15/08/2017

QUY ĐỊNH CỦA MINH BẠCH VÀ THƯỚC ĐO

Written By Lý Công on 15/08/2017 | 22:43

[Hà Bắc]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định  90-QĐ/TW năm 2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Theo đó những cán bộ thuộc diện này phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
 
Quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là niềm tin cả xã hội và là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
Chúng ta đã thấy được cụ thể hóa và hiện thực hóa việc Đảng ta thực hiện việc “nhốt quyền lực vào lồng quy chế” để quản lý. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là thời gian vừa qua, khi mà hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong một bộ phận cán bộ, thậm chí là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước (Ủy viên TW, Ủy viên Bộ Chính trị,…). Quyết tâm và nỗ lực này thể hiện ý nghĩa cực kỳ lớn lao, là hồi chuông cảnh tỉnh, là sự răn đe từ xa tới gần, từ trên xuống dưới đối với mọi cán bộ trong thi hành công vụ, trong thực hiện nghĩa vụ với nhân dân và với chính vị trí bản thân đang ngồi. Và đó sẽ là bước đi đột phá mà người viết bài này xin đi vào phân tích, bình luận một cách cụ thể nhất với những nỗ lực, quyết tâm không biết mệt mỏi nhằm đưa quyền lực vào sự quản lý hiệu quả nhất.

Trong quy định có nêu rõ: “Đặc biệt những cán bộ này phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.” Từ đây cho thấy được chúng ta đang đi vào lộ trình chọn ra những người thực sự vì lý tưởng cao đẹp cho nền hòa bình, cho sự giàu mạnh của dân tộc. Tuyệt đối không được vì những tư tưởng tầm thường cá nhân mà “làm quan”, vì những quyền lợi nhỏ của bản thân mà vụ lợi. Điều đó càng cho thấy quyết tâm gạn đục khơi trong trong công tác cán bộ, một công tác cơ bản, nguồn gốc của mọi công tác đặc biệt quan trọng, chiến lược mà Đảng ta đang hướng tới thực hiện. Từ đó cũng thấy được rằng những ai có những tư tưởng vụ lợi cá nhân hãy thực sự tỉnh ngộ, hãy thực sự biết răn mình nhiều hơn để có được sự tin yêu của nhân dân. Để xứng đáng với vị trí công tác của mình, trọng trách của bản thân đang mang trên người. Mặt khác, những ai đang có triển vọng trở thành cán bộ thì phải thực sự soi mình vào đó xem bản thân có thực sự xứng đáng hay không.

Trong quy định cũng chỉ ra rằng: “Chỉ đạo quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm…Tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.” Điều này cho thấy người mà có thể đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao phải thực sự là người đáp ứng được yêu cầu quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là vấn đề ít nhiều đã trầm kha, nhức nhối gây mất niềm tin trong nhân dân suốt một thời gian dài và giờ đây là lúc chúng ta thẳng thắn xoáy sâu vào thẳng vấn đề để làm rõ và để lọc nhân sự ngay từ đầu vào.

Đối với những cán bộ cấp cao giữ vai trò quyết định quan trọng thì xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của vị trí mà trong quy định nêu rõ những nội dung cụ thể về các chức danh này: “Ngoài ra cũng kèm theo quy định tiêu chuẩn từng chức danh là Ủy viên TW Đảng, UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TW,…” Quy định thể hiện sự kịp thời và đáp ứng được yêu cầu đề ra, được nhân dân và toàn xã hội hưởng ứng.

Có thể nói, trong thời buổi nhiều vấn đề biến động lớn như hiện nay, đặc biệt vấn đề nội bộ và các yếu tố về quyền lực đang thực sự chi phối nhiều mặt của xã hội thì quy định trên đã cho nhân dân và cả đất nước thấy được sự quyết tâm cao độ, sự cụ thể hóa và kết quả của quá trình làm việc, tích lũy, rút kinh nghiệm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng, có niềm tin sáng ngời vào những hiệu ứng, những kết quả đầy tốt đẹp của việc thực hiện quy định chuẩn xác, cần thiết và hiện thực này./.

25 Nhận xét

10:19:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Có thể nói, trong thời buổi nhiều vấn đề biến động lớn như hiện nay, đặc biệt vấn đề nội bộ và các yếu tố về quyền lực đang thực sự chi phối nhiều mặt của xã hội thì quy định trên đã cho nhân dân và cả đất nước thấy được sự quyết tâm cao độ, sự cụ thể hóa và kết quả của quá trình làm việc, tích lũy, rút kinh nghiệm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng, có niềm tin sáng ngời vào những hiệu ứng, những kết quả đầy tốt đẹp của việc thực hiện quy định chuẩn xác, cần thiết và hiện thực này.

15:24:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Quyết tâm và nỗ lực này thể hiện ý nghĩa cực kỳ lớn lao, là hồi chuông cảnh tỉnh, là sự răn đe từ xa tới gần, từ trên xuống dưới đối với mọi cán bộ trong thi hành công vụ, trong thực hiện nghĩa vụ với nhân dân và với chính vị trí bản thân đang ngồi. Đây là những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

21:21:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Việc ban hành quy định 90-QĐ/TW năm 2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là một cuộc cải cách. Qua đó Đảng và Nhà nước có thể đánh giá được năng lực cán bộ và niềm tin của người dân đối với cán bộ lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

21:36:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Với quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy lùi vấn nạn tham nhũng ra khỏi nước ta và đó là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người dân chúng ta hay nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không đưa hối lộ để tạo tiền lệ xấu. Mỗi hành động nhỏ như vậy của chúng ta cũng góp phần đẩy lùi vấn nạn tham nhũng.

22:20:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định 90-QĐ/TW năm 2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Theo đó những cán bộ thuộc diện này phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân.

22:21:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Điều này cho thấy người mà có thể đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao phải thực sự là người đáp ứng được yêu cầu quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là vấn đề ít nhiều đã trầm kha, nhức nhối gây mất niềm tin trong nhân dân suốt một thời gian dài và giờ đây là lúc chúng ta thẳng thắn xoáy sâu vào thẳng vấn đề để làm rõ và để lọc nhân sự ngay từ đầu vào.

22:22:00, 16 thg 8, 2017 Reply

Quyết tâm và nỗ lực này thể hiện ý nghĩa cực kỳ lớn lao, là hồi chuông cảnh tỉnh, là sự răn đe từ xa tới gần, từ trên xuống dưới đối với mọi cán bộ trong thi hành công vụ, trong thực hiện nghĩa vụ với nhân dân và với chính vị trí bản thân đang ngồi. Và đó sẽ là bước đi đột phá mà người viết bài này xin đi vào phân tích, bình luận một cách cụ thể nhất với những nỗ lực, quyết tâm không biết mệt mỏi nhằm đưa quyền lực vào sự quản lý hiệu quả nhất.

08:02:00, 17 thg 8, 2017 Reply

Có thể nói, trong thời buổi nhiều vấn đề biến động lớn như hiện nay, đặc biệt vấn đề nội bộ và các yếu tố về quyền lực đang thực sự chi phối nhiều mặt của xã hội thì quy định trên đã cho nhân dân và cả đất nước thấy được sự quyết tâm cao độ, sự cụ thể hóa và kết quả của quá trình làm việc, tích lũy, rút kinh nghiệm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng, có niềm tin sáng ngời vào những hiệu ứng, những kết quả đầy tốt đẹp của việc thực hiện quy định chuẩn xác, cần thiết và hiện thực này.

08:44:00, 17 thg 8, 2017 Reply

Có thể thấy được sự quan tâm rất lớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng việc rà soát tiêu chuẩn đảng viên. Qua đó những cán bộ lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị sẽ là những người tiên phong làm tấm gương để các cán bộ, đảng viên từ TW đến cơ sở noi theo, sắn sàng chịu trách nhiệm khi không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn. Một lần nữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cho chúng ta thấy được niềm tin về một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tâm và có tầm sẽ cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, xóa bỏ tình trạng tham nhũng tiêu cực vốn đang là vấn nạn hiện nay.

15:59:00, 17 thg 8, 2017 Reply

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định 90-QĐ/TW năm 2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý" Việc ban hành này là hoàn toàn đúng dắn để cải thiện tình hình , những sai phạm sẽ được hạn chế hơn

07:37:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Lò đã nóng rồi, lúc này 'chống' là chủ yếu. Hoan nghênh đ/c TBT. Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào quyết tâm và quyết liệt của Đảng và Chính phủ đối với nạn tham nhũng.Giờ lại thêm những sự quyết tâm như vậy thì chúng ta hoàn toaofn có cơ sở để mong muốn những điều tốt đẹp cho đất nước

07:40:00, 18 thg 8, 2017 Reply

chúng ta hãy tin tưởng và đồng hành cùng bác trong công tác phòng chống tham nhũng lần này. Cần phải làm triệt để hơn nữa trong vấn đề này đem lại sự bình yên cho nhân dân và đưa đất nước đi lên phát triển hơn nữa. Khi có người lãnh đạo mẫu mực cầm cương thì chắc chăn sẽ thành công

08:21:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Từ trước đến nay, Đảng ta đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

08:22:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập một cách toàn diện, tập trung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đưa ra những nhận định, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề ra những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

08:22:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X là: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

08:23:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Đảng viên cần phải nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình theo phương châm "trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau". Trong sinh hoạt đảng và nhận xét, đánh giá đảng viên hằng năm, phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, cán bộ chủ chốt cấp xã phải trực tiếp tự phê bình và phê bình tại hội nghị đại diện nhân dân do Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Xây dựng và thực hiện cơ chế chất vấn trong sinh hoạt đảng.

08:24:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ban hành Nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành TƯ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới mà Đại hội 12 đã xác định.

08:25:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ); đổi mới mô hình tăng trưởng; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

08:26:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ XII, một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được Đảng ta xác định, đó là: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, trước hết là người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí”.

08:27:00, 18 thg 8, 2017 Reply

Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng và vô cùng khó khăn, phức tạp, bởi lẽ “Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe doạ sự tồn vong của chế độ”. Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ta đã xác định rõ tham nhũng, lãng phí không chỉ là thách thức, mà trở thành thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng…đe doạ sự tồn vong của chế độ. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài.

09:17:00, 20 thg 8, 2017 Reply

tổng bí thư đang rất nghiêm túc và mạnh tay trong việc làm trong sạch nội bộ Đảng, tổng bí thư nhấn mạnh rõ quan điểm làm sao để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, không để cho những người không đủ năng lực trình độ đạo đức có thể giữ những vị trí quan trọng được

07:01:00, 23 thg 8, 2017 Reply

Đã là cán bộ cấp cao giữ những vị trí chủ chốt quan trọng thì tuyệt đối phải trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân. Thế thì đất nước mới phát triển ổn định bền vững nhân dân tin yêu

10:52:00, 5 thg 10, 2017 Reply

Thay máu bộ máy công quyền: thanh lọc loại trừ kẻ cơ hội bất tài, kỷ luật bỏ tù và xử tử hình bọn tham nhũng, tin giảm bộ máy nhà nước tuyển nhân tài để khôi phục lại lòng tin cũa những người dân yêu nước.Bộ máy chính chính quyền từ địa phương lên Trung ương quá nhiều người ăn bám ngân sách nhà nước. Ta phải giảm 2/3 số cán bộ các loại hiện nay chỉ còn 1/3 làm việc hiệu quả.

11:15:00, 5 thg 10, 2017 Reply

Được như vậy dân mừng quá vui hơn tết độc lập ấy chứ. Nhà nước việt nam cần có thêm nhiều người như bác nữa ạ. Có như vậy mới mau chóng phồn thịnh được. Không nên để những con sâu đó làm giầu cả 1 nồi canh. mà nhiều bạn cứ nói luyên thuyên chả biết có phải ở chế độ phản động ko mà ăn nói như vô học tôi nói các bạn nghe đơn giản là trong gia đình các bạn thôi mà các bạn đã giải quyết dc các mâu thuẫn chưa mà các bạn giải quyết cùng một lúc dc vấn đề của toàn xã hội.Tông bíthư cũng chỉ là một con người thôi các bạn ah

11:19:00, 5 thg 10, 2017 Reply

Một quyết định đúng đắn hợp với ý Đảng lòng dân,muốn Đảng ta trong sạch vững mạnh thì trước hết phải diệt đc tham ô,tham nhũng , chạy chức chạy quyền thì khi đó Đảng ta sẽ trong sạch vững mạnh,và lấy lại lòng tin của nhân dân. Luôn tin tưởng và ủng hộ Bác. Trước đây, hiện tại và sau này, ĐCS VN luôn là ngọn cờ sáng dẫn lối cho mọi thế hệ.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !