20/11/2017

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI!

Written By Unknown on 20/11/2017 | 21:31

[Fb: Trung Hoàng]

Trước hết , bài này là dài nên không dành cho những ai lười đọc , tôi viết bài phi lợi nhuận nên thích đọc cứ đọc, và tôi không phải Đảng viên , tôi chỉ có 1 Đảng duy nhất , Đảng Gia Đình và chủ nghĩa thực dụng Cơm , Áo , Gạo , Xèng , You ok ?

Tôi viết bài này không dành cho những người chống đối , Bài này tôi xin gửi tới các Đảng viên và Đảng viên tương lai , luôn vững vàng và kiên định với lý tưởng mình theo đuổi , đừng nghe quân thối mồm rằng chủ nghĩa cộng sản đã diệt vong , nó chưa bao giờ diệt vong nếu ngọn lửa giai cấp trong lòng xã hội vẫn còn , và có 1 điều nữa nước nào cũng đều có chủ nghĩa cộng sản chỉ là những nước đó họ cấm đoán mà thôi

Đảng nào cũng có Lý Tưởng , Cũng có sự đấu tranh và sự phấn đấu của mình cho Lý Tưởng , Nhiều người bao biện rằng Lý Tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là mơ hồ tôi cho đó là những người nhận thức kém , Lý tưởng nào cũng đều mơ hồ , bất kể của Đảng phái hay tôn giáo, ví dụ khi chúng ta nói đến lý tưởng thì đều mơ hồ như nhau , Xưa khi còn đang chống mỹ cứu nước chúng ta chỉ có 1 lý tưởng duy nhất Giải Phóng Dân Tộc - Thống Nhất Đất Nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản , thời đó dù có muốn hay không cũng chưa ai dám nghĩ đến xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội , Nhiều nước anh em trên thế giới đã ngăn cản Việt Nam không nên dây vào Mỹ , Đặc biệt là Tàu và Liên Xô , Động mỹ anh chết tôi chết lây , Việt Nam vẫn quyết đánh , 30 năm sau chúng ta thực hiện thành công lý tưởng đó trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của thế giới

Lý tưởng nào cũng xa vời cả , nhưng không có nghĩa là nó sai , Chúng ta ai cũng biết thừa rằng khoa học ngày nay chưa bao giờ biết thiên đường nằm ở chỗ nào , Nhưng các cha xứ của Thiên Chúa Giáo luôn giảng dạy các con rằng chết sẽ lên thiên đường , Mục đích của Lý Tưởng của Đạo Thiên Chúa là phục vụ đấng quyền năng tức Đức Chúa Jesu còn ai đã gặp hay biết thiên đường thì thế giới chưa ai dám giải đáp , nhưng họ , những người vẫn tin vào lý tưởng đó là tốt đẹp , Vậy xin hỏi lý tưởng đó có xa vời hay ko ? Thiên đường có thật ko ? Ai dám trả lời câu này và có đủ lý luận dẫn chứng xin mời đưa ra ?

Tôn giáo nào cũng hướng đến cái tốt, luôn giảng dạy cho mình sống sao cho phải trái còn lên thiên đường với chúa? Còn lên thiên đường theo hướng nào thì có lẽ có dịp tôi gặp Đức Giáo Hoàng thì tôi sẽ hỏi rõ hơn ? Đó là ta nói về mục đích , lý tưởng của Đạo Thiên Chúa

Giờ quay lại lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam , nếu ai đó nói lý tưởng của Đảng là sai thì xin lỗi tất cả mọi lý tưởng trên thế giới này đều là sai , không có bất cứ ai là đúng cả , Lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là lý tưởng chung của 90 triệu người Việt Nam , thì cũng phải có ít nữa con số đó theo lý tưởng của Đảng, tôi ko theo nhưng không phải là tôi không tin vào lý tưởng của Đảng , nhưng nhiều người cho rằng lý tưởng của Đảng là xa vời thì chúng ta cần phải nhìn vào cái cách họ làm ra sao , Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc được ghi rõ trong hiến pháp , thì cả 3 cái này gần như Đảng đã thực hiện được , Độc Lập Dân Tộc , Tự Do Dân Tộc , Hạnh Phúc Dân Tộc , còn Hạnh Phúc gia đình thì đó là quyền riêng tư các bạn tôi ko bàn

Chúng ta phải nhìn nhận rõ những việc mà Đảng đã làm đó là trước hết công lớn là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước , bảo vệ thành công đất nước Việt Nam trước các cuộc xâm lăng của nước ngoài , còn nói về lý tưởng của những người cộng sản theo đuổi thì đó là việc của họ, Đảng phái nào cũng có lý tưởng , đảng phái nào mà không có lý tưởng là đảng vứt đi , Các bạn nên nhớ nước Mỹ phải mất gần 300 năm để phát triển và định hình chủ nghĩa tư bản thì không có lý do gì để các bạn từ bỏ lý tưởng của các bạn cả

Có nhiều người bây giờ lên mạng khoe mẽ tôi đốt thẻ Đảng và xin ra khỏi Đảng vì lý tưởng sai lầm , xin thưa với các bạn rằng những người đó chưa bao giờ đáng để quan tâm , Cũng giống như ông ngoại tôi đi họp chi bộ cãi nhau um lên vứt cả thẻ Đảng nhưng về nhà được tí lại bảo đi tìm cho ông cái thẻ , Còn các ông đốt thẻ Đảng thì toàn là những ông đục nước béo cò mượn danh Đảng viên để vào la liếm tới lúc không ăn được thì đạp đổ , đâm ra oán hận , đó là những kẻ hạ đẳng không đáng quan tâm

Những kẻ yêu đảng, ghét đảng là lẽ thường tình , Cuối cùng xin nhắn đôi lời với các bạn Đảng viên , Các bạn chính là những nhân tố quan trọng của tầng lớp lãnh đạo sau này , hy vọng các bạn phát huy hết sức mình để lãnh đạo đất nước phục vụ đại đa số nhân dân , Các bạn nên tin vào đại cục mà các bạn đã chọn và theo đuổi đừng thấy đèn nhà bên sáng hơn mà chán ghét ngôi nhà mình

Và bản thân tôi luôn tin rằng trong suốt gần thế kỷ qua, hàng triệu người Việt Nam yêu nước , Hàng vạn chiến sỹ cộng sản đã ngã xuống ( trong đó có ông nội tôi hy sinh ở Phía Bắc ) không phải tất cả đều là vô nghĩa , Tôi và các bạn đang đi cùng đường đó là xây dựng đất nước nhưng không cùng hướng vì các bạn phục vụ cho lý tưởng của các bạn nhưng tôi thì ko, tôi thì không như đã trình bày ở trên, chúc các bạn luôn kiên định , chủ nghĩa xã hội mà các bạn đang theo đuổi chắc chắn sẽ thành công .

50 Nhận xét

08:32:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Việt Nam đang trên con đường dài quá độ lên xã hội chủ nghĩa và tôi tin rằng chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là đích đến lý tưởng cuối cùng của xã hội loài người. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình nên mọi chính sách và đường lối của Đảng là đúng. Những người cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm thực hiện đúng đắn đường lối ấy để phát triển đất nước và xã hội!

08:58:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đội ngũ trí thức và thế hệ trẻ nước ta hiện nay là những lực lượng xã hội có trí tuệ, có nhiều khả năng và tâm huyết trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu chỉ thuần tuý chú trọng về khoa học và công nghệ, phi chính trị, hoặc mơ hồ về chính trị và vi phạm pháp luật, họ càng không thể góp tài góp sức xây dựng Tổ quốc của mình.

08:59:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học chính là việc được trang bị trực tiếp nhất về ý thức chính trị - xã hội, lập trường tư tưởng chính trị và bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng đề ra.

09:00:00, 21 thg 11, 2017 Reply

việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, lý luận chính trị - xã hội nói riêng và các khoa học khác... càng là vấn đề thực tiễn cơ bản và cấp thiết. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, dao động, thoái hoá, biến chất trong đảng và cả xã hội, giáo dục lý luận chính trị - xã hội một cách cơ bản khoa học tức là ta tiến hành củng cố niềm tin thật sựđối với chủ nghĩa xã hội

09:02:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Vừa rồi đại hội đảng cũng nhấn mạnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mở rộng hợp tác quốc tế; tiến hành hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá về kinh tế; xây dựng "kinh tế tri thức", thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.đang là những vận hội lớn, đồng thời cũng có những thách thức lớn đối với nhân dân ta, dân tộc ta.

09:04:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Quan trọng nhất của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội hiện nay là xây dựng lên những con người của chủ nghĩa xã hội,mang tư tưởng cộng đồng,biết sống vì người khác. Nhất là xây dựng đạo đức chuẩn mức cho mỗi người, từng người phải biết đoàn kết gắn bó đặc biệt là tính gương mẫu của cán bộ Đảng viên

09:06:00, 21 thg 11, 2017 Reply

đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Chúng ta đã và vẫn mãi kiên định với con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt đề ra

10:04:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Lý tưởng nào cũng xa vời cả , nhưng không có nghĩa là nó sai . Tác giả nói rất hay. Không có lý tưởng nào là không có những mục tiêu định hướng tốt đẹp cả, chúng ta đang làm mọi cách để đạt được lý tưởng đó. Và thành quả quan trọng nhất là chúng ta làm dươc gì trên con dường đến với lý tưởng đó!

16:45:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Những kẻ yêu đảng, ghét đảng là lẽ thường tình , Cuối cùng xin nhắn đôi lời với các bạn Đảng viên , Các bạn chính là những nhân tố quan trọng của tầng lớp lãnh đạo sau này , hy vọng các bạn phát huy hết sức mình để lãnh đạo đất nước phục vụ đại đa số nhân dân , Các bạn nên tin vào đại cục mà các bạn đã chọn và theo đuổi đừng thấy đèn nhà bên sáng hơn mà chán ghét ngôi nhà mình.

16:46:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Có nhiều người bây giờ lên mạng khoe mẽ tôi đốt thẻ Đảng và xin ra khỏi Đảng vì lý tưởng sai lầm , xin thưa với các bạn rằng những người đó chưa bao giờ đáng để quan tâm , Cũng giống như ông ngoại tôi đi họp chi bộ cãi nhau um lên vứt cả thẻ Đảng nhưng về nhà được tí lại bảo đi tìm cho ông cái thẻ , Còn các ông đốt thẻ Đảng thì toàn là những ông đục nước béo cò mượn danh Đảng viên để vào la liếm tới lúc không ăn được thì đạp đổ , đâm ra oán hận , đó là những kẻ hạ đẳng không đáng quan tâm

17:18:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Lý tưởng nào cũng xa vời cả , nhưng không có nghĩa là nó sai , Chúng ta ai cũng biết thừa rằng khoa học ngày nay chưa bao giờ biết thiên đường nằm ở chỗ nào , Nhưng các cha xứ của Thiên Chúa Giáo luôn giảng dạy các con rằng chết sẽ lên thiên đường , Mục đích của Lý Tưởng của Đạo Thiên Chúa là phục vụ đấng quyền năng tức Đức Chúa Jesu còn ai đã gặp hay biết thiên đường thì thế giới chưa ai dám giải đáp , nhưng họ , những người vẫn tin vào lý tưởng đó là tốt đẹp , Vậy xin hỏi lý tưởng đó có xa vời hay ko ? Thiên đường có thật ko ? Ai dám trả lời câu này và có đủ lý luận dẫn chứng xin mời đưa ra ?

17:19:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Quan trọng nhất của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội hiện nay là xây dựng lên những con người của chủ nghĩa xã hội,mang tư tưởng cộng đồng,biết sống vì người khác. Nhất là xây dựng đạo đức chuẩn mức cho mỗi người, từng người phải biết đoàn kết gắn bó đặc biệt là tính gương mẫu của cán bộ Đảng viên.

22:29:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Các ông trùm chiến lược, chiến lược gia và chính khách cỡ bự của chủ nghĩa tư bản đều vỗ tay ăn mừng rằng đây là hồi chuông báo tử, rằng xã hội chủ nghĩa sẽ diệt vong vào cuối thế kỷ 20. Ta nhận định hoàn toàn ngược lại. Sự sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu kéo theo thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân thế giới là một tổn thất lớn, nhưng đó là tạm thời chứ không phải tất yếu, tin rằng các nước xã hội chủ nghĩa còn lại sẽ giữ vững trận địa, các đảng cộng sản và công nhân sẽ khôi phục hoạt động trong điều kiện mới và xu thế xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục đi lên dưới hình thức này hay hình thức khác.

22:30:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Câu trả lời bước đầu đã có vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Chủ nghĩa xã hội không hề diệt vong. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại không những giữ vững trận địa mà còn định hướng vững vàng cho sự phát triển tiến lên. Từ vùng Trung-Nam Mỹ đã phát sinh phong trào xã hội chủ nghĩa kiểu Mỹ La-tinh, khởi đầu từ Vê-nê-du-ê-la rồi lan ra một số nước khác, nay tuy đang gặp nhiều khó khăn và có bước thụt lùi. Chủ nghĩa tư bản thế giới không thể chứng minh được rằng nó là lực lượng thống trị toàn cầu và xã hội tư bản là xã hội tốt đẹp cuối cùng của loài người.

22:31:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Ngay giữa lúc thế giới tư bản chủ nghĩa huênh hoang về sức sống dài lâu của nó cũng lâm vào khủng hoảng cục bộ, rồi đến khủng hoảng toàn diện hơn, kể từ năm 2008 đến nay, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế giới từ lưỡng cực thành đơn cực, rồi nay lại thành đa cực. Các nước thuộc các chế độ chính trị, xã hội khác nhau đều tham gia “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế”, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác dưới nhiều cung bậc khác nhau. Điểm qua như thế để thấy rõ rằng, gần 30 năm qua, xung quanh vấn đề trên theo hay không theo chủ nghĩa xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội ở nước ta cũng không thuần nhất mà khá phức tạp.

22:32:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Để góp phần phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gần đây, ban tổ chức một hội thảo có đề nghị tôi viết tham luận nội dung “phê phán quan điểm cho rằng chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, vì thế Việt Nam không nên và không thể gắn liền mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Tôi nghĩ, quan điểm sai trái này không phải bây giờ mới có mà đã có từ lâu, từ sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Nhưng từ đó đến nay, những kẻ chống đối không còn nói nhẹ nhàng như thế, họ thẳng thừng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa…”.

22:33:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung, với tư cách là một nấc thang phát triển của xã hội loài người, theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chế độ Xô-viết ngay từ lúc mới ra đời ở Nga sau Cách mạng Tháng Mười (1917) và sau này trên toàn Liên bang Xô-viết, đã tỏ rõ được tính ưu việt so với các chế độ chính trị-xã hội trước đó. Chính quyền Xô-viết thực sự là chính quyền của công, nông, binh và của nhân dân lao động nói chung.

22:34:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Chế độ Xô-viết ngay từ lúc mới ra đời ở Nga sau Cách mạng Tháng Mười (1917) và sau này trên toàn Liên bang Xô-viết, đã tỏ rõ được tính ưu việt so với các chế độ chính trị-xã hội trước đó. Chính quyền Xô-viết thực sự là chính quyền của công, nông, binh và của nhân dân lao động nói chung. Nhờ tính ưu việt đó, nó đã đánh thắng cuộc chiến tranh can thiệp của các nước đế quốc sau Cách mạng Tháng Mười, lập lại hòa bình và xây dựng chế độ mới, thực hiện công nghiệp hóa và tập thể hóa nông nghiệp thành công, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức-Nhật, dẫn tới sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

22:34:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đúng là ngay từ ngày mới thành lập, Đảng ta đã đề ra chủ trương “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới chủ nghĩa cộng sản”. Như cách nói ngày nay, đó là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được đề ra xuất phát từ thực tế tình hình nước ta lúc bấy giờ là thuộc địa của Pháp, cũng xuất phát từ xu thế phát triển có tính quy luật của thời đại mới sau Cách mạng Tháng Mười là tiến lên chủ nghĩa xã hội. 87 năm qua, những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối này, cớ sao vì sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó?

06:20:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Một thực tế tôi biết đó là nhờ có chủ nghĩa xã hội mà ông bà tôi được hưởng những ngày độc lập, tự do mà trước đó ông bà tôi chưa biết đó là như thế nào. Tôi biết nhờ có chủ nghĩa xã hội mà gia đình tôi có môi trường kinh doanh thuận lợi để có thu nhập tương đối cao. Nhờ có chủ nghĩa xã hội mà hiện tại tôi được hưởng những ngày hòa bình để học hành, làm việc và nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi được bà, được ông kể cho những ngày tháng cơ cực dưới chế độ thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Vậy thử hỏi tôi có nên yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chống lại các đối tượng chuyên đi phá hoại hòa bình đất nước tôi không?

06:29:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Là một người thực tế, một người sống về cơm, áo, gạo, tiền, tôi chỉ biết đến Đảng cộng sản, biết đến chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho tôi và gia đình, bạn bè những điều đó. Nhờ có Đảng mà gia đình, bạn bè hay nói rộng ra là đồng bào tôi được sống những ngày trong độc lập, tự do. Nhờ có chủ nghĩa xã hội mà đất nước tôi trở thành nơi thu hút đầu tư vào bậc an toàn nhất trên thế giới. Những điều đó, đủ để tôi biết biết ơn Đảng, ơn Bác và tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

06:35:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của tác giả. Thực tế những gì mà Đảng, Bác Hồ và chế độ xã hội chủ nghĩa đã mang lại cho đất nước Việt Nam thì chẳng có lý do gì mà nhân dân Việt Nam không tin tưởng chế độ xã hội chủ nghĩa cả.

10:09:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Vào những năm năm mươi, sáu mươi, khi miền Bắc trực tiếp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bác Hồ đã xác định rõ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là thoả mãn các nhu cầu sinh tồn và phát triển của con người: chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc

10:11:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Nhân dân ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc lột áp bức có thể đất nước mới được ấm no hạnh phúc

10:13:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo quy luật phát triển tất yếu của nó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã từng bước vượt qua những kẻ thù hung hãn nhất để giữ vững nền độc lập toàn vẹn cho Tổ quốc.

10:15:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Xây dựng những phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa cho con người Việt Nam hiện nay vừa là nhiệm vụ cách mạng, vừa là lương tâm danh dự của mỗi con người xã hội chủ nghĩa. Khi mọi người đều biết sống vì cộng động đoàn kết gắn bó vì lợi ích chung thì đất nước sẽ hòa bình ổn định phát triển công bằng văn minh

14:02:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam là kim chỉ nam soi sáng cho con đường dân tộc bước đi. Để xây dựng được chủ nghĩa xã hội không phải dễ, và cũng giống như Mỹ, mất hàng trăm năm để xây dựng chủ nghĩa tư bản. Nhưng nhìn vào thực tế, ai dám công nhận chủ nghĩa tư bản tại Mỹ là hoàn hảo? Khi mà người đánh giết người, nổ bom khói súng sống trong lo sợ,... Vì vậy, những ai phủ nhận chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng là những kẻ sai lầm. Đã quyết tâm chọn con đường nào cũng sẽ có cái hay cái khó. Và Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa đã là rất đúng đắn. Vì vậy, bỏ mặc mọi bàn tán, hãy xây dưng chế độ của ta thật hùng mạnh

14:06:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Đảng Cộng sản là tất yếu, là con đường dân tộc ta đã chọn. Không Đảng nào có sợ hoàn hảo cả, hoàn hảo hay không là do sự nỗ lực và xây dựng của quốc gia đó. Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã nâng tầm cao của mình lên một vị trí mới, vươn mình ra năm châu. Và con đường ấy vẫn đang được theo đuổi, dưới ngọn ngờ của Đảng, cuộc sống nhân dân được ấm no sung túc hạnh phcus, con người sống trong bình yên không khói súng bom đạn - một viễn cảnh chủ nghĩa cổng sản trong mơ được người ta mơ đến. Vì vậy, con đường này là rất chính xác rồi, việc mà dân tộc Việt Nam phải làm tiếp theo là theo đuổi, bảo vệ chế độ và đưa Việt Nam lên chủ nghĩa cộng sản, bước đi tiếp theo từ chủ nghĩa xã hội lên

21:30:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Có nhiều người bây giờ lên mạng khoe mẽ tôi đốt thẻ Đảng và xin ra khỏi Đảng vì lý tưởng sai lầm , xin thưa với các bạn rằng những người đó chưa bao giờ đáng để quan tâm , Cũng giống như ông ngoại tôi đi họp chi bộ cãi nhau um lên vứt cả thẻ Đảng nhưng về nhà được tí lại bảo đi tìm cho ông cái thẻ , Còn các ông đốt thẻ Đảng thì toàn là những ông đục nước béo cò mượn danh Đảng viên để vào la liếm tới lúc không ăn được thì đạp đổ , đâm ra oán hận , đó là những kẻ hạ đẳng không đáng quan tâm

16:45:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã chọn con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước ta. Để mục tiêu đó sớm hoàn thành chúng ta cần đoàn kết mọi người cùng nhau xây dựng đất nước, phát triển kinh tế.

21:35:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Có những kẻ rận chủ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam... bọn chúng chỉ biết đến những khoản viện trợ của các tổ chức phản động ở nước ngoài chứ bọn chúng đâu có hiểu sống ở Việt Nam là niềm mơ ước của bnhiêu người.

21:47:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã đưa đất nước ta giành được độc lập và phát triển kinh tế đất nước ngày càng mạnh mẽ. Để tiếp nối sự nghiệp của cha ông đi trước thế hệ trẻ Việt Nam cần phải học tập cố gắng hơn nữa.

22:14:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là con đường đúng đắn, chỉ có những kẻ vô học và không có tầm suy nghĩ sâu rộng mới không nhận ra được con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Những kẻ như vậy sẽ không thể làm cho đất nước phát triển.

17:30:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Lịch sử đã chứng minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhân dân ta đã đánh thắng hai kẻ thù xâm lược mạnh nhất lúc bấy giờ là Pháp và Mỹ. Nếu nói lý tưởng của Đảng Cộng sản là không đúng thì liệu chúng ta có giành thắng lợi được không. Và đến khi chúng ta giành được hòa bình thì dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu và có được sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đảng luôn vạch ra con đường đúng đắn cho dân tộc ta, chỉ những kẻ ngu muội mới không nhận ra điều đó.

19:18:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. CNXH tiến bộ, ưu việt hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm giải phóng con người khỏi mọi tình trạng áp bức, bóc lột, bất công. Để xây dựng CNXH, những người cộng sản phải hình dung, phác thảo ra được những đường nét cơ bản nhất của mô hình CNXH (mà chúng ta gọi đó là những “đặc trưng”).

19:18:00, 26 thg 11, 2017 Reply

nhận thức về dân tộc và sức mạnh dân tộc, từ thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Đảng ta ngày càng rõ hơn. Trong quá trình đổi mới nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH, Đảng ta đã nhận thấy việc xác định đúng mô hình CNXH là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

19:19:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Nếu không phác thảo được mô hình, những đường nét cơ bản thì rất khó định hướng để xây dựng CNXH và biến nó trở thành hiện thực. Hơn nữa, những đặc trưng thể hiện mô hình đó phải phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người, phản ánh được nét đặc sắc của truyền thống dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. Đây là đòi hỏi tất yếu nhưng rất khó khăn đối với các Đảng Cộng sản trong quá trình lãnh đạo xây dựng CNXH.

19:19:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình CNXH mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với sáu đặc trưng. Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô hình CNXH Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của CNXH trong hai Văn kiện nêu trên.

19:20:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Các đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành quả của công cuộc đổi mới, trước hết là thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về CNXH, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đó cũng là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”, cái chung và cái riêng để tạo nên một mô hình: CNXH Việt Nam.

19:20:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó thể hiện mục tiêu của CNXH ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của CNXH phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Mác - Lênin về mục tiêu của CNXH, đồng thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh..., là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ được sống cuộc đời hạnh phúc...

19:21:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Nói đến tính ưu việt của đặc trưng này, không thể không so sánh về mặt bản chất của xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng với các xã hội đã từng tồn tại trước đây ở Việt Nam nói riêng và với chủ nghĩa tư bản nói chung. Trước năm 1945, ở Việt Nam chưa hề có và chưa thể có các giá trị dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tế hiển nhiên mà mỗi người đều nhận biết. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển), Đảng ta đã có đánh giá đúng đắn, khách quan về CNTB: “Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công”.

19:21:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Nhân dân ta đã từng chứng kiến bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản trong thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lăng, đô hộ. CNXH phải xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng để tất cả cùng giàu có. Đó cũng là tiền đề để đất nước giàu mạnh thật sự trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng. CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng là quá trình dân chủ hóa, phát huy mọi quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời hướng tới những giá trị công bằng cho mọi tầng lớp, mọi người dân, xây dựng xã hội Việt Nam thành một xã hội văn minh, hiện đại.

19:22:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Tính ưu việt của CNXH trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN gắn liền với việc bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực).

19:22:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Nhân dân (bao gồm đông đảo các giai cấp, tầng lớp dân cư, các dân tộc, tôn giáo...) làm chủ thông qua các hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp, thông qua việc thực hiện các Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... cũng đã thể hiện tính ưu việt về chế độ chính trị của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng.

19:25:00, 26 thg 11, 2017 Reply

CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng nhất thiết phải bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, về lịch sử ra đời sớm hay muộn, trình độ phát triển cao hay thấp giữa các dân tộc. Đối lập với các chế độ áp bức bóc lột người thường phân biệt, kỳ thị và chia rẽ các dân tộc, CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng gắn liền với việc xây dựng tình đoàn kết các dân tộc, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc hiện nay.

08:56:00, 27 thg 11, 2017 Reply

Đảng, Nhà nước ta đã chọn con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước ta. chủ ngĩa xã hội là chế độ chính trị giải phóng con người triệt để nhất,hiện tại đất nước ta đang trong quá trình hội nhập phát triển,chúng ta hãy cố gắng hết sức để năm mười năm sau tiếng nói của đất nước chúng ta sẽ được bay xa

13:46:00, 20 thg 1, 2018 Reply

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo. Trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (trừ năm 2013, 2014); đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, Việt Nam đã là điểm sáng về thành tựu xóa đói, giảm nghèo; trở thành “điển hình về phát triển và bảo đảm quyền con người”; do thực hiện tốt chính sách “hòa hợp dân tộc”, nên các dân tộc đều đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, chính trị ổn định, Việt Nam có môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm hấp dẫn khách du lịch quốc tế.

13:48:00, 20 thg 1, 2018 Reply

Trên cơ sở kiên định con đường đã chọn, biết tiếp thu, vận dụng những thành tựu của nhân loại vào xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là một trong những bài học về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cho đến nay, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa lại những thành tựu to lớn, được cả các nước theo con đường tư bản chủ nghĩa và con đường xã hội chủ nghĩa tán thành, ủng hộ nhưng với động cơ và nhận thức khác nhau như vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, xây dựng nền kinh tế thị trường... Nhưng, thực chất đó là sự vận dụng những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại vào xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là xa rời học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

13:49:00, 20 thg 1, 2018 Reply

trong thời đại ngày nay khi mô hình chủ nghĩa xã hội quan liêu bao cấp đã sụp đổ (năm 1991), mô hình chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng đang lún sâu trong cuộc đại khủng khoảng, bắt nguồn từ Mỹ năm 2008 kéo dài cho đến nay, hiện vẫn đang trong giai đoạn “tiêu điều” chưa có dấu hiệu phục hồi và phát triển, thì việc Việt Nam kiên định sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của thời đại, được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ đồng tình ủng hộ. Sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành được một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách, phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 30 năm đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo dân tộc Việt Nam kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và lựa chọn mô hình chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng vừa phù hợp với những đặc điểm của đất nước và con người Việt Nam vừa phù hợp với tính chất của thời đại mới - thời đại kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

21:09:00, 29 thg 11, 2018 Reply

Tôi đọc mấy câu mở đầu của bạn và không muốn đọc tiếp nữa. Chúc mọi sự tốt đẹp.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !