22/11/2017

GIÁ TRỊ BẢN BÁO CÁO CỦA “TỔ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO”

Written By Unknown on 22/11/2017 | 02:00

[Vova]

Gần đây, nhà rân chủ Phạm Đoan Trang cùng cái gọi là “tổ nghiên cứu tôn giáo” đã cho ra đời một báo cáo mang tên Đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Bản báo cáo này nhanh chóng được một số nhà rân chủ, một số báo chí nước ngoài tung hê như đã phản ánh chân thực tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam hiện nay. Vậy hãy cùng xem giá trị thực sự của bản báo cáo này.

Đầu tiên, về tác giả của bản báo cáo. Bản báo cáo này được viết ra bởi tổ nghiên cứu tôn giáo có 3 người nhưng chỉ có Phạm Đoan Trang là dám công khai tên. Vì sao? Bởi lẽ có thể bản báo cáo chỉ do một mình Phạm Đoan Trang sáng tác ra tuy nhiên do Trang nhận thức mình chẳng hiểu biết nhiều về pháp luật cũng như tôn giáo, tín ngưỡng. Do vậy, Trang có thể đã tự rủ 2 người làm tổ nghiên cứu để tăng thêm độ tin cậy cũng như lúc thanh quyết toán chắc thêm 2 suất tiền nữa. Nếu không, tôi đố các bạn đòi được Phạm Đoan Trang minh bạch được tên 2 tác giả kia như Đoan Trang đòi Chính phủ phải minh bạch đấy.

Thứ hai, về góc độ tiếp cận, bản báo cáo này được tổ nghiên cứu này tiếp xúc phần lớn với các đối tượng có tư tưởng bất mãn trong các tôn giáo, những đối tượng lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh trật tự như Nguyễn Đình Thục thì tính khách quan của bản báo cáo này ở đâu. Như vậy, bản báo cáo chỉ là góc nhìn phiến diện, một chiều thậm chí bản báo cáo này còn không thực hiện một cuộc khảo sát xã hội học cho ra hồn nữa. Có lẽ Phạm Đoan Trang nên học lại các phương pháp điều tra xã hội học trước khi làm các hoạt động tạm coi là mang tính khoa học của thị. Chịu một tư tưởng chống đối nặng nề, đối tượng khảo sát không mang tính điển hình, vậy mà Đoan Trang lại tự hào bản báo cáo của mình khách quan, trung lập và công bằng. 

Thứ ba, về nội dung bản báo cáo vẫn không có gì mới mẻ so với những luận điệu xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam trước kia. Bản báo cáo này chứa đầy đủ những luận điệu phi lý và xuyên tạc như sử dụng pháp luật để hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức công kích tôn giáo; tiến hành chia rẽ tôn giáo giữa tổ chức do nhà nước kiểm soát với tổ chức do dân lập hay đàn áp bằng sức mạnh bạo lực.

Thử hỏi Đoan Trang, trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nhà nước pháp quyền thì hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng ngày diễn ra ở đâu, tín đồ không phải là công dân Việt Nam à, và thực tế còn tồn tại nhiều tà đạo lừa gạt lòng tin người dân, hướng người dân vào các mục đích xấu thì Nhà nước không thể thực hiện quyền quản lý đất nước của mình bằng pháp luật được chăng. Hay xem trên youtube thì quý vị chỉ thấy Nguyễn Đình Thục, hay Đặng Hữu Nam chỉ thị cho các con chiên dùng gạch đã chọi nhau với cảnh sát. Rõ ràng, Đoan Trang đang cố tình đánh tráo bản chất sự việc để chứng minh cho những lý lẽ gượng ép của mình. 

Để thấy Việt Nam có tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay không thì chỉ cần nhìn nhận vào các tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Theo đó, hiện nay Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 39 tổ chức tôn giáo, một pháp môn tu hành, với trên 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Cả nước có gần 53 nghìn chức sắc, 133,7 nghìn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. Bên cạnh đó, Nhà nước ta cũng rất tôn trọng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo; tôn trọng quyền của các tôn giáo trong việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển và bổ nhiệm các vị chức sắc, nhà tu hành chăm lo việc Đạo theo Điều lệ của tôn giáo và quy định của pháp luật. Nhà nước cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về công tác báo chí, in ấn, xuất bản liên quan đến hoạt động tôn giáo, tạo thuận lợi cho các tôn giáo tham gia các hoạt động quốc tế với các tổ chức tôn giáo trong khu vực, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về tôn giáo. Vậy thử hỏi, Chúng ta đã hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ở đâu.

Rõ ràng bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo do Đoan Trang đứng đầu này chằng có giá trị và ý nghĩa thiết thực vào đời sống tôn giáo ở Việt Nam mà nó chỉ nhằm cản trở quá trình triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 tới đây.

35 Nhận xét

16:31:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Nếu làm báo cáo thì phải do những người chuyên trách hoặc là những nhà nghiên cứu thật sự thực hiện và phải bừng những phương pháp khoa học khác nhau,rõ ràng báo cáo này được thực hiện bởi tổ nhóm của Phạm Đoan Trang không có giá trị cũng như ý nghĩa gì cho Tôn giáo Việt Nam,mà bỏ chỉ mang tính chất đánh bóng tên tuổi của bản thân bởi những từ ngữ xuyên tạc sai sự thật trong bài báo cáo.

19:45:00, 22 thg 11, 2017 Reply

tư tương sai lệch thì sẽ đưa ra những lời nói sai lệch,điều này được thể hiện rõ qua bản đánh giá luật tín ngưỡng,tôn giáo của rận chủ Phạm Đoan Trang.Cơ sở không có chỉ nói ra một cách nhìn nhận phiến diện từ gốc độ phản động của bản thân Phạm Đoan Trang và bè lũ của mình.Sự thật vẫn luôn là sự thật,Đảng và nhà nước Việt Nam luôn có chính sách,định hướng giúp đỡ và tôn trọng các tổ chức tôn giáo.

20:12:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Nhà nước cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về công tác báo chí, in ấn, xuất bản liên quan đến hoạt động tôn giáo, tạo thuận lợi cho các tôn giáo tham gia các hoạt động quốc tế với các tổ chức tôn giáo trong khu vực, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về tôn giáo. Vậy thử hỏi, Chúng ta đã hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ở đâu.

20:12:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Rõ ràng bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo do Đoan Trang đứng đầu này chằng có giá trị và ý nghĩa thiết thực vào đời sống tôn giáo ở Việt Nam mà nó chỉ nhằm cản trở quá trình triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 tới đây.

21:30:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Rõ ràng bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo do Đoan Trang đứng đầu này chằng có giá trị và ý nghĩa thiết thực vào đời sống tôn giáo ở Việt Nam mà nó chỉ nhằm cản trở quá trình triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 tới đây.

22:23:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Chung quy lại thì bản báo cáo nghiên cứu tôn giáo do nữ dận chủ Phạm Đoan Trang và đồng bọn kia không hề có giá trị gì khi nội dung trong đó đều là việc xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam để gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế. Đây là một chiêu bài không mới của những đối tượng này.

06:15:00, 23 thg 11, 2017 Reply

Báo cáo nghiên cứu Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và đánh giá tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam của Đoan Trang và Tổ nghiên cứu tôn giáo thực chất chẳng có gì mới. Vẫn là nơi quy tụ của các đối tượng chống đối, vẫn là kiểu nói phét, nói láo, vẫn là mấy cái câu không ai có thể chấp nhận được theo kiểu Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đây chẳng qua là cái cách để chúng xuyên tạc thôi chứ làm gì có Tổ nghiên cứu tôn giáo thực sự nào giữa Đoan Trang và các đối tượng chống đối.

06:26:00, 23 thg 11, 2017 Reply

Nếu xét theo nghĩa thông thường thì việc nghiên cứu một Dự án Luật sắp ra đời chính là nhằm mục đích để chỉ ra những ưu điểm lẫn những mặt còn bất cập giúp cơ quan nghiên cứu pháp luật có những điều chỉnh thích hợp. Nhưng đằng này, lại hoàn toàn khác. Đoan Trang cùng một nhóm ô hợp khác tự xưng là 'tổ nghiên cứu tôn giáo' đễ tiến hành nghiên cứu Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 nhưng cái nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích xuyên tạc dự thảo Luật. Điều này không nhằm mục đích tốt đẹp mà phục vụ cho nhu cầu hoạt động chống đối của các đối tượng.

06:41:00, 23 thg 11, 2017 Reply

Chưa cần biết nội dung chỉ cần nghe cái tên Bản nghiên cứu tôn giáo của Đoan Trang cùng đồng bọn thì ai cũng hiểu được nội dung là như thế nào. Nếu đã là nghiên cứu thì phải chỉ rõ đâu là ưu điểm, đâu là nhược điểm để khắc phục thì đằng này trong nghiên cứu của Đoan Trang cùng đồng bọn chỉ toàn thấy những chỉ chích, chê bai. Mà trong khi đó sự chỉ chích này đâu có đúng. Thế mới hiểu được mức độ xuyên tạc của Đoan Trang.

20:23:00, 23 thg 11, 2017 Reply

tư tương sai lệch thì sẽ đưa ra những lời nói sai lệch,điều này được thể hiện rõ qua bản đánh giá luật tín ngưỡng,tôn giáo của rận chủ Phạm Đoan Trang.Cơ sở không có chỉ nói ra một cách nhìn nhận phiến diện từ gốc độ phản động của bản thân Phạm Đoan Trang và bè lũ của mình.Sự thật vẫn luôn là sự thật,Đảng và nhà nước Việt Nam luôn có chính sách,định hướng giúp đỡ và tôn trọng các tổ chức tôn giáo.

20:23:00, 23 thg 11, 2017 Reply

Chung quy lại thì bản báo cáo nghiên cứu tôn giáo do nữ dận chủ Phạm Đoan Trang và đồng bọn kia không hề có giá trị gì khi nội dung trong đó đều là việc xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam để gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế. Đây là một chiêu bài không mới của những đối tượng này.

06:58:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo do Đoan Trang đứng đầu này chẳng có giá trị và ý nghĩa thiết thực vào đời sống tôn giáo ở Việt Nam mà nó chỉ nhằm cản trở quá trình triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 tới đây. Đoan Trang cùng đồng bọn đang cố gắng xuyên tạc hòng cản trở Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhưng các đối tượng này đừng vội đắc ý vì hoạt động xuyên tạc này chắc chắn sẽ bị làm rõ, xử lý sớm thôi.

19:35:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Với những đánh giá thiếu khách quan của "nhóm nghiên cứu" mà trong đó chỉ có Phạm Đoan Trang là dám đứng ra công khai tên của mình. Bản báo cáo này không có tính chất đánh giá về tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay mà chỉ thêm phần gây khó dễ cho việc triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo sắp có hiệu lực. Chúng ta cần có những đánh giá khách quan về tình hình tôn giáo ở nước ta chứ không thể đánh giá như trong bản báo cáo này được.

20:16:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Nếu xét theo nghĩa thông thường thì việc nghiên cứu một Dự án Luật sắp ra đời chính là nhằm mục đích để chỉ ra những ưu điểm lẫn những mặt còn bất cập giúp cơ quan nghiên cứu pháp luật có những điều chỉnh thích hợp. Nhưng đằng này, lại hoàn toàn khác. Đoan Trang cùng một nhóm ô hợp khác tự xưng là 'tổ nghiên cứu tôn giáo' đễ tiến hành nghiên cứu Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 nhưng cái nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích xuyên tạc dự thảo Luật. Điều này không nhằm mục đích tốt đẹp mà phục vụ cho nhu cầu hoạt động chống đối của các đối tượng.

22:24:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Đạo đức, tinh thần của một nhà báo đang mất dần, hay có thể nói là mất hẳn trong Phạm Đoan Trang. Một con người luôn đi bóp méo sự thật để bôi nhọ Tổ quốc. Không những thế mà còn đi móc nối với bọn phản động nước ngoài, lợi dụng tôn giáo gây mất ổn. Đối tượng này cần phải xử lí ngay nếu không sẽ để lại hậu quả lớn hơn mấy bài báo.

22:25:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Có thể nói báo cáo của Phạm Đoan Trang thật là phiến diện không phản ánh đúng tình trạng tôn giáo ở Việt Nam. Hoạt động tôn giaó đúng pháp luật ở Việt Nam luôn được coi trọng , bản báo cáo này chỉ mang tính chất báo cáo của một cá nhân nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về hoạt động tôn giáo.

22:26:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Tôn giáo ở Việt Nam không giống những gì trong báo cáo của Phạm Đoan Trang trình bày. Tôn giáo ở Việt Nam nhiều và hiện nay đang bị lợi dụng như một vũ khí lợi hại của các đối tượng chống phá Việt Nma. Vì vậy trước tình hình đó đặt ra cho Nhà nước ta phải quản lí chặt hoạt động của các tôn giáo trên cơ sở tự do tôn giáo. Tuy nhiên, những hoạt động sai phạm thì đều phải tiến hành xử lí và xử phạt theo quy định của pháp luật quy định với tôn giáo tại Việt Nam

16:41:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Mục đích của Phạm Đoan Trang chỉ là nhằm gây cản trở sự phát triển ở Việt Nam và xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam để phục vụ mục đích xấu xa của bọn chúng.

16:52:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Bản báo cáo của nhà rận chủ Phạm Đoan Trang gọi là “tổ nghiên cứu tôn giáo” chả có ý nghĩa gì cả. Chả có ai quan tâm đến bản báo cáo đó vì đó là bản báo cáo của một kẻ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam và kích động gây mất đoàn kết tôn giáo.

20:42:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Chung quy lại thì bản báo cáo nghiên cứu tôn giáo do nữ dận chủ Phạm Đoan Trang và đồng bọn kia không hề có giá trị gì khi nội dung trong đó đều là việc xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam để gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế. Đây là một chiêu bài không mới của những đối tượng này.

20:42:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Có thể nói báo cáo của Phạm Đoan Trang thật là phiến diện không phản ánh đúng tình trạng tôn giáo ở Việt Nam. Hoạt động tôn giaó đúng pháp luật ở Việt Nam luôn được coi trọng , bản báo cáo này chỉ mang tính chất báo cáo của một cá nhân nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về hoạt động tôn giáo.

20:44:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Một quyển sách được viết mang danh tác giả nhóm nghiên cứu tôn giáo nhưng thực ra chỉ toàn là cái nhìn quan điểm chủ quan của đám dân chủ mang tư tưởng chống nhà nước ta và đặc biệt là Phạm đOan Trang, Nguyễn Văn đài... Làm sao mà lan truyền rộng rãi được!

21:39:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Đấy đâu phải là một bản báo cáo đâu, đó chỉ là tập hợp những lời lẽ xuyên tạc của Phạm Đoan Trang và đồng bọn về tình hình tôn giáo ở Việt Nam mà thôi. Thứ đó chỉ là mớ giấy lộn vứt đi mà thôi.

21:52:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Chắc gì Phạm Đoan Trang đã hiểu được khái niệm tôn giáo là gì. Một con người thường xuyên xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và gây rối trật tự công cộng thì làm sao có thể làm được gì ra hồn.

22:19:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Chắc mọi người chả cần phải đọc cái bản báo cáo kia của Phạm Đoan Trang cũng đoán được nội dung của bản báo cáo đó chứa đầy nội dung xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam để làm giảm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

17:10:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Có thể kết luận, những “nhân chứng” cung cấp thông tin, làm nên dữ liệu “điều tra xã hội học” của bản báo cáo hoàn toàn đến từ các thành phần Công giáo chống cộng cực đoan, điểm thêm một vài “đối tác thân thiết” với Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng cho nó “đa dạng” là đủ hiểu mức độ “trung lập” của bản báo cáo này.

17:15:00, 26 thg 11, 2017 Reply

bản báo cáo của cái tổ nghiên cứu tôn giáo tự lập ra này không có một tý giá trị nào cả, đơn giản từ nguồn thu thập thông tin, đến cách thức xử lý tin đều không có một tý tính khoa học nào cả. do đó chắc không ai tin cả

17:17:00, 26 thg 11, 2017 Reply

Luận điệu xuyên tạc trong bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo này không khác gì những luận điệu mà các thế lực thù địch chống phá ta bấy lâu này. Phạm Đoan Trang chỉ tìm vỏ mới cho nội dung cũ để kiếm tiền mà thôi

17:23:00, 26 thg 11, 2017 Reply

thực ra chưa cần đọc chúng ta đã đều biết là nội dung bản báo cáo, nghiên cứu, đánh giá này xuyên tạc điều gì rồi. Phạm Đoan Trang không phải là nhà nghiên cứu chuyên về tôn giáo nên giá trị bản báo cáo này bằng không

17:27:00, 26 thg 11, 2017 Reply

có thể thấy rằng bản báo cáo của tổ nghiên cứu tôn giáo do Phạm Đoan Trang đứng đầu chỉ nhằm chống phá luật tín ngưỡng - tôn giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 sắp tới. nhìn chung cũng là một hình thức kiếm tiền mà thôi

09:57:00, 2 thg 12, 2017 Reply

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được thể hiện rõ trong các Hiến pháp của Việt Nam;

09:58:00, 2 thg 12, 2017 Reply

Hiến pháp mới năm 2013 đã có những sửa đổi rất quan trọng về chủ thể của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là của “công dân” Việt Nam mà là của “mọi người”, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người quan trọng, cơ bản, được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Hiến pháp cũng đã phân định thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ trong quyết định các chính sách tôn giáo, quản lý nhà nước về tôn giáo.

09:59:00, 2 thg 12, 2017 Reply

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể - để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái, và sẽ có hiệu lực vào tháng 01/2018.

09:59:00, 2 thg 12, 2017 Reply

, việc xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng được đánh giá là một bước tiến mới trong vấn đề đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay

10:00:00, 2 thg 12, 2017 Reply

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !