19/05/2017

LÒNG TA HẰNG NUNG NẤU NGUYỆN ƯỚC CỦA BÁC HỒ

Written By Lý Công on 19/05/2017 | 09:29

[Minh Trị]

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn khi đất nước hòa bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn:

“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.

Dịp kỷ niệm lần thứ 127 ngày sinh của Bác năm nay cũng là lúc đánh dấu 42 năm đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, cũng vào thời điểm Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) với những quyết sách quan trọng liên quan đến xây dựng, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công tác xây dựng Đảng (xem xét kỷ luật cán bộ).

Có thể nói, bắt tay vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng, lời dạy của Người. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và con người xã hội chủ nghĩa cũng là để phục vụ nhân dân. Xây dựng Đảng, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn kỷ luật Đảng và hình ảnh thiêng liêng của Đảng cũng là để toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vừa là người lãnh đạo, vừa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Trước khi từ giã chúng ta trở về “thế giới người hiền” để “gặp các Cụ Các Mác, Cụ Lênin”, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác kính yêu cũng nhắc tới vấn đề đầu tiên là xây dựng Đảng. Người viết:

“Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạp nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chỉ với một đoạn ngắn, Bác đã để lại cho chúng ta biết bao bài học sâu sắc về xây dựng Đảng, từ giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ trong Đảng, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Người nhấn mạnh “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước mặt trái của cơ chế thị trường, sự cám dỗ của vòng xoáy “kim tiền”, một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng, tham nhũng, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền, làm giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự ra đời, hoạt động kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế của Nhà nước và nhân dân dẫn tới một số cán bộ phải chịu hình thức kỷ luật (như tại Hội nghị Trung ương 5 vừa rồi), thậm chí bị xử lý về hình sự (như trường hợp của Vinashin, Vinalines).

Có thể nói, việc thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là điều không cấp ủy, tổ chức đảng nào mong muốn, nhưng “kỷ luật một người để cứu muôn người”, việc làm đó không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của Đảng, vai trò của bảo vệ chính trị nội bộ Đảng mà còn có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, thể hiện quyết tâm trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phần nào khôi phục niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng. Bác Hồ đã từng dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra những khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”

Lịch sử hơn 80 năm Đảng ta từ khi ra đời đến nay chứng minh rằng, mỗi khi Đảng biết nhận ra sai lầm, khuyết điểm, biết khắc phục, sửa chữa, thì tổ chức Đảng càng vững mạnh, sự nghiệp cách mạng càng đi lên, nhân dân càng tin yêu, ủng hộ. Các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc cho rằng Đảng ta đang suy yếu, có “phe” nọ “phái” kia, “tranh giành quyền lực”, mà chúng quên mất kinh nghiệm lịch sử mà Đảng ta đã có, đập tan luận điệu tuyên truyền và mọi hành vi chống phá trước kia và hiện tại của chúng.

Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng ta đã mạnh dạn loại khỏi tổ chức của mình những đảng viên thoái hóa, phản bội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các phong trào cách mạng giành độc lập thời kỳ “tiền khởi nghĩa”, trong đó có cả những hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tổ chức Đảng càng vững mạnh, lãnh đạo Mặt trận Việt Minh và toàn dân ta làm cách mạng thành công.

Giai đoạn cải cách ruộng đất (1953 - 1956), khi mắc sai lầm về cách thức thực hiện, diện tiến hành cải cách..., Đảng ta đã mạnh dạn nhận sai, sửa sai. Tại phiên họp Quốc hội đầu năm 1957, chính Bác Hồ đã khóc nhận sai lầm, khuyết điểm. Đảng ta cũng thi hành kỷ luật cho ra khỏi Bộ Chính trị với 1 đồng chí, loại khỏi Ban chấp hành Trung ương 1 đồng chí. Ngay cả đồng chí Tổng Bí thư vào thời điểm đó (dù có công lao to lớn trong Cách mạng Tháng Tám) cũng xin từ chức, giữ cương vị khác ở Quốc hội. Sau sửa sai, tổ chức Đảng càng vững mạnh, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thành công, góp phần cho hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Bản thân đồng chí Tổng Bí thư, trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, để 30 năm sau lại được tín nhiệm giữ cương vị Tổng Bí thư thêm một lần nữa, kịp khởi xướng công cuộc Đổi mới trước khi từ trần.

Giai đoạn từ sau 30/4/1975 - 1979 với những căng thẳng ở hai đầu biên giới, Đảng ta mạnh dạn thi hành kỷ luật với một số cán bộ có sai phạm trong tiếp xúc với phía nước ngoài. Nội bộ Đảng ta càng đoàn kết, lãnh đạo quân dân ta đập tan cuồng vọng của những thế lực bành trướng, bá quyền, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Giai đoạn Đảng Cộng sản, công nhân các nước Liên Xô, Đông Âu tiến hành cải tổ, cải cách sai lầm dẫn tới mất chính quyền về tay các thế lực chống đối, thậm chí tan rã cả nhà nước (Liên Xô, Liên bang Nam Tư), Đảng ta đã mạnh dạn kỷ luật 1 Ủy viên Bộ Chính trị vì có quan điểm, tư tưởng trái với chủ trương, đường lối của Đảng, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng. Tập thể Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương càng đoàn kết, vững mạnh, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trước sóng gió trên trường quốc tế, lãnh đạo công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu.

Về sau, còn có đồng chí bị thi hành kỷ luật do vấn đề về lịch sử chính trị, hoặc trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, Đảng ta đã xử lý các vấn đề này “có lý, có tình” như lời phát biểu của đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XII nói vào ngày 10/5 vừa qua.

Như vậy, quán triệt sâu sắc những tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng, với hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và vấn đề xem xét trong Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, lãnh đạo Đảng ta đã tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đảm bảo xử lý nghiêm minh sai phạm nhưng có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, có lý, có tình. Tin tưởng rằng, với tinh thần kiên quyết, trách nhiệm, cầu thị, vì lợi ích của nhân dân, đất nước, vì sự vững mạnh của Đảng ta, chắc chắn thời gian sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đại diện ưu tú của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta gặt hái nhiều thành tựu trên bước đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.

127 năm ngày sinh nhật Bác, “nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”! Mỗi đảng viên và nhân dân Việt Nam hãy chung tay góp sức xây dựng nước nhà đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong:

“Gạt mọi nỗi gian lao, hàn lại vết thương đau
Lòng ta hằng nung nấu, nguyện ước của Bác Hồ
Cùng dựng xây đất nước, cho đời thêm mơ ước
Tương lai sẽ ngập tràn, một niềm vui bao la”!

43 Nhận xét

20:16:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Để có được những tháng ngày tươi đẹp này của dân tộc Việt Nam chính là nhờ một phần công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí Minh- vị cha già của dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam vô cùng tự hào, kính mến Người. Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm 127 năm ngày sinh của Người, toàn thể con dân Việt Nam xin được bày tỏ lòng nhớ thương vô bờ bến với Người!

22:06:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại. Chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

22:12:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh_ người có công rất lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc ta. Bác là một tấm gương sáng mà bất kỳ người dân Việt Nam nào đều phải noi theo. Cho nên nhân dân ta luôn lấy bác làm tấm gương để noi theo, để học tập. Bác là một người cha già của cả dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt nam đời đời nhớ ơn công ơn của bác!

22:15:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Với mỗi người dân VN điều đó luôn là mãi mãi

22:17:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Lật lại những trang sử vàng của dân tộc, lòng yêu nước được lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Với những gì mà chúng ta thấy là người dân luôn luôn hướng về hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại hướng về người cha chung của dân tộc mình. Bác luôn luôn sống mãi trong lòng dân chúng ta

22:19:00, 19 thg 5, 2017 Reply

Theo tôi nhớ, thì lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch mà chúng tôi nghe trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam lúc đó (17/7/1966) và sau đó được nhắc đi nhắc lại trên báo, đài, các đợt học chính trị mà chúng tôi thuộc lòng đoạn "“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Tôi nhấn mạnh với bài báo này câu của Hồ Chủ tịch "nhân dân Việt Nam quyết không sợ"

06:54:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

07:10:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới, chính người đã đưa dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay, kỉ niệm 125 năm ngày sinh của người chính là dịp để nhân dân Việt Nam nhớ lại những công ơn của người, người chính là tấm gương để nhân dân ta học tập noi theo, Bác đã đi nhưng những công lao, di sản mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam nó vẫn còn trường tồn mãi mãi.

07:13:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới, chính người đã đưa dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay, kỉ niệm 125 năm ngày sinh của người chính là dịp để nhân dân Việt Nam nhớ lại những công ơn của người, người chính là tấm gương để nhân dân ta học tập noi theo, Bác đã đi nhưng những công lao, di sản mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam nó vẫn còn trường tồn mãi mãi.

07:14:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới, chính người đã đưa dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay, kỉ niệm 125 năm ngày sinh của người chính là dịp để nhân dân Việt Nam nhớ lại những công ơn của người, người chính là tấm gương để nhân dân ta học tập noi theo, Bác đã đi nhưng những công lao, di sản mà bác để lại cho dân tộc Việt Nam nó vẫn còn trường tồn mãi mãi.

07:20:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Có lẽ nhắc đến Việt Nam thì cái tên chủ tịch Hồ Chí Minh được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

07:21:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Mỗi người dân Việt Nam chúng ta dù là trẻ nhỏ hay người già mỗi người đều vô cùng biết ơn bác, vô cùng kính trọng bác bởi những gì bác hy sinh cho cả dân tộc Việt chúng ta để có này bình yên như hôm nay là không thể chối cãi. Thế mà vẫn có những kẻ ngày đem tìm cách nói xấu xuyên tạc về bác, Những kẻ này chúng không biết rằng chúng nói xấu bác là dối đầu với cả dân tộc ta hay sao, những kẻ vô ơn bội nghĩa này sớm muộn cũng nhận báo ứng cho mà xem.

15:32:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Kỉ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác, nhân dân việt Nam chúng ta nghẹn ngào xúc động nhớ về NGười và những cống hiến mà người đã dành cho dân tộc VN chúng ta. Tất cả cuộc đời ấy, Người dành trọn cho lý tưởng chung dành trọn cho dân tộc này vì lợi ishc chung vì quê hương đất nước

15:38:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Tất cả dù chỉ là quá khứ nhưng những giá trị đó mãi mãi sẽ chẳng thể nào mất đi trong mỗi con dân người Việt. Từ sâu thẳm trong trái tim, xin bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn sâu sắc tới Người! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại !!!

15:39:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Lịch sử Việt Nam như một dòng sông, bốn ngàn năm đã chảy qua bao nhiêu thăng trầm ghềnh thác . TRong tất cả những thăng trầm đã qua người dân vẫn luôn tin và dành tình yêu thuwog sự kính trọng hết mực cho một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. đất nước chúng ta lớn lên như hôm nay là nhờ Người.

15:39:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Việt Nam thật may mắn khi đã sinh ra 1 con người tài giỏi như vậy. Mọi người dân vẫn luôn đời đời nhớ ơn công lao gây dựng nên 1 đất nước Việt Nam thoát khỏi cảnh xâm lăng mang đến tự do, anh sáng cho người dân Việt Nam. Tư tưởng và hình ảnh của Bác vẫn sẽ được con cháu chúng ta kế thừa và phát huy. Tôi vẫn luôn tự hào và vui sướng khi nói về Bác Hồ của chúng ta với bạn bè quốc tế.

15:40:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Ngày nay, khi chúng tôi vui sướng khi được hưởng nền độc lập, tự do và thống nhất bao nhiều thì chúng tôi cũng thầm cảm ơn công lao của Người đối với đất nước này, dân tộc này bấy nhiêu. Để rồi, mỗi dịp nghĩ về Bác, nhớ về Bác, mỗi con người đất Việt chúng ta lại tự hứa với bản thân sẽ vững bước trên con đường người đã chọn, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

15:41:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Những ngày tháng năm, hướng về Bác, hướng về chân lý mãi sáng ngời. Dù thời gian có là bao nhiêu đi chăng nữa, dù lịch sử có dài thêm bao nhiêu thì hình ảnh con người ấy trong lòng nhân dân vẫn mãi mãi như thế. Chúng ta nên tìm hiểu về con người Bác, lối sống bình dị của Bác là những gì chúng ta hoàn toàn có thể học tập, xây dựng hình tượng đạo đức cho mình. Phấn đấu để bản thân không ngừng tốt hơn

21:29:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Khi tôi sinh ra đã không còn chiến tranh đất nước của chúng ta đã hoàn toàn độc lập lo do , nhưng tôi chỉ nghe ông bà kể lại và xem những lịch sử Việt Nam , và trong lòng tôi rất quý trọng bác Hồ chính nhờ có 1 người như bác đây đất nước của chúng ta mới có được ngày hôm nay . Nổi lần tôi xem tivi chiếu phim tài liệu về bác tôi đã không ngăn được nước mắt của mình

21:37:00, 20 thg 5, 2017 Reply

i Bác cả đời cống hiến cho dân tộc, chưa bao giờ tự nghĩ cho bản thân một chút gì, một lãnh tụ giản dị, dành cả cuộc đời vì nước vì dân, công lao của Bác là không gì đong đếm. Tư tưởng và đạo đức của Bác vẫn sáng ngời soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. thế hệ hôm nay tiếp bước NGười để đất nước phát troeenr hơn

22:39:00, 21 thg 5, 2017 Reply

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

15:09:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Một người lãnh tụ suốt cuộc đời chỉ vì nước vì nhân dân, đến hơi thở cuối cùng Bác vẫn luôn trăn trở nghĩ cho nhân dân.
Chúng cháu những thế hệ đi sau, sẽ luôn noi gương Bác- một ngươi chiến sĩ kiên trung.

15:11:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Hình ảnh vị cha già dân tộc sẽ mãi còn đó trong tâm trí mỗi người Việt Nam không bao giờ phai nhạt đi cả, cho dù có những kẻ sớm hôm tìm mọi lí lẽ để cố lòng hủy hoại đi hình ảnh đó, nhưng chúng sẽ không bao giờ có thể thành công được.

15:14:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Hồ Chí Minh, con người vĩ đại và có sức hút mãnh liệt. Thế giới ngày nay còn có khác biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sung sướng được thấy lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái

15:16:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Nhân dân Việt nam xin hứa với Người, tiếp tục kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Người và các thế hệ cha ông đã để lại, nguyện sống và chiến đấu, lao động và học tập theo gương Người, để đưa Việt Nam phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu, như mong ước của Người trước lúc đi xa.

15:18:00, 22 thg 5, 2017 Reply

rên suốt chặng đường hoạt động Cách mạng qua các di tích, được nghe kể, những bài viết về Người, qua cuộc đời, qua đạo đức cũng như vô vàn điều Người kể thì những thế hệ này đến thế hệ khác của quốc gia và dân tộc đều khắc sâu và luôn ghi nhớ trong thâm tâm để có trách nhiệm hơn với quốc gia và dân tộc. Xin cảm ơn Người, Người đã mang lại độc lập, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền cho dân tộc và quốc gia.

15:19:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho dân tộc Việt Nam, những điều Người mang lại cho dân tộc và quốc gia, cho giang sơn gấm vóc là điều không thể bàn cãi và đếm xuể. Nhân dân ta sẽ đoàn kết nhất trí hơn nữa, tạo nguồn sức mạnh to lớn hơn nữa để vượt qua mọi điều khó khăn và gian khổ để đưa đất nước vững bước đi lên và vượt qua mọi giông tố.

15:21:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Hồ Chí Minh người là niềm tin cho dân tộc Việt Nam cả hôm nay và cho mai sau. Chúng con luôn làm việc và noi theo tấm gương của người.

15:22:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Lúa nào xưa nhớ thuở nghẹn đòn
Dân mất nước, bao kiếp người khát bỏng
Bác khơi nước, nhen màu xanh Tất cả hồi sinh khi có Bác về.

15:24:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Là người dân Việt Nam, chúng ta cảm ơn bè bạn năm châu đã giành những tình cảm cao quý và trân trọng cho Bác Hồ kính yêu. Và, chúng ta tự hào về điều ấy.

15:25:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Hehe hình như trên thế giới có một mình bác Hồ có hai danh hiệu là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới thì phải, như có lẽ là hơi ít so với nhưng gì bác đã làm cho nhân loại ^^ i love cụ hồ

15:28:00, 22 thg 5, 2017 Reply

nhân dân Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vì những gì người đã làm cho Việt Nam nói riêng và nhân dân toàn thế giới nói chung. Bác là một con người vĩ đại, là người mà đến bây giờ những giá trị người để lại vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, lý luận lẫn thực tiễn của nó

15:29:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Bác Hồ đã đi xa 44 năm, nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một tình cảm: Bác Hồ không mất. Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp nơi. Vì vậy, vẫn như có Bác Hồ, hằng năm tới dịp Tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam, và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ

15:30:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Bác của chúng ta không chi là một người tài năng mà đạo đức của người cũng là cái mà chúng ta phải nói gương. Là lãnh tụ tối cao, nhưng Bác Hồ luôn gần gũi nhân dân. Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức chúc thọ linh đình. Vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân, trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân còn khó khăn, gian khổ.

15:31:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và tháng 6 năm 1911, tại Bến Nhà Rồng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước. Chính thời khắc lịch sử đó đã mang đến cho Việt Nam thắng lợi vẻ vang về sau

15:35:00, 22 thg 5, 2017 Reply

Vì đồng tiền hay là vài cái gì mà để trong ánh mắt của những kẻ xấu xa, chúng dám nhắm mắt, nghiêng mình để tẩy não, quy chụp có những bài viết bôi xấu, hạ bệ uy tín về cuộc đời cũng như con người của Bác. Những kẻ xấu xa đéo thể chấp nhận được. Mỗi kẻ một ý những không thể chấp nhận. :

19:27:00, 23 thg 5, 2017 Reply

Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ nỗ lực, cố gắng để hoàn thành di nguyện của Người, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnhđất nước Việt Nam giàu mạnh. Toàn dân sẽ đoàn kết thống nhất, chung sức hành động làm nên những thắng lợi vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của Người. Toàn dân Việt Nam mãi mãi nhớ về Người và khắc cốt ghi tâm những lời Người đã dạy chúng con!

21:57:00, 24 thg 5, 2017 Reply

Tôi nhận thấy bài viết đưa ra những lý do hợp lý, các triều đại Lý, Trần là thời đại huy hoàng trong thời kỳ phong kiến Việt Nam nhưng nếu được lựa chọn tôi nhất trí là thời đại Hồ Chí Minh là thời đại tốt nhất mà tôi cảm thấy. Ở thời đại nhân dân chúng tôi được làm chủ đất nước, được thể hiện tâm tư và nguyện vọng của bản thấn, được đứng lên đấu tranh với những mặt xấu của xã hội và cuối cùng tôi thấy đời sống của chúng tôi được nâng cao và đảm bảo.

23:07:00, 24 thg 5, 2017 Reply

Kỷ niệm ngày sinh của bác, nhớ về bác, tôi thấm nhuần lời dạy của bác, Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, Đảng phải lấy dân làm gốc, phải thương yêu nhân dân vi người dân mà phục vụ, chống quan liêu xa rời nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân, chống cho được những kẻ cơ hội, luồn sâu leo cao làm hại dân hại nước, bảo vệ tinh đoàn kết như bảo vệ con ngươi của mắt mình.

23:09:00, 24 thg 5, 2017 Reply

Bác Hồ là cha già kính yêu của dân tộc vn , vị nhân tài trên toàn thế giới . Bất luận không để một phần tự xấu nào làm nhói đau đến hàng triệu trái tim đang hướng về bác . Chúng tôi nguyện hy sinh để bảo vệ tổ quốc thiêng liêng này.

23:12:00, 24 thg 5, 2017 Reply

Bác Hồ là một vĩ nhân danh nhân văn hóa thế giới thời hiện đại .Thời xưa Bác được gọi là bậc hiền tài ,đại nhân quân tử .Lịch sử dựng nước giữ nước của dan tộc ta luôn là thếthời nào rồi cũng xuất hện vĩ nhân cứu dân cứu nước .Dân tộc Nga llúc nguy nan có ngay Putin chèo lái .Viêt ta rồi cũng sẽ như vậy .Vai trò cá nhân vô cùng quan trọng trong tiến trìnhlịch sử phát triển của mỗi dân tộc ,mỗi quốc gia là thế

20:17:00, 30 thg 5, 2017 Reply

Tư tưởng của Hồ Chí Minh là tư tưởng sáng tạo, đi trước thời đại, nhìn xa trông rộng. Những quan điểm của người sau mấy chục năm vẫn còn vẹn nguyên giá trị và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân ta

19:25:00, 1 thg 6, 2017 Reply

Mỗi người dân Việt Nam chúng ta dù là trẻ nhỏ hay người già mỗi người đều vô cùng biết ơn bác, vô cùng kính trọng bác bởi những gì bác hy sinh cho cả dân tộc Việt chúng ta để có này bình yên như hôm nay là không thể chối cãi. Vì thế những hành vi đang cố chống lại Việt Nam phải xử lý một cách triệt để, ko để cho chúng cơ hội nhen nhóm ý định!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !