06/10/2017

TIẾN THEO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÓ PHẢI LÀ BƯỚC ĐI SAI LẦM?

Written By Lý Công on 06/10/2017 | 01:30

[Con đường phía trước]

Thời gian vừa qua, một sự kiện được dư luận thế giới quan tâm đó là việc người dân xứ Catalan tiến hành trưng cầu dân ý với mong muốn vùng tự trị này tách khỏi Tây Ban Nha. Qua cuộc trưng cầu. hơn 90% cử tri mong muốn độc lập, trong khi chỉ có 8% là phản đối. Đồng thời, người dân xứ Catalan cũng bày tỏ mong muốn thành lập quốc gia theo chế độ cộng sản nhằm mang lại độc lập, tư do, công bằng cho người dân. Nên nhớ rằng, xứ Catalan không phải là xứ lạc hậu, “rừng rú”, mà đây là một trong những khu vực phát triển và giàu có nhất của Tây Ban Nha với dân số 7,5 triệu người nhưng đóng góp tới 20% GDP của Tây Ban Nha. Việc người dân xứ Catalan muốn đi lên CNXH dường như là một sự bất thường theo sự tuyên truyền vốn trước đây của bộ máy tuyên truyền phương Tây. Tại sao lại có nghịch lý này.
Người dân Catalan muốn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội
Chúng ta biết rằng, từ trước đến nay, các phương tiện truyền thông đại chúng ở phương Tây như BBC, RFA, RFI,… và các trang, blog của các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước liên tục “ra rả” tuyên truyền, vạch ra những sai lầm khuyết điểm của Chủ nghĩa Mác - Lenin, cho rằng con đường đi lên XHCN là con đường sai lầm, là “kẻ thù của nhân loại”. Bằng chứng mà chúng thường xuyên đưa ra là sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, đặc biệt là sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô - một nước từng được coi là cường quốc hàng đầu thế giới, “anh cả” của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Đồng thời, chúng đưa ra hàng loạt hình ảnh, minh chứng về những khó khăn, bất công trong xã hội cộng sản như tham nhũng, đói nghèo, phân biệt giàu nghèo,… để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm và cổ súy cho chủ nghĩa tư bản của phương Tây.

Tuy nhiên, khi sự kiện của sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu lùi xa, thế giới bước sang kỷ nguyên mới của quá trình toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế, chúng ta có cái nhìn mới toàn diện hơn về chủ nghĩa cộng sản - liệu có giống như bộ máy tuyên truyền của Mỹ và phương Tây. Sau giai đoạn những năm 90 của thế kỷ XX, thế giới chỉ còn một số ít nước đi theo mô hình chủ nghĩa xã hội: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba,… Mặc dù ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, nhưng các cơ quan tuyên truyền của phương Tây vẫn không thể lý giải một cách logic về sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc. Chúng cho rằng mô hình kinh tế theo lý luận của Mác, Lê nin là sai lầm, không phù hợp với thời đại; vậy làm sao lý giải được sự phát triển của Trung Quốc, từ một nước trung bình thấp trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới. Nhiều chuyên gia dự đoán, chỉ cần 5 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là nỗi khiếp sợ cho tất cả các nước phương Tây, không chỉ Mỹ, tuy nhiên rất khó để ngăn cản khi mối quan hệ kinh tế giữa các bên là hết sức chặt chẽ, thậm chí Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Ngoài ra, phải kể đến những phát triển kinh tế đáng ghi nhận của Việt Nam, những thành tựu vượt bậc về y học, sinh học của Cuba đưa lại những quyền lợi cho người dân các nước này. Mặc dù sẽ là khập khiễng khi so sánh với thành tựu của các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp,… tuy nhiên, cần phải nhìn việc các nước như Việt Nam, Cuba xây dựng, phát triển đất nước khi trải qua thời gian dài chiến tranh, bị sự bao vây cấm vận hết sức ngặt nghèo của phương Tây.
Chủ nghĩa xã hội là nhân văn, đúng đắn
Lật lại vấn đề, các tổ chức phản động thường xuyên đưa ra sự ưu việt của chế độ tư sản phương Tây, của chế độ đa nguyên, đa đảng, khẳng định người dân ở các nước đó luôn được tôn trọng ý kiến của mình, nền kinh tế minh bạch, phát triển. Tuy nhiên, liệu bao nhiêu nước theo chế độ tư bản được như Mỹ, Pháp, Đức Anh. Nên nhớ rằng, trên thế giới, hiện nay chỉ còn 5 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, còn lại gần 200 nước nữa - hầu hết theo chế độ tư bản chủ nghĩa; đa nguyên, đa đảng đối lập. Như vậy, sẽ có hơn trăm quốc gia theo chủ nghĩa tư bản vẫn chìm trong đói nghèo, lạc hậu, bất công, tham nhũng mà không giải quyết được. Vậy, liệu các vấn đề mặt trái của xã hội có phải là bản chất, xuất phát từ mô hình chủ nghĩa xã hội hay không?

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.

31 Nhận xét

08:09:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền

09:01:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.

09:32:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Mỹ và các phương Tây luôn tìm cách để xóa bỏ chế độ chủ nghĩa - đối lập với chế độ tư bản chủ nghĩa của họ. Tuy số lượng những nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa không nhiều nhưng chế độ này được coi là một hướng đi tiên tiến của nhân loại khi ở chế độ tư bản người ta nhận ra nhiều sự chênh lệch, bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội. Việc người dân xứ Catalan muốn được độc lập, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là một lựa chọn sáng suốt, phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

16:02:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Thực tế cũng cho thấy rằng ở những nước theo chế độ XHCN có rất nhiều điểm ưu việt so với TBCN...ở những nước CNXH họ luôn có sự ổn định về phát triển và tất cả hơn cả là cuộc sống của người dân ở những nước theo chế độ CNXH được đảm bảo về quyền và lợi ích cá nhân của họ.việc người dân xứ Catalan tiến hành trưng cầu dân ý với mong muốn vùng tự trị này tách khỏi Tây Ban Nha và đi lên XHCN là điều tất nhiên

16:38:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.

16:41:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Đi lên theo con đường xHCN là một bước đi hoàn toàn đúng đắn với VN chúng ta và có thể đó cũng là mong muốn của các nước khác , bơi vì bản chất của tu bản luôn luôn là bóc lột và chỉ phục vụ cho lợi ích của 1 tầng lớp nhất định. Việt nam sẽ là tấm gương để người dân xứ Catalan noi theo . Sau một thời gian khá dài phải chung sống với chế độ tư bản thối nát thì người dân catalan đã hiểu rõ bản chất của chế độ này đó là chỉ biết hưởng lợi cá nhân , bóc lột , đàn áp tự do quần chúng và họ cũng nhận ra 1 điều nữa là chỉ có chủ nghĩa xã hội thì mới đưa lại cuộc sống tự do , bình đẳng bác ái cho họ.

16:44:00, 6 thg 10, 2017 Reply

thiets nghĩ là Người dân xứ catalan học tập tinh thần con người Việt nam là cũng đúng thôi . Một đất nước việt nam kiên cường , bất khuất trước mọi khó khăn và cũng là một đất nước mà nơi đây con người sống có tình có nghĩa , đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau , một đất nước mà ở đó người dân được tự do , bình đẳng và được bảo vệ an toàn.

16:46:00, 6 thg 10, 2017 Reply

thật tự hào khi là công dân nước Việt Nam, một dân tộc anh hùng đã đánh bại bao nhiêu kẻ thù xâm lược mạnh hơn gấp nhiều lần. Mong rằng đất nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để sánh vai vs các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã nói. việc catalan học tập theo VN chúng ta có gì là đáng ngạc nhiên đâu ?

17:06:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.

17:34:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Nếu ai đã thực sự nghiêm túc nghiên cứu về chế độ xã hội chủ nghĩa thì sẽ có thể thấy đây là chế độ ưu việt nhất trong các chế độ. Mục đích của chế độ cũng cực kỳ lý tưởng. Đó cũng là lý do vì sao mà người dân xứ Catalan lại mong muốn đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là như vậy.

17:41:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Tất nhiên khi muốn tiến lên được chủ nghĩa xã hội thì phải trải qua một quá trình rất dài. Nhưng mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa thì quá tuyệt vời, một chế độ mà ai cũng mong muốn được sống, cống hiến. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn chế độ xã hội chủ nghĩa để tiến bước. Người dân xứ Catalan cũng đã nhìn nhận rõ chế độ ưu việt này nên họ mong muốn nếu được độc lập họ muốn được tiến lên chủ nghĩa xã hội.

19:37:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Những ưu điểm của CNXH chính là cái mà cả thế giới bất cứ đất nước nào cũng đều hướng đến. CNXH là cái gì chắc hẳn ai cũng rõ ràng cả rồi không cần thiết phải giảng giải lại nữa. Chẳng qua là cách làm của họ để đạt được cái mục đích đó là gì thôi. Hay nhiều nhà cầm quyền vẫn không muốn gọi cái đích đến đó là CNXH thôi. Thật ra cũng chỉ là một từ để chỉ mục đích đó nên người dân ở calanta họ hướng tới đó cũng là điều dễ hiểu

19:52:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Có nhiều kẻ rất là ngu dốt, rõ ràng bản thân của mình kém cỏi nhưng cứ được muốn sung sướng. Vì vậy đám người này vẫn luôn mộng tưởng về một cuộc sống sung sướng, tự do như chúng thấy trong mấy bộ phim Mỹ chỉ có giá trị giải trí. Ở Mỹ ấy, những người đuọc sống tự do sung sướng thật sự chỉ chiếm có chưa tới 10% dân số thôi, còn lại chui hết vào khu ổ chuột đấy.Thế là cứ đòi tự do dân chủ như Mỹ chứ có hiểu biết gì đâu

19:57:00, 6 thg 10, 2017 Reply

Đều bị cái hào nhoáng của mấy nước phương tây làm mờ mắt thôi. Chưa tiếp xúc thật sự cho nên chưa biết được bao nhiêu vấn đề về tệ nạn xã hội diễn ra ở mấy cái nước phương tây đó nó kinh khủng thế nào đâu. Những người dân calanta kia chắc đã thấm thía vấn đề này cho nên mới muốn hướng tới chủ nghĩa cộng sản. Để họ được bảo đảm quyền lợi hơn, chứ cứ cho tự do quá thì cuộc sống không thể được bảo đảm an toàn

20:52:00, 7 thg 10, 2017 Reply

việc người dân xứ Catalan mong muốn thành lập quốc gia theo chế độ cộng sản có thể hiểu rằng họ thấy được những ưu điểm của chủ nghĩa cộng sản so với tư bản chủ nghĩa,đồng thời những xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản không làm lạc hướng đi suy nghĩ của họ,rõ ràng đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản sẽ đáp ứng được nhu cầu tự do,dân chủ,công bằng,phát triển của họ.

21:35:00, 7 thg 10, 2017 Reply

Chế độ nào tốt hay xấu tùy thuộc vào nước đó dẫn dắt và đi lên như thế nào. Cho dù phương Tây có xuyên tạc có bôi nhọ chế độ Cộng Sản như thế nào thì không thể phủ nhận một điều rằng những quốc gia ít ỏi còn lại đi theo chế độ CS như Trung Quốc, Cuba hay Việt Nam đều đã đạt được những thành tựu nhất định.Và người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một quyết định hết sức đúng đắn!

15:58:00, 9 thg 10, 2017 Reply

Quyết định đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có những kẻ ngu si, mù quáng đi nghe theo những lời xúi giục của các tổ chức phản động mới có ý nghĩ và tuyên truyền nói xấu về con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội của đất nước ta.

16:16:00, 9 thg 10, 2017 Reply

Chỉ có những kẻ ngu dốt và mộng tưởng chúng mới nghĩ đến cảnh tượng trong các bộ phim của Mỹ. Không bao giờ có cuộc sống sung sướng mà không phải trải qua khó khăn. Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là hoàn toàn đúng đắn.

06:09:00, 10 thg 10, 2017 Reply

một sự kiện được dư luận thế giới quan tâm đó là việc người dân xứ Catalan tiến hành trưng cầu dân ý với mong muốn vùng tự trị này tách khỏi Tây Ban Nha. Qua cuộc trưng cầu. hơn 90% cử tri mong muốn độc lập, trong khi chỉ có 8% là phản đối. Đồng thời, người dân xứ Catalan cũng bày tỏ mong muốn thành lập quốc gia theo chế độ cộng sản nhằm mang lại độc lập, tư do, công bằng cho người dân.

06:11:00, 10 thg 10, 2017 Reply

Mặc dù ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, nhưng các cơ quan tuyên truyền của phương Tây vẫn không thể lý giải một cách logic về sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc. Chúng cho rằng mô hình kinh tế theo lý luận của Mác, Lê nin là sai lầm, không phù hợp với thời đại; vậy làm sao lý giải được sự phát triển của Trung Quốc, từ một nước trung bình thấp trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới.

06:11:00, 10 thg 10, 2017 Reply

Chúng cho rằng mô hình kinh tế theo lý luận của Mác, Lê nin là sai lầm, không phù hợp với thời đại; vậy làm sao lý giải được sự phát triển của Trung Quốc, từ một nước trung bình thấp trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới. Nhiều chuyên gia dự đoán, chỉ cần 5 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là nỗi khiếp sợ cho tất cả các nước phương Tây, không chỉ Mỹ, tuy nhiên rất khó để ngăn cản khi mối quan hệ kinh tế giữa các bên là hết sức chặt chẽ, thậm chí Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Ngoài ra, phải kể đến những phát triển kinh tế đáng ghi nhận của Việt Nam, những thành tựu vượt bậc về y học, sinh học của Cuba đưa lại những quyền lợi cho người dân các nước này. Mặc dù sẽ là khập khiễng khi so sánh với thành tựu của các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp,…

06:12:00, 10 thg 10, 2017 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
19:29:00, 12 thg 10, 2017 Reply

hiện nay những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa chỉ là đếm trên ngón tay, các nướcmô hình chủ nghĩa xã hội: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba hay Triều Tiên, .. đang dần dần đắp lại những lỗ hổng mà các nước Đông Âu đã mắc phải, tôi tin một ngày nào đó chủ nghĩa Cộng sản sẽ thống trị thế giới

20:35:00, 16 thg 10, 2017 Reply

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản - vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.

22:00:00, 30 thg 10, 2017 Reply

với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây

00:26:00, 31 thg 10, 2017 Reply

Khi mà truyền thông phương Tây vẫn ra rả tuyên truyền bôi nhọ, lên án chủ nghĩa xã hội, thì chính ở trời Tây một trong những vùng có nền kinh tế, văn hóa, trình độ bậc nhất lại đang khao khát độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với những người dân tiến bộ, có trình độ chắc chắn họ phải biết chọn cho họ và con cháu con đường nào là phát triển phù hợp chứ không phải nghe theo sự tuyên truyền của người khác.

19:16:00, 1 thg 11, 2017 Reply

Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Những thứ mà Việt nam chúng là lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, chẳng có nhẽ gì phải bàn tán!

19:17:00, 1 thg 11, 2017 Reply

Chế độ nào tốt hay xấu tùy thuộc vào nước đó dẫn dắt và đi lên như thế nào. Cho dù phương Tây có xuyên tạc có bôi nhọ chế độ Cộng Sản như thế nào thì không thể phủ nhận một điều rằng những quốc gia ít ỏi còn lại đi theo chế độ CS như Trung Quốc, Cuba hay Việt Nam đều đã đạt được những thành tựu nhất định. Còn với Mỹ thì tôi xin phép không bàn tới nhé =))

19:19:00, 1 thg 11, 2017 Reply

việc người dân xứ Catalan mong muốn thành lập quốc gia theo chế độ cộng sản có thể hiểu rằng họ thấy được những ưu điểm của chủ nghĩa cộng sản so với tư bản chủ nghĩa,đồng thời những xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản không làm lạc hướng đi suy nghĩ của họ,rõ ràng đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản sẽ đáp ứng được nhu cầu tự do,dân chủ,công bằng,phát triển của họ.Và họ sẽ không thích cái kiểu như Tây Ba Nha đã và đang kéo họ đi xuống

19:20:00, 1 thg 11, 2017 Reply

Có nhiều kẻ rất là ngu dốt, rõ ràng bản thân của mình kém cỏi nhưng cứ được muốn sung sướng. Vì vậy đám người này vẫn luôn mộng tưởng về một cuộc sống sung sướng, tự do như chúng thấy trong mấy bộ phim Mỹ chỉ có giá trị giải trí. Cứ thích thế này thế nọ trong khi suốt ngay ham ăn lười làm thì có mơ thôi

19:34:00, 5 thg 11, 2017 Reply

mô hình kinh tế theo lý luận của Mác, Lê nin là sai lầm, không phù hợp với thời đại; vậy làm sao lý giải được sự phát triển của Trung Quốc, từ một nước trung bình thấp trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới. Nhiều chuyên gia dự đoán, chỉ cần 5 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !