30/04/2017

SỰ THẬT VỀ BẢN YÊU SÁCH CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

Written By Lý Công on 30/04/2017 | 11:19

[Anh hùng xa lộ]

Ngày 26/4/2017, một số cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đã kêu gọi người dân ký tên, ủng hộ việc đưa ra bản yêu sách cải cách chính sách đất đai với những nội dung hết sức phản động, trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong bản yêu sách, các tổ chức xã hội dân sự cho rằng: “Chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (điều 53 – Hiến pháp 2013), Luật Đất đai và các quy định liên quan không những không tạo điều kiện sử dụng hiệu quả đất đai, phát triển kinh tế bền vững, mà lại là tấm bình phong, là cơ hội vàng cho giới chức quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, vô cảm đi đêm với chủ dự án tước đoạt tàn bạo nhà ở, trang trại, ruộng đất – tư liệu sản xuất và là nguồn sống duy nhất của hàng chục triệu hộ nông dân trong một quốc gia đất hẹp, dân đông, nông nghiệp chiếm tỷ lệ quan trọng trong nền kinh tế”. 
 
Bản yêu sách về đất đai được đăng tải trên Blog xuandienhannom

Có thể thấy rằng những luận điệu mà các tổ chức xã hội đưa ra là hết sức thù địch, cho thấy bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân, đi ngược lại Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Thông qua bản “yêu sách” của các tổ chức xã hội dân sự chúng ta có thể nhận thấy một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, bản yêu sách của các tổ chức xã hội dân sự đã đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Bởi lẽ, Hiến pháp là một văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định những nguyên tắc cơ bản về chế độ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…; nguyên tắc tổ chức, xác định giới hạn thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của các cơ quan nhà nước. Đây chính là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. 

Theo đó, Điều 53 Hiến Pháp 2013 đã khẳng định rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đồng thời, ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, trong đó Điều 4 đã quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này”. Điều đó đã cho thấy đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và Nhà nước chỉ là đại diện chủ sở hữu được giao nhiệm vụ thống nhất quản lý mà thôi. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý chí và nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân.

Thứ hai, bản yêu sách của các tổ chức xã hội dân sự đã vu cáo, xuyên tạc trắng trợn về tình hình đất đai ở Việt Nam. Trong đó, chúng cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai sẽ làm hạn chế những quyền lợi của người dân, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta không hạn chế hay ngăn cản việc người dân thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí còn có những quy định cụ thể, rõ ràng để người dân dễ dàng thực hiện. 

Điều 166 Luật đất đai ngày 29/11/2013 đã quy định cụ thể về quyền chung của người sử dụng đất: Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình; Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. Điều đó đã cho thấy việc thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không làm hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất bởi vì mỗi người sử dụng đất đều có các quyền chung và các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. 

Thứ ba, việc các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi người dân ký tên, ủng hộ việc đưa ra bản yêu sách cải cách chính sách đất đai thực chất là nhằm gây tiếng vang, đánh bóng tên tuổi để đám quan thầy bên hải ngoại “bơm tiền” tài trợ cho các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua thành phần tham gia ký tên ủng hộ bản yêu sách là các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân bất mãn, cực đoan thường xuyên có hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó có thể kể đến một vài cái tên tiêu biểu như: Diễn đàn Xã hội dân sự; Ban Vận động Văn đoàn độc lập; Diễn đàn Bauxite Việt Nam; Dân oan Dương Nội, Giáo xứ Phú Yên (Giáo phận Vinh); Hội Dân oan 3 miền; Tập hợp dân chủ đa nguyên; Khối 8406 Úc Châu, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Yêm, Nguyễn Huệ Chi, linh mục Anton Đặng Hữu Nam,…Ngoài ra, bản yêu sách này cũng chính là điều kiện thuận lợi để các trang mạng phản động trong và ngòai nước lợi dụng sự kiện này tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng thực chất bản yêu sách cải cách chính sách đất đai là hết sức phản động, trái với Hiến pháp 2013, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia ký tên vào bản yêu sách phản động này.

41 Nhận xét

13:33:00, 2 thg 5, 2017 Reply

nhìn nhận rằng thì bản yêu sách đất đai này lại là một thủ đoạn làm màu của các tổ chức dân sự khi nó thực sự không có ý nghĩa gì trên thực tế mà chỉ nhằm gây tiếng vang với các thế lực ở bên ngoài mà thôi

13:35:00, 2 thg 5, 2017 Reply

rõ ràng bản yêu sách về cái cách chính sách đất đai này là muốn thay đổi hoàn toàn chủ trương chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước chúng ta. chúng muốn thông qua bản yêu sách này để thể hiện các tổ chức dân sự đang tồn tại

13:36:00, 2 thg 5, 2017 Reply

nhìn vào bản yêu sách cải cách chính sách đất đai lần này chúng ta thấy có ai them ký tên vào ủng hộ đâu. quanh đi quẩn lại vẫn là mấy cái họ tên rân chủ tự soạn rồi tự ký ủng hộ cho lẫn nhau mà thôi

13:39:00, 2 thg 5, 2017 Reply

rõ ràng khi đọc bản yêu sách chúng ta đều thấy rằng bản yêu sách của các tổ chức xã hội dân sự đã vu cáo, xuyên tạc trắng trợn về tình hình đất đai ở Việt Nam. Trong đó, chúng cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai sẽ làm hạn chế những quyền lợi của người dân, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta không hạn chế hay ngăn cản việc người dân thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí còn có những quy định cụ thể, rõ ràng để người dân dễ dàng thực hiện

14:17:00, 2 thg 5, 2017 Reply

đây lại là một chiêu bài đổi trắng thay đen, đưa ra yêu sách nhưng thực chất là muốn thay đổi bản chất của quyền sở hữu đất đai, chúng ta nên bình tĩnh suy xét cho kỹ trước những bản yêu sách như thế này

14:21:00, 2 thg 5, 2017 Reply

chúng ta thấy rằng việc các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi người dân ký tên, ủng hộ việc đưa ra bản yêu sách cải cách chính sách đất đai thực chất là nhằm gây tiếng vang, đánh bóng tên tuổi để đám quan thầy bên hải ngoại “bơm tiền” tài trợ cho các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân

14:35:00, 2 thg 5, 2017 Reply

xIN ĐƯỢC cảm ơn bài viết của tác giả, quả thực trong con mắt của giới rận, mọi thứ đều xấu xa, nhưng chúng ta tin chắc rằng, đó chỉ là quan điểm của giới rận, không phải là tất cả nên mọi người nên cẩn thận và đề phòng, tránh trường hợp xấu nhất và có những tác động tiêu cực không đáng có

14:47:00, 2 thg 5, 2017 Reply

công nhận bài viết đã đưa ra những chi tiêts về pháp lí cũng như các căn cứ để chứng tỏ những lời của giới rận là sai và họ ủng hộ cho những người đi khiếu kienjem kích động người đi khiếu kiện là hoàn toàn không đúng, cần phải vạch rõ âm mưu này của bọn chúng càng sớm càng tốt

14:50:00, 2 thg 5, 2017 Reply

tÔI KHÔNGZ HIỂU LÍ do tại sao một số kẻ cơ hội luôn đứng sau việc các bà con đi khiếu kiện vượt cấp, trước đây chúng còn chi viện cho bà con tiền để bà con có sức đi khiếu kiện nữa, chẳng thể hiểu nỗi chúng đang muốn làm cái méo gì nữa, bà con đâu phải là công cụ đâu

14:54:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Có thể thấy được là đằng sau việc đi ủng hộ bà con chống chính quyền là những tư lợi cá nhan quá rõ ràng, nó hoàn toàn không như những gì chúng nói là vì bà con , giúp bà con vì lí tưởng, đúng là một lũ khốn nạn, dám đi ngược lại vớiquy định của pháp luật Việt Nam và cách làm đó không thể chấp nhận đưojc

15:08:00, 2 thg 5, 2017 Reply

VIệc đưa ra bản yêu sách cải cách chính sách đất đai với những nội dung hết sức phản động, trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng ta không thể nào chấp nhận hay cổ súy cho hành động này của những con người không xuất phát từ lơi ích chung dduojc

15:09:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Nếu như nó đúng với quy định của pháp luật, lợi ích của người dân bị động chạm thì chính quyền phải thực sự vào cuộc và giải quyết cho người dân, còn nếu nó mục đích quậy phá chính quyền, làm cho chính quyền bị ấn tượng xấu trong lòng người dân thì phải tẩy chay ngay lập tức

15:10:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Tôi hoàn toàn đồng tình với bạn, nếu như những con người thâm độc muốn dùng nhưng tranh chấp khiếu kienje đất đai để hạ uy tin của chính quyền thì phải xứ lí nghiêm những con người này, không nên cho chugn cơ hội thực hienje các hoạt động chống phá đó

15:21:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Đúng là không biết được nào mà lượng, nghe mấy ông bà hoạt động vì dân chủ nhân quyền mà sướng hết tai, y hệt đa cấp thế, nhưng mà bản chất thì nó không hề tốt đẹp như thế và cái giá của sự lừa dối đó có thể đánh đổi bằng sự ổn định của một quốc gia, chúng nó tệ thật

15:27:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Người dân có liên quan tới đất đai cần đọc những văn bản này để nẵm rõ luật hơn, và quan trọng là nâng cao nhận thức của mình, tránh trường hợp bị giới rận mang đi chống chính quyền như một công cụ mà không hề hay biết , đã khổ sẽ lại càng khổ hơn mà thôi

15:30:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của tác giả, trong giai đoạn hiện này nếu như không cẩn thận thì ngay lập tức có thể bị lũ rận chủ lôi vào các hoạt động chống chính quyền một cách cực đoạn mà thôi, đó là điều rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới an ninh quốc gia đấy

15:33:00, 2 thg 5, 2017 Reply

Bản yêu sách đó cần được xem lại một cách chi tiết vì thực tế không ai có thể tha thứ cho những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác để thực hienje các mục đích của mình, muốn Việt Nam trở nên loạn lạc, đó là điều không thể thực hiện được đâu giới rận chủ à, vì còn đó những người như tôi

16:35:00, 3 thg 5, 2017 Reply

công nhận bài viết đã đưa ra những chi tiêts về pháp lí cũng như các căn cứ để chứng tỏ những lời của giới rận là sai và họ ủng hộ cho những người đi khiếu là hoàn toàn không đúng. Bởi lẽ chính sách đã được ban ra thì đều đã được nghiên cứu kỹ càng cả rồi chứ không đơn thuần là nói áp dụng suông!

23:01:00, 3 thg 5, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng thực chất bản yêu sách cải cách chính sách đất đai là hết sức phản động, trái với Hiến pháp 2013, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia ký tên vào bản yêu sách phản động này.

23:11:00, 3 thg 5, 2017 Reply

chúng ta thấy rằng việc các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi người dân ký tên, ủng hộ việc đưa ra bản yêu sách cải cách chính sách đất đai thực chất là nhằm gây tiếng vang, đánh bóng tên tuổi để đám quan thầy bên hải ngoại “bơm tiền” tài trợ cho các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, đây âu cũng chỉ là cái cớ để chống phá nhà nước ta mà thôi, đúng là lũ cặn bã của xã hội.

16:28:00, 4 thg 5, 2017 Reply

thực chất bản yêu sách cải cách chính sách đất đai là hết sức phản động, trái với Hiến pháp 2013, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia ký tên vào bản yêu sách phản động này.

20:38:00, 4 thg 5, 2017 Reply

để nghe hết được yêu sách của bọn rận chủ thì có mà đến đến năm sau. chúng giờ soạn ra những cái thứ đó như cơm bữa, tập kí vào đấy cũng gãy cả tay ra rồi.

20:49:00, 4 thg 5, 2017 Reply

những bản yêu sách này thực sự không có giá trị gì đối với việt nam cả, chúng chỉ là một cách để các nhà rân chủ vẽ ra tiền mà thôi.

20:58:00, 4 thg 5, 2017 Reply

bọn rận chủ chỉ ngồi và nghĩ ra những trò như thế này. suốt ngày chúng đâu có việc gì khác làm ngoài tập trung chống phá để câu đôla về đâu.

21:05:00, 4 thg 5, 2017 Reply

với mục đích là kiếm tiền thì cái bản yêu sách chỉ đáp ứng được nhu cầu của các nhà chống cộng ngoài nước mà thôi, còn đối với việt nam thì nó chẳng có ý nghĩa gì

21:19:00, 4 thg 5, 2017 Reply

Bản yêu sách này chính là cần câu cơm của các nhà rận chủ soạn thảo ra nó, vì vậy nó chẳng có nghĩa lý gì đối với việt nam mà chỉ có ý nghĩa kinh tế với chúng mà thôi.

23:06:00, 5 thg 5, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy rằng thực chất bản yêu sách cải cách chính sách đất đai là hết sức phản động, trái với Hiến pháp 2013, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, không để cho các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia ký tên vào bản yêu sách phản động này.

22:23:00, 6 thg 5, 2017 Reply

những bản yêu sách kiểu này đã xuất hiện quá nhiều đến nỗi rằng giờ đây khi các nhà rận chủ đưa ra bản yêu sách nào đó thì người ta chỉ biết ngao ngán lắc đầu mà thôi.

20:49:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Trong thời gian qua, lợi dụng việc cưỡng chế, thu hồi đất xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, các thế lực thù địch và các phần tử phản động đã tiến hành các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

21:06:00, 9 thg 5, 2017 Reply

sở hữu toàn dân về đất đai không đồng nhất với sở hữu nhà nước về đất đai. Sở hữu toàn dân về đất đai ở đây được hiểu là đất đai không thuộc sở hữu của riêng ai, nhân dân là chủ sở hữu đối với đất đai và Nhà nước chỉ là đại diện chủ sở hữu và được giao nhiệm vụ thống nhất quản lý. Trong đó, Điều 53 Hiến Pháp 2013 đã khẳng định rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

21:08:00, 9 thg 5, 2017 Reply

việc quy định Nhà nước Việt Nam là đại diện chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân, mọi tài sản, tư liệu sản xuất do Nhà nước đại diện cho dân là chủ sở hữu đều được sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích chung của quần chúng nhân dân. Theo đó, mỗi người dân đều có quyền, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm sử dụng hợp lý, có hiệu quả.

21:17:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Theo đó, mỗi người dân đều có quyền, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm sử dụng hợp lý, có hiệu quả. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Nhà nước thay mặt toàn dân quản lý và phân bổ đất đai, đảm bảo điều tiết quá trình phân phối công bằng, ngăn ngừa việc chiếm dụng phần lớn đất đai, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận bình đẳng và trực tiếp với đất đai, xóa bỏ tình trạng dùng độc quyền sở hữu đất đai với mục đích tư hữu về tư liệu sản xuất, bóc lột người sử dụng đất.

21:20:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Việc thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không làm hạn chế đến quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất bởi vì mỗi người sử dụng đất đề có các quyền chung và các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

21:22:00, 9 thg 5, 2017 Reply

vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm - Mỹ Đức có một phần nguyên nhân xuất phát từ sự yếu kém trong quản lý đất đai của một số các cơ quan quản lý và năng lực đội ngũ cán bộ về quản lý đất đai còn không ít hạn chế, yếu kém chứ không phải do bản chất của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra.

21:22:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Theo đó, sự kiện Đồng Tâm - Mỹ Đức bắt nguồn từ việc một số cán bộ của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã lợi dụng quá trình sát nhập Hà Tây vào Hà Nội để bán đất công tại khu vực được giao cho Lữ đoàn 28, Quân chủng Không quân quản lý, vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai năm 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

21:28:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Trên cơ sở những luận cứ ở trên, chúng ta có thể thấy rằng việc quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng.

21:29:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Rõ ràng, với một vụ việc mang tính chất mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải là mâu thuẫn đối kháng; người dân Đồng Tâm trước sau như một luôn “luôn tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”; quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố Hà Nội là kiên trì tuyên truyền, vận động người dân Đồng Tâm chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật và không sử dụng tới biện pháp trấn áp mạnh, sẵn sàng đối thoại với người dân để tháo gỡ những vướng mắc… thì việc đám “dân chủ” lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền rồi nhận thất bại một cách thảm hại cũng là điều dễ hiểu.

21:31:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Trong những biến động liên tục những ngày qua xoay quanh vụ gây rối an ninh trật tự ở xã Đồng Tâm thì một điểm đáng chú ý là những người đưa tin kích động dư luận quần chúng nhân dân lại chính là những tên dân chủ quen thuộc. Nội dung của vụ việc chưa được cơ quan chức năng đưa ra một cách chính thức ấy vậy mà trên các trang báo mạng ngập tràn những bài viết có vẻ là chắc như đinh đóng cột về vụ việc gây rối này.

21:32:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Ông Chung đã đến xã Đồng Tâm đối thoại với người dân và kết quả đã như mọi người mong muốn, không có đổ máu và không làm phức tạp thêm vấn đề. Người dân đã có sự lắng nghe và hợp tác để cùng giải quyết những gì mà chúng ta có thể làm được. Việc mà chúng ta nên làm trong tất cả mọi cuộc căng thẳng là bình tĩnh và đối thoại , khong nên sử dụng vũ lực

21:34:00, 9 thg 5, 2017 Reply

Còn nhân dân, còn sức dân, cách mạng và chính quyền vẫn sẽ còn đứng vững. Và ngược lại âm mưu của đám người đốt lốt linh mục kia sẽ chỉ thất bại mà thôi, và cũng cần gửi gắm đến bà con công giáo ở những điểm nóng đó rằng hãy trân trọng sự bình yên hiện nay, đừng tự mình tách mình ra khỏi đồng bào Việt Nam đoàn kết bởi những luận điệu, sự áp đặt giáo lý, giáo điều của những kẻ ác quỷ đội lốt con Chúa trời.

23:06:00, 14 thg 5, 2017 Reply

xIN ĐƯỢC cảm ơn bài viết của tác giả, quả thực trong con mắt của giới rận, mọi thứ đều xấu xa, nhưng chúng ta tin chắc rằng, đó chỉ là quan điểm của giới rận, không phải là tất cả nên mọi người nên cẩn thận và đề phòng, Trành khỏi những thứ tư tưởng xấu xâm nhập!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !