29/11/2017

LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG KẺ ÍT TÀI NHIỀU TẬT

Written By Unknown on 29/11/2017 | 08:38

[Kim Quy]

Nhà thờ Thái Hà có trụ sở tại 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Ðống Ða, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, là chốn linh thiêng, là nơi thờ phụng đức Chúa trời của Dòng chúa cứu thế. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Nhà thờ Thái Hà đã bị một số linh mục cực đoan, quá khích lợi dụng danh nghĩa Đức Chúa, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Điển hình vào tối ngày 26/11/2017 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà đã diễn ra cái gọi là “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam với sự chủ trì của linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đây không phải lần đầu tiên nhà thờ Thái Hà tổ chức “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”. Tuy nhiên, cũng giống như những “thánh lễ” trước thì buổi lễ cầu nguyện này đã bị một số linh mục của Dòng chúa cứu thế biến thành nơi để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tụ tập, kích động giáo dân tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự.
 
Linh mục Gioan Nam Phong tại nhà thờ Thái Hà tối ngày 26/11/2017
Trong “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã khẳng định: “Việc đồng hành với dân tộc không phải là đồng hành với thể chế chính trị, mà là đồng hành với những giá trị cao quý, với người dân, nhất là những người đang đau khổ, đặc biệt là luật sư Võ An Đôn và Blogger “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, xin Chúa ban sức mạnh cho họ để họ vững tâm trên con đường bảo vệ cho công lý và hòa bình”. Đây là những luận điệu hết sức lố bịch, coi thường pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 là văn bản pháp lý cao nhất, phản ánh ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và toàn dân tộc; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ; quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Vì vậy, việc đồng hành cùng dân tộc Việt Nam thực chất được hiểu là quần chúng giáo dân phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

Bên cạnh đó, việc linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong kêu gọi giáo dân tại nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho luật sư Võ An Đôn và “Mẹ Nấm” - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hết sức vô lý. Bởi lẽ, Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần lợi dụng quyền tự do ngôn luận, biên soạn, tán phát nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở nhưng luật sư Võ An Đôn lại tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, không thừa nhận sai phạm, không khắc phục khuyết điểm, thậm chí công khai đăng tải các bài viết chống phá chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kỉ luật, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp xem xét kỷ luật xóa tên đối với luật sư Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Đúng như các cụ ta có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Chúng ta có thể thấy rằng “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” thực chất chỉ là cái cớ để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đánh bóng tên tuổi, công khai tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là việc làm đi ngược lại truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, gây bức xúc trong người dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, tránh để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

41 Nhận xét

14:28:00, 30 thg 11, 2017 Reply

việc linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong kêu gọi giáo dân tại nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho luật sư Võ An Đôn và “Mẹ Nấm” - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hết sức vô lý. Bởi lẽ, Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần lợi dụng quyền tự do ngôn luận, biên soạn, tán phát nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

14:29:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở nhưng luật sư Võ An Đôn lại tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, không thừa nhận sai phạm, không khắc phục khuyết điểm, thậm chí công khai đăng tải các bài viết chống phá chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kỉ luật, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp xem xét kỷ luật xóa tên đối với luật sư Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Đúng như các cụ ta có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

14:39:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Càng khốn nạn hơn khi Nguyễn Ngọc Nam Phong còn lợi dụng niềm tin tôn giáo của một bộ phận quần chúng tín đồ. Y ngang nhiên lấy hình ảnh Chúa bị “chảy máu” trước cảnh tang thương này để kích động đức tin, kích động giáo dân “lên án” sự nhu nhược, hèn nhát của dân tộc Việt Nam.

14:40:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Còn sự khốn nạn nào hơn sự khốn nạn này. Sinh ra và lớn lên trên đất nước hình chữ S có chủ quyền này, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã làm được gì cho đất nước, Tổ quốc này, thế mà y thường xuyên có những lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm, phỉ báng lịch sử dân tộc mình. Chẳng biết, Nguyễn Ngọc Nam Phong được ăn học kiểu gì?

14:47:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Một điều chắc chắn rằng, Giáo hội Thiên chúa sẽ không bao giờ đào tạo ra những con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong, bởi đường hướng hoạt động của những người Công giáo Việt Nam là “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, sống “tốt đời đẹp đạo” và “người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã thực hiện đúng đường hướng hoạt động của Giáo hội, đã thực hiện đúng lời răn của Chúa là không được nói chứng dối?

14:48:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chà đạp lên tất cả, chà đạp lên giáo lý của Thiên chúa, chà đạp lên danh dự, uy tín của Giáo hội và chà đạp lên lịch sử của dân tộc. Thử hỏi một con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong có xứng đáng được sống ở đất nước này, có xứng đáng để được khoác trên mình chiếc áo thầy tu.

14:50:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Khi nghe những lời rao giảng của Nguyễn Ngọc Nam Phong, khi nghe những lời xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Nguyễn Ngọc Nam Phong dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi sự khốn nạn và mất dạy của con người này. Nguyễn Ngọc Nam Phong cho mình cái quyền là linh mục thì có thể tự do xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Tổ quốc mình.

14:51:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Có lẽ chẳng ai có thể chịu đựng được sự khốn nạn này của Nguyễn Ngọc Nam Phong. Bắt và bắt ngay kẻ phản động đội lốt linh mục này là nguyện vọng tha thiết của nhiều người dân vào lúc này. Chính quyền cần phải mạnh tay để trừng trị những kẻ khốn nạn và mất dạy như Nguyễn Ngọc Nam Phong.

17:36:00, 30 thg 11, 2017 Reply

thật không ưa với vị linh mục như thế này chút nào hết.ngày lễ trọng đại của Đất nước trong khi người dân cả nước thì đang hứng khởi đón nhận thì ông lại tập trung các con chiên của mình đi xuyên tạc đường lối chính sách của đảng,nói xấu Chủ Tịch Hồ Chí Minh của chúng ta

23:34:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Vì vậy, việc đồng hành cùng dân tộc Việt Nam thực chất được hiểu là quần chúng giáo dân phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp Việt Nam năm 2013

15:20:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” thực chất chỉ là cái cớ để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đánh bóng tên tuổi, công khai tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là việc làm đi ngược lại truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, gây bức xúc trong người dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, tránh để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

22:27:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong không xứng đáng là linh mục đứng đầu của một giáo dân vì hắn có những hành động kích động giáo dân tham gia biểu tình và xuyên tạc về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

22:30:00, 4 thg 12, 2017 Reply

thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong để thông qua đó lừa gạt mọi người theo tôn giáo và tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc của hắn để tác động đến niềm tin của giáo dân vào chính quyền.

22:38:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Các cơ quan chức năng cần sớm bắt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong về để đưa ra xét xử về các hành vi xuyên tạc, chống phá chính quyền. Không thể để một kẻ vi phạm pháp luật có thể nhởn nhơ như vậy.

22:44:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã có có những hành động kích động, cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật của blogger "mẹ Nấm" Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho thấy bản tính xấu xa và thâm độc của Nguyễn Nam Phong.

22:47:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gây bức xúc trong dư luận của Nguyễn Dân.

13:39:00, 3 thg 3, 2018 Reply

am Phong lại lập lại cái bài mà đám rân chủ cuội hay làm. Đó là quy kết tất cả cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Và Nam Phong lại lớn tiếng chém gió cho rằng nếu đất nước Việt Nam kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội thì dân tộc này sẽ rất nhanh đi tới chỗ diệt vong, hai tiếng Việt Nam sẽ mất trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi linh mục cũng nhanh chóng “dâng lên chúa đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta cũng xin dâng lên chúa từng con người Việt Nam”. thang dien cua xa hoi day ma

13:43:00, 3 thg 3, 2018 Reply

Mọi hành động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc đều phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật nước Việt Nam. Với trường hợp linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, hắn ta đã ra sức hô hào chống nhà nước một cách cực đoan và trắng trợn, không còn đủ tư cách để tiếp tục vị trí là một linh mục nữa rồi.

23:40:00, 24 thg 3, 2018 Reply

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là giáo dân giáo xứ Thái Hà thấy rõ bộ mặt phản động của Nguyễn Ngọc Nam Phong, không để một kẻ ngông cuồng lợi dụng chiếc áo thầy tu bôi nhọ những người Công giáo, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự của Thủ đô.

23:46:00, 24 thg 3, 2018 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong với những bài giảng mang đậm tính hận thù về chế độ cộng sản về nhà nước Việt Nam và bài chia sẻ Lời Chúa của Nguyễn Ngọc Nam Phong trong Thánh lễ cầu cho Công lý và Hòa bình tại nhà thờ Thái Hà chính là một trong những hoạt động cụ thể của vị lịch mục này thể hiện vai trò là linh mục cực đoan.

23:47:00, 24 thg 3, 2018 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong hãy ghi nhớ tấm gương của linh mục Ngô Quang Kiệt, kẻ đã từng đưa ra phát ngôn gây shock khi nói “xấu hổ khi cầm trên tay tấm hộ chiếu của Việt Nam” và kết quả cho những tư tưởng lệch lạc đó là tấm vé về hưu non, kèm theo là sự mất uy tín trong cộng đồng Công giáo cũng như trên đất nước Việt Nam.

22:20:00, 28 thg 3, 2018 Reply

Là một linh mục nhưng lại rất thích tham gia vào chuyện chính trị, phải chăng mỗi lần tham gia vị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại được lợi lộc gì đấy chăng. Là một vị linh mục mà lợi dụng tôn giáo, lợi dụng lòng tin của bà con giáo dân để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng. Ông ta đang đi quá xa rồi.

22:46:00, 28 thg 3, 2018 Reply

Rõ ràng, chỉ cần qua một đoạn thông báo ngắn gọn, người ta thấy rõ bộ mặt xảo trá, lừa bịp và ý đồ chống đối chính quyền công khai của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Mặc dù bị dư luận lên án nhiều lần, thậm chí, ngay cả giáo dân của ông ta cũng nhiều lần phê phán, tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn giữ nguyên những luận điệu xuyên tạc của mình, cố gắng tìm cách lợi dụng các buổi sinh hoạt tôn giáo để lồng ghép ý đồ chính trị xấu xa của mình

22:48:00, 28 thg 3, 2018 Reply

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là giáo dân giáo xứ Thái Hà thấy rõ bộ mặt phản động của Nguyễn Ngọc Nam Phong, không để một kẻ ngông cuồng lợi dụng chiếc áo thầy tu bôi nhọ những người Công giáo, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự của Thủ đô.

22:51:00, 28 thg 3, 2018 Reply

Người dân người ta đã đau khổ lắm rồi, còn lỡ lòng nào lấy hình ảnh đau khổ như vậy để mà câu like, đau khổ hơn là để xuyên tạc sự thật, biến những người đã chết như là một trò đùa để thiên hạ thay nhau bình phẩm. Chúa dạy chúng ta lương thiện, giúp đỡ người khác, cầu cho những con người đã chết được thanh thản, không vì việc này mà vấn vương. Mọi điều sai trái đã có pháp luật

22:23:00, 11 thg 5, 2018 Reply

Trong ngày, cả dân tộc Việt Nam hân hoan kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Nam - Bắc sum họp một nhà, thì tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã xuyên tạc, phỉ báng ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 và cuộc chiến tranh chống Mỹ-Ngụy thống nhất đất nước. Nguyễn Ngọc Nam Phong gọi chiến thắng 30/4/1975 là cuộc chiến phi nghĩa, là cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”, “ngày tang thương” của dân tộc Việt Nam.

22:25:00, 11 thg 5, 2018 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi sự khốn nạn và mất dạy của con người này. Nguyễn Ngọc Nam Phong cho mình cái quyền là linh mục thì có thể tự do xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Tổ quốc mình. Đó thực sự là một sai lầm, Nguyễn Ngọc Nam Phong có là gì đi chăng nữa thì hắn cũng là một công dân. Là một công dân thì phải có nghĩa vụ với Tổ quốc.

16:19:00, 21 thg 5, 2018 Reply

Tên Nam Phong này thuộc diện vừa bựa vừa mất dạy, xuyên tạc sự thật thì thôi rồi. Những hành động đó của hắn cho thấy sự coi thường pháp luật, vu khống cho chính quyền. Những hành động này của một vị linh mục thật là không thể chấp nhận được, hắn không có tình thương mà còn lại thừa cơ nước đục thả câu, xoáy vào nỗi đau của nhân dân, của đất nước.

16:42:00, 21 thg 5, 2018 Reply

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đây là câu nhận xét rất chính xác về cặp đôi Nguyễn Ngọc Nam Phong, Cấn Thị Thêu. Bởi lẽ, cả hai đối tượng kể trên đều có chung một phương châm hành động để phục vụ cho mục đích riêng của bản thân. Trong khi tên linh mục tên Phong lợi dụng chức vụ chủ chăn để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng thì ả dân chủ rởm tên Thêu lại lợi dụng cái mác đấu tranh cho lợi ích của dân oan để kêu gọi tiền ủng hộ cho riêng ả.

12:50:00, 1 thg 6, 2018 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đi quá giới hạn, hắn đã cho mình cái quyền đứng trên tất cả, đứng trên Chúa. Là người được giáo hội giao cho nhiệm vụ đi truyền dạy lời Chúa nhưng Nguyễn Ngọc Nam Phong đã tìm mọi cách lợi dụng Chúa để đầu độc các con chiên của mình.Chúng ta là người công giáo, không có nghĩa chúng ta bao che, che giấu những sai trái của người công giáo, phải nhìn nhận vào sai lầm mà sửa sai .

12:53:00, 1 thg 6, 2018 Reply

mở đầu bài chống phá phản động, Nguyễn Ngọc Nam Phong nêu vấn đề suy nghĩ về ngày 30/4 lịch sử. Nguyễn Ngọc Nam Phong nêu lên việc nhiều người đang đặt câu hỏi về tính chính danh của cuộc nội chiến từ năm 1954 đến năm 1975. Vâng, một vị linh mục không lo học giáo lý, chăm sóc giáo dân mà suốt ngày lên mạng, lao vào những cuộc sống ảo, đăng nhập vào các trang phản động rồi đứng dười tượng chúa trở thành cái loa phường cho bọn phản động.

13:09:00, 1 thg 6, 2018 Reply

Qua đây, chúng ta thấy rõ các nội dung trên facebook của Nguyễn Hữu Vinh là hoàn toàn bịa đặt. Đây là trò bẩn nhằm bôi xấu hình ảnh công an thành phố Hà Nội, đồng thời, cổ suý cho hành động chống chính quyền của Nguyễn Ngọc Nam Phong. chúng ta cần lên án những hành vi bẩn thỉu của tên linh mục này.

13:11:00, 1 thg 6, 2018 Reply

xem các video Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng bài, chúng ta có thể thấy hàng trăm giáo dân Thái Hà ngồi im, chú ý nghe ông ta giảng bài mà thực chất là tuyên truyền chống chính quyền. Tuy nhiên, họ im lặng không phải họ đồng ý, mà nghĩa vụ của một giáo dân buộc họ phải nghe bề trên giảng giải. Họ bị thần quyền, giáo lý trong đạo Công giáo chi phối và ép buộc; hoàn toàn không có quyền phản bác, thậm chí trong cả trường hợp mà linh mục nói sai. Họ nghe chưa chắc họ đã tin và đi theo lời của linh mục nói, bởi lẽ trong thời gian gần đây, mặc dù bị các linh mục liên tục tuyên truyền các luận điệu xấu nhưng về cơ bản, giáo dân Thái Hà vẫn tuân thủ pháp luật, không có hành động chống đối chính quyền. Điều này thể hiện giáo dân họ biết được linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng không đúng sự thật, nhưng với trách nhiệm là một giáo dân, họ phải im lặng và lắng nghe.

20:09:00, 1 thg 8, 2018 Reply

Nếu muốn yên vị tại giáo xứ Thái Hà thì Nguyễn Ngọc Nam Phong nên làm đúng bổn phận của một linh mục, chớ sa đà vào các hành vi trái pháp luật, đi ngược lại với giáo lý kẻo lại bị tống cổ khỏi địa bàn kiếm ăn béo bở này.

20:47:00, 1 thg 8, 2018 Reply

Mang tiếng là linh mục, là thầy tu của Dòng chúa cứu thế Thái Hà nhưng Nam Phong làm việc đạo thì ít mà làm việc đời thì nhiều, chuyên lợi dụng chiếc áo choàng thầy tu của mình để hoạt động chính trị chống chính quyền. Với hàng loạt những sai phạm liên tiếp của vị linh mục này vì thế người đời đã gắn cho Nguyễn Ngọc Nam Phong với một biệt danh là quỷ dữ khoác áo thầy tu.

21:35:00, 1 thg 8, 2018 Reply

Mọi công dân trên đất nước Việt Nam đều phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam. Mọi đất nước trên toàn thế giới đều như thế này. Ở các nước tư bản cũng như vậy. Vừa rồi Mỹ và một số nước châu Âu cũng cấm nhập cư đấy thôi. tôi sang đó mà đòi nhân quyền nhé. Mà nếu người nào thấy rằng Việt Nam không nhân quyền thì thôi quốc tịch Việt Nam đi và sang nước khác mà ở để có nhân quyền nhé...

23:33:00, 1 thg 8, 2018 Reply

Đúng là nhà thờ là nơi thực hiện các nghi thức tôn giáo chứ không phải là nơi để các đói tượng dân chủ, phản động thực hiện các hoạt động chống đối. Nhưng nhà thờ giáo xứ Thái Hà lại bị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong để cho các nhóm đối tượng chống đối tường xuyên tiến hành các hoạt động của hội nhóm. Điều đáng nói ở đây là các hội nhóm này thường xuyên có các hoạt động chống Nhà nước ta nên linh mục Phong chẳng khác nào dung túng cho các hoạt động phá hoại đất nước.

00:49:00, 2 thg 8, 2018 Reply

dư luận đều biết rằng Nhà thờ Thái Hà là căn cứ địa, hay nói một cách khác “ung nhọt” thối tha giữa thủ đô, của những kẻ khoác áo chúa, chúng múa tối ngày, không phải là các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo thuần túy, mà là các hành vi chống phá chính quyền. Hàng ngũ chủ chăn chức xắc tôn giáo nơi đây, từ “Bé đến lớn”, từ xưa tới nay, toàn những kẻ có bề dày thành tích bất hảo, thâm niên chống Cộng.

01:30:00, 2 thg 8, 2018 Reply

Một nguời có những hành vi đi ngược lại với Giáo hội Công giáo, đi ngược lại với những lời răn dạy của Thiên Chúa, đi ngược lại với lợi ích của quê hương, đất nước như Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn còn có thể xứng danh với đàn chiên của mình là linh mục, là “Cha” hay sao? Có lẽ là người dân Việt Nam mà đặc biệt là cộng đồng Công giáo đang mong muốn rằng đã đến lúc các cơ quan chức năng, Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam cần khẩn trương xem xét và có những hình thức xử lý đối với những vị chức sắc, linh mục đang muốn Đạo đứng trên Đời, xem thường sự thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật.

09:09:00, 3 thg 8, 2018 Reply

Bất chấp những khuyên răn từ những người có trách nhiệm, bất chấp sự phản ứng của cả một bộ phận giáo dân, Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn càng ngày càng trượt dài trên con đường ma đạo. Đó là việc Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng tầm ảnh hưởng cũng như vị trí vai trò của một người linh mục để tuyên truyền tới hàng nghìn giáo dân các quan điểm, tư tưởng sai trái dựa trên cái nhìn đen tối, phiến diện của ông ta về đất nước. Và rồi cái giá hắn phải nhận lại từ những hành động sai trái chắc chắn sẽ là một cái giá rất đắt bởi những việc làm mà nguyễn ngọc nam phong gây ra là không thể chấp nhận được mà.

09:59:00, 3 thg 8, 2018 Reply

Chẳng có một căn cứ, minh chứng nào cụ thể. Toàn văn của Nguyễn Ngọc Nam Phong trong buổi lễ cầu nguyện cũng chỉ xoay quanh việc chửi bới, hạ thấp uy tín của Đảng cộng sản, của chủ nghĩa Mác - Lên nin..., phỉ báng tới những nỗ lực và cố gắng của nhà nước và nhân dân Việt Nam. Vẫn là cái giọng quen thuộc, điệu bộ của một đám con chiên cực đoan của dòng chúa cứu thế Thái Hà. Nguyễn Ngọc Nam Phong hết lần này đến lần khác đã có những phát biểu xấu xa với tư tưởng chống đối nhà nước, chính quyền Việt Nam.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !