19/08/2017

19/8/1945: BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC

Written By Lý Công on 19/08/2017 | 06:30

[Lúa]

19/8/1945, mốc lịch sử gắn liền với một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự kiện mùa Thu năm 1945 đã là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến đột phá của trong nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta.

Với mỗi người dân Việt, 19/8/1945 cũng là ngày sinh thứ hai của bản thân - sinh ra được hưởng “quyền sống bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc”, như trong Bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Thành công của Cách mạng tháng Tám xóa bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến, ách đô hộ thực dân, đồng thời khai sinh một đất nước độc lập, do nhân dân làm chủ và cũng chính là khởi đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cũng cần khẳng định rằng, với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. 

19/8/1945 cũng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017), ngược dòng lịch sử, mời bạn đọc cùng điểm qua những hình ảnh đã trở thành huyền thoại, sống mãi với thời gian…
 
Nhân dân Thủ đô đánh chiếm Bắc Bộ Phủ - 
Cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ

Mít tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945

Xe loa phát lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội.
30 Nhận xét

08:20:00, 19 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945 cũng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

14:13:00, 19 thg 8, 2017 Reply

đúng ngày này 72 năm về trước, nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, giành quyền tự chủ, đây là một cột mốc lịch sủ không thể nào quên với nhân dân việt nam, thành lập nên một chính quyền non trẻ thì việc bảo vệ xây dựng và phát triển chính quyền ấy dẫn dắt dân tộc thống nhất giải phóng là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng đáng tự hào

14:23:00, 19 thg 8, 2017 Reply

đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công , đại thành công câu nói của bác quả là đúng đắn khi phát động phong trào cách mạng 19/8 tất cả nhân dân miền bắc đồng lòng cùng nhau đánh đuổi chính quyền pháp để xây dựng thành chính chính quyền mới, lãnh đạo dân tộc đi đến chiến thắng cuối cùng

15:12:00, 19 thg 8, 2017 Reply

Những ý kiến của các vị lãnh đạo rất thiết thực, nếu muốn phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, không phô trương hình thức thì cần có thời gian và cách làm thật đúng đắn và thiết thực hơn nữa. Chỉ có như vậy mới thực sự xây dựng được một lực lượng CAND như Bác Hồ hằng mong đợi.

15:19:00, 19 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945, mốc lịch sử gắn liền với một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự kiện mùa Thu năm 1945 đã là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến đột phá của trong nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta. Có thể nói 19/8/1945 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam

15:23:00, 19 thg 8, 2017 Reply

Mãi ghi nhớ công ơn của người. Bác Giáp chúng cháu tự hào vì có bác,tự hào một vị đại tướng anh hùng.Nhân dân Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng luôn tôn vinh Đại tướng như một vị thánh của dân tộc.

15:36:00, 19 thg 8, 2017 Reply

nói đến công lao làm mình lại nhớ đến bài thơ được phổ nhạc mà quên tên,đùng vậy bác Giáp bác Hồ và nhiều vị lãnh tụ vĩ đại khác của nước ta góp phần tạo nên một chiến thắng hào hùng dành lại chính quyền thống nhất đất nước,trong khoảng thời giạn trường kỳ kháng chiến các bác đã chịu biết bao gian khổ cùng nhân dân.công lao của các bác sao mà kể xiết chỉ biết ngàn lần cảm ơn thôi

15:48:00, 19 thg 8, 2017 Reply

lây gì mà ghi hết được công lao của bác đây,con người cả cuộc đời vì nước vì dân.sinh ra trong một ra đình ra giáo lại được học ngôi trường tốt đã tạo nên một con người có phẩm chất của mộ vĩ nhân,và dấu ấn cuộc đời bác là được gặp và làm việc cùng Hồ Chủ Tịch người đã góp phần không nhỏ hoàn thiện một vị tướng tài ba một danh nhân văn hóa thế giớ một con ngươi mấy trăm năm mới có một người đáng trân trọng

15:51:00, 19 thg 8, 2017 Reply

ở nơi nào thì tự hào về nơi đó, cả ngàn đời nay nếu không có sự tự hào về dân tộc thì chắc chắn sẽ không hình thành nên những quốc gia, dân tộc khác nhau, cũng không thể có những cuộc đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc của mình. VN cũng nằm trong quy luật đó, vì vậy các bạn có quyền tự hào về đất nước VN ngày nay, bởi mảnh đất chúng ta sống nơi đây chính là xương máu của cha ông chứ không phải chuyện đùa.

22:51:00, 19 thg 8, 2017 Reply

Với mỗi dấu mốc lịch sử chính trị quan trọng chúng ta lại cảm thấy tự hào và biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh sương máu của mình để con cháu đời sau được sống trong hòa bình độc lập. Cách mạng tháng tám năm 1945 là một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

20:53:00, 20 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945 cũng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

20:55:00, 20 thg 8, 2017 Reply

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

09:27:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Cách đây tròn 72 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8-1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để tự mình quyết định vận mệnh của dân tộc. Từ thân phận nô lệ, Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam trở thành người chủ và làm chủ trong một chế độ dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm rung chuyển và chấn động hệ thống thuộc địa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên phạm vi quốc tế.

09:28:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Thành quả to lớn đó trước hết thuộc về sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó, vai trò của Hồ Chí Minh là tiền đề và hết sức quan trọng. Để có được thắng lợi vĩ đại đó, Hồ Chí Minh đã phải bôn ba khắp năm châu bốn biển, đúc kết kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, lựa chọn con đường cách mạng vô sản duy nhất đúng cho dân tộc Việt Nam. Người đã nắm chắc thời cơ và khi thời cơ chín muồi, cũng chính Người đã “chớp lấy” kịp thời nhất, cùng toàn Đảng, toàn dân tộc đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vĩ đại.

09:29:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đúc kết bài học quý về quy tụ nhân tâm, quy tụ lòng người; bài học về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp hài hòa “ý Đảng với lòng dân”, như một quy luật lịch sử tất yếu khách quan. Tin dân, dựa vào dân, hiểu thấu dân tâm là truyền thống quý báu trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, trở thành một giá trị tiêu biểu của nền văn hóa-chính trị Việt Nam hiện đại.

09:30:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chỉ khi nào lòng dân quy về một mối, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc thì nội lực dân tộc mới được phát huy cao nhất, đất nước mới trở nên thái bình, thịnh trị, dân chúng yên vui, hạnh phúc. Từ tổng kết kinh nghiệm lịch sử dân tộc, ngay từ năm 1942, trong cuốn sách nổi tiếng “Lịch sử nước ta”, Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta”. Sử ta dạy cho ta bài học, khi nào dân ta đoàn kết thì độc lập nước nhà được giữ vững, nếu không đoàn kết thì độc lập nước nhà có nguy cơ bị xâm phạm. Và chính sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn là một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, tạo ra nhân tố hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là tiền đề quan trọng nhất cho những bước phát triển tiếp theo và cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giải phóng và công cuộc phục sinh, chấn hưng, phát triển của dân tộc.

20:26:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có ý nghĩa rất lớn bởi suốt hơn nửa thế kỷ, Hà Nội là thủ phủ của Đông Dương thuộc Pháp. Sự thất bại của chính quyền tại đây tượng trưng cho sự sụp đổ của chế độ thực dân trên đất nước ta, việc giành chính quyền nhanh gọn, không đổ máu đã tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân cả nước tiến lên giành chính quyền.

20:27:00, 21 thg 8, 2017 Reply

trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 sẽ đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam

20:28:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi và việc khai sinh ra nước Việt Nam mới có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng.

20:29:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình

20:31:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tư¬ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo của Đảng ta đã gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại

20:42:00, 21 thg 8, 2017 Reply

Mốc son chói lọi, mỗi chiến thắng của quân và dân ta ngày đó đều là kết quả của cả một quá trình cố gắng, đấu tranh không ngại gian khổ hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Và cách mạng tháng 8 năm đó đã tạo một tiếng vang lớn nhất, đánh dấu cho sự thắng lợi của toàn quân toàn dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dành được thắng lợi thực sự, giải phóng được dân tộc

17:23:00, 22 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945 cũng là ngày sinh thứ hai của bản thân - sinh ra được hưởng “quyền sống bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc”, như trong Bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Thành công của Cách mạng tháng Tám xóa bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến, ách đô hộ thực dân, đồng thời khai sinh một đất nước độc lập, do nhân dân làm chủ và cũng chính là khởi đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm

17:24:00, 22 thg 8, 2017 Reply

quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

21:44:00, 22 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945 cũng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

21:44:00, 22 thg 8, 2017 Reply

19/8/1945, mốc lịch sử gắn liền với một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự kiện mùa Thu năm 1945 đã là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến đột phá của trong nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta.

21:44:00, 22 thg 8, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Thành công của Cách mạng tháng Tám xóa bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến, ách đô hộ thực dân, đồng thời khai sinh một đất nước độc lập, do nhân dân làm chủ và cũng chính là khởi đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

21:45:00, 22 thg 8, 2017 Reply

Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

09:06:00, 24 thg 8, 2017 Reply

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ

02:13:00, 30 thg 8, 2017 Reply

Thành công của cách mạng Tháng 8 đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, đó là thắng lợi của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Đây rõ ràng là một bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !