14/04/2017

Trang Tintuchangngayonline lại bày trò xuyên tạc

Written By Lý Công on 14/04/2017 | 09:00

[Minh Trị]
 
    Không gian mạng Internet là nơi người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, thường xuyên nhất hiện nay. Tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin, bài viết khi thì vu cáo trắng trợn, khi thì lập lờ hai mặt để chống phá chế độ hiện hành ở Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi chính quyền có những chủ trương, quyết sách lớn, liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, các thế lực thù địch lại được thể “bơm vá”, “thổi phồng” thông tin nhằm mục đích xấu.

    Trang “tintuchangngayonline.com” là một trong những trang thông tin điện tử thường đưa ra nhiều bài viết có nội dung chính trị xấu, bàn luận các vấn đề đối nội và đối ngoại theo cách phiến diện, xuyên tạc, sai sự thật. Trước và trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trang tin này đã có nhiều bài viết dựng lên cái gọi là “mâu thuẫn”, “đấu đá” trong nội bộ Đảng, sự “can thiệp” của nước ngoài vào vấn đề nhân sự của Đại hội. Vừa rồi, khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương “nhất thể hóa một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền”, các thành phần “bồi bút” của trang tin này lại được dịp mặc sức phóng bút theo trí tưởng tượng phong phú của chúng.

    Trong bài viết “Đòn nhất thể hóa tung ra tại Hội nghị Trung ương 5 nhằm mục đích gì”, bút danh “Kami” đã vẽ nên một bức tranh chính trị Việt Nam đầy u ám, từ cái gọi là kiểm soát an ninh ở các trụ sở, văn phòng của bộ máy Đảng, chính quyền, cho tới nhân sự cấp cao của Đảng và đặc biệt là “âm mưu trong việc đề xuất nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng với chính quyền”. Đây là những luận điệu xuyên tạc rất trắng trợn, bỉ ổi.
    Thứ nhất, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo là một chủ trương được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bàn và đề cập ngay từ khóa X (thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh). Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa X), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó nêu rõ: “Thực hiện tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở”. Đúng 1 năm sau, Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) ban hành Kết luận số 37-KL/TW ngày 2/2/2009, về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020: “Nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm đề án nhất thể hóa một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh; đề án thực hiện chủ trương Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ và bí thư, phó bí thư; đề án đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo”. Như vậy, chủ trương nhất thể hóa đã có từ trước (khóa X) và đang được Đảng ta tiếp tục nghiên cứu để đi vào thực hiện trong khóa XI và XII này.

    Thứ hai, chủ trương này là thực hiện đúng quan điểm “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, gắn chặt trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với vai trò người đứng đầu. Thực hiện tốt chủ trương này vừa giảm được biên chế, vừa xây dựng được bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Hơn nữa. nó hoàn toàn phù hợp, bởi nhiều ban, sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ khá tương đồng nhau về cùng lĩnh vực. Khi thực hiện nhất thể hóa thì không những giải quyết được vấn đề cán bộ, mà còn khắc phục được những bất cập về bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Đây cũng là giải pháp quan trọng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, góp phần đổi mới hệ thống chính trị. Các phần tử xấu vẫn hay tuyên truyền rằng bộ máy cơ quan nhà nước ở Việt Nam “cồng kềnh”, “tốn ngân sách”, “hoạt động không hiệu quả”, “không có ai chịu trách nhiệm”, bây giờ nhất thể hóa nhằm giải quyết triệt để vấn đề đó, vậy còn muốn thế nào? Thậm chí, không chỉ là câu chuyện biên chế, ngân sách, khi có một người trực tiếp chịu trách nhiệm, hoàn toàn có thể hướng tới văn hóa “từ chức” khi không quản lý được, không làm được việc, đó là câu chuyện tốt, là thể hiện tinh thần dân chủ, còn kêu ca gì nữa?

    Thứ ba, về cái gọi là dùng vấn đề “nhất thể hóa” như một “đòn cân não”, một “con bài chính trị”, những kẻ chống đối hay “suy bụng ta ra bụng người” với đầy rẫy “thuyết âm mưu” trong não trạng, có lẽ quên mất rằng bất cứ quyết định nào được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đều được bàn thảo kỹ càng, thống nhất cao trong 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là 19 ủy viên Bộ Chính trị, ở đâu ra cái gọi là “phe cấp tiến, thân phương Tây”, “thông điệp gây ảnh hưởng chính trị cho phe này, nhóm kia” hay “loại bỏ dần sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”?! Chính việc cán bộ giữ cương vị lãnh đạo ở cả cấp ủy đảng và chức danh chính quyền chính là thể hiện trách nhiệm lớn nhất trong điều hành, đưa ra các quyết định, đảm bảo chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa chính xác các quan điểm đó vào hoạt động thực tiễn.

    Thứ tư, khi chuẩn bị bước vào các sự kiện chính trị quan trọng, những phần tử xấu đều làm mọi cách chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo, tạo cho người dân nhận thức sai về sự đồng lòng, nhất trí trong Đảng. Và mục tiêu cuối cùng của chúng là làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” kiểu phương Tây. Tuy nhiên, trong lần này, chúng lại cố tình phớt lờ một thực tế là bước đi “nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ở cơ sở” cho thấy tư duy đổi mới của Đảng ta. Hơn nữa, bước đi này được tiến hành rất thận trọng, mới ở giai đoạn thí điểm (ở Quảng Ninh) rồi mới tính tới các địa phương khác, chưa ngay lập tức làm ồ ạt hay lên tới các cấp cao như cái “thuyết âm mưu” mà chúng vẽ ra. Bên cạnh đó, đối với một số nước láng giềng có cùng chế độ chính trị với Việt Nam, quá trình nhất thể hóa đã tiến hành từ trước và có hiệu quả tốt. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị của ta có thể rút ra kinh nghiệm từ quá trình thực hiện của các nước bạn để đạt hiệu quả cao nhất.

    Tóm lại, với cái bọn “ếch ngồi đáy giếng”, “dốt hay nói chữ” như trang tintuchangngayonline, cần có biện pháp phản bác, thậm chí xử lý nghiêm, không dung túng những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng. Mỗi người dân Việt Nam cũng cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý đồ phá hoại tư tưởng của phần tử xấu.

4 Nhận xét

10:59:00, 16 thg 4, 2017 Reply

Không gian mạng Internet là nơi người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, thường xuyên nhất hiện nay. Tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin, bài viết khi thì vu cáo trắng trợn, khi thì lập lờ hai mặt để chống phá chế độ hiện hành ở Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi chính quyền có những chủ trương, quyết sách lớn, liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, các thế lực thù địch lại được thể “bơm vá”, “thổi phồng” thông tin nhằm mục đích xấu. Người dân cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng để không mắc bẫy những thế lực thù địch.

01:25:00, 1 thg 5, 2017 Reply

Những kẻ không biết gì thì thường nói huênh hoang tưởng như mình hiểu biết lắm thì phải. ĐÚng là thùng rỗng thì kêu to. CHúng chỉ nói với mục đích làm hoang mang tâm lý dư luận xã hội chứ hiểu gì

11:20:00, 1 thg 5, 2017 Reply

Trang “tintuchangngayonline.com” đang cố tình xuyên tạc tình hình thực tế và đưa ra các luận điệu không hề đúng, không hề có thực. Trước các thông tin được đưa ra chính bản thân tôi cũng rất cần phải thận trọng khi tiếp nhận nó. Bởi nếu tiếp nhận một cách vô tội vạ càng khiến chính bản thân mình bị ảnh hưởng xấu từ đó rất có thể có các hành động không đúng, vi phạm pháp luật Việt Nam.

13:43:00, 3 thg 5, 2017 Reply

ang “tintuchangngayonline.com” là một trong những trang thông tin điện tử thường đưa ra nhiều bài viết có nội dung chính trị xấu, bàn luận các vấn đề đối nội và đối ngoại theo cách phiến diện, xuyên tạc, sai sự thật. Lần này cũng vậy với bài viết “Đòn nhất thể hóa tung ra tại Hội nghị Trung ương 5 nhằm mục đích gì”, bút danh “Kami” đã lại một lần nữa trang này tự vẽ ra một bức tranh chính trị một cách siêu thực.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !