09/12/2017

NIỀM VUI ĐẾN TỪ SỨC MẠNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Written By Lý Công on 09/12/2017 | 02:00

[Hà Bắc]

Ngày 8/12/2017, UNESCO đã chính thức công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Hát Xoan Phú Thọ, và hát Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó đặc biệt Hát Xoan chuyển từ Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, một di sản văn hóa có nguy cơ thất truyền cần được bảo vệ khẩn cấp sang là di sản văn hóa phi vật thể, là báu vật của nhân loại. Điều đó cũng cho thấy sức mạnh đến từ văn hóa của nghệ thuật Hát Xoan nói riêng, sức mạnh từ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung. 

Đây cũng được xem là dấu mốc của những cố gắng suốt quãng thời gian dài qua, là thành tựu của văn hóa dân tộc. Khi mà trong dịp này với 41 hồ sơ đăng ký là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì Việt Nam chúng ta được công nhận 2 di sản với số phiếu bầu vượt trội cũng như sự thống nhất cao của toàn thể cộng đồng thành viên. Điều đó cũng cho thấy ngoài sức mạnh nội tại vô cùng đa dạng, đặc sắc của văn hóa Việt Nam được đúc kết trong các di sản văn hóa phi vật thể thì nó còn thể hiện uy tín, vị thế của văn hóa Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.
  
Hai Di sản văn hóa Phi vật thể mới của nhân loại mà Việt Nam đóng góp

Nghệ thuật Hát Xoan và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ là đặc trưng văn hóa thể hiện sức mạnh nội tại của văn hóa Việt Nam chống lại nguy cơ bị xâm lăng văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn hội nhập sâu rộng, đa phương, đa chiều thì nguy cơ văn hóa bị mai một, nguy cơ những giá trị truyền thống tốt đẹp không còn được giữ gìn là rất cao. Thế nhưng, chúng ta đã một lần nữa thấy được sức mạnh to lớn từ gốc gác của văn hóa Việt Nam một lần nữa được toàn thế giới khẳng định.

Từ sự kiện đặc biệt quan trọng, là niềm vui của văn hóa này chúng ta sẽ có cơ sở, điều kiện và động lực, năng lực, yếu tố cần thiết để phát triển mạnh mẽ du lịch nước nhà trong thời điểm mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo là phải tập trung khai thác tối đa, toàn diện du lịch Việt Nam nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế đất nước thời gian tới. Phải tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam như một cách để khẳng định chủ quyền biên giới mềm trên Thế giới. 

Có thể nói, chiến thắng của sự công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại lần này còn thể hiện đó là sự chiến thắng của sự kiên trì, kiên nhẫn của những người con thực sự của dân tộc Việt Nam. Đó là các cụ ông, cụ bà mắt đã mờ, chân đã chậm, đó là những mầm non, thiếu nhi, thế hệ trẻ của dân tộc, họ đã cần mẫn, lặng lẽ góp phần không nhỏ vào chặng đường lưu truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cho nhân loại giữ được những tinh hoa của văn hóa, giữ được những tấm gương của lịch sử.

Cùng với đó, chúng ta còn phải nhấn mạnh đến vấn đề tự hào đi kèm trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là của toàn xã hội trong đó các cơ quan quản lý trên lĩnh vực văn hóa là chủ đạo. Cần phải có chế độ đãi ngộ và tôn vinh các nghệ nhân, họ đã cần mẫn suốt quãng thời gian dài để có được ngày hôm nay. Mang lại cho dân tộc niềm tự hào, giữ được những điều rất Việt Nam về văn hóa trên bản đồ Thế giới. Và hơn hết, các cá nhân, cơ quan, tổ chức cần phải nhận thức sâu sắc như những gì UNESCO đã nói về các nghệ nhân, họ chính là báu vật nhân văn sống của nhân loại. Các nghệ nhân là những gạch nối, những gì quý giá nhất của lịch sử, của nền văn hóa của bất cứ quốc gia nào trong đó có Việt Nam.

Để sự phát triển và sức mạnh nội tại mãi mãi là niềm tự hào, là sự khẳng định kiên cường của văn hóa Việt Nam. Của những giá trị không bao giờ nhân loại muốn đánh mất, muốn mai một đi. Chúc mừng hai Tân Di sản Văn hóa phi vật thể mới của Việt Nam là Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ./.

9 Nhận xét

10:02:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Ngày 8/12/2017, UNESCO đã chính thức công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Hát Xoan Phú Thọ, và hát Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó đặc biệt Hát Xoan chuyển từ Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, một di sản văn hóa có nguy cơ thất truyền cần được bảo vệ khẩn cấp sang là di sản văn hóa phi vật thể, là báu vật của nhân loại. Điều đó cũng cho thấy sức mạnh đến từ văn hóa của nghệ thuật Hát Xoan nói riêng, sức mạnh từ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung

10:04:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Việc UNESCO đã chính thức công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Hát Xoan Phú Thọ, và hát Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được xem là dấu mốc của những cố gắng suốt quãng thời gian dài qua, là thành tựu của văn hóa dân tộc. Khi mà trong dịp này với 41 hồ sơ đăng ký là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì Việt Nam chúng ta được công nhận 2 di sản với số phiếu bầu vượt trội cũng như sự thống nhất cao của toàn thể cộng đồng thành viên. Điều đó cũng cho thấy ngoài sức mạnh nội tại vô cùng đa dạng, đặc sắc của văn hóa Việt Nam được đúc kết trong các di sản văn hóa phi vật thể thì nó còn thể hiện uy tín, vị thế của văn hóa Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

10:05:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Nghệ thuật Hát Xoan và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ là đặc trưng văn hóa thể hiện sức mạnh nội tại của văn hóa Việt Nam chống lại nguy cơ bị xâm lăng văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn hội nhập sâu rộng, đa phương, đa chiều thì nguy cơ văn hóa bị mai một, nguy cơ những giá trị truyền thống tốt đẹp không còn được giữ gìn là rất cao. Thế nhưng, chúng ta đã một lần nữa thấy được sức mạnh to lớn từ gốc gác của văn hóa Việt Nam một lần nữa được toàn thế giới khẳng định. Có thể nói, chiến thắng của sự công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại lần này còn thể hiện đó là sự chiến thắng của sự kiên trì, kiên nhẫn của những người con thực sự của dân tộc Việt Nam. Đó là các cụ ông, cụ bà mắt đã mờ, chân đã chậm, đó là những mầm non, thiếu nhi, thế hệ trẻ của dân tộc, họ đã cần mẫn, lặng lẽ góp phần không nhỏ vào chặng đường lưu truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cho nhân loại giữ được những tinh hoa của văn hóa, giữ được những tấm gương của lịch sử.

10:25:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Thực sự thì Việt Nam có một nền văn hóa cực kì đặc sắc, mà nó khiến cả thế giới phải ngã mũ kính phục. Các sảm phẩm văn hóa này, được trao tặng di sản văn hóa phi vật thể không phải là tự nhiên, mà nó chính là xứng đáng. Bởi vì những di sản văn hóa này góp phần làm phong phú kho văn hóa, văn nghệ của nhân loại, và nó thật sự đặc sắc

10:27:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Vấn đề di sản văn hóa lại một lần nữa được nhắc tới. Thử hỏi người Việt mình có bao nhiêu là loại hình nghệ thuật đặc sắc như vậy, bao nhiêu là thứ mà cả thế giới phải cảm thấy hay, hứng thú và được công nhân về những nét nghệ thuật có nó. Thế mà chính người VIệt lại không quan tâm, không hay biết. Vấn đề bảo tồn cần được quan tâm hơn nữa, không thể để mai một được

12:10:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Đúng là những con người tận tâm, tận lực, hết mình để bảo vệ nét đẹp văn hóa VIệt Nam. Đây là một hành động hết sức đáng quý và đáng biểu dương của người dân Phú Thọ. Mong người dân nơi đây mãi giữ được nét đẹp của nề văn hóa này.

12:55:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Những nét đẹp về văn hóa phi vật thể luôn cần được giữ gìn và phát huy. Người dân Phú Thọ nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung đã và đang làm rất tốt.Mong là mỗi người dân VIệt Nam luôn có ý thức cùng chung tay xây dựng và bảo vệ nét đẹp ban bản sắc dân tộc này.

15:03:00, 2 thg 1, 2018 Reply

Các sảm phẩm văn hóa này, được trao tặng di sản văn hóa phi vật thể không phải là tự nhiên, mà nó chính là xứng đáng. Bởi vì những di sản văn hóa này góp phần làm phong phú kho văn hóa, văn nghệ của nhân loại, và nó thật sự đặc sắc, cần được giữ gìn, bảo tồn, và phát huy.

20:06:00, 2 thg 1, 2018 Reply

Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên còn nhiều bất cập. Trong thời gian tới hi vọng các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn để văn hóa Việt Nam được truyền bá sâu rộng hơn trong mắt bạn bè quốc tế

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !