29/11/2017

LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG KẺ ÍT TÀI NHIỀU TẬT

Written By Lý Công on 29/11/2017 | 08:38

[Kim Quy]

Nhà thờ Thái Hà có trụ sở tại 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Ðống Ða, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, là chốn linh thiêng, là nơi thờ phụng đức Chúa trời của Dòng chúa cứu thế. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Nhà thờ Thái Hà đã bị một số linh mục cực đoan, quá khích lợi dụng danh nghĩa Đức Chúa, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Điển hình vào tối ngày 26/11/2017 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà đã diễn ra cái gọi là “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam với sự chủ trì của linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đây không phải lần đầu tiên nhà thờ Thái Hà tổ chức “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”. Tuy nhiên, cũng giống như những “thánh lễ” trước thì buổi lễ cầu nguyện này đã bị một số linh mục của Dòng chúa cứu thế biến thành nơi để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tụ tập, kích động giáo dân tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự.
 
Linh mục Gioan Nam Phong tại nhà thờ Thái Hà tối ngày 26/11/2017
Trong “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình”, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã khẳng định: “Việc đồng hành với dân tộc không phải là đồng hành với thể chế chính trị, mà là đồng hành với những giá trị cao quý, với người dân, nhất là những người đang đau khổ, đặc biệt là luật sư Võ An Đôn và Blogger “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, xin Chúa ban sức mạnh cho họ để họ vững tâm trên con đường bảo vệ cho công lý và hòa bình”. Đây là những luận điệu hết sức lố bịch, coi thường pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 là văn bản pháp lý cao nhất, phản ánh ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và toàn dân tộc; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ; quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Vì vậy, việc đồng hành cùng dân tộc Việt Nam thực chất được hiểu là quần chúng giáo dân phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

Bên cạnh đó, việc linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong kêu gọi giáo dân tại nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho luật sư Võ An Đôn và “Mẹ Nấm” - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hết sức vô lý. Bởi lẽ, Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần lợi dụng quyền tự do ngôn luận, biên soạn, tán phát nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở nhưng luật sư Võ An Đôn lại tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, không thừa nhận sai phạm, không khắc phục khuyết điểm, thậm chí công khai đăng tải các bài viết chống phá chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kỉ luật, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp xem xét kỷ luật xóa tên đối với luật sư Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Đúng như các cụ ta có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Chúng ta có thể thấy rằng “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” thực chất chỉ là cái cớ để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đánh bóng tên tuổi, công khai tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là việc làm đi ngược lại truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, gây bức xúc trong người dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, tránh để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

16 Nhận xét

14:28:00, 30 thg 11, 2017 Reply

việc linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong kêu gọi giáo dân tại nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho luật sư Võ An Đôn và “Mẹ Nấm” - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hết sức vô lý. Bởi lẽ, Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần lợi dụng quyền tự do ngôn luận, biên soạn, tán phát nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

14:29:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở nhưng luật sư Võ An Đôn lại tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, không thừa nhận sai phạm, không khắc phục khuyết điểm, thậm chí công khai đăng tải các bài viết chống phá chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kỉ luật, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp xem xét kỷ luật xóa tên đối với luật sư Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Đúng như các cụ ta có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

14:39:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Càng khốn nạn hơn khi Nguyễn Ngọc Nam Phong còn lợi dụng niềm tin tôn giáo của một bộ phận quần chúng tín đồ. Y ngang nhiên lấy hình ảnh Chúa bị “chảy máu” trước cảnh tang thương này để kích động đức tin, kích động giáo dân “lên án” sự nhu nhược, hèn nhát của dân tộc Việt Nam.

14:40:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Còn sự khốn nạn nào hơn sự khốn nạn này. Sinh ra và lớn lên trên đất nước hình chữ S có chủ quyền này, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã làm được gì cho đất nước, Tổ quốc này, thế mà y thường xuyên có những lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm, phỉ báng lịch sử dân tộc mình. Chẳng biết, Nguyễn Ngọc Nam Phong được ăn học kiểu gì?

14:47:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Một điều chắc chắn rằng, Giáo hội Thiên chúa sẽ không bao giờ đào tạo ra những con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong, bởi đường hướng hoạt động của những người Công giáo Việt Nam là “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, sống “tốt đời đẹp đạo” và “người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã thực hiện đúng đường hướng hoạt động của Giáo hội, đã thực hiện đúng lời răn của Chúa là không được nói chứng dối?

14:48:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chà đạp lên tất cả, chà đạp lên giáo lý của Thiên chúa, chà đạp lên danh dự, uy tín của Giáo hội và chà đạp lên lịch sử của dân tộc. Thử hỏi một con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong có xứng đáng được sống ở đất nước này, có xứng đáng để được khoác trên mình chiếc áo thầy tu.

14:50:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Khi nghe những lời rao giảng của Nguyễn Ngọc Nam Phong, khi nghe những lời xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Nguyễn Ngọc Nam Phong dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi sự khốn nạn và mất dạy của con người này. Nguyễn Ngọc Nam Phong cho mình cái quyền là linh mục thì có thể tự do xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Tổ quốc mình.

14:51:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Có lẽ chẳng ai có thể chịu đựng được sự khốn nạn này của Nguyễn Ngọc Nam Phong. Bắt và bắt ngay kẻ phản động đội lốt linh mục này là nguyện vọng tha thiết của nhiều người dân vào lúc này. Chính quyền cần phải mạnh tay để trừng trị những kẻ khốn nạn và mất dạy như Nguyễn Ngọc Nam Phong.

17:36:00, 30 thg 11, 2017 Reply

thật không ưa với vị linh mục như thế này chút nào hết.ngày lễ trọng đại của Đất nước trong khi người dân cả nước thì đang hứng khởi đón nhận thì ông lại tập trung các con chiên của mình đi xuyên tạc đường lối chính sách của đảng,nói xấu Chủ Tịch Hồ Chí Minh của chúng ta

23:34:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Vì vậy, việc đồng hành cùng dân tộc Việt Nam thực chất được hiểu là quần chúng giáo dân phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp Việt Nam năm 2013

15:20:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng “thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” thực chất chỉ là cái cớ để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đánh bóng tên tuổi, công khai tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là việc làm đi ngược lại truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, gây bức xúc trong người dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác, tránh để linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

22:27:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Nguyễn Ngọc Nam Phong không xứng đáng là linh mục đứng đầu của một giáo dân vì hắn có những hành động kích động giáo dân tham gia biểu tình và xuyên tạc về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

22:30:00, 4 thg 12, 2017 Reply

thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong để thông qua đó lừa gạt mọi người theo tôn giáo và tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc của hắn để tác động đến niềm tin của giáo dân vào chính quyền.

22:38:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Các cơ quan chức năng cần sớm bắt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong về để đưa ra xét xử về các hành vi xuyên tạc, chống phá chính quyền. Không thể để một kẻ vi phạm pháp luật có thể nhởn nhơ như vậy.

22:44:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã có có những hành động kích động, cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật của blogger "mẹ Nấm" Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho thấy bản tính xấu xa và thâm độc của Nguyễn Nam Phong.

22:47:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật của luật sư Võ An Đôn và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gây bức xúc trong dư luận của Nguyễn Dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !