30/11/2017

HỘI THẢO BIỂN ĐÔNG VÀ VIỆT NAM

Written By Unknown on 30/11/2017 | 01:00

[Cỏ úa]

Hội thảo lần thứ IX Biển Đông đã bế mạc ngày 28/11/2017,  tại hội thảo lần này đã quy tụ được những ý kiến, những cách nhìn nhận, sự phân tích khoa học của các chuyên gia hàng đầu về hiện trạng đang diễn ra trên Biển Đông. Trước những vấn đề nóng diễn ra thời gian qua tại khu vực đang phức tạp của Thế giới này, Hội thảo đã quy tụ được những nhận định khách quan của các chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực này. Hội thảo bế mạc tại TP. HCM và đạt được nhiều thành tựu về tri thức góp phần quan trọng vào ổn định tình hình và vì nền hòa bình thế giới cũng như cho thấy hướng đi, cách thức tiếp cận vấn đề thời gian vừa qua của Việt Nam là hoàn toàn chính xác.
 
Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 9 kết thúc với nhiều kết quả quan trọng về cách nhìn nhận, tiếp cận và đánh giá về tình hình Biển Đông thời gian qua
Kết quả hội thảo này đó là việc các học giả cùng nhau đi đến kết luận và thống nhất chung về cách thức, tính quan trọng của bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trước thực tế thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vấn đề phức tạp. Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC vẫn kiên trì cách thức tiếp cận một Biển Đông không có bạo lực, một khu vực hòa bình, ổn định và cùng nhau phát triển. Đồng thời hiệu quả của hội thảo lần này cũng là làm giảm tình hình căng thẳng trong khu vực, hòa giải là giải pháp được đại đa số các học giả đồng thuận là cách thức duy nhất lúc này có hiệu quả cũng như tối ưu nhất. Không có cách thức nào thay thế được nó trong phương diện khai thác và giải quyết trong những năm tới đây.

Hội thảo lần này còn có điểm nhấn là các nhận định sâu, những khung pháp lý và những thảo luận cởi mở. Những ý kiến xung quanh phán quyết của tòa trọng tài quốc tế IPA năm 2016 cùng các phán quyết khác. Tất cả đều thống nhất thừa nhận những gì mà các nước trong khu vực đặc biệt là Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực và tiếp cận là hoàn toàn hợp lý. Điều đó cho thấy vị thế, tầm nhìn và sự sáng suốt của Việt Nam đối với một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trên thế giới hiện đại. Bất cứ nỗ lực nào để mang bạo lực vào Biển Đông lúc này đều là cách thức tiếp cận tự sát. Đồng thời nó sẽ khiến quốc gia đó đối mặt với nhiều nguy cơ tiêu cực hơn là tích cực.

Các học giả có rất nhiều cách tiếp cận trong đó nhấn mạnh vấn đề tiếp cận giải quyết có tính lâu dài, thận trọng, hòa bình và ổn định tránh sử dụng vũ lực. Đồng thời cho rằng trong thời điểm hiện tại vấn đề quan trọng là đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc, cần có sự nỗ lực của nhiều bên trong đó phải có sự mạnh mẽ của ASEAN hơn. Với mục tiêu tôn trọng luật pháp quốc tế giữa các nước và đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Qua đó có thể thấy rằng, thời gian qua, những gì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang thực hiện xung quạnh vấn đề Biển Đông đã mang lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, là hình ảnh mẫu mực cho khung ứng xử cân bằng, tôn trọng nhau vì cái chung. Đồng thời quốc tế cùng đã rất ghi nhận Việt Nam với vai trò là cánh chim đầu đàn trong các quy tắc ứng xử ngoại giao để các nước có thể tham khảo trong xu thế nhiều vấn đề phức tạp diễn ra hiện nay. 

Do đó, có thể nói rằng, với cách tiếp cận đầy khoa học và trí tuệ của Hội thảo Biển Đông lần thứ IX đã khẳng định lần nữa rằng tầm nhìn mang tên Việt Nam là một tầm nhìn đầy chiến lược, một cách thức đầy sáng suốt. Cùng đồng thời lên án tất cả những nỗ lực trong việc phá vỡ đi phương thức và cách thức tiếp cận đó, tức là các hoạt động kích động nhân dân của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian qua. Mục đích cuối cùng của những hành động đó là nhằm gây nên những vấn đề phức tạp trong khu vực, trong đất nước Việt Nam nhằm âm mưu lật đổ, gây ra những rối ren trong xã hội. Đó thực sự là những điều xấu xa cần phải được loại bỏ trong xã hội hôm nay. Và cần bảo vệ những thành quả của nỗ lực suốt chặng đường dài vừa qua cả dân tộc đã nỗ lực. Là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tinh thần yêu nước tiến bộ, sáng suốt./.

12 Nhận xét

07:06:00, 1 thg 12, 2017 Reply

Có thể nói rằng, với cách tiếp cận đầy khoa học và trí tuệ của Hội thảo Biển Đông lần thứ IX đã khẳng định lần nữa rằng tầm nhìn mang tên Việt Nam là một tầm nhìn đầy chiến lược, một cách thức đầy sáng suốt. Cùng đồng thời lên án tất cả những nỗ lực trong việc phá vỡ đi phương thức và cách thức tiếp cận đó, tức là các hoạt động kích động nhân dân của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian qua. Mục đích cuối cùng của những hành động đó là nhằm gây nên những vấn đề phức tạp trong khu vực, trong đất nước Việt Nam nhằm âm mưu lật đổ, gây ra những rối ren trong xã hội. Đó thực sự là những điều xấu xa cần phải được loại bỏ trong xã hội hôm nay. Và cần bảo vệ những thành quả của nỗ lực suốt chặng đường dài vừa qua cả dân tộc đã nỗ lực. Là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tinh thần yêu nước tiến bộ, sáng suốt.

15:21:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Do đó, có thể nói rằng, với cách tiếp cận đầy khoa học và trí tuệ của Hội thảo Biển Đông lần thứ IX đã khẳng định lần nữa rằng tầm nhìn mang tên Việt Nam là một tầm nhìn đầy chiến lược, một cách thức đầy sáng suốt. Cùng đồng thời lên án tất cả những nỗ lực trong việc phá vỡ đi phương thức và cách thức tiếp cận đó, tức là các hoạt động kích động nhân dân của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian qua. Mục đích cuối cùng của những hành động đó là nhằm gây nên những vấn đề phức tạp trong khu vực, trong đất nước Việt Nam nhằm âm mưu lật đổ, gây ra những rối ren trong xã hội. Đó thực sự là những điều xấu xa cần phải được loại bỏ trong xã hội hôm nay. Và cần bảo vệ những thành quả của nỗ lực suốt chặng đường dài vừa qua cả dân tộc đã nỗ lực. Là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tinh thần yêu nước tiến bộ, sáng suốt.

16:06:00, 5 thg 12, 2017 Reply

Với cách tiếp cận đầy khoa học và trí tuệ của Hội thảo Biển Đông lần thứ IX đã khẳng định lần nữa rằng tầm nhìn mang tên Việt Nam là một tầm nhìn đầy chiến lược, một cách thức đầy sáng suốt. Cùng đồng thời lên án tất cả những nỗ lực trong việc phá vỡ đi phương thức và cách thức tiếp cận đó, tức là các hoạt động kích động nhân dân của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian qua.

07:08:00, 6 thg 12, 2017 Reply

Những ý kiến xung quanh phán quyết của tòa trọng tài quốc tế IPA năm 2016 cùng các phán quyết khác. Tất cả đều thống nhất thừa nhận những gì mà các nước trong khu vực đặc biệt là Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực và tiếp cận là hoàn toàn hợp lý. Điều đó cho thấy vị thế, tầm nhìn và sự sáng suốt của Việt Nam đối với một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trên thế giới hiện đại. Bất cứ nỗ lực nào để mang bạo lực vào Biển Đông lúc này đều là cách thức tiếp cận tự sát.

07:08:00, 6 thg 12, 2017 Reply

Các học giả có rất nhiều cách tiếp cận trong đó nhấn mạnh vấn đề tiếp cận giải quyết có tính lâu dài, thận trọng, hòa bình và ổn định tránh sử dụng vũ lực. Đồng thời cho rằng trong thời điểm hiện tại vấn đề quan trọng là đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc, cần có sự nỗ lực của nhiều bên trong đó phải có sự mạnh mẽ của ASEAN hơn.

07:09:00, 6 thg 12, 2017 Reply

Các học giả có rất nhiều cách tiếp cận trong đó nhấn mạnh vấn đề tiếp cận giải quyết có tính lâu dài, thận trọng, hòa bình và ổn định tránh sử dụng vũ lực. Đồng thời cho rằng trong thời điểm hiện tại vấn đề quan trọng là đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc, cần có sự nỗ lực của nhiều bên trong đó phải có sự mạnh mẽ của ASEAN hơn.

07:10:00, 6 thg 12, 2017 Reply

Mục đích cuối cùng của những hành động đó là nhằm gây nên những vấn đề phức tạp trong khu vực, trong đất nước Việt Nam nhằm âm mưu lật đổ, gây ra những rối ren trong xã hội. Đó thực sự là những điều xấu xa cần phải được loại bỏ trong xã hội hôm nay. Và cần bảo vệ những thành quả của nỗ lực suốt chặng đường dài vừa qua cả dân tộc đã nỗ lực.

21:09:00, 7 thg 12, 2017 Reply

Điều đó cho thấy vị thế, tầm nhìn và sự sáng suốt của Việt Nam đối với một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trên thế giới hiện đại. Bất cứ nỗ lực nào để mang bạo lực vào Biển Đông lúc này đều là cách thức tiếp cận tự sát

20:42:00, 8 thg 12, 2017 Reply

Dự thảo biển Đông và Việt Nam đã lấy ý kiến tất cả đều thống nhất thừa nhận những gì mà các nước trong khu vực đặc biệt là Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực và tiếp cận là hoàn toàn hợp lý,Cùng đồng thời lên án tất cả những nỗ lực trong việc phá vỡ đi phương thức và cách thức tiếp cận đó, tức là các hoạt động kích động nhân dân của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian qua. Đặc biệt là hành động bành tướng của Trung Quốc

12:32:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Với một cái nhìn có tầm chiến lược thì các chính trị gia VIệt Nam lại một lần nữa khẳng định được khả năng, năng lực của mình trước biến động, nguy cơ đưa đất nước đến chiến tranh. Nhờ những sự sáng suốt của các chính trị gia này mà bao nhiêu người dân vô tội thoát được thảm cảnh của chiến tranh. Rất đáng biểu dương.

12:48:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Một cái nhìn chiến lược của Việt Nam lại được khẳng định trên trường quốc tế. Những sự tài tính này cũng là cách tốt nhất để làm ngậm miệng lũ phản động suốt ngày đòi chiến tranh với Trung Quốc. Chính hòa bình mới là tốt nhất, không thể để Việt Nam dính vào chiến tranh một cách vô nghĩa như đã từng được.

10:45:00, 4 thg 1, 2018 Reply

Qua đó có thể thấy rằng, thời gian qua, những gì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang thực hiện xung quạnh vấn đề Biển Đông đã mang lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, là hình ảnh mẫu mực cho khung ứng xử cân bằng, tôn trọng nhau vì cái chung. Đồng thời quốc tế cùng đã rất ghi nhận Việt Nam với vai trò là cánh chim đầu đàn trong các quy tắc ứng xử ngoại giao để các nước có thể tham khảo trong xu thế nhiều vấn đề phức tạp diễn ra hiện nay.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !