19/11/2017

NHỮNG TRÒ LỐ CỦA PHẠM ĐOAN TRANG

Written By Unknown on 19/11/2017 | 05:56

[Anh hùng xa lộ]

Ngày 8/11/2017, Blogger Phạm Đoan Trang và các thành viên của “Tổ Nghiên cứu tôn giáo” đã thông cáo báo chí cho ra đời cái gọi là “ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”. Trong đó, Phạm Đoan Trang cho rằng: “Chính quyền Hà Nội đang  sử dụng các điều luật, những qui định, để cho các tổ chức tôn giáo phải xin phép hoạt động, nếu không sẽ bị xem là bất hợp pháp; sử dụng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, để tấn công khích bác các tổ chức tôn giáo; sử dụng những tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát để chống lại các tổ chức tôn giáo được dân chúng tự thành lập và đàn áp bằng sức mạnh bạo lực”. 
 
Chân dung nhà hoạt động “dân chủ”, Blogger Phạm Đoan Trang
Phát ngôn của Pham Đoan Trang là hành động mang màu sắc chính trị, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thị luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thứ nhất, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó. Trong đó, điều 24 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định:

Điều 24, Chương II, Hiến pháp 2013 đã quy định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Hiến pháp 2013 là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất đã khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm và Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng, cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, chính quyền Việt Nam luôn thúc đẩy tự do tín ngưỡng, tôn giáo mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Hiện nay, Việt Nam có đến 38 tổ chức tôn giáo, trên 24 triệu tín đồ, 80.000 chức sắc và khoảng 26.000 cơ sở thờ tự. Thực tế có những tôn giáo du nhập vào từ hàng ngàn năm, có tôn giáo ra đời mới chỉ vài chục năm và khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

Thứ hai, việc các tổ chức tôn giáo muốn hoạt động ở Việt Nam phải xin phép các cơ quan chức năng là điều hoàn toàn bình thường, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, điều 21 và khoản 1 điều 22 Luật Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016 đã quy định:

Điều 21. Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo
Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
2. Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này;
3. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
4. Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;
5. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
6. Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Điều 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo
1. Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ ba, Đảng và Nhà nước không những thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà còn kiên quyết đấu tranh với các cá nhân, tổ chức lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá chính quyền nhân dân, đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi: Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Tóm lại, “ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” thực chất chỉ là hoạt động PR, đánh bóng tên tuổi của Phạm Đoan Trang sau quãng thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

95 Nhận xét

06:35:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Blogger Phạm Đoan Trang và các thành viên của “Tổ Nghiên cứu tôn giáo” đã thông cáo báo chí cho ra đời cái gọi là “ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”. Đây cũng là một trong những hàng loạt những trò lố mang tên Phạm Đoan Trang. Tất nhiên vẫn là những luận điệu cũ rích, luận điệu cho rằng Việt Nam lợi dụng những điều luật để hạn chế quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Không hề có chuyện đó, chuyện đó chỉ xảy ra trong mồm Đoan Trang mà thôi.

06:41:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Phạm Đoan Trang lại có những nhận xét không đúng về Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đó chỉ toàn là những điều mà Đoan Trang cùng đồng bọn bịa đặt ra để lấy tiền từ các đối tượng bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà Đoan Trang lại lên tiếng ở thời điểm này. Bởi lẽ, sau Hội nghị APEC sẽ có sự chú ý đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nên Đoan Trang chọn thời điểm thích hợp này để lên tiếng.

06:53:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Mỗi lần Phạm Đoan Trang xuất hiện lại làm người khác phải ngoái nhìn xem lần này Trang có trò lố gì đây. Lần này là trò Đoan Trang đưa ra những đánh giá không đúng về Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Bàn luận xuôi, bàn luận ngược nhưng đúc kết vẫn là những lời lẽ xuyên tạc không đúng tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

16:18:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Cái tên Đoan Trang cũng khá quen thuộc trong làng dân chủ Việt, đặc biệt xuất hiện trong đám "Vì một Hà Nội xanh" cũng thánh cây Chí Tuyến, ngoài ra, ả này còn xuất hiện với vai trò là phóng viên của các báo đài phản động, thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn chống phá Nhà nước ta và trong các buổi tiếp xúc lén lút với các nghị sĩ nước khác có tư tưởng chống đối Việt nam

16:19:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Nhìn chung lại thì con người Đoan Trang không thể sửa đối được, đã quá thối nát. Trò tự vinh danh lẫn nhau trong đám dân chủ rởm chỉ là hình thức tự an ủi nhau thôi, chính các đối tượng như này đang bị cô lập vì tư tưởng chống phá lại quê hương đất nước của mình

16:19:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Danh hiệu này để làm gì vậy? Ai công nhận danh hiệu này hay chỉ là tự cổ vũ lẫn nhau thôi. Các danh hiệu về dân chủ hay nhân quyền ở việt nam và trên thế giới đều không ổn, chỉ là cái danh hãi chứ không hề xuất phát từ thực tế. Những đối tượng như này mà đc vinh danh thì chắc cả đất nước việt nam đều được vinh danh hết

16:20:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Nhìn cái bản mặt của con này là thấy ghét rồi, nếu tìm hiểu hoạt động nữa thì càng ghét hơn, học thức thù đã thấp kém còn chạy theo đám dân chủ để phá hoại đất nước việt nam. Chính quyền sao chưa bắt giam ả này nhỉ?

16:22:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Đối với đa số mọi người trừ thì ả là con người kinh tởm của năm thì có, còn những từ mỹ miều mà đồng bọn tự phong chỉ là hành động quá lố gây chú ý dư luận. Chúng như những loại vi rút độc hại đang từng ngày tìm cách lan truyền và phá hoại.

16:23:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Thì trong đám rận chủ tự cho mình nhà các nhà "dân chủ", "nhân quyền" có ai là thông minh đâu mà, cho dù có những người có bằng cấp thật đó, nhưng mà với hành động bán nước, làm tay sai cho đế quốc thì chứng tỏ đầu ốc có vấn đề rồi.

16:23:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Nói thẳng ra là chúng không biết suy nghĩ, không biết phân biệt đúng sai bạn ah, chúng chỉ biết đến tiền và tiền thôi, ngoại quốc chi tiền cho chúng, nhiều hơn mức lương chúng đang nhận thì chúng cứ bỏ việc, bán mình mà làm thôi. Chúng chịu làm nô lệ cho đồng tiền rồi.

16:24:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Mục tiêu là càng cản trở sự thành công của Đại hội nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu mà, nên chúng cứ ra sức chống phá thôi. Chúng cứ đua nhau viết, đua nhau xuyên tạc, đua nhau bịa chuyện, chuyện càng sốc, càng lạ là chúng lại được trả nhiều tiền mà.

16:25:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Hoạt động của nhà dân chủ Đoan Trang thì chẳng ai là không biết. Cái cách mà thị hoạt động cũng xấu xí như chính khuôn mặt của thị vậy. Được vinh danh thì rõ rồi. Vinh danh những cái xấu xa thì có gì là đáng tự hào chứ. Tích cực các hoạt động chống phá theo ý đồ của các đối tượng bên ngoài nên thị được đồng bọn ca ngợi, chứ không phải nhân dân ca tụng. Nhân dân ta thường nói đối với những con người như thế này là "lũ mặt dày" không hơn, không kém gì.

16:25:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Cũng là ca ngợi, là vinh danh nhưng những điều mà Đoan Trang được ca ngợi, được vinh danh hoàn toàn khác so với những điều bình thường đang diễn ra. Người ta ca ngợi, vinh danh những điều tốt đẹp đằng này Đoan Trang được ca ngợi, vinh danh vì đã thực hiện quá nhiều điều xấu xa. Thật quá là khác thường. Những hoạt động của Đoan Trang là những hoạt đồng gì ư? Đó là những hoạt động chống đối chính quyền, xuyên tạc về lịch sử, về tình hình đất nước, nói xấu đất nước để được tiền từ các đối tượng thù địch. Thử hỏi những hành động đó có đáng được vinh danh hay không? Đoan Trang chỉ được vinh danh trong cái giới ô nhục mà thị hoạt động mà thôi. Giới dân chủ rởm với những hành động tởm.

16:26:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Có đợ cả con nay và mẹ nó cũng ra nước ngoài để biểu tình, hỏng thì hỏng cả gia đình. Cái loại người này thì chẳng có gì để tự hào cả

16:28:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Cho dù Đoan Trang có hiểu biết đi chăng nữa, có bằng này bằng kia chăng nữa thì việc cô ta phản động thế này thì tất cả bằng cấp, học thức của cô ta là con số không cả thôi. Một người học bình thường mà có lòng yêu nước, biết suy nghĩ cho dân tộc vẫn hơn một người như cô ta.

16:28:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Toàn những dân chủ rởm ấy mà, có mấy ai đấu tranh cho tự do dân chủ thật đâu, toàn đội cái lốt để kiếm tiền từ bên ngoài thôi, chúng là tập hợp những kẻ thất nghiệp, nay được nước ngoài thuê chống phá Việt Nam với mức lương cao thế là chúng cứ làm thôi.

16:30:00, 20 thg 11, 2017 Reply

ý kiến Phạm Đoan Trang là truyền nhân của Bùi Hằng được xuất hiện khi trong thời gian gần đây, Đoan Trang cũng có nhiều hoạt động chinh chiến đường phố không khác gì sư phụ Bùi Hằng. Thậm chí có hoạt động còn hơn. Vì lẽ đó, Phạm Đoan Trang được một số đàn em như Phạm Lê Vương Các tôn vinh là nhà hoạt động có sức hút nhất năm 2015.

19:26:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Những bài viết của Phạm Đoan Trang này luôn hướng tới mục đích xấu xa đó chính là tạo ra hiềm khích, gây sự hiểu nhầm giữa người dân với chính quyền. Đồng thời ả ta cũng luôn hướng tới việc đánh bóng tên tuổi của mình theo cách này, như là hình tượng của một người thường xuyên đi đòi những quyền lợi tự do theo cách nghĩ xuyên tạc của ả để xuất hiện trước công chúng

19:27:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Chỉ là những bài viết xuyên tạc và mang nặng về việc chửi nhà nước của Đoan Trang và đồng bọn trong cái nhóm gọi là "Tổ Nghiên cứu tôn giáo" mà thôi. Việt Nam chúng ta cho phép tự do truyền đạo như thế nào thì ai cũng đã thấy rõ, mọi người dân được tự do lựa chọn theo hay không theo một tôn giáo nào đó. Cái này đã được quy định chính bằng pháp luật

20:08:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Tin từ Đài BBC tiếng Việt cho hay, tại buổi gặp gỡ với đoàn ngoại giao EU Phạm Đoan Trang đã trình bày về ba vấn đề “nổi cộm” về nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có đề cập đến “Hội Anh em dân chủ”. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến Phạm Đoan Trang có “cuộc làm việc” với Cơ quan Công an.

20:21:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Đảng và nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam,điều này được thể hiện rõ trong hiến pháp.Rận chủ Phạm Đoan Trang với bè lũ phản động đôi lúc với cái đầu não phẳng của mình mà nói lên những điều ngu ngốc,không có cơ sở để chứng minh.Trước,bây giờ và sau này,nhân dân Việt Nam luôn được Đảng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng.

20:41:00, 20 thg 11, 2017 Reply

Đúng là những lời có cánh, có vẻ nghe rất hay nhưng quả thật đó là những lập luận đậm chất xuyên tạc, mơ hồ chính trị. Bởi vì, những người làm báo ngoài năng lực cá nhân thì họ phải hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lòng trung thực, sự khách quan và không ngại gian khó. Cho nên, không cho phép họ phán xét sự việc một cách mơ hồ, thiếu căn cứ hay suy diễn theo ý thích chủ quan làm cho việc định hướng dư luận lệch lạc theo sự duy ý chí của người làm báo.

08:48:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Lại là Phạm Đoan Trang à :)) Ả ta xứng danh con rận chủ siêng năng của làng dân chủ Việt Nam! Luôn luôn có những phát ngôn gây sốc tạo ấn tượng với báo chí, dư luận nước ngoài và qua đó đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Phải chăng đợi đến khi công an nhúng tay vào giải quyết thì ả ta mới chịu ngậm chặt cái mồm thối của mình lại nhỉ?

10:12:00, 21 thg 11, 2017 Reply

muốn thể hiện mình là nguời yêu nước, yêu môi trường thì hãy có một cái đầu lạnh một trái tim nóng chứ không phải đi xuống đường cầm cái biể rồi kêu gào là bảo vệ môi trường. hãy hành động thiết thực đi.những kẻ như vậy không ai coi là bảo vệ môi trường đâu.

10:13:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Con này mặt mày xấu quá! Người ngợm thì lùn tịt ,mũi tẹt ,mắt hếch , môi thâm ,nên lớn tuổi rồi chẳng anh nào chịu lấy làm vợ .Nói dại ,với cái tướng phản nhà ,hại nước nếu anh nào không may rướt phải làm kẻ xé khăn ,rạch túi thì đúng là họa cho bản thâ n cùng gia phong .Không lấy được chồng nên âm dương không cân bằng ,có thấy mặt nó nỗi đầy mụn không ?Tưởng qua Huê Kỳ có thằng Mỹ đen gốc người pic -mê bên phi châu hoặc anh Mễ gốc da đỏ cũng bị chê nên quay về Việt Nam ,biết đâu có anh Cao Ly chân thọt ,anh tàu cộng Tân cương nào đó rước cho thì hạnh phúc dường nào! Hiện tại do âm trội dương suy nên em điên khùng một tí !

10:14:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đang sợ ở Mỹ có khủng bố IS nên xin về việt nam đây mà. Nhưng dù gì thì cũng phải công nhân là Việt Nam chúng ta hơn Mỹ ở nhiều điểm trong đó có mặt về chính trị, chúng ta ổn định chính trị không có khủng bố, không có đảo chính quan trọng nhất đó là quê hương của chúng ta những người con đất Việt

10:15:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Ở Việt Nam thì chê việt nam này nọ nói Việt Nam xấu, không có nhân quyền nhưng ra nước ngoài rồi thì mới biết sự thật, nói cho những bọn rận chủ kia biết chứ chúng mày như ếch ngồi đáy giếng ấy thì to mồm lớn họng cái gì chỉ là 1 lũ vì lợi ích cá nhân mà đòi này đòi nọ mà thôi.

10:23:00, 21 thg 11, 2017 Reply

chắc qua Mỹ thấy được sự thật rồi lại thấy hối nhưng đâm lao rồi nên phải theo, không lẽ lại ngồi chê Mỹ nữa thì khác gì tự vả miệng mình. Thôi thì bây giờ nhận ra sự thật cũng chưa muộn, quay đầu vẫn là bờ

10:25:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang thực chất là bị mỹ ruồng bỏ nên mới mò về việt nam đấy.
cô ta mồm thì khen việt nam dễ sống hơn, thế mà sau đó lại bảo vì xã hội việt nam rối ren!
thế ấy chả khác gì cô ta chơi kiểu vừa đấm, vừa xoa ư? khen trước rồi lại chê được ngay?

10:26:00, 21 thg 11, 2017 Reply

thì ra cái bộ mawtjt htaaj của đoan trnag cũng đã bị bóc mẽ ra rồi!
công nhận Việt Nam là một nơi dễ sống., thích ở việt nam hơn ở Mỹ! đấy, thế mà ngày xưa dám mở loa hét rằng cái gì bên mỹ cũng đẹp!
giờ thì mới sáng mắt!

10:27:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang nuôi tư tưởng chống đối không thực tế nên chỉ có thể làm thế được thôi,câu trước đá .câu sau chan chát

10:29:00, 21 thg 11, 2017 Reply

đoan trang ơi là đoan trang!
ngày xưa em cắp đít qua mĩ học, em bảo thế nào em còn nớ chaăng? em chê việt nam như thế nào? em tâng bốc mỹ ra sao?
ấy vậy mà được mấy tháng giờ e về lại việt nam, khen việt nam hơn mỹ cơ đấy!
đúng là mặt dày!

10:30:00, 21 thg 11, 2017 Reply

hại những con người không biết quý trong đất nước của mình thì đúng là không đáng nói chút nào
Chúng ta có thể khẳng định rằng đến thời điểm hiện tai thì Việt Nam chúng ta là một tỏng những nước hòa bình ổn định nhất đó

10:31:00, 21 thg 11, 2017 Reply

đoan trang ơi là đoan trang
giờ thì đẹp mặt chưa? vốn dĩ ngày xưa mặt đã ngu, bây giờ lại càng ngu hơn rồi đấy!
mỗi một bài phỏng vấn để "tái xuất" mà cô làm cũng không suôn, câu trước đá câu sau thế kia thì ai mà tin dùng nữa?

10:32:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Nếu mà nói Việt Nam và Mỹ thì tôi thấy Việt Nam chúng ta hơn nhiều ấy chứ. chứ....dân tộc chúng ta làm chủ chính đất nước của mình người dân được sống tự do hạnh phúc không phải>
Sự yên bình của chúng ta hòa bình của chúng ta là điều mà tất cả mọi người sống trên thế giới đều muốn được có

10:33:00, 21 thg 11, 2017 Reply

chắc qua Mỹ thì Đoan Trang mới nhận ra điều này ở nước ta, may mà Trang chưa dính viên đạn lạc nào tại đất nước mà súng được dùng công khai, tình trạng xả súng liên tiếp xảy ra như thế

10:34:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Có vẻ như nước Mỹ không còn cho em bú nữa. Đành làm vài câu lót đường về quê cho đỡ bị chửi. Em khôn thật. Làm đĩ 9 phương để 1 phương lấy chồng

10:35:00, 21 thg 11, 2017 Reply

khổ chắc chém gió ác quá nên lỡ lời, nhỡ mồm 1 câu mà tha hồ sửa, giống kiểu Hải điếu cày không nhận khăn vàng đây mà

10:36:00, 21 thg 11, 2017 Reply

quỷ đang mặc áo cà sa hay sao đây,một con mụ láo xược như Đoan Trang chuyên gia viết bài mạnh mồm nhất chửi Việt Nam tâng mỹ như là thiên đường ấy vậy mà giờ phát biểu một câu yêu nước chưa từng thấy “Tất nhiên là em cũng có thể ở lại Mỹ thêm được nhưng thật sự thì cũng nhớ Việt Nam quá và cũng thích ở Việt Nam hơn. Em nghĩ với tư cách một người làm báo, người viết thì Việt Nam luôn là một đất nước mà người ta nên gắn bó”.nghe đẫ ngứa hết cả mông rồi

10:37:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang cũng vậy thoai, tóm lại là toàn cái thứ vớ va vớ vẩn cái đếch gì ấy, chẳng hiểu được,các đám rận trủ đã và đang tự do xuyên tạc sự thật, tự do kích động dư luận, tự do tuyên truyền chống nhà nước, tự do lập hội lập nhóm chống đối chính quyền

10:39:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Chúng nó còn làm được cái gì khác ngoài cái trò này nữa các bác nhỉ, điều này thực sự là đáng lên án mà, chẳng làm nên cái quái gì cả,, không biết xấu hổ là gì, chúng tưởng chơi với nước mỹ đơn giản thế sao, chẳng qua cũng chỉ là cái bản chất cả thôi, mỹ nó cũng vì lợi ích của nó thôi,

10:40:00, 21 thg 11, 2017 Reply

ý kiến của một số người về con ngoa Đoan Trang các bác nè : "nếu nó mà có quyền lực chắc nó bán cả mồ mả nhà nó cho mỹ rồi. chẳng có cái gì khác ngoài cái tội bán nước cả đâu à,nhục mặt quá đi!

10:41:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Đúng là chỉ có những kẻ như Đoan Trang mới đi làm được mấy cái thử giở ẹc như thế các bác ạ, điều này chứng tỏ sự điển rồ mà,bán rẻ đất nước đến hết giá trị giờ lại muốn quay về là làm sao đây

10:43:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Giờ này chắc TRANG cũng phát ngán về cái cuộc đời chẳng ra gì đấy rồi, ảo hết cả lòi ra, chẳng giúp được cái quái gì cả afk.vì bịa đặt nhiều quá nên mạng nó cũng chán ấy mà, từ nay chắc từ bỏ đi thôi.

10:44:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Tôi nghĩ con này có nói gì đi nữa thì cũng có thay đổi được đâu, bản chất của con này vẫn như thế, vẫn ngây ngô và thể hiện cái ngu mặc cho đi học ở mĩ về đi nưa tuy nhiên đừng quá quan tâm lời nó nói quá, làm thể nó tưởng nó nổi tiếng lắm chứ

20:17:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Zân chủ Phạm Đoan Trang đã quá quen thuộc, thị luôn lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho hoạt động chính trị của mình, và lần này cũng không ngoại lệ. Cái gọi là"Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” chỉ là cái nhìn chủ quan của ả, tung ra để gây tiếng vang, muốn được các đối tượng chống đối chú ý bơm tiền về cho ả mà thôi.

20:42:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Tôi là người theo dõi Phạm Đoan Trang đã từ lâu và gần đây Trang đang lại lồng lộn lên với “Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

20:54:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Những chiêu trò muôn thuở của mấy phần tử phản động,lần này Phạm Đoan Trang cũng vậy thôi,ả chỉ đan đánh bóng tên tuổi của mình bằng bài báo cáo vớ vẩn kia nhưng thức ra ả ta chẳng biết gì về điều đó cả. Tất cả những hành động của Phạm Đoan Trang là để cố gắng chứng tỏ rằng ả ta có tiếng nói trong cái bọn phản động chống đối chính quyền trong nước,để đầy cái túi tiền tham lam không đáy của bản thân ả ta thôi,cũ rích rồi,qua mắt sao được.

21:01:00, 21 thg 11, 2017 Reply

thật tội nghiệp cho Đoan Trang, hoạt động, cống hiến thì nhiều nhưng lại chẳng được ai công nhận, chẳng ai vinh danh. Bởi lẽ, thứ nhất là do những hành động của Đoan Trang đi ngược lại với lợi ích của đất nước, xã hội. Thứ 2, những giải thưởng mà Đoan Trang có thể nhận được thì lại có khuất tất trong nội bộ.

21:02:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Cũng tích cực đấu tranh như những người khác, thậm chí có phần hơn nhưng Đoan Trang lại chẳng nhận lại được gì cả. Đúng là tội nghiệp. Nhưng sự thật mãi là sự thật, cho dù Đoan Trang có làm gì đi nữa thì cũng chẳng được ai công nhận đâu mà. Vì vậy, tốt nhất Trang hãy như những người khác, làm việc có ích cho xã hội có khi lại nhận được sự ghi nhận nào đó.

21:03:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Nhìn cái bản mặt của con này là thấy ghét rồi, nếu tìm hiểu hoạt động nữa thì càng ghét hơn, học thức thù đã thấp kém còn chạy theo đám dân chủ để phá hoại đất nước việt nam. Chính quyền sao chưa bắt giam ả này nhỉ?

21:04:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Cho dù Đoan Trang có hiểu biết đi chăng nữa, có bằng này bằng kia chăng nữa thì việc cô ta phản động thế này thì tất cả bằng cấp, học thức của cô ta là con số không cả thôi. Một người học bình thường mà có lòng yêu nước, biết suy nghĩ cho dân tộc vẫn hơn một người như cô ta.

21:09:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Hoá ra là cô gái "rửa mặt bằng tăm", dù gì Phạm Đoan Trang cũng là một ả nữ, mà đã là phận đàn bà thì bà nói là bà đang nghĩ nên đâu có chín chắn được. Phận làm con gái dặm trường thì luôn phải tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực chất bên trong là sự yếu đuối và nỗi sợ hãi vì những việc làm sai trái. Thực là một cô gái đã không đẹp về ngoại hình lại còn không tốt về phẩm chất./.

21:10:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Những bài viết của Phạm Đoan Trang này luôn hướng tới mục đích xấu xa đó chính là tạo ra hiềm khích, gây sự hiểu nhầm giữa người dân với chính quyền. Đồng thời ả ta cũng luôn hướng tới việc đánh bóng tên tuổi của mình theo cách này, như là hình tượng của một người thường xuyên đi đòi những quyền lợi tự do theo cách nghĩ xuyên tạc của ả để xuất hiện trước công chúng

07:00:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Thoạt đầu, nhìn Trang có vẻ thư sinh. Tuy nhiên, khi “suy ngẫm” nhiều về con người này có thể thấy có lẽ Trang đã là người có tuổi, ngại phải tư duy, ngại động não để suy nghĩ hay làm một việc gì đó. Đôi lúc đọc bài của "Chiến lược gia" trẻ tuổi nghiên cứu dự án thúc đẩy “Phong trào dân chủ Việt nam” của Đoan Trang một nhà Báo trẻ đôi ba lần dính dáng đến đạo đức nghề nghiệp ở quê nhà bị kỷ luật đuổi việc, nên cô ả tiêu cực, sinh ra bất mãn “Biến” thành người “Bất đồng chính kiến”, trốn chạy khỏi đất nước, đương nhiên thành người tỵ nạn chính trị và nay đang tập làm “Con rối” chính trị xuất phát từ xứ sở tự do Hoa Kỳ.

07:00:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Rất nhiều Bài viết của Đoan Trang tựu chung lại là: Chê bai Đảng Cộng sản VN hiện nay “Bất tài, bất lực, bất nhân, không phục vụ quyền lợi của Nhân dân” và đang tự làm mất vai trò lãnh đạo của mình và một Đảng như thế quá đủ yếu tố cấu thành để loại bỏ. Rồi nhà Báo Đoan Trang xác định nguyên nhân khiến lực lượng “Xã hội dân sự” Việt Nam hiện nay đang bùng nổ về số lượng, nhưng kém về chất lượng, có đến mấy chục hình thức hoạt động “Đấu tranh” cho dân chủ khác nhau ở VN, nhưng kết cục nhiều năm nay vẫn dẫm chân tại chỗ, loay hoay mãi, xoay đủ kiểu, diễn đủ trò mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì, Đoan Trang nhận định nếu cứ như vậy chẳng bao giờ thấy được thành công mà nguyên nhân chủ yếu cô ả Đoan Trang xác định như đinh đóng cột rằng “Các nhà dân chủ VN chưa gần dân, chưa hiểu dân vẫn còn hiện tượng xa lánh Nhân dân và cũng không biết lấy Nhân dân làm gốc, động lực để thúc đẩy cuộc CM được cho là của Nhân dân.

07:00:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Dòng status trên Facebook của hot blogger Đoan Trang có đăng "Công an cưỡng híp tôi...". khiến giang hồ rận chủ nổi sóng, quy mô gấp cả trăm lần vụ thánh nữ Phương Uyên trước đây. Trước tình hình đó, cơ quan điều tra C.A đã triệu tập ĐT đến lấy lời khai. Sau một hồi quanh co, nàng vùng vẩy phán: "Không lẽ tôi không được quyền mơ ước hay sao?". Một câu trả lời lố bịch và đạo đức giả không kém!

07:01:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Dòng status trên Facebook của hot blogger Đoan Trang có đăng "Công an cưỡng híp tôi...". khiến giang hồ rận chủ nổi sóng, quy mô gấp cả trăm lần vụ thánh nữ Phương Uyên trước đây. Trước tình hình đó, cơ quan điều tra C.A đã triệu tập ĐT đến lấy lời khai. Sau một hồi quanh co, nàng vùng vẩy phán: "Không lẽ tôi không được quyền mơ ước hay sao?". Một câu trả lời lố bịch và đạo đức giả không kém!

07:01:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Hiện nay Cô ả ĐT đang ăn lương và làm việc cho bọn (Việt tân) một tổ chức phản động ở nước ngoài, cô đã có những chủ trương rất đúng đối với phường dân chủ, nhưng nó đã sai từ ngàn đời nay của những kẻ bất lương đi ngược lại lợi ích của dân tộc để chống phá đất nước, thì ĐT lấy đâu ra cái thuyết “Phục vụ quyền lợi của số đông”.

07:02:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Phạm Đoan Trang (ĐT) sinh năm 1978. Một nhà Báo kiêm nhà dân chủ được nhắc nhiều ở các Blogs được gọi là “Bất đồng chính kiến”. Đoan Trang được giới dân chủ tung hô là người phụ nữ trẻ mà học cao, biết rộng, một nhà Báo, một nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền đời mới ở VN.

07:02:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang cũng từng tự hào thách thức Bộ Công an ngăn cản được cô ta và đồng bọn đấu tố Việt nam vi phạm nhân quyền, đòi xóa bỏ Điều 258 trong chiến dịch “Tuyên bố 258” bằng giọng lưỡi, văn phong tương tự. Nhưng nay, nhóm Tuyên bố 258 hay còn gọi là “Mạng lưỡi blogger Việt Nam” do cô ta khởi xướng đã chết lâm sàng, chẳng thấy “bố Mỹ” nào can thiệp xóa bỏ được điều luật này, và giờ đây cô ta gần như “lãng quên” đã từng khai sinh và khởi xướng ra một phong trào cầu cạnh chính giới nước ngoài can thiệp thay đổi Điều 258 BLHS kia.

07:03:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Không biết cô cựu nhà báo này có “quyền năng” gì mà phán xét, dạy bảo, thậm chí mạt sát đồng bọn, thậm chí cả giới báo chí từng là đồng nghiệp, giới NGO từng cộng tác làm “cách mạng cây” với cô ta khi họ không làm việc hiệu quả như cô ta mong muốn. Có lẽ “sức mạnh” của cô ta nằm ở chỗ, cô ta tự cho mình là “tài sản quý” của nước Mỹ như lời một nhân viên ngoại giao Mỹ nói với cô ta, động viên cô ta về nước “khai sáng” cho dân tộc Việt tăm tối chăng?

21:06:00, 22 thg 11, 2017 Reply

xoay đi xoay lại cũng là mấy cái chiêu trò tự do ngôn luận, có biết tự do ngôn luận thực sự là như thế nào hay không, tự do ngôn luận không phải là muốn làm gì thì làm, ai mà chấp nhận đươc điều đó chứ, xã hội là phải có sự quản lý ,và để quản lý xã hội thì cần phải có những quy định mà pháp luật chính là những quy định có sức nặng nhất

21:18:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Còn những ngôn từ thể hiện sự “vu khống, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, kích động bạo lực” từ phía blogger Đoan Trang dành cho chúng tôi – những người khởi xướng Phản bác Tuyên bố 258 thì ngập tràn trên các trang tin lớn nhỏ, blog, facebook của CỘNG ĐỒNG ủng hộ Tuyên bố 258 mà tôi chẳng muốn trích dẫn lại, trừ phi blogger Đoan Trang cho rằng, bạn chẳng quan tâm/đọc/nhìn/nghe đến các trang tin phe mình, chỉ quan tâm đến mỗi các facebook phe Phản bác Tuyên bố 258 đấy nhé.

21:27:00, 22 thg 11, 2017 Reply

Thực sự thì ả Đoan Trang này không đủ bản lĩnh, mặc cho ả có gặp bao nhiều chính khách hiệp nghĩa của những người mỹ hay những nước khác thì cũng như thế hết mà thôi, không thể hơn được, ả cũng nên nghĩ cái trò chụp ảnh tự sướng đó thì hơn, quá dơ bẩn, hoạt động rân chủ nhờ bán thân, nghe mà khiếp vía

13:36:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Có lẽ cái tên dâm chủ Phạm Đoan Trang không còn xa lạ gì với cư dân mạng. Điều làm nên sự chú ý đối với Phạm Đoan Trang ngoài những hoạt động chống phá quyết liệt còn là liên tục những là “xì căng đan” tình ái, trụy lạc với số đàn anh rận chủ khác

13:37:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Với bản chất dâm của mình, Phạm Đoan Trang tự biến mình từ một “nhà dân chủ” thành “dâm chủ” đình đám. Cũng có thể hiểu, Đoan Trang đang sử dụng cái “vốn tự có” để lăng xê, để thu hút sự chú ý từ cư dân mạng đến những hoạt động chống phá của mình.

13:42:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Phạm Đoan Trang đã từng là phóng viên báo Tuổi Trẻ, nổi tiếng với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, bảo vệ môi trường,… để xuyên tạc tình hình đất nước, nhằm lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân chống phá. Ả đồng thời là thành viên của tích cực trong Hội anh em dân chủ và cũng nổi tiếng với vai trò là cánh tay nối dài của Việt Tân (tổ chức VOICE).

13:43:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Với sự suy đồi về đạo đức, về lối sống tha hóa và sự có hạn về trí tuệ nhưng có chút “dâm” nên được nhiều người chú ý, Phạm Đoan Trang tự cho mình là giỏi, tự cho mình có khả năng tham gia vào diễn đàn chính trị của đất nước. Và khi không được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ thì ả ta quay sang chống phá quyết liệt.

13:47:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Những bài báo mang tính chất bôi nhọ uy tín của Đảng, bóp méo sự thật của ả cần được xử lí nghiêm minh và kịp thời hơn nữa. Không thể để Phạm Đoan Trang muốn làm gì làm như thế được.

13:48:00, 25 thg 11, 2017 Reply

có lẽ khi viết những cái này, Phạm Đoan Trang đang là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bởi không ai là không sợ bị pháp luật xử lý, chả ai ngu gì nghe theo lời của ả này!Ai cũng hiểu Đoan Trang đang cố tình kích động lôi kéo để nhiều người tham gia vào hoạt động chống chính quyền như Trang dưới khẩu hiệu “đi tù không dễ đâu”.

13:54:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Phát ngôn của Pham Đoan Trang đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang

13:55:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Phạm Đoan Trang đã đạt được những kế hoạch nhất định mà chính bả đã dày công xây dựng khi quay trở lại "diễn đàn". Sau khi tham gia đồng tổ chức một nhóm đội lốt "bảo vệ cây xanh"; rồi dựng lên chuyện thánh thần với việc đưa Nguyễn Chí Tuyền làm "thầy cúng" cho cây xanh vào nửa đêm, những hoạt động của nhóm Đoan Trang cùng Nguyễn Anh Tuấn, Cao Vĩnh Thịnh, Bạch Hồng Quyền đã bị phơi bày khi thực chất là tụ tập đông người, thực hiện các cuộc gây rối trật tự công cộng

14:00:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Hóa ra thì đó cũng chỉ là một trò mèo được nhóm này dựng lên để kiếm thêm tí chút để có cái tiêu xài, ăn chơi mà thôi. Cứ khi nào nguồn tiền eo hẹp, kinh phí các ông chủ bển ấy gửi về ít đi chúng lại bầy ra cái trò này là lại có cái mà ăn tiêu thôi. Vậy mà có không ít kẻ bị lừa lãnh xẹt như vậy chứ, còn kêu ai?

14:01:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Màn kịch được Đoan Trang và các cộng sự diễn khá đạt và đánh lừa được không ít người ủng hộ cho bệnh đau chân giả của ả này,để ả có tiền sinh sống thật là nhục nhã để có tiền cho miếng ăn của ả, chẳng biết có chăm bẵm con cái ra sao không mà suốt ngày đi phục dịch mấy kẻ phản động cùi nhách như thế này

14:08:00, 25 thg 11, 2017 Reply

một màn kịch được Đoan Trang và các cộng sự diễn khá đạt và đánh lừa được không ít người ủng hộ cho bệnh đau chân giả của ả này,để ả có tiền sinh sống,mới đây khi bị thành viên hội cây xanh hà nội nói là ăn quỵt tiền của nhóm thì giờ ả này hết tiền nên đành tạo ra vở kịch này để lừa mọi người tiếp thôi.

14:09:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang nổi tiếng về làm các trò lừa mọi người rồi,mục đích của bà này là muốn gây sự chú ý với các tổ chức hải ngoại chống phá bên ngoài thôi,vì từ vụ cây xanh thì bà này và đồng bọn đã gây mất trật tự công cộng rồi,giờ đây lại còn muốn ngồi chơi mà vẫn có tiền nên ả đã dàn dựng ra các vở kịch này để lừa tiền ủng hộ cho ả thôi.

14:16:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Kinh tởm hơn, Phạm Đoan Trang còn lấy những chuyện như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhứ nguồn” của chính quyền và nhân dân Việt Nam ra để chế giếu, dè bỉu. Theo Phạm Đoan Trang thì nếu Việt Nam thay đổi chính thể, chính thể mới của những người “dân chủ” lên cầm quyền thì sẽ không có những phong trào “mị dân” đó.

14:17:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Điều này càng chứng tỏ bản chất phi nhân, mất gốc của các nhà “dân chủ” Việt. Và nó cũng góp phần lý giải, tại sao “phog trào dân chủ” không được nhân dân ủng hộ và những kẻ như Phạm Đoan Trang mở mồm ra là khiến người khác buồn nôn.

14:23:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Phạm Đoan Trang là kẻ có các phát biểu ngu gây sốc cho cộng đồng mạng và nhận được nhiều gạch đá nhất. Tuy tự xưng mình là đại diện cho dân chủ ở Việt Nam nhưng Phạm Đoan Trang luôn thể hiện mình là kẻ chợ búa suốt ngày chửi đời, nói ba hoa bốc phét

14:24:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Nghe cái cách mà Phạm Đoan Trang dè bỉu, xúc phạm đến nhân dân Việt Nam tôi muốn tát vào mặt con mụ này nhiều cái. Trang coi mình là ai chứ? Là thánh sống chăng mà có cái quyền xúc phạm nhân dân ta. Nào là nhân dân ta không xứng đáng để được hưởng dân chủ, không xứng đáng để có dân chủ.

14:30:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Không ai còn xa lạ với cái tên Phạm Thị Đoan Trang, không ai còn không cảm thấy ghê tởm khi đứng trước mụ đàn bàn mặt chằng chịt, chi chít mụn kia sẵn sàng cho người đối diện ăn đủ thứ đặc sản trên đời. Lần này Đoan Trang cũng chẳng khác các lần khác, vẫn giở cái giọng kinh tởm đó. Y lấy cái quyền mạt sát nhân dân Việt Nam, y cho mình cái quyền để so sánh nhân dân Việt Nam như là súc vật.

14:31:00, 25 thg 11, 2017 Reply

. Nếu theo cái luận điệu đó của y thì súc vật bao gồm cả người như y. Thật đốn mạt, với những luận điệu như thế không thể nào có thể chấp nhận được. Y đang gào lên vì cái phong trào dân chủ đều của y không được sự quan tâm, chú ý của quần chúng, không được quần chúng tin tưởng nên y giở cái giọng không ăn được thì đạp đổ đây mà. Cái luận điệu phỉ báng của Đoan Trang là không thể chấp nhận được, đúng là loại Đoan Trang hễ mở mồm ra là chửi càn.

14:37:00, 25 thg 11, 2017 Reply

Đoan Trang đã được chính Việt Tân đưa ra nước ngoài huấn luyện, đào tạo về phương pháp đấu tranh bất bạo động ở VN, thậm chí thị còn được Việt Tân đưa sang Mỹ để "tu nghiệp", "tập dượt" và thiết lập quan hệ với những nhân vật thù địch với Việt Nam trong giới chức Mỹ nhằm phục vụ cho ý đồ chống phá lâu dài. Với những tri thức đã được học ở trong nước và những thủ đoạn bẩn thỉu của Việt Tân, Đoan Trang đã cho ra lò liên tiếp những sản phẩm "báo chí" là những bài viết bôi nhọ, chống chính quyền mà các nhà phân tích cho là rất nguy hiểm và độc hại với người đọc.

23:57:00, 29 thg 11, 2017 Reply

Thực tế cho thấy, Đoan Trang rất sính dùng từ “trung lập”, “độc lập” cho các hội nhóm mà cô tham gia hay thành lập cũng như từ các tài liệu mà mình sản xuất ra. Tuy nhiên, nhìn từ tổ chức VOICE ở Philipine do ông Trịnh Hội điều hành mà Đoan Trang tham gia nhiều năm trước khi về Việt Nam trở thành nhà “hoạt động xã hội dân sự độc lập” thì rõ ràng đó là cái lò đào tạo ra những “nhà đấu tranh dân chủ chuyên nghiệp” được VOICE trả lương học hành, được VOICE hướng dẫn lập các dự án dân chủ khi về nước và tổ chức triển khai trong nước thì rõ ràng, dùng từ “độc lập” hay “trung lập” với nó là sự nhạo báng, khinh rẻ nhận thức của người đọc.

23:57:00, 29 thg 11, 2017 Reply

Nhìn các “sản phẩm” mang tính nghiên cứu, khoa học của bà Đoan Trang gần đây, càng thấy rõ sản phẩm chống chính quyền cực đoan, cực tả, hầu như chỉ hướng đến mục đích ca ngợi các nhà “đấu tranh dân chủ” mà cô Trang quý mến hay các trang truyền thông chống cộng. Rất khó có hy vọng tìm thấy sản phẩm trung lập nếu như Đoan Trang là người khởi xướng. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn nên nghiên cứu về “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” của “Tổ nghiên cứu tôn giáo” của Đoan Trang xem nó “trung lập” đến cỡ nào.

22:52:00, 6 thg 3, 2018 Reply

lúc cô gái này bị bắt giữ vì vụ in áo liên quan đến Việt Tân của ba người: Người Buôn gió – Bùi Thanh Hiếu, Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Đoan Trang. Chính vụ in áo này mà cô Mẹ Nấm Gấu đã quay lưng với Việt Tân (cho chúng là kẻ gắp lửa bỏ tay người, lừa phỉnh, đốt người…), vạch mặt nhân tình Người Buôn gió từng đưa đường dắt lối cho cô Mẹ Nấm Gấu kia đến với Việt Tân. Tôi từng nhớ trong bài viết trên facebook của Đoan Trang “hồi tưởng” về các cuộc tình của mình, Người Buôn gió còn ý nhị comment với nội dung “hờn giận” vì vị trí của mình chưa đáng kể gì so với các anh kia trong “trí óc người đẹp”.

22:53:00, 6 thg 3, 2018 Reply

Làm người đàng hoàng không thích cứ thích làm chó chui rúc sao? mọi hành vi sai trái trái pháp luật, hành vi chống phá đất nước phải bị trừng trị thích đáng. Đây là cái giá phải trả cho kẻ chống đối

22:55:00, 6 thg 3, 2018 Reply

Trong giới phản động đang truyền tay nhau một tác phẩm của Phạm Đoan Trang là “chính trị bình dân” và bọn chúng hết lời ca tụng, tự khen ngợi lẫn nhau về cuốn sách lậu này như là “Có thể xem đây là một cuốn sách nhập môn về chính trị học”, nhưng bnả chất thật sự của cuốn sách lại khiến chúng ta ngã ngửa bởi đó chỉ là sự ngu muội, suy đoán chủ quan cá nhân của tác giả.

22:57:00, 6 thg 3, 2018 Reply

nghe cô ả nói với bbc tôi đột nhiên có một liên tưởng. phải chăng cô ta thấy đám rận chủ trong nước sống với nhau, làm ăn với nhau không khác gì đám sói đói tranh giành ảnh hưởng thức ăn với nhau nên muốn trở về để "cải cách cải tổ", để "trải nghiệm", để "sống"? phải chăng đất mỹ cô ta không thể dung thân yên ổn nên mới muốn về việt nam dưới cái mác để sống và trải nghiệm? đúng là con bệnh chính trị thần kinh =_+

22:58:00, 6 thg 3, 2018 Reply

Cuốn “chính trị bình dân” chỉ là loại sách lậu, được truyền tay nhau trong nội bộ đám phản động, nó không có giá trị gì đối với xã hội Việt Nam như lời đồng bọn của Phạm Đoan Trang đồn thổi. Cũng giống như các cuốn sách chui mà bọn phản động phát tán trước đây, đó chỉ là trò hề mị dân lừa lọc những người thiếu hiểu biết, thiếu thông tin mà thôi.

23:15:00, 6 thg 3, 2018 Reply

Nói về Phạm Đoan Trang thì nhiều người cũng hiểu bản chất của loại người này rồi. Đây là một trong số những kẻ chống phá đất nước điên cuồng nhất hiện nay. Phạm Đoan Trang là kẻ giả danh dân chủ, nhân quyền đề tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc và kích động tư tưởng sai trái và là thành viên của tổ chức phản động “phóng viên không biên giới”.

23:28:00, 6 thg 3, 2018 Reply

Trong mấy ngày này nổi lên tin đồn Phạm Đoan Trangbị bắt những chúng ta cần phải có thời gian chờ đợi kết luận từ cơ quan công an mới chính xác được, vẫn biết là việc bắt bà ta là điều tất yếu nhưng phải chú trọng đến dư luận, tránh bọn cơ hội chính trị lấy cớ đó tung tin nhảm.

21:20:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Động cơ tự thú là vì sự dằn vặt “biết đâu, một ngày nào đó những bức ảnh riêng tư của tôi sẽ được bôi đen bôi đỏ, khoanh tròn, v.v. trên mạng” ? Vậy bản chất đây có được xem là lời tự thú hay thực chất là lo sợ một hiểm họa có thể xảy ra, muốn ngăn chặn, muốn phủi bỏ trách nhiệm, không muốn đánh mất “hình tượng” đang được cất công tô vẽ sẽ bị sụp đổ vì lối sống buông thả như trăm ngàn “chính trị gia” khác?

23:37:00, 12 thg 3, 2018 Reply

lúc cô gái này bị bắt giữ vì vụ in áo liên quan đến Việt Tân của ba người: Người Buôn gió – Bùi Thanh Hiếu, Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Đoan Trang. Chính vụ in áo này mà cô Mẹ Nấm Gấu đã quay lưng với Việt Tân (cho chúng là kẻ gắp lửa bỏ tay người, lừa phỉnh, đốt người…), vạch mặt nhân tình Người Buôn gió từng đưa đường dắt lối cho cô Mẹ Nấm Gấu kia đến với Việt Tân. Tôi từng nhớ trong bài viết trên facebook của Đoan Trang “hồi tưởng” về các cuộc tình của mình, Người Buôn gió còn ý nhị comment với nội dung “hờn giận” vì vị trí của mình chưa đáng kể gì so với các anh kia trong “trí óc người đẹp”.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !