07/09/2017

THÔNG ĐIỆP CỦA TỰ CHỦ, TRÁCH NHIỆM!

Written By Lý Công on 07/09/2017 | 01:30

[Hà Bắc]

Trong chuyến thăm mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Myanmar đầy thành công tốt đẹp và thể hiện được tầm quan trọng, vị thế của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên trường quốc tế. Chúng ta đã nhìn nhận được rất nhiều thứ được thể hiện rõ ràng trong chuyến thăm này của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tầm quan trọng đó được thể hiện cụ thể thông qua:
  
Việt Nam đã có chuyến thăm đặc biệt, thể hiện tiếng nói tự chủ, trách nhiệm trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia và Myanmar
- Thứ nhất, Sự tiếp đón trọng thể, long trọng, gần gũi nhất với cấp Nhà nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Qua đó thể hiện các nước rất tôn trọng uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế và vai trò lãnh đạo đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thành tựu đó thể hiện rất rõ từ ngày đất nước giành độc lập đến nay. Sau 72 năm, chúng ta mặc dù vẫn khiêm tốn nhất định về kinh tế nhưng nhìn chung các vấn đề của xã hội, đời sống nhân dân và hòa bình, ổn định trong khu vực chúng ta cơ bản vẫn giữ vững được. Đồng thời, trong những năm gần đây, trước những sự biến động leo thang của tình hình phức tạp thế giới, Đảng đã lãnh đạo đất nước đứng vững và đang chuyển biến rất rực rỡ về kinh tế, chính trị. Và điều đó đã được các nước láng giềng, bạn bè quốc tế ghi nhận sâu sắc.

- Thứ hai, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư chúng ta đã thể hiện cho các nước thấy được và lưu tâm đến vấn đề phi truyền thống hiện nay, đặc biệt là trong khối ASEAN. Khi mà đồng chí Tổng Bí thư trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh rằng: "Theo tôi, bài học lớn nhất để ASEAN giữ được vai trò quan trọng là giữ vững độc lập tự cường và đoàn kết thống nhất…Bài học sâu sắc là đoàn kết và thống nhất… Giữ được đoàn kết trong ASEAN là một vấn đề rất quan trọng, đồng thời cũng là đòi hỏi cấp thiết hiện nay… Đối với các nước ngoài khu vực Đông Nam Á, nhất là các nước lớn, chúng ta mong muốn các nước chia sẻ một nhận thức rằng… ASEAN đã trở thành nơi các nước lớn nói chuyện với nhau nhưng đừng để ASEAN trở thành con bài cho sự cạnh tranh giữa các nước lớn. ASEAN phải duy trì được vai trò là tâm điểm ngoại giao của khu vực". Điều đó cho thấy rằng, ngay cơ mà Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng nêu lên trong chuyến tham quan này cũng là lời nhắn gửi tới cộng đồng ASEAN hãy thực sự có trách nhiệm hơn trong những gì đang và sẽ diễn ra. Nếu không, bị chia rẽ và trở thành quân bài cho các nước lớn lợi dụng thì đó là thất bại không chỉ của riêng nước nào mà là của chung cộng đồng ASEAN. Đó là trách nhiệm mà cộng đồng “ngôi nhà chung ASEAN” đã thấy được và ghi nhận, tán đồng với Việt Nam.

- Thứ ba, Việt Nam đã cho các nước thấy được tinh thần tự chủ khéo léo của mình. Sự khẳng định của tự chủ trong mỗi thời kỳ mang tính chất quyết định ở cách làm. Trong thời điểm hiện tại, để khẳng định được tự chủ của quốc gia, đất nước mà khiến các nước đều phải tâm phục, khẩu phục thì đó là điều không hề đơn giản. Và trong chuyến thăm mới nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang hình ảnh của Việt Nam về tự chủ. Về sự quyết tâm, sáng suốt, chắc chắn trong từng bước đi là điều khiến các nước phải chú ý. Và cách làm đó sẽ có tác dụng lớn trong tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay. Nhất là đối với các nước đang có ý đồ sử dụng những phần lãnh thổ của các nước Đông Nam Á để thực hiện những mưu đồ xấu xí. 

- Thứ tư, Tổng Bí thư đã góp phần đưa nhân dân và những người anh em của cả ba nước Việt Nam, Indonesia, Myanmar ôn lại những kỷ niệm có tính biểu tượng và nền móng lịch sử trong quan hệ của Việt Nam với các nước. Qua đó, nói lên rằng, trách nhiệm của thế hệ hiện tại và mai sau là phải bằng mọi cách giữ vững được những gì mà ông cha đã dày công gây dựng. Nhắc lại kỷ niệm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Indonesia 1959, nhân dân Indonesia đã gọi người bằng cái tên thân thương Paman Hồ, và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gọi Tổng thống Su- Các- Nô bằng cái tên rất trìu mến là Bun Các- Nô. Khi sang thăm Việt Nam Tổng thống Su- Các- Nô khi sang thăm Việt Nam đã phát biểu rằng cả hai nước chúng ta đã chiến đấu và chiến đấu rất nhiều và đã cùng độc lập, cùng niềm tin. Và giờ đây phải xây dựng niềm tin đó đáp ứng với kỳ vọng và tình hình mới. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tặng nhân dân Indonesia câu thơ đầy ý nghĩa: “Nước xa mà lòng không xa/ thật là bầu bạn, thật là anh em”.

Và chuyến thăm đặc biệt này đã thể hiện được vai trò, vị thế, trách nhiệm, tinh thần tự chủ, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Sự khẳng định của truyền thống, lịch sử và uy tín hiện tại./.

10 Nhận xét

08:16:00, 8 thg 9, 2017 Reply

Chuyến thăm đặc biệt này đã thể hiện được vai trò, vị thế, trách nhiệm, tinh thần tự chủ, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Sự khẳng định của truyền thống, lịch sử và uy tín hiện tại.

09:52:00, 8 thg 9, 2017 Reply

Thông qua các nghi thức ngoại giao và sự thành công cua các chuyến thăm của tất cả các ngueyen thủ quốc gia tới các nước chúng ta thấy được rằng đ tầm quan trọng, vị thế của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên trường quốc tế. Mong rằng Vn chúng ta sẽ càng ngày càng khẳng định hơn nữa được vai trò của mình

19:50:00, 10 thg 9, 2017 Reply

Đây là thời điểm mà phải coi trọng và thắt chặt mối quan hệ với các nước nhất là mấy trước trong khu vực ASEAN. Và Việt Nam đang làm tốt những điều này, với tinh thần tôn trọng độc lập, tự chủ của các nước. Nay nước ta cũng có vị thế và tầm vóc chính trị khá đáng kể trong khu vực rồi. Thời gian tới phát huy tốt vấn đề này thì vị thế đất nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa

21:22:00, 10 thg 9, 2017 Reply

Chuyến thăm Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc tốt đẹp. Chuyến thăm của Tổng Bí thư cũng khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

21:38:00, 10 thg 9, 2017 Reply

Chuyến thăm Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Myanmar đã gắn kết tình cảm, quan hệ ngoại giao giữa các nước. Qua đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhưng tăng cường hợp tác về lĩnh vực kinh tế.

22:34:00, 10 thg 9, 2017 Reply

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện được vai trò, vị thế, trách nhiệm, tinh thần tự chủ, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta tự hào về những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dẫn dắt đưa đất nước ta phát triển sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

22:49:00, 15 thg 9, 2017 Reply

Trong chuyến thăm mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Myanmar đầy thành công tốt đẹp và thể hiện được tầm quan trọng, vị thế của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên trường quốc tế. Chúng ta đã nhìn nhận được rất nhiều thứ được thể hiện rõ ràng trong chuyến thăm này của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

19:30:00, 30 thg 9, 2017 Reply

Đây là thời điểm mà phải coi trọng và thắt chặt mối quan hệ với các nước nhất là mấy trước trong khu vực ASEAN. Và Việt Nam đang làm tốt những điều này, với tinh thần tôn trọng độc lập, tự chủ của các nước. Vì thế Việt Nam sẽ mãi vững bước trên con đường đã chọn và đang đi đến tận cùng

04:40:00, 3 thg 10, 2017 Reply

Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chúng ta đừng quá chú trọng vào quan hệ với các nước lớn mà xao nhãng đi những nước trong khối ASEAN, những nước gần gặn chúng ta nhất.Đây là thời điểm hơn lúc nào hết Việt Nam cần đoàn kết, hỗ trợ với các nước nội khối ASEAN, cần hợp tác phát triển cũng như cần tiếng nói ủng hộ của họ trong các vấn đề quốc tế mà nước ta gặp phải.

04:51:00, 3 thg 10, 2017 Reply

Vị thế của Việt Nam cũng như của ASEAN giờ đã khác. Chúng ta đã trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, là một trong những đầu tàu kéo nền kinh tế thế giới đi lên. Vì vậy ASEAN phải là nơi các nước lớn nói chuyện với nhau chứ không phải ASEAN trở thành con bài cho sự cạnh tranh giữa các nước lớn.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !