13/12/2017

PAULUS LÊ VĂN SƠN LẠI XUYÊN TẠC VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Written By Lý Công on 13/12/2017 | 14:30

[Anh hùng xa lộ]

Ngày 9/12/2017, trên trang mạng Facebook cá nhân, Paulus Lê Văn Sơn đã đăng tải bài viết Quyền Con Người tại Việt Nam với nhận định “Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã và đang diễn ra một cách bi đát và tồi tệ”. Đây là những phát ngôn cho thấy rõ bản chất phản động, lưu manh chính trị của Lê Văn Sơn khi trong thời gian vừa qua hắn liên tục có những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta. 

Paulus Lê Văn Sơn lại xuyên tạc về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam
Thứ nhất, Lê Văn Sơn cho rằng: “Điều 4-Hiến pháp 2013 đã tước hết mọi quyền công dân, trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tham gia chính trị”. Đây là điều hết sức nực cười, cho thấy Lê Văn Sơn là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, bởi lẽ chúng ta đều biết rằng Điều 4 Hiến pháp 2013 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Trong đó, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng, phát huy dân chủ trong quần chúng nhân dân. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong quá trình xây dựng, dự thảo các văn bản luật, dưới luật đều được Đảng, Nhà nước ta giới thiệu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham khảo ý kiến của đông đảo nhân dân, đặc biệt là việc xin ý kiến toàn dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Luận điệu xuyên tạc của Paulus Lê Văn Sơn
Thứ hai, Paulus Lê Văn Sơn cho rằng: “Việt Nam thực hiện nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để bảo đảm người dân không được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng”. Tuy nhiên trên thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp và pháp luật. Các quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam đều tương thích với Công ước quốc tế. Điều 18, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ: “1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng. 2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. 3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác...”. Nhà nước Việt Nam nghiêm cấm bất kỳ ai, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, núp bóng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức xã hội, của các công dân. Ở Việt Nam không có chuyện phân biệt đối xử giữa các tôn giáo. Mọi tôn giáo ở Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi trường hợp liên quan đến tôn giáo vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng. 

Thứ ba, Sơn cho rằng: “Tự do thông tin và ngôn luận, cộng sản xây tường, bịt lối bưng bít thông tin không cho dân ta tiếp cận thông tin tự do”. Đây là những luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam hiện nay, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. Trong đó, hệ thống phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta phát triển nhanh chóng. Đến nay, cả nước có hơn 700 cơ quan báo chí in, hàng chục đài phát thanh truyền hình, hơn 80 trang báo điện tử,…Điều đó là minh chứng không thể chối cãi về tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy việc Paulus Lê Văn Sơn đăng tải bài viết “Quyền Con Người tại Việt Nam” đã tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền con người ở nước ta. Đây thực chất chỉ là cách để Sơn đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế trong đám “dân chủ”, gây tiếng vang đối với các tổ chức phản động trong và ngoài nước để kiếm vài đồng tài trợ. Nếu Palus Lê Văn Sơn không sớm hối cải, thì có lẽ ngày mà hắn nhập trại sẽ không còn xa nữa. 

46 Nhận xét

18:22:00, 15 thg 12, 2017 Reply

có thể thấy việc Paulus Lê Văn Sơn đăng tải bài viết “Quyền Con Người tại Việt Nam” đã tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền con người ở nước ta. Đây thực chất chỉ là cách để Sơn đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế trong đám “dân chủ”, gây tiếng vang đối với các tổ chức phản động trong và ngoài nước để kiếm vài đồng tài trợ. Nếu Palus Lê Văn Sơn không sớm hối cải, thì có lẽ ngày mà hắn nhập trại sẽ không còn xa nữa.

18:25:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Lê văn sơn hắn dùng nhân quyền để đánh bóng tên tuổi của mình, thật sự chiêu này quá cũ rồi. Hắn cnagf nói thì cnagf thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình, một kẻ ếch ngồi đáy giếng như hắn càng nói thì chỉ làm nhục mặt của hắn mà thôi, nếu cứ tiếp tục những chiêu trò bẩn thỉu này thì tôi tin rằng sớm muộn gì hắn cũng đi bóc lịch mà thôi, thay vì làm những trò bẩn thỉu thì mong rằng tên này hãy ăn năn hối cải làm lại cuộc đời đi.

20:34:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn là một trong số những cộng tác viên đắc lực nhất cho các báo đài phản động trong và ngoài nước. Sơn cùng nhiều đối tượng khác đã được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

20:37:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn tích cực hoạt động hơn, trở thành cánh tay đắc lực cho các linh mục chống phá như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục. Nghe chừng đồng bọn đều hiểu rõ bản chất của nhà zân chủ này từ lâu nhưng vì “đại cục” nên đều lảng tránh, không công khai phê phán, thậm chí có nhà zân chủ nữ như “Cát Bụi” còn sỉ nhục cô gái, đòi cô phải trưng mặt ra làm chứng

20:39:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Paulus Lê Văn Sơn là thành viên của nhóm Doanh Trí Công giáo Hà Nội và là phóng viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đây là đối tượng núp dưới bóng tôn giáo để thực hiện các hoạt động đen tối của mình, chủ yếu là phục vụ lợi ích cá nhân. Do núp dưới vỏ bọc tôn giáo nên Lê Văn Sơn đã thực hiện những hành vi phạm tội công khai, ngang nhiên

20:39:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Đối tượng này móc nối, câu kết với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài, để tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức “bất bạo động,” thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

20:41:00, 15 thg 12, 2017 Reply

Trong xã hội ngày nay, có những điều thật giả lẫn lộn, nếu không có nhãn quan và sự hiểu biết nhất định thì thật khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, chung thường ngụy tạo cho những hành động xấu xa, chống phá đất nước của mình bằng hình ảnh của những người yêu nước chân chính, những người dám hy sinh vì dân chủ, nhân quyền, vì sự bất công trong xã hội.

22:59:00, 16 thg 12, 2017 Reply

Toàn những lời lẽ vu cáo, xuyên tạc của Paulus Lê Văn Sơn, một người mà ngay cả đến lòng tự tôn dân tộc cũng không có, chỉ biết nhận tiền rồi có những lời lẽ nói xấu sai lệch với những thực trạng của Việt nam. Rồi sau này với những việc làm đó Lê Văn Sơn chắc chắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả

15:24:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn đã từng học Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, làm hướng dẫn viên du lịch tự do tại Hà Nội và là một trong số những cộng tác viên đắc lực nhất cho các báo đài phản động trong và ngoài nước. Sơn cùng nhiều đối tượng khác đã được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Đảng Việt Tân), móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

15:28:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Thực sự không biết “Đảng Việt Tân” đã cho Sơn và đồng bọn những gì nhưng bất kỳ ai khi tham gia cũng đều “ngồi lên mã tổ”, “cha mẹ đều ruồng bỏ không nhận con” không thì bỏ nhà đi biệt xứ. Nơi chúng đến là nơi không ai đến, nơi chúng nằm toàn những thứ ngỗn ngang. 32 tuổi nhưng vẫn rong ruổi, không ai muốn gần cũng chẳng muốn làm quen

15:31:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Nghe đâu mới đây được một nàng “rận chủ” hứng tình đã đồng ý kết duyên “gà vịt” nhưng Nàng lại đòi hỏi cao quá khi muốn được chính thức làm vợ Sơn minh chứng bằng tờ giấy đỏ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Việc này như là một thử thách đối với Sơn vì cuộc đời Sơn c

15:33:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn tiếp tục cộng tác với RFA (Đài Châu Á tự do) để thực hiện cuộc phỏng vấn với chủ đề “minh chứng rõ về nỗi đau và sự kiên định cho lý tưởng bản thân” nhằm tôn vinh Lê Văn Sơn và cổ vũ cho phong trào dân chủ trong nước.

15:36:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Mới bước sang năm 2017, nhưng có điều thấy lạ là dường như mỗi nhà dân chủ điều muốn thể hiện mình là một nhân tố nổi bật, một nhà “zân chủ thực sự” trong chiến dịch chống phá cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

15:42:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Chỉ lướt qua những gì mà Paulus chúng ta cũng đã quá hiểu để thấy rằng, Cái mà Lê Văn Sơn đề cập chẳng qua cũng là mưu đồ đang cổ súy và rêu rao về vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhằm bảo trợ cho các hoạt động chống phá “đa nguyên đa Đảng” của các thế lực thù địch.
Chúng ta biết rằng, Lê Văn Sơn đã từng bị ngồi tù 4 năm với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

15:44:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn đáng bị “nhập kho” thêm lần nữa bởi những hành động mà y đã và đang làm - một kẻ chẳng hề thức tỉnh.Một lũ zân chủ zởm mà, đáng lẽ những phát biểu đầu năm này chẳng qua cũng chỉ là những mưu đồ xấu xa của Lê Văn Sơn cũng như đám zân chủ trong tiến trình chống phá cách mạng Việt Nam.

15:47:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Bản chất của những kẻ xấu xa này thật không thể chấp nhận được. Cái mà Lê Văn Sơn đề cập chẳng qua cũng là mưu đồ đang cổ súy và rêu rao về vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhằm bảo trợ cho các hoạt động chống phá “đa nguyên đa Đảng” của các thế lực thù địch

15:48:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Đã ra tù rồi mà không cải tà quy chính, thay đổi với những lỗi lầm mà mình đã từng gây ra. Trước sự móc nối của tổ chức Việt Tân, Lê Sơn đã nhận lời và tiến hành những hoạt động xấu xa đi trái với quyền và lợi ích của chính dân tộc mình

15:53:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn được giảm án nhiều nhất, từ 13 năm tù (bằng với hình phạt mà Hồ Đức Hòa, đối tượng chính trong vụ án phải lãnh nhận) xuống còn 04 năm tù. Đây cũng là hình thức giảm án hiếm gặp nhất là đối với các tội có yếu tố chính trị kiểu này. Và như bản tuyên án đã dẫn về ở trên, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thành khẩn của Sơn mà nói đúng ra là việc Sơn đã khai nhận gần như toàn bộ sự việc, thậm chí để đảm bảo mình được giảm án Sơn đã bất chấp khai luôn những hành vi của các bị cáo khác!

15:58:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Có lẽ hắn chán với cái nghề nay đây mai đó, tiền tiêu không đủ, hắn quyết định chuyển sang nghề mới “rận chủ” (ý chỉ những nhà dân chủ rởm ấy) với mong muốn đổi đời, để được nổi tiếng, để có nhiều tiền và để được ăn cơm tù

16:05:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn có lẽ là một cái tên không quá xa lạ đối với những ai quan tâm đến phong trào “dân chủ” ở Việt Nam. Đây là một trong các đối tượng phản động, có bề dày thành tích chống phá chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh miền Trung

16:06:00, 17 thg 12, 2017 Reply

Việc Sơn gào rú, cổ súy, khích lệ những người “đồng dâm” là chuyện Sơn vẫn hay làm vì thế người đọc không lấy gì làm ngạc nhiên trước những hành động trên. Để làm hài lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại, Lê Văn Sơn đã chủ động làm cộng tác viên cho các báo đài phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, VOA,....thường xuyên biên soạn, đăng tải và tán phát các thông tin, tài liệu và bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

11:15:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà, tôi chưa thấy được một con người nào trong làng rận chủ sau khi ra tù lại sám hối hoàn lương, có chăng thì cũng là rất hi hữu, với bản chất ham tiền như thế cộng với những lời chèo kéo ngon ngọt của đám rận sau khi ra trải qua một thời gian dài chịu khổ trong tù thì mấy ai lại cưỡng lại được. Cuộc đời của những người đó rồi cũng sa vào vũng bùn mà thôi

11:17:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Cái khẩu hiệu "tự do sau 4 năm tù oan trái" của rận nghe mà buồn cười, nếu là tù oan trái tại sao lại không chứng minh được sự oan trái của mình để hưởng sự tự do?, ai vào tù cũng đều đã nhận tội, cứ ngỡ rằng sau 4 năm trong tù hắn sẽ trở lại là một người công dân tốt nhưng không ngờ lại quay lại con đường cũ một cách mạnh mẽ hơn, thật là một kẻ đáng khinh bỉ

11:20:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Đối với những kẻ chỉ rắp tâm phá hoại Đất nước và hơn nữa lại có bề dày thành tích phá hoại như thế thì việc hắn không quay lại con đường hoàn lương cũng là chuyện nhỏ mà thôi, trong 4 năm hắn ở tù cũng bớt đi khá nhiều những bài báo xuyên tạc sự thật, nhưng bây giờ ra tù rồi chắc chắn hắn sẽ còn hoạt động chống phá, hy vọng kẻ phá hoại này lại sớm quay lại trại giam thôi

11:34:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Lê Văn Sơn và những kẻ rận chủ khác rồi cũng sẽ có ngày phải nhận lấy hậu quả từ việc huênh hoang ngang nhiên chống phá Đất nước, những con người này đã thuộc dạng những kẻ không cải tạo được nhưng không phải không trừng trị được, với những hành vi làm trái pháp luật thì không đời nào chúng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được

13:25:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Tự do báo chí, tự do ngôn luận như thế mà còn bảo không có, bất kì quốc gia nào cũng đều kiểm soát báo chí mà, chứ để các loại báo lá cải, báo phản động làm lũng loạn thông tin sao được, còn về tự do dùng internet nữa, thử hỏi có nhiều quốc gia còn cấm, còn chặn tường lửa cơ, Việt Nam còn chưa cấm gì cả, còn về ĐIều 4 Hiến pháp thì không thể nào mà bỏ được nhé cái ôn Lê Văn Sơn ạ.

16:48:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Mặc dù đã mãn hạn 4 năm tù giam nhưng Lê Văn Sơn vẫn còn 4 năm quản chế theo phán quyết của toà án, thế nhưng hắn lại không hề tỏ ra ăn năn hối cải một chút nào, mới ra tù đã thể hiện thái độ muốn quay lại con đường chống phá, mà lần này còn có thể mạnh mẽ hơn lần trước, rồi hắn sẽ sớm quay lại nhà tù thôi

16:52:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Tất cả những âm mưu, những hoạt động chống phá của rận rồi cũng sẽ thất bại hết cho mà xem, cứ nhìn vào phong trào tuyệt thực "we are one" thì biết bao nhiêu tên rận theo, hoành tráng đến thế nào rồi cuối cùng cũng ngậm ngùi xịt lốp trong lặng lẽ mà thôi

17:04:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Đối với Tên Lê Văn Sơn này phải vào tù 13 năm mới đúng. Thái độ ăn lăn hối cải của hắn chỉ là giả tạo, bị đi tù 4 năm với hắn nhẹ quá, hình phạt chưa đủ nặng nên hắn vẫn còn ngông, ra tù là lại chứng nào tật ấy. Thật tiếc cho những thanh niên trông khỏe mạnh, sáng sủa mà lại đi theo con đường phản quốc. Không biết họ ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại trở thành những con người mu muội như vậy.

17:07:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Oan trái, bất công nó không phải là những từ ngữ phù hợp khi nói đến con người này, sự thật rành rành ra như vậy oan ở đâu. Mà thôi nói làm gì nhiều cơ chứ, với các nhà dân chủ thì đồng bọn nào bị bắt họ chả kêu gào là oan cơ chứ.

17:16:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Một đối tượng nguy hiểm, Lê Văn Sơn lúp dưới bóng tôn giáo để thực hiện những ý đồ, hành động vi phạm phạm tội chống phá một cách ngang nhiên. Bản chất phản động của hắn đã ngấm vào máu, làm sao mà hối cải được đây. Vừa bước ra khỏi nhà tù đã chụp ảnh với băng rôn tù oan trái và bất công thì thể hiện rõ thái độ không đề ăn năn hối cải. Rồi Lê Văn Sơn lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, như vậy nhà nước ta cần xử nghiêm minh theo luật pháp, không khoan nhượng với những đối tượng như thế này để làm bài học răn đe cho những kẻ phản động khác.

17:23:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Không phải chỉ Lê Văn Sơn mà nhiều đối tượng khác mang cái mác rận chủ để hoạt động chống phá nhà nước đều không biết ăn năn hối cải. Bao nhiêu đối tượng bị bắt rồi lại được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng rồi sau đó ra tù vẫn chứng nào tật đó.

17:25:00, 18 thg 12, 2017 Reply

hình thức mà “các nhà dân chủ” đấu tranh cũng thật đa dạng, với các sắc thái khác nhau. Hình thức viết bài với nội dung chống phá được các “nhà dân chủ” triệt để lợi dụng và cũng là “mũi tấn công sắc bén”.

17:27:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Mấy tay rận chủ này đang hoạt động tạp nham. Vì chúng đang ở thời kì hỗn mang. Nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời, chúng sẽ phát triển nhung nhúc như lũ sâu mọt. Vì thế cần phải kiên quyết loại bỏ những kẻ như vậy khỏi xã hội.

17:27:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Paulus Lê Văn Sơn đăng tải bài viết “Quyền Con Người tại Việt Nam” đã tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền con người ở nước ta. Đây thực chất chỉ là cách để Sơn đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế trong đám “dân chủ”, gây tiếng vang đối với các tổ chức phản động trong và ngoài nước để kiếm vài đồng tài trợ. Nếu Palus Lê Văn Sơn không sớm hối cải và quay đầu làm lại từ đầu thì tất cả những gì hắn đang có sẽ là hành trang để hắn ta vào ngồi tù bóc lịch mà thôi.

17:30:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Cái thằng Sơn này là một kẻ ăn cháo đá bát, đằng sau bộ mặt giả tạo của hắn là toàn những hành động xuyên tạc, lừa lọc người khác. Không muốn bỏ sức ra lao động mà vẫn muốn có tiền ăn chơi nên hắn chỉ còn cách nói láo. Những kẻ như hắn cho ra tù chỉ gây loạn xã hội mà thôi.

17:33:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Tất cả lũ rận chủ đều như nhau hết. Sau khi được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước thì đều quay lưng lại tiếp tục chống phá chế độ. Những người như Lê Văn Sơn không xứng đáng nhận được sự khoan hồng như vậy. Hắn cùng đồng bọn sẽ sớm quay trở lại với vành móng ngựa mà thôi.

17:34:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Đúng là một mỡ hỗn độn, xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau. Không hiểu sao đám dân chủ này lại có thể nhân danh cái nọ, nhân nhanh cái kia để kêu gọi dân chủ. Dân chủ gì cái cữ ấy ngay đến việc đối xử với bố mẹ, anh em, sai trái trong quan hệ nam nữ mà cũng được gọi là dân chủ ư. Thật quá là lố bịch với mấy đám dân chủ này.

17:37:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Cái tên Paulus Lê Sơn (facebook là Sơn Văn Lê), một con chiên ngoan đạo của Công giáo, được đám “dân chủ giả cầy” ca tụng là “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Chẳng thế mà, Lê Sơn sớm bị tổ chức khủng bố Việt tân móc nối, lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống đối Nhà nước. Vì thế mà năm 2011, Lê Sơn bị bắt và kết án 4 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Những tưởng sau khi ra tù, Lê Sơn sẽ làm lại cuộc đời, nhưng chứng nào tật đó, Sơn lại tiếp tục câu kết với đám rận chủ cuội tích cực chống đối Nhà nước Việt Nam.

17:38:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Lạ đời, thường thì người ta hay tri ân ông bà, cha mẹ- những người có công sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta; tri ân đến “người lái đò” trên dòng đời; tri ân những người bạn, thậm trí là cả những người xa lạ ta không hề hay biết đã dang tay giúp đỡ ta khi gặp khó khăn. Thế lần này Lê Sơn lại tri ân những kẻ vi phạm pháp luật, thật nực cười quá bà con.

17:40:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Thử hỏi Lê Sơn rằng anh có chắc chắn mình hiểu rõ về Đài, Nga hay Lượng hay không? Nếu một người bình thường sống tử tế, có đạo đức thì có bị bắt theo những tội quy định trong BLHS hay không? Với những kẻ thần kinh đến điên loạn, gây nguy hiểm cho xã hội như vậy mà Lê Sơn vẫn tự hào là nhà hoạt động, là niềm tự hào của phong trào dân chủ Việt thì đúng là không biết cái “phong trào dân chủ” này nó thối nát đến đâu.

18:47:00, 18 thg 12, 2017 Reply

Paulus Lê Văn Sơn là một người kẻ cơ hội chính trị chuyên viết bài có nộ dung nói xấu chế độ, nói xấu các lãnh đạo trong cơ quan nhà nước Việt Nam, không chỉ vậy vấn đề nhân quyền cũng được Paulus Lê Văn Sơn đem ra để viết bài khiến dư luận phải bực tức với hành động của hắn.

09:30:00, 28 thg 12, 2017 Reply

Việc Paulus Lê Văn Sơn đã đăng tải bài viết Quyền Con Người tại Việt Nam với nhận định “Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã và đang diễn ra một cách bi đát và tồi tệ” cho thấy rằng sau khi ra tù bản chất của hắn ta vẫn không thay đổi,vẫn có những hành động chống đối lại chính quyền,phải chăng việc hắn vào tù lần trước chưa khiến hắn ăn năn hối cải?

23:03:00, 3 thg 1, 2018 Reply

Đây thực chất chỉ là cách để Sơn đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế trong đám “dân chủ”, gây tiếng vang đối với các tổ chức phản động trong và ngoài nước để kiếm vài đồng tài trợ. Nếu Palus Lê Văn Sơn không sớm hối cải, thì có lẽ ngày mà hắn nhập trại sẽ không còn xa nữa.

23:03:00, 3 thg 1, 2018 Reply

Với những kẻ thần kinh đến điên loạn, gây nguy hiểm cho xã hội như vậy mà Lê Sơn vẫn tự hào là nhà hoạt động, là niềm tự hào của phong trào dân chủ Việt thì đúng là không biết cái “phong trào dân chủ” này nó thối nát đến đâu.

10:41:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Paulus Lê Văn Sơn là một người mang danh người công giáo nhưng hình như hắn ta chưa có một đóng góp gì cho cộng đoàn công giáo cả , hắn chỉ mượn danh nghĩa người công giáo để làm những chuyện xấu xa mà thôi , là người con của chúa nhưng hắn lại toàn làm chứng dối , như vậy có thể thấy hắn đúng là loại cặn bã , loại thối tha của xã hội này rồi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !