26/08/2017

QUY ĐỊNH 90: CHỌN NGƯỜI TÀI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Written By Lý Công on 26/08/2017 | 12:00

[Tọa Sơn]

Vừa qua, Đảng ta đã ban hành quy định số 89-QĐ về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Trong đó, quy định 90 thu hút sự bàn luận sôi nổi, khi lần đầu tiên Đảng ta quy định rõ các tiêu chuẩn cho từng chức vụ chủ chốt trong Đảng, Chính phủ và Quốc hội.
 
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hồi cuối năm 2016 tại Đà Nẵng
 Theo đó, đối với diện cán bộ, đảng viên chịu sự quản lý của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chung về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực, uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đối với mỗi chức danh chủ chốt trong Đảng, Chính phủ và Quốc hội cũng đã được quy định 90 đề cập rõ ràng nhằm lựa chọn cán bộ phù hợp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cán bộ, đảng viên. Qua việc ban hành quy định 90 này, chúng ta có thể thấy một số điểm tích cực như sau:


- Trước đây, Đảng ta đã ban hành 19 điều đảng viên không được làm, tuy nhiên với những cán bộ, đảng viên cao cấp có vai trò quan trọng đối với vận mệnh của đất nước, vận mệnh của Đảng thì cần có những quy định cụ thể nhằm phát huy tính tiên phong, tính trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

- Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, quy định 90 chính là hành động thực tiễn, là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên cấp cao soi xét cũng như không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thực hiện tốt quy định này sẽ hạn chế, tiến tới ngăn chặn tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

- Quy định 90 được thực hiện đầy đủ sẽ loại bỏ được những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ của mình để tư lợi cá nhân, loại bỏ được sự tham quyền cố vị, “lợi ích nhóm”…gây mất niềm tin nhân dân. Quy định cũng cho thấy, sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ sai phạm, kể cả đó là cán bộ cấp cao của Đảng từ đó, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Sự chống phá của các thế lực phản động
Ngay khi quy định 90 ra đời, các thế lực thù địch đặc biệt là bọn phản động đã tìm cách chống phá, xuyên tạc nội dung trong quy định. Mục đích của bọn chúng là nhằm gây hoài nghi quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, gây nghi ngờ hiệu quả của quy định này trong đời sống, coi quy định này chính là công cụ để gây mâu thuẫn mất đoàn kết trong Đảng. 

Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta thấy trong thời gian gần đây, Đảng ta đã xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đảng viên cao cấp vi phạm các quy định của Đảng. Trong đó, Đảng ta cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là một trong những công tác cốt yếu trong quá trình xây dựng Đảng. Lựa chọn được đúng cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng ta đi đúng định hướng mà mình đã chọn. Quy định 90 này chính là sự đúc kết từ thực tiễn xây dựng và quản lý cán bộ đảng viên trong thời gian qua. Do vậy, chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân.

18 Nhận xét

09:52:00, 28 thg 8, 2017 Reply

trong tiêu chí cũng nên nêu đã là cán bộ cao cấp phải có ít nhất thông thạo một ngoại ngữ bởi trong thời kỳ hội nhập, cán bộ cao cấp mà không biết ngoại ngữ như tiếng Anh thì thật khó hội nhập

09:52:00, 28 thg 8, 2017 Reply

đồng thuận, nhất trí cao và nhiệt liệt ủng hộ việc triển khai Quy định, quy định đưa ra các tiêu chí liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Các cán bộ, đảng viên cần thuộc các tiêu chí này và căn cứ vào quy định để thực hiện thì chắc chắn sẽ không xảy ra vi phạm trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

09:53:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Để thực hiện có hiệu quả Quy định 90, các cán bộ thuộc diện trong Quy định cần phải được quán triệt Quy định một cách nghiêm túc nhưng cũng cần quán triệt đến tất cả đảng viên cơ sở nắm chắc Quy định để góp phần giám sát, kiểm tra các đối tượng trong Quy định

09:53:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Quan trọng nhất là khi các cán bộ được giao trọng trách phải tự điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện mà đặc biệt các cán bộ càng cao thì nêu gương phải càng lớn, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

09:54:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Trung ương cần có những quyết định cụ thể để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định, nghĩa là phải có chương trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giảm sát. Trong kiểm điểm đảng bộ hàng năm cần phải có kiểm điểm việc thực hiện Quy định để tạo sự răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

14:49:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Việc Đảng ta ban hành quy định số 89-QĐ và quy định số 90-QĐ/TW là một bước quan trọng đánh dấu sự phát triển asuwj thay đổi và hoàn thiện dần về nhận thức cũng như hành động trong việc đánh giá cán bộ, đảng viên của đảng ta lựa chọn những con người đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ lãnh đạo

20:03:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Lựa chọn được đúng cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng ta đi đúng định hướng mà mình đã chọn. Quy định 90 này chính là sự đúc kết từ thực tiễn xây dựng và quản lý cán bộ đảng viên trong thời gian qua. Do vậy, chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân.

08:32:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Đảng ta cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là một trong những công tác cốt yếu trong quá trình xây dựng Đảng. Lựa chọn được đúng cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng ta đi đúng định hướng mà mình đã chọn. Quy định 90 này chính là sự đúc kết từ thực tiễn xây dựng và quản lý cán bộ đảng viên trong thời gian qua. Do vậy, chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân.

15:03:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Có thể thấy việc hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn cần có đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là với lãnh đạo chủ chốt, có thể quyết định vận mệnh quốc tế là điều hết sức khoa học và phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân. Chỉ có những kẻ PHẢN ĐỘNG, phá hoại mới xuyên tạc, lên án Quy định này.

15:04:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Có thể thấy việc hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn cần có đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là với lãnh đạo chủ chốt, có thể quyết định vận mệnh quốc tế là điều hết sức khoa học và phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân. Chỉ có những kẻ PHẢN ĐỘNG, phá hoại mới xuyên tạc, lên án Quy định này.

21:25:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Đảng ta đã ban hành 19 điều đảng viên không được làm, tuy nhiên với những cán bộ, đảng viên cao cấp có vai trò quan trọng đối với vận mệnh của đất nước, vận mệnh của Đảng thì cần có những quy định cụ thể nhằm phát huy tính tiên phong, tính trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

21:26:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Ngay khi quy định 90 ra đời, các thế lực thù địch đặc biệt là bọn phản động đã tìm cách chống phá, xuyên tạc nội dung trong quy định. Mục đích của bọn chúng là nhằm gây hoài nghi quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, gây nghi ngờ hiệu quả của quy định này trong đời sống, coi quy định này chính là công cụ để gây mâu thuẫn mất đoàn kết trong Đảng.

21:26:00, 29 thg 8, 2017 Reply

rõ ràng chúng ta thấy trong thời gian gần đây, Đảng ta đã xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đảng viên cao cấp vi phạm các quy định của Đảng. Trong đó, Đảng ta cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là một trong những công tác cốt yếu trong quá trình xây dựng Đảng. Lựa chọn được đúng cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng ta đi đúng định hướng mà mình đã chọn. Quy định 90 này chính là sự đúc kết từ thực tiễn xây dựng và quản lý cán bộ đảng viên trong thời gian qua.

15:12:00, 30 thg 8, 2017 Reply

Do vậy, chúng ta tin tưởng rằng, quy định 90 sẽ nhanh chóng đi thực tiễn cuộc sống, giúp Đảng ta lựa chọn được những người lãnh đạo sáng suốt, vì nước, vì dân. Một bài viết khách quan.

15:40:00, 30 thg 8, 2017 Reply

Hy vọng phát triển đi lên nữa. Có thể thấy việc hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn cần có đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là với lãnh đạo chủ chốt, có thể quyết định vận mệnh quốc tế là điều hết sức khoa học và phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

22:47:00, 31 thg 8, 2017 Reply

Vừa qua, Đảng ta đã ban hành quy định số 89-QĐ về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Trong đó, quy định 90 thu hút sự bàn luận sôi nổi, khi lần đầu tiên Đảng ta quy định rõ các tiêu chuẩn cho từng chức vụ chủ chốt trong Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

23:18:00, 31 thg 8, 2017 Reply

Quy định 90 được thực hiện đầy đủ sẽ loại bỏ được những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ của mình để tư lợi cá nhân, loại bỏ được sự tham quyền cố vị, “lợi ích nhóm”…gây mất niềm tin nhân dân. Quy định cũng cho thấy, sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ sai phạm, kể cả đó là cán bộ cấp cao của Đảng từ đó, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

20:10:00, 2 thg 11, 2017 Reply

Với những đường lối và chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước ta đã đưa đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển vững chải nhờ tìm được những người có đủ đức đủ tài lãnh đạo đất nước,lãnh đạo các đơn vị đặt lợi ích của dân tộc của nhân dân lên hàng đầu.Những quy định của Đảng về khung tiêu chuẩn chức danh ngày càng làm rõ hơn nữa cái Sáng suốt của Đảng ta.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !