủ, hai đảng này thay nhau nắm quyền, còn các đảng khác “ho he tí” là “vỡ mồm” luôn. Việc bầu cử ở đây thì rối ren: người ở đảng này lên Tổng thống thì đảng kia tố cáo, biểu tình... Và nhiều nơi ở Mỹ vẫn xuất hiện các ổ chuột đấy thôi, nhân dân sống trong khổ cực thì tại sao Việt Tân không tố cáo? Do đó, làm sao có thể tin những lời chúng nói được.

12:38:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Chúng tung tin sai sự thật nhằm gây hoang mang dư luận, khoét sâu vào nỗi đau của người dân để kích động, chống phá. Đi liền đó, là các bình luận trên mạng mang tính quy kết, suy đoán một chiều về nguyên nhân sự cố cá chết nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng “chính quyền che đậy thông tin”. Rồi lấy đó làm lý do để kêu gọi người dân đi biểu tình.

12:49:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Trong sự kiện cá chết tại bốn tỉnh miềm Trung vừa qua, phản động đã cố tình xuyên tạc, cho rằng chính quyền bao che, làm ngơ, không quan tâm đến bà con ngư dân, vin cớ này để kích động sự bức xúc của người dân.

13:01:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Một số đối tượng, hội nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các loại tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa mị. Đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, ngụy tạo dư luận để lôi kéo, tập hợp lực lượng mà các tổ chức, cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng thời gian qua.

13:17:00, 27 thg 3, 2017 Reply

câu chuyện này mấy năm nay vẫn thường xuyên xảy ra, đó là hễ trong nước gặp vấn đề gì có sự quan tâm lớn của người dân cái là bè lũ phản động bên ngoài đặc biệt là Việt tân và các tổ chức phản động lớn khác lại tung tiền, tung người để kích động người dân, lôi kéo những người nhẹ dạ đi biểu tình.

13:29:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Chúng lôi kéo đông người tham gia nhằm thực hiện cái gọi là “chiếm lĩnh mặt trận truyền thông” khi liên tiếp tán phát các lời kêu gọi biểu tình, tuần hành, chủ động thông báo thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức biểu tình, chuẩn bị các loại băng rôn, biểu ngữ, hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan chức năng, chuẩn bị các kịch bản nhằm kéo dài các cuộc tụ tập gây rối.

13:40:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, để kích động biểu tình gây rối, các đối tượng trong nước đã móc nối với nhau và với số phản động bên ngoài lập các nhóm kín trên mạng xã hội để cùng bàn bạc kế hoạch, phân công đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ, phân công đối tượng in băng rôn, biểu ngữ, đối tượng thu thập thông tin để tán phát lên không gian mạng.

13:51:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Tổ chức “Việt Tân” đang phát động các chiến dịch chống Việt Nam ở nước ngoài như vận động Việt kiều và người nước ngoài “tẩy chay” hàng hóa, dịch vụ hàng không của Việt Nam… Cùng với đó là việc tổ chức những cuộc biểu tình trong nước dựa vào những sự kiện lớn của đất nước.

22:54:00, 27 thg 3, 2017 Reply

Có thể nói đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh

07:50:00, 29 thg 3, 2017 Reply

quyền được biểu tình của công dân được quy định trong hiến pháp, rằng đó là một quyền cơ bản được pháp luật thừa nhận, nhưn biểu tình ở việt nam chỉ đang lợi dụng quyền này để chống đối chứ chưa hề phát huy được tính tích cực của nó.

12:42:00, 29 thg 3, 2017 Reply

Biểu tình là hình thức đòi quyền lợi của người dân nhưng nó lại dễ bị lợi dụng cho những mục đích xấu nhất nếu người biểu tình không sáng suốt. Hơn nữa biểu tình cũng phải đk nhiều người hưởng ứng, và có kế hoạch rõ ràng, minh bạch. Muốn biểu tình cũng ít nhất làm ơn tìm hiểu kỹ càng về mục đích, người tc và ti tỉ thứ chứ đừng lao theo như một con thiêu thân.

21:50:00, 30 thg 3, 2017 Reply

Con đường yêu nước... cùng tay chân một số tổ chức cùng một số cá nhân xấu xa chúng đều đồng loạt đăng tải và tuyên truyền với cái gọi là “Kiến nghị về việc giải quyết thảm họa Formosa”, với mục đích hy vọng thu thập 75.000 chữ ký nhằm gửi và kiến nghị xung quanh việc đền bù liên quan đến sự cố Formosa xảy ra hồi đầu tháng 4/2016. Nhưng thực chất suy cho cùng đây cũng chỉ là cái “trò chơi tiêu khiển” tự sướng nhằm đánh lừa dư luận gây tiếng vang trong lòng xã hội về sự cố môi trường này.

21:57:00, 30 thg 3, 2017 Reply

Vẫn còn đó một số bộ phận cá nhân đứng dưới những danh nghĩa vì môi trường, yêu nước... đã có không ít những hành động xấu xa như xuống đường biểu tình, tụ tập gây áp lực đối với công ty và chính quyền địa phương tại đây. Và giờ đây, chúng lại bêu diễn cái chiêu trò “Kiến nghị về việc giải quyết thảm họa Formosa”, nhằm đánh hướng dư luận, áp đặt cho rằng quá trình giải quyết đền bù các chính sách của chính quyền đối với người dân về việc đền bù do sự cố không chuyên tâm, công bằng. Qua đó lên tiếng khẩn thiết kêu gọi quốc tế ủng hộ, bênh vực đối với họ nhằm gây áp lực cũng như tiếng xấu đối với đất nước Việt Nam.

21:57:00, 30 thg 3, 2017 Reply

Những người trong cuộc họ đã không lên tiếng thì ta cũng đã hiểu được chuyện như thế nào rồi. Đơn giản thôi, họ không lên tiếng bởi không có gì để mà lên tiếng cả, và bởi vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Từ hoàn tất việc đền bù cho đến khôi phục môi trường biển đều đã được thực hiện thì người dân ở đây còn gì để mà lên tiếng. Nếu cần thì họ đã lên tiếng rồi, đâu cần chờ mấy trò hề của đám "rận chủ chứ".

22:00:00, 30 thg 3, 2017 Reply

Một lần nữa bản chất Việt Tân lại bị vạch mặt bởi chính những người trong cuộc, chính những người đã từng có thời gian hoạt động vì nó. Nhân đây tôi cũng xin gửi đến những kẻ đã và đang có ý định dựa vào Việt Tân để chống đối trong nước rằng tất yếu các người sẽ bị pháp luật trừng phạt mà thôi, vì vậy đã không có sự đóng góp gì cho sự phát triển của xã hội thì cũng đừng “nằm ngửa, đạp ngược” lại quốc gia, dân tộc mình.

22:04:00, 30 thg 3, 2017 Reply

nhiều giáo dân vẫn một mực tin rằng, điều mà “Cha xứ” họ đang làm là “đòi lại quyền lợi cho nhân dân” nhưng thực ra bản chất là đang từng bước chia rẽ dân tộc, làm suy yếu nội bộ đất nước từ đó gián tiếp rước những kẻ dã tâm cướp nước ta quay trở lại một lần nữa.Nhà nước cần manh tay với 3 tên linh mục . Chính chúng là những kẻ khủng bố làm cho xã hội bất ổn...

09:50:00, 4 thg 4, 2017 Reply

Vấn đề lớn nhất là tên cầm đầu đã sang mỹ mấy ngày nay rồi! Hiện Nguyễn Thái Hợp đang ở quận Cam. Chắc sang đó lánh nạn ít hôm và xin nguồn viện trợ. Đồng thời chỉ thị cho đàn em làm lớn ! Nếu bị bắt thì khi trở về hắn vẫn bình an vô sự vì vô can. Tại thời điểm đó không ở nhà ! Vừa tránh được tai tiếng, vừa kiếm được tiền. Quả là siêu gian manh

09:59:00, 4 thg 4, 2017 Reply

Cái bọn giáo dân Phú yên và Song Ngọc ni suốt ngày đi biểu tình, kêu là Cá độc, biển độc, mà ngày mô cũng đi bắt cá về bán, nếu đúng là biển độc, cá độc thì bọn nị chết phải đưa xuống 18 tầng địa ngục. Nói là độc mà vẫn bắt bán cho người khác, ngày nào bọn nó cũng ngồi 2 bên đường bán cá với Hàu đó

22:25:00, 9 thg 4, 2017 Reply

nhiều người thật sự không hiểu rõ bản chất của việc biểu tình, cứ thấy có lời kêu gọi là đi ngay, thậm chí nhiều kẻ còn dùng vật chất để lôi kéo, kích động người dân tham gia biểu tình, và đặc biệt ở những nơi theo đạo thì chỉ cần nghe lời kêu gọi của các linh mục, quản xứ là họ sẵn sàng chạy theo.

22:32:00, 9 thg 4, 2017 Reply

các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn lợi dụng những vấn đề phức tạp trong nước, mà điển hình là vụ formosa và cho đến bây giờ, chúng vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề này để kích động người dân, đặc biệt là các giáo dân nơi đây để biểu tình chống chính quyền.

22:42:00, 9 thg 4, 2017 Reply

có thể thấy, chúng ta không cấm người dân biểu tình nhưng biểu tình phải phù hợp với pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và phải có lý do chính đáng, còn đây là những cuộc biểu tình mà ẩn nấp đằng sau nó là cả một âm mưu của các thế lực thù địch.

22:48:00, 9 thg 4, 2017 Reply

các đối tượng xấu trong và ngoài nước luôn tìm cách lợi dụng người dân để thực hiện các cuộc biểu tình, tuần hành trong nước để gây rối trật tự an toàn xã hội, nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền, chống phá nhà nước Việt Nam.

22:53:00, 9 thg 4, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy được biểu tình có sức ảnh hưởng như thế nào đến xã hội, môi trường xung quanh, đến cuộc sống của người dân, và đặc biệt là những cuộc biểu tình như ở nghệ an, hà tĩnh sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá đất nước.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !